Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Lékárny Dr.Max

V síti Dr.Max má odborné vzdělávání tak velké zastání, že nemusíme být závislí na sponzorech

Druhá část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o systému vzdělávání a Akademii Dr.Max. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), MUDr. Gabriel Pallay, CSc. (manažer odborného vzdělávání).

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci).
EXKLUZIVNÍ SPECIÁL APATYKÁŘE

České lékárenství v roce 2016

Vloženo: 02.01.2017, 06:54 | Čteno: 20080×
FOTO: APATYKÁŘ®

Český farmaportál APATYKÁŘ® věnující se již více než 17 let cíleně veškerému dění ve farmacii připravuje pravidelně od roku 2004 tradiční detailní přehled hlavních událostí v českém lékárenství a lékové politice za uplynulý rok. Je doplněn také o významné události ze Slovenska a EU.

LEDEN

Koncem roku 2015 přestalo fungovat propojení s Centrálním úložištěm a řada dalších SW aplikací. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je musel nuceně vypnout, protože si to vynutil dodavatel soudním předběžným opatřením. Vyvrcholily tak potíže, které se poprvé objevily počátkem listopadu a k nimž došlo v důsledku vypršení smlouvy o zabezpečení systému dodavatelskou firmou Tronevia a. s. Systém e-preskripce ani předepisování konopí proto nadále nefungují. Ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta uvedl, že e-recepty znovu spustí v březnu a předepisování konopí spustil druhý týden v lednu.

K iniciativě Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Transparentní spolupráce, která má objasnit rozsah a podstatu spolupráce mezi farmafirmami a zdravotníky, se dosud připojilo 33 členských farmafirem a rovněž 8 nečlenských – nejnověji Alcon a generický výrobce Sandoz (obě společnosti jsou součástí farmagigantu Novartis).

13. 1. – SÚKL stahuje léčivý přípravek Utrogestan por cps mol 30×100mg , který se používá u dospělých žen k léčení některých poruch menstruačního cyklu a onemocnění prsu, z úrovně pacientů z důvodu zjištění závady v jakosti – některé tobolky jsou deformované a jejich obsah vytéká do dutiny blistru. Závada v jakosti může snížit účinnost přípravku. Je to již v pořadí šesté stahování z úrovně pacientů v průběhu posledních tří měsíců.

14. 1. – Vláda schválila novelu zákona o léčivech, která kromě některých změn v oblasti klinických hodnocení přináší i určitá omezení paralelního obchodu s některými léčivými přípravky.

15. 1. – Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zrušilo mimořádné opatření, na základě kterého bylo od 17. prosince 2015 po dobu nemožnosti předepisování a vydávání léčebného konopí prostřednictvím elektronického receptu umožněno léčebné konopí pacientům předepisovat a vydávat na základě receptů s modrým pruhem.

18. 1. – SÚKL začal pokutovat nezobrazování povinného EU loga na internetových stránkách lékáren zajišťujících zásilkový výdej léčivých přípravků. Celkem od října 2015 vydal 10 příkazů k udělení pokuty provozovatelům v celkové výši 230 tis. Kč, z nichž 8 již nabylo právní moci.

19. 1. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5 mg/5 mg tablets. Držitel rozhodnutí o registraci Les Laboratories Servier potvrdil, že se jedná o padělky. Léčivý přípravek není v České republice registrován a nevyskytuje se ani v klinickém hodnocení, specifickém léčebném programu a nebyl dovezen ani jako neregistrovaný.

20. 1. – SÚKL pozastavil platnost povolení k distribuci vydaného společnosti P & F medical care s.r.o. se sídlem v Olomouci. Společnost porušuje § 76, odst. 1 písm. a) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici prostory pro zajištění distribuce léčivých přípravků. V dubnu platnost následně zrušil.

23. 1. – Poté, co distribuční společnost ViaPharma (patří do portfolia Penta Investments) oznámila v září 2015 prodej části klientského portfolia nezávislých lékáren společnosti Pharmos, končí oficiálně také její virtuální řetězec a privátní brand A-lékárna. Viapharma se tak bude plně soustředit pouze na distribuci pro svůj řetězec lékáren Dr. Max a nemocnice.

28. 1. – SÚKL informoval o krádeži 500 balení jedné šarže léčivého přípravku Neulastim (Amgen) na území Holandska. Balení byla ve španělské jazykové verzi.

29. 1. – Polské Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že zvažuje možnost zakázat prodej nouzové antikoncepce ellaOne (ulipristal) volně bez lékařského předpisu.

30. 1. – Ve věku nedožitých 88. narozenin zemřel nestor československé farmacie, pedagog, farmaceutický historik, autor mnoha odborných prací a zakladatel Českého farmaceutického muzea v Kuksu doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc. (*25. února 1928 – ✝30. ledna 2016). Portál APATYKÁŘ® s doc. Ruskem dlouhodobě spolupracoval na přípravě podcastů z rubriky Hovory z Kuksu a rubriky Historie lékárenství. Čest jeho památce!

ÚNOR

2. 2. – Od začátku roku eviduje Celní úřad na pražském letišti 47 případů drog nalezených v zásilkách. Jedná se především o marihuanu a hašiš z přírodních drog, ze syntetických jde o extázi a metamfetamin. V roce 2015 bylo za stejné období odhaleno 29 případů a v roce 2014 pak 14 případů. Anabolika byla od začátku roku zajištěna v 6 zásilkách, převažuje DHEA, steroidní hormon dehydroepiandrosteron, stejně jako v roce 2015. Za stejné období byly v roce 2014 odhaleny 3 případy.

2. 2. – Proběhlo první jednání k dohodovacímu řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2017. Na jednání padl návrh doplnění jednacího řádu dohodovacího řízení, že se poskytovatelé zdravotních služeb dělí na skupinu poskytovatelů lékárenské péče a klinicko-farmaceutické péče. Návrh přijat nebyl. Asociace českých a moravských nemocnic následně navrhla, že dohodovací řízení bere na vědomí, že sdružení lékárenských služeb se stávají ze zákona č.48/1997 Sb. účastníkem dohodovacího řízení. Protože nedošlo k dohodě s jinou skupinou poskytovatelů o účasti uvedených sdružení v této skupině, stávají se uvedená sdružení poskytovatelů lékárenské péče samostatnou skupinou poskytovatelů. Současně má být upraven jednací řád. Ani tento návrh však nebyl přijat a opakovala se tak situace z loňského roku, kdy účastníci řízení lékárníky opět vyšachovali.

3. 2. – Řetězec lékáren BENU spustil svou první televizní brandovou kampaň, která se vůbec poprvé nesoustředí na slevy, ale vkusně se snaží navodit spojení brandu BENU s pomocí pacientům. Krátké šoty ukazují konkrétní lékárníky řetězce napříč celou republikou a motivem je vždy odkaz na konkrétní péči o nějakého člena vlastní rodiny a následná pomoc zákazníkům v lékárně. Řešení není nové a vychází z podobných modelů používaných lékárenskými řetězci ve světě (především ve Spojeném království a Spojených státech, kde je kladen důraz na představení konkrétní pomoci v lékárně a spojení s konkrétním provozovatelem). Nicméně v ČR jde o zcela ojedinělou kampaň, protože se nesoustředí na prezentaci slev či konkrétních produktů, ale vůbec poprvé především na odbornost a kvalitu lékárenských služeb.

9. 2. – V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků. Stanoví opatření s cílem zajistit, aby se zabránilo vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce, a to prostřednictvím požadavku na umístění ochranných prvků skládajících se z jedinečného identifikátoru a z prostředku k ověření manipulace s obalem na obaly určitých humánních léčivých přípravků za účelem umožnění jejich identifikace a ověření pravosti. Portál APATYKÁŘ® se tématu velmi detailně jako jediné české odborné médium věnoval v exkluzivním speciálu. Toto nařízení se použije se ode dne 9. února 2019.

10. 2. – SÚKL informoval o krádeži 14 balení léčivého přípravku Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml inf. sol. během transportu od výrobce k distributorovi na území Chorvatska. Šarže byla určena pro chorvatský trh.

16. 2. – SÚKL uspěl s odvoláním proti předběžným opatřením Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2015 a 11. prosince 2015, kterými mu bylo nařízeno zdržet se jakéhokoli užití některých softwarových aplikací, včetně centrálního úložiště elektronických receptů. Dne 9. února 2016 nabylo právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze, ve kterém soud osm z dotčených devíti aplikací (vyjma e-receptu) uvolnil pro používání a SÚKL s nimi může nakládat.

24. 2. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU, inj. plv. sol. (Ipsen). Padělaná balení byla zachycena na území Itálie. Držitel rozhodnutí o registraci potvrdil, že čísla šarží neodpovídají originálním číslům šarží výrobce.

SÚKL zjistil v roce 2015 porušení spočívající mj. v nabízení slev léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis hrazených z veřejného zdravotního pojištění ve 23 případech. 6 rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.

SÚKL zveřejnil výsledky kontrol prodejců vyhrazených léčivých přípravků v loňském roce. Stejně jako v předchozím roce prodejců výrazně přibylo (1803 v roce 2015 oproti 1018 v roce 2014). Alarmujícím faktem je více než čtyřnásobný nárůst případů prodeje vyhrazených léčiv neoprávněnou osobou. I přesto SÚKL kontroluje vzhledem k nedostatku kapacit jen zlomek těchto prodejních míst.

SÚKL zveřejnil výsledky kontrol v oblasti distribuce. Loni poklesl počet distributorů současně provozujících i lékárny, v některých případech se ČR stala tranzitní zemí v rámci obchodních převodů těchto nelegálních přípravků.

SÚKL zveřejnil výsledky kontrol provozovatelů lékáren ohledně zacházení s návykovými látkami za rok 2015. Přibylo závažnějších závad a lékáren bez platné zvláštní licence k zacházení s prekurzory.

BŘEZEN

Portál APATYKÁŘ® připravil exkluzivní detailní seriál o dopadu celoevropského systému verifikace léčiv na český farmaceutický trh a zejména lékárny.

1. 3. – SÚKL informoval o krádeži řady léčivých přípravků na území Itálie a určené pro italský trh. Jedná se o léčivé přípravky Avastin 100 mg, Avastin 400 mg, Perjeta 420 mg, Mabthera 500 mg, Mabthera 100mg, Herceptin 150 mg, Herceptin 600 mg, Kadcyla 100 mg, Kadcyla 160 mg, Neorecormon 50 000 IU, Mircera 50 mikrogramů, Mircera 250 mikrogramů, Aranesp 20 mikrogramů, Aranesp 40 mikrogramů a Aranesp 50 mikrogramů (v ČR registrovány centralizovanou procedurou, přípravky Eprex 2000 IU, Eprex 4000 IU a Rabipur (v ČR registrovány národní procedurou, souběžný dovoz u těchto přípravků není povolen) a přípravky Granulokine 30 mU a Nalador (nejsou v ČR registrovány).

2. 3. – SÚKL upozorňuje provozovatele lékáren a prodejce vyhrazených léčivých přípravků v souvislosti s nabídkou na pořizování lékárenských prodejních automatů, že zákon neumožňuje výdej léčivých přípravků tímto způsobem. Za porušení zákona hrozí sankce až 20 mil. Kč.

3. 3. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Harvoni 90 mg/400 mg tbl. Padělaná balení se od originálního přípravku lišila vzhledem štítku na lahvičce a neodpovídajícím čárovým kódem. Číslo šarže neodpovídá originálnímu číslu šarže výrobce léčivého přípravku a v lahvičce se nacházely tablety jiného léčivého přípravku. Padělaná balení byla identifikována na území Izraele, kam byla dodána švýcarskou distribuční společností, která je nakoupila od indického distributora.

3. 3. – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) si vyžádala od společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. vysvětlení ve vztahu k obsahu stížnosti na reklamu Dr. Max (Klientská karta) v televizním vysílání a požádala o objasnění všech skutečností týkajících se prezentované nabídky 50% slevy na doplatek léků v rámci lékárenské sítě Dr. Max, která může být nekalou obchodní praktikou. V červnu toto řízení přerušila do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení. Řízení ve stejné věci už Rada vedla s provozovatelem lékáren Dr. Max v roce 2015, nicméně koncem roku je zastavila, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.

7. 3. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Combigan 2 mg/ml+ 5mg/ml, oph. gtt. sol. Padělaná balení byla zachycena na území Egypta. Čísla dvou šarží odpovídají originálním číslům šarží jiných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Allergan Pharmaceuticals Ireland.

11. 3. – SÚKL stahuje z trhu nelegální léčivý přípravek BIOsept sprej na rány a BIOsept ošetření ran (QuadraCare CZ) obsahující vodný roztok NaCl 1,9 – 2,1% a NaClO 200-250 ppm. Oba nevyhovují definici zdravotnického prostředku.

16. 3. – Novým generálním ředitelem české pobočky farmaceutické společnosti Pfizer se od 1. března 2016 stal John P. Kennedy. Vystřídal tak ve funkci Johna Raneyho, který se po čtyřletém vedení vrací do USA v pozici globálního marketingového ředitele pro oblast odvykání kouření.

17. 3. – SÚKL upozorňuje na odcizení 240 balení léčivého přípravku Kalium-L-Malat „Fresenius“ 1 molar, ivn. inj. cnc. sol. 20x20ml (Fresenius Kabi), ke kterému došlo na území České republiky. Stejně tak o krádeži zdravotnických prostředků stejné společnosti Easybag bolusadapter, K-nect 2-fach verbinder a Transfer set 1CL.

21. 3. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg, inf. cnc. sol. 1x50 ml. Balení podezřelá z padělání byla zachycena německým distributorem na území Německa, balení byla v rumunské jazykové verzi. Padělaná šarže má na obalu jinou dobu exspirace a jinou sílu.

22. 3. – K předsedovi Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR prof. MUDr. Rostislavu Vyzulovi, CSc. dospěla petice lékárníků a dalších zaměstnanců lékáren za zajištění potřebného množství léků pro české pacienty. Upozorňuje na problémy některých českých lékáren získat pro své pacienty některé léčivé přípravky z důvodu reexportů, ale také odmítání objednávek konkrétním lékárnám, upřednostňování v dodávkách léčivých přípravků jen některým lékárnám, nemožnost vůbec objednávat vybrané léčivé přípravky u velkoobchodníků a monopolizace na objednávky léčivých přípravků jen u jednoho velkoobchodníka.

23. 3. – SÚKL oznámil, že první dodávka konopí pro léčebné použití, které vypěstovala společnost Elkoplast Slušovice s. r. o. na základě veřejné zakázky, je od dnešního dne k dispozici v distribuční síti. Jedná se o konopí Cannabis sativa L. s obsahem THC 19 % a CBD méně než 1 %. První dodávka konopí o objemu 11,2 kg včera zamířila od pěstitele přímo do skladu smluvního distributora SÚKL a odtud bude distribuováno do jednotlivých českých lékáren. Druhou dodávku však již nevykoupil kvůli nedoložení certifikátu dokládajícího kvalitu konopí a jeho soulad s českými zákonnými požadavky v plném rozsahu.

30. 3. – SÚKL informoval o krádeži jedné šarže 112 balení léčivého přípravku Zostavax, sdr. inj. psu. lqf. 1+1×0,65ml isp. během transportu na území Španělska. Šarže je ve švédsko-norsko-dánské jazykové verzi.

31. 3. – SÚKL přeřadil léčivý přípravek Dexoket 25 MG granule pro perorální roztok ve velikosti balení 2, 4, 10 sáčků do kategorie výdeje bez lékařského předpisu.

31. 3. – SÚKL spustil „nový“ systém e-receptů. Náhradní systém pro SÚKL vytvořila společnost AQUASOFT, autor původního řešení e-preskripce.

DUBEN

1. 4. – Koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy – regulační orgán zastupující členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko – podpořila zrušení registrace léčivých přípravků obsahujících léčivo fusafungin (Bioparox, Les Laboratories Servier). Následovala tak závěr Výboru pro vyhodnocení farmakovigilančních rizik Evropské lékové agentury, o kterém portál APATYKÁŘ® informoval jako první. SÚKL zahájil proces zrušení rozhodnutí o registraci těchto léčivých přípravků 5. 4.

5. 4. – Proběhlo 1. kolo dohodovacího řízení 2017 pro segment lékárenské péče, účastníci nedospěli k dohodě. Pojišťovny jednohlasně odmítly návrh zástupce poskytovatelů lékárenské péče na úhradu za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 (tzv. signální výkon za výdej receptu) podle seznamu výkonů ve výši 30 Kč. Nebyl přijat ani návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny ponechat stávajících 12 Kč za výkon a referenční období rok 2014, ani návrhy Svazu zdravotních pojišťoven ČR ponechat 12 Kč a referenční období rok 2016, anebo variantní nepoužít referenční období, ale snížit úhradu na 9 Kč za výkon.

5. 4. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg, ivn. inf. cnc. sol. 1x30ml. Tři balení předmětného léčivého přípravku podezřelá z padělání byla zachycena na území USA. Dle informace držitele rozhodnutí o registraci (Alexion Europe SAS, Francie) byla jedna šarže v anglické jazykové verzi dovezena i do České republiky.

12. 4. – SÚKL obdržel od držitele povolení souběžného dovozu, společnosti Roncor s.r.o., Čestlice, Česká republika informaci o krádeži 2000 balení léčivého přípravku Mercilon por. tbl. nob. 3x21, ke které došlo na území České republiky.

13. 4. – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti dm drogerie markt s.r.o. neprodleně stáhnout z celé tržní sítě potravinu Nestlé nemléčná kaše osmizrnná (Nestlé Espaňa), protože laboratorní analýza ve výrobku potvrdila přítomnost atropinu mimo přípustný limit.

25. 4. – SÚKL pozastavil platnost povolení k distribuci vydaného společnosti FIRST PHARMA s.r.o. se sídlem v Praze kvůli tomu, že nemá k dispozici prostory pro zajištění distribuce léčivých přípravků a nemá zajištěny služby kvalifikované osoby. V říjnu je následně zrušil.

29. 4. – Evropská léková agentura (EMA) zahájila revizi další indické smluvní organizace klinického výzkumu (CRO) Semler Research Private se sídlem v indickém Bangalore. Informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®.

Největší český online pracovní trh v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® má zaregistrovanou ochrannou známku. Více než dvouleté úsilí bylo završeno úspěchem.

KVĚTEN

Portál APATYKÁŘ® exkluzivně informoval o reklasifikaci prvního přípravku v EU s obsahem sildenafilu do kategorie volně prodejných.

2. 5. – SÚKL informoval o krádeži 2 balení léčivého přípravku Buprenorfin Alkaloid 2 mg, sublingvální tablety a 1 balení léčivého přípravku Buprenorfin Alkaloid 8 mg, sublingvální tablety, během transportu na území Chorvatska.

2. 5. – SÚKL informoval o dalším výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg, ivn. inf. cnc. sol. 1x30ml. Dodávky do nemocnic ve Spojených Arabských Emirátech a Brazílii obsahovaly uvnitř vnějších obalů označených správným názvem Soliris 300 mg lahvičky označené jako jiný léčivý přípravek – Fluorouracil.

9. 5. – Česká divize nadnárodního farmakoncernu Phoenix mění po dvou letech opět vedení – od 1. května 2016 se stal novým výkonným ředitelem Petr Doležal. Nahradil tak Ing. Michaelu Jelínkovou, která pozici zastávala od 1. června 2014.

13. 5. – XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČFS ČLS JEP) ocenilo vynikající osobnosti farmacie. Medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání ČFS udělila prof. RNDr. PhMr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., Dr. h. c., prof. RNDr. PhMr. Janu Solichovi, CSc., prof. RNDr. Václavu Suchému, DrSc., a prof. RNDr. Luďku Jahodářovi, CSc. Medaili Emila Šedivého za celoživotní přínos farmaceutické praxi ČFS udělila RNDr. PhMr. Elišce Melicharové a RNDr. PhMr. Eugenii Trávníkové.

15. 5. – Ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta potvrdil probíhající správní řízení o opatření obecné povahy z roku 2013, které zakazuje úhradu léčivých přípravků s obsahem léčebného konopí tak, aby byla umožněna omezenému počtu pacientů (odhaduje cca 3 tis.) ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami (dle §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění) úhrada ze zdravotního pojištění.

16. 5. – SÚKL vydal stanovisko k individuálně připravovaným léčivým přípravkům, které jsou v lékárnách připravovány jako náhrada za aktuálně nedostupné hromadně vyráběné léčivé přípravky. Upozorňuje v něm, že léčivé přípravky připravené v lékárnách nelze považovat za shodné s registrovanými průmyslově vyráběnými léčivými přípravky. To však odmítli lékárníci specializující se na přípravu léčiv v lékárnách.

18. 5. – SÚKL vydal varování před použitím léčivého přípravku Viaskor (Edukafarm s.r.o.), protože při provádění kontrol zjistil, že je v některých zdravotnických zařízeních aplikován formou infuzního podání, ačkoli není v ČR registrován, a je používán k léčbě vysokými dávkami vitaminu C, a to i u onkologických pacientů. SÚKL proto upozorňuje, že přípravek nelze používat při poskytování zdravotních služeb a nesmí být nadále uváděn do oběhu, jelikož nesplňuje zákonné požadavky na jeho jakost, účinnost a bezpečnost platné v České republice. Vydal následně předběžné opatření, kterým bylo zakázáno používat přípravek Viaskor při poskytování zdravotních služeb a nesmí být nadále uváděn do oběhu v České republice. Současně bylo s dotčeným subjektem zahájeno správní řízení o stažení přípravku z trhu v ČR. Ten podal odvolání, nicméně MZ je v říjnu zamítlo.

20. 5. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol. 2x0,8mlx40mg I. Padělané balení pochází z lékárny v Bulharsku. Vnější obal a příbalový leták padělaného balení jsou v bulharské jazykové verzi, vnitřní obal je v turecké jazykové verzi a je označen číslem šarže a dobou použitelnosti, které jsou odlišné od údajů uvedených na vnějším obalu.

27. 5. – SÚKL nasadil novou verzi eReceptu, která přináší funkcionality spojené s opakovacím receptem a výpisy z receptů. Její nasazení tedy umožňuje lékařům předepisování opakovacích elektronických receptů. Lékárníkům pak umožní výdej léčivých přípravků na opakovací recept a vystavování výpisů z receptů.

30. 5. – SÚKL pozastavil platnost povolení k distribuci vydaného společnosti Duchcovská distribuční s.r.o., se sídlem v Brně kvůli tomu, že nemá zajištěny služby kvalifikované osoby. Následně je 14. 9. opět obnovil.

30. 5. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg, por.tbl.flm., 30×245mg. Balení podezřelé z padělání bylo identifikováno nizozemským paralelním distributorem.

30. 5. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol. 2x0,8mlx40mg I. Balení podezřelé z padělání bylo identifikováno německým paralelním distributorem v dodávce z Rumunska. Vnitřní obal obsahuje jiné číslo šarže a použitelnosti něž je uvedeno na vnějším obalu. Balení je v rumunské jazykové verzi.

ČERVEN

2. 6. – SÚKL informoval o výskytu dalšího padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol. 2×0,8ml×40mg I. Podezřelé balení je v bulharské jazykové verzi. Předplněné injekční stříkačky jsou označeny odlišným číslem šarže s odlišnou dobou použitelnosti než vnější obal.

12. 6. – Sněmovní Výbor pro zdravotnictví znovu projednával zákon o léčivech. Kromě pozměňovacích návrhů týkajících se reexportů léčiv padl i návrh na zavedení dispenzačních poplatků či vyhrazení termínu lékárna pouze poskytovatelům lékárenské péče.

14. 6. – EMA informovala o další rozsáhlé krádeži léčivých přípravků v Itálii (vesměs drahá inovativní léčiva). Krádež byla odhalena dne 31. května 2016 a předmětná balení byla v italské jazykové verzi.

17. 6. – MZ potřetí v historii zakázalo vývoz léčivého přípravku Actilyse a nově také pěti vakcín. Opatření platí do 30. září 2016, resp. do odvolání.

27. 6. – E-lékárny Lékárna.cz, Apotek.cz a skupina EUC založily Českou asociaci provozovatelů internetových lékáren z.s. Jejím cílem je zastupování zájmů internetových lékáren a mj. také rozšíření spektra léčiv s možností zásilkového prodeje, včetně receptových.

30. 6. – Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA s okamžitou platností odvolal z funkce ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Romana Prymulu CSc. PhD. Důvodem odvolání jsou závažné skutečnosti zveřejněné v médiích a následně ověřené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na jeho místo byl v srpnu jmenován dosavadní lékařský náměstek nemocnice a proděkan místní lékařské fakulty Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

30. 6. – AIFP otevřela registr Transparentní spolupráce, který obsahuje informace, jaké částky poskytují farmaceutické společnosti zdravotnickým odborníkům a na jaké účely. Tato celoevropská iniciativa je samoregulačním projektem farmafirem, který má přispět ke zprůhlednění vztahů se zdravotníky. V ČR je do ní zapojeno 41 farmafirem (většina originálních). Podle informací AIFP vynaložily v roce 2015 její členské společnosti na spolupráci s lékaři 1,3 mld. Kč.

ČERVENEC

Největší český farmaportál APATYKÁŘ® pokořil v červnu poprvé hranici 4 miliónů zhlédnutých stránek a 700 tis. návštěv. Současně se dále prodloužila délka návštěvy na portálu, která dosahuje aktuálně bezmála 15 minut, v případě podcastů 20 minut.

Svaz zdravotních pojišťoven ČR vydal nový pozitivní list s platností od 1. července do 31. prosince 2016. Nově bylo zařazeno první biosimilar etanerceptu schválené v EU teprve v lednu 2016.

15. 7. – Funkce hlavního hygienika ČR se ujala Mgr. Eva Gottvaldová. Na pozici střídá MUDr. Vladimíra Valentu, Ph.D., který v lednu 2016 oznámil, že se o funkci již ucházet z osobních důvodů nebude.

16. 7. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg tbl. flm. 30×245 mg. Padělané balení bylo v bulharsko-rumunské jazykové verzi a bylo zachyceno německým paralelním dovozcem na území Německa v dodávce pocházející od rumunského distributora Perfect Care Distribution SRL, Bukurešť.

26. 7. – SÚKL stahuje z trhu nelegální léčivý přípravek Glukózový nápoj v prášku s příchutí (MEDICALFOX s.r.o.). Výrobek lze použít u lidí za účelem stanovení lékařské diagnózy diabetes mellitus a tato diagnostika je založena na zhodnocení farmakologického účinku inzulinu ovlivňujícího metabolismus glukózy, čímž naplňuje definici léčivého přípravku.

26. 7. – SÚKL stahuje z trhu nelegální léčivý přípravek Vitadek CF forte (Akacia Group, s.r.o.). Výrobek obsahuje v jedné tobolce mj. 0,075 mg neboli 3000 mezinárodních jednotek (IU) vitaminu D3 (cholekalciferolu), denní dávka je 1 tobolka.

SRPEN

15. 8. – SÚKL informoval o odcizení léčivých přípravků Daklinza 30 a 60 mg a Eliquis 2,5 mg. Odcizená balení byla v německé jazykové verzi.

Koncem srpna 2016 SÚKL zveřejnil na svých stránkách mj. úhrnnou pokutu společnosti KRATEGUS spol. s r.o. ve výši 150 tis. Kč, kterou vlastní předseda Grémia majitelů lékáren. Podle uvedeného porušeného hmotněprávního ustanovení ji dostala za to, že lékárny společnosti neodebíraly léčivé přípravky podléhající registraci pouze od výrobce, jde-li o jím vyrobené léčivé přípravky, od distributora nebo z lékárny, která má odebírající lékárnu uvedenu v rozhodnutí vydaném podle zákona o zdravotních službách (tj. lékárny si přípravky přeprodávají mezi sebou).

V polovině září pak dostala pokutu ve výši 100 tis. Kč i společnost Lékárna U Hedviky, s. r. o., kterou spoluvlastní tisková mluvčí České lékárnické komory (ČLnK). Paradoxní je, že podle uvedeného porušeného hmotněprávního ustanovení se jednalo o bazální lékárenské činnosti – nezajištění jakosti připravovaných léčivých přípravků a nedodržení pravidla správné lékárenské praxe a používání či uvádění do oběhu léčiv s prošlou dobou použitelnosti.

ZÁŘÍ

Portál APATYKÁŘ® jako první informoval o poměrně rozsáhlé kauze zaměněných přípravků společnosti Zentiva, které následně začal SÚKL stahovat až z úrovně pacientů. Jak portálu potvrdila polská divize Sanofi, za chybou pravděpodobně stálo záměrné jednání zaměstnance (Zentiva následně podala trestní oznámení, čímž scénář nepřímo potvrdila). Tuto informaci portál přinesl jako první s výrazným předstihem před mainstreamovými médii, která ji zveřejnila až o dva měsíce později. Kauza vyšla najevo po zjištění polského distributora, že balení přípravku Atram obsahovalo blistry s přípravkem Neurol. Zentiva následně stahovala statisíce balení řady dalších potenciálně dotčených přípravků z řady trhů střední a východní Evropy, včetně Německa. Kvůli kauze došlo i k ostré výměně názorů mezi ředitelem SÚKL a presidentem ČLnK, kterému se nelíbil způsob, jakým se léčiva v lékárnách vyměňují pacientům.

1. 9. – V Polsku spuštěn program bezplatných léčiv pro pacienty ve věku 75+.

1. 9. – SÚKL informoval o odcizení léčivých přípravků Dexametason 1 mg tbl, Nebido inj sol, Rozex krém crm, Dulcolax čípky supp a Ipren 200mg a Ipren 400mg tbl (vše ve švédské či švédsko-norské jazykové verzi).

6. 9. – SÚKL stahuje až z úrovně pacientů další léčivý přípravek. Tentokrát jde o přípravek GlucaGen 1 mg HypoKit (šarže FS6X718, exspirace 08/2018) výrobce Novo Nordisk, který se používá jako léčba závažné hypoglykémie u inzulinem léčených osob s diabetes mellitus. Důvodem stahování je riziko oddělení jehly od injekční stříkačky.

8. 9. – Za řízení celé skupiny Dr. Max (spadá do portfolia Penta Investments) bude na nově vytvořené pozici holdingového generálního ředitele odpovídat Leonardo Ferrandino. Ten přichází po dvanáctiletém působení ve společnosti Admenta Italia (retailová a distribuční divize koncernu Celesio/McKesson).

13. 9. – SÚKL provedl v souvislosti s narůstající kauzou zaměněných léčivých přípravků ve výrobních prostorách společnosti Zentiva v Praze neohlášenou kontrolu. Její výsledky zatím nejsou známy, protože šetření stále probíhá.

21. 9. – SÚKL oznámil s platností od 1. listopadu 2016 změnu výdeje léčivého přípravku Biomin H, por. plv. velikost balení 60, 64, 90 sáčků ze současného výdeje bez lékařského předpisu na výdej pouze na lékařský předpis. V případě balení 30 sáčků nedochází ke změně a toto balení zůstává i nadále dostupné bez lékařského předpisu.

23. 9. – Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA oznámil, že chce provést změny v lékové politice. Konkrétně hodlá od příštího roku změnit tzv. roční ochranný limit na doplatky za léčivé přípravky. U osob nad 70 let věku jej chce snížit ze současných 2500 Kč na 500 Kč, u osob ve věku 65-70 let věku na 1000 Kč a u dětí do 18 let věku na 1000 Kč. Podle ministra bude návrh potřebné novely zákona o veřejném zdravotním pojištění předložen Legislativní radě vlády v řádu několika málo týdnů.

26. 9. – Pozměňovací návrh k novele zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti navrhl zrušení povinnosti „druhé“ atestace pro vedení lékáren se specializovanými pracovišti. Reagoval tak na neopodstatněné zpřísnění podmínek pro vedení lékáren s odbornými pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových forem (portál o problému informoval jako jediný v roce 2015, kdy se poprvé v návrhu tato povinnost objevila).

ŘÍJEN

Portál APATYKÁŘ® uzavřel partnerství s Ústavem chemie a biochemie Mendelovy univerzity. Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., prorektor Mendelovy univerzity v Brně, a PharmDr. Martin Dočkal, provozovatel portálu, podepsali Memorandum o spolupráci. Jedná se o první projekt portálu s partnerem mimo lékárenství.

4. 10. – Do vládního připomínkového řízení byl předložen návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2017. Mj. zvyšuje úhradu za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů o 1 Kč na 13 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši dvanáctinásobku počtu receptů v roce 2014, na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

17. 10. – SÚKL oznámil změnu způsobu výdeje léčivého přípravku Zyrtec tbl velikost balení 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 a 100 (10×10) z výdeje bez lékařského předpisu na výdej pouze na lékařský předpis a to od 1. listopadu 2016. SÚKL současně upozornil, že léčivý přípravek ve velikosti balení 50 a 90 tablet (aktuálně dostupní na českém trhu), odpovídající údajům a dokumentaci po schválení uvedené změny, bude uváděn na trh až po 31. říjnu 2016.

19. 10. – Soudní dvůr EU rozhodl v přelomovém sporu o bonusový systém nizozemské zásilkové lékárny DocMorris, která pacientům vyplácí bonusy za recepty na antiparkinsonika. Podle soudu je německá cenotvorba a jednotné ceny léčivých přípravků vydávaných na recept v rozporu s unijním právem. Rozsudek zcela zásadně ovlivní vývoj lékárenství nejen v Německu, ale i dalších evropských zemích včetně ČR.

20. 10. – MZ vydalo opatření omezující vývoz pěti vakcín proti hepatitidě A z České republiky.

20. 10. – MZ vyhlásilo nové opatření, kterým povoluje uvedení do oběhu neregistrovaným léčivý přípravek Berirab inj. 1×2ml/300IU (CSL Behring). Ve svém opatření ze 14. září 2016 povolilo uvedení tohoto přípravku v balení 1×5ml/750IU, nicméně toto není na trhu k dispozici.

21. 10. – Poslanci Národní rady Slovenské republiky schválili zásadní novelu zákona o léčivech, na základě níž se výrazně omezí vývoz léčiv do zahraničí. Nově je budou moci vyvážet pouze výrobci a držitelé rozhodnutí o registraci, nikoli přímo distribuční společnosti. Na základě toho navrhla poslankyně Mgr. Soňa Marková ve stejném duchu pozměňovací návrh k české novele zákona o léčivech.

26. 10. – K franšízovému projektu prodeje vyhrazených léčiv Medipoint, který společnost Medipoint Services od loňského roku začala budovat původně na čerpacích stanicích společnosti OMV, následně Benzina a Shell, se plně zapojily také provozovny sítě drogerií DM drogerie (220). Celkem už je v rámci projektu zákazníkům k dispozici více než 600 prodejních míst po celé ČR.

Portál APATYKÁŘ® v říjnu poprvé pokořil hranici 5 miliónů zhlédnutých stránek. Od prosince 2015 zaznamenal celkově výraznou dynamiku, což se projevilo také v nárůstu unikátních návštěv o 19 %.

LISTOPAD

10. 11. – Do vládního připomínkového řízení byl předložen návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Obsahuje nové odbornosti 006 – klinická farmacie se třemi novými výkony a 005 – nemocniční lékárenství se čtyřmi novými výkony.

10. 11. – SÚKL uložil další výraznou pokutu 950 tis. Kč farmaceutické firmě Valeant Czech Pharma za porušení zákazu v souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky nabízet jim, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti. Podle SÚKL firma vyplácela nepovolenou motivaci lékařům předepisujícím přípravky Finanorm, Glanuta, Risepro, Recotens, Nopretens, Nopretens plus H, Bisocard, Calofra.

12. 11. – Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o léčivech. Portál APATYKÁŘ® přinesl detailní přehled změn, které se dotýkají nejen zamýšleného omezení nežádoucích reexportů léčiv, ale také lékárenské péče a dostupnosti léčiv pro pacienty.

12. 11. – Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o vzdělávání zdravotníků. Zavádí nejen výběrovou „druhou atestaci“, ale ruší i povinnost osvědčení pro vedoucí lékárníky od profesní komory. Portál APATYKÁŘ® přinesl detailní přehled změn.

16. 11. – Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 obsahuje kromě navýšení signálního výkonu o 1 Kč zcela nově i bodové ohodnocení výkonů v odbornosti nemocniční lékárenství.

16. 11. – SÚKL informoval o dalším výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg tbl. flm. 30×245 mg. Padělané balení bylo v bulharsko-rumunské jazykové verzi.

21. 11. – SÚKL vydal rozhodnutí o pozastavení registrace léčivého přípravku Riluzole Alkem 50 mg tbl flm (Alkem Pharma). Na základě neprokázání bioekvivalence s referenčním léčivým přípravkem registrovaným v EU jsou údaje předložené na podporu registrace nesprávné a poměr rizika a prospěšnosti dotčeného léčivého přípravku není příznivý. Jak už dříve informoval portál APATYKÁŘ®, jde o třetí kauzu zmanipulovaných studií prováděných v indické organizaci smluvního výzkumu. Evropská komise ve svém rozhodnutí z 8. září 2016 nařídila následně pozastavení schválení léčivých přípravků, která jsou založena na chybných bioekvivalenčních studiích provedených indickou organizací klinického výzkumu Alkem Laboratories sídlící v indické Taloji.

22. 11. – SÚKL informoval o výskytu padělku léčivého přípravku Clexane 4000 anti-Xa IU/0,4 ml. Padělané balení bylo v řecké jazykové verzi. Německý paralelní dovozce nalezl v balení léčivého přípravku Clexane 4000 anti-Xa IU/0,4 ml, pocházejícího od řeckého distributora předplněné injekční stříkačky odlišné síly, čísla šarže a data exspirace.

29. 11. – SÚKL aktualizoval informace u přípravků nouzové kontracepce s levonorgestrelem na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury.

30. 11. – Premiér uvedl do funkce nového ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, který na postu vystřídal odvolaného MUDr. Svatopluka Němečka, MBA (toho se premiér rozhodl vyměnit v polovině listopadu). JUDr. Ing. Ludvík, který dosud působil na postu ředitele FN Motol (2000-2016), je vystudovaný ekonom a právník (VŠE a PF UK Praha). S výjimkou let 1998-99, kdy působil jako výkonný ředitel ČS Factoringu, je dlouhodobě spjat s farmaprůmyslem a zdravotnictvím. Nejprve v podniku Chemapol, který byl jediným distributorem léčiv (1988-1991), následně jako obchodně-ekonomický ředitel (1991-1994) firmy Welcome East Europe (později se Welcome sloučila s Glaxo) a v letech 1994-1998 jako generální ředitel Apotex ČR. Od roku 2000 je ředitelem FN Motol a na tento post se hodlá po skončení své ministerské mise i vrátit.

PROSINEC

Svaz zdravotních pojišťoven ČR vydal aktualizovanou verzi svého pozitivního listu s platností od 1. ledna do 31. července 2017. Přibylo šest účinných látek, mj. další biosimilar a dvě nové firmy.

8. 12. – RRTV uložila společnosti Salutem Pharma s.r.o. pokutu 5 tis. Kč za zadání reklamy s motivem „GELACTIV Proteo – Enzyme Q“ vysílané na komerční televizi, neboť v uvedeném obchodním sdělení absentoval povinný text „doplněk stravy“.

8. 12. – SÚKL informoval o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Magnesium Lactate Biomedica 500 mg, balení po 100 tabletách. Od 1. ledna 2017 bude výdej uvolněn bez lékařského předpisu.

8. 12. – SÚKL i zástupci farmaprůmyslu se ostře ohradili proti tvrzením presidenta ČLnK v některých médiích. V tendenčně zaměřených článcích proti řetězcovým a nemocničním lékárnám byl zmíněn údajný protekční přístup farmafirem k těmto lékárnám, který, podle presidenta, ústí v existenci rozdílných doplatků na stejné léčivé přípravky v různých lékárnách a současně nedostupnost kvůli reexportům, na kterých se podílejí výrobci. Současně president kritizoval SÚKL, že stanovuje maximální ceny léčiv špatně.

9. 12. – SÚKL stahuje z trhu nelegální léčivý přípravek ProfiChondro Original Krém(PRAGOMED s.r.o.). Výrobek je prezentován tak, že se používá při bolesti kloubů, páteře a svalů, kdy poskytuje rychlou úlevu a jako masážní a zklidňující prostředek na bolavé klouby, páteř a svaly s komplexním účinkem k dosažení rychlé úlevy, čímž naplňuje definici léčivého přípravku.

9. 12. – Poslanecká sněmovna PČR ve třetím čtení schválila návrh tzv. „protikuřáckého zákona“ a v souvislosti s tím i omezení pro prodej a podávání alkoholu.

14. 12. – SÚKL varoval před zvýšeným výskytem nelegálních přípravků s obsahem melatoninu určených k řešení nespavosti a zlepšení kvality spánku na českém trhu.

14. 12. – Senátoři vrátili novelu zákona o léčivech zpět do Poslanecké sněmovny. Odmítli především kontroverzní návrh o povinnosti dodávek léčiv dle tržního podílu distributorů. Současně zamítli novelu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

15. 12. – SÚKL udělil dosud nejvyšší pokutu 1 mil. Kč za porušení zákona o regulaci reklamy firmě GUNA S.p.a. za reklamu neregistrovaných homeopatik.

16. 12. – EMA zahájila revizi další indické smluvní organizace klinického výzkumu (CRO) Micro Therapeutic Research Labs. Od řady evropských agentur dostala stížnosti na provádění bioekvivalenčních studií v indických místech Chennai a Coimbatore. Informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®.

21. 12. – SÚKL vydal Prohlášení o neshodě s pravidly Správné distribuční praxe distributorovi léčiv Movianto Česká republika s.r.o. a B. BRAUN Medical s.r.o a to na základě kontroly provedené 21. prosince 2016 pro neschválené skladovací prostory v logistickém parku Rudná.

22. 12. – SÚKL uložil pokutu 1,1 mil. Kč za nelegální reexport inzulínových per Novomix Flexpen, pro něž platil zákaz vývozu.

Rovněž v roce 2016 sledoval portál APATYKÁŘ® vývoj oblasti pozitivních listů zdravotních pojišťoven.

Tento speciál připravil exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 17 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena

TÉMATICKÝ OKRUH:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.