Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Marie Loučková, Bc. Alena Šindelářová

Šest semestrů na VŠ jako náhrada studia oboru farmaceutický asistent

Druhá část exkluzivního rozhovoru s PharmDr. Marií Loučkovou, vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na VOŠ a SZŠ Alšovo nábřeží v Praze, a Bc. Alenou Šindelářovou, předsedkyní Sekce farmaceutických asistentů při ČAS.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci).
EXKLUZIVNĚ

Tribunál EU: Ochrannou známku YLOELIS nelze registrovat, je zaměnitelná s YONDELIS

Vloženo: 18.05.2017, 06:08 | Čteno: 18826×
FOTO: Soudní dvůr EU

Tribunál EU rozhodl ve sporu farmaspolečností Alfa Wassermann a Pharma Mar o registraci ochranné známky YLOELIS pro léčivo používané k léčbě nežádoucích účinků po léčivu proti rakovině YONDELIS. Potvrdil zamítnutí registrace z důvodu významného rizika zaměnitelnosti.

Původní spor

Žalobkyně, maďarská společnost Alfa Wassermann, podala 25. května 2012 přihlášku evropské ochranné známky k Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO). Přihláška byla zapsána pro slovní označení YLOELIS pro výrobky třídy 5 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb „Farmaceutické výrobky a léky, které se nepoužívají v onkologii“.

Po zveřejnění přihlášky ochranné známky podala proti zápisu ochranné známky v září 2012 námitky vedlejší účastnice sporu Pharma Mar a to kvůli existenci starších známek – slovní ochranná známka YONDELIS zapsaná 10. října 2005, která mimo jiné zahrnuje výrobky třídy „Farmaceutické a veterinární přípravky a přípravky pro onkologii“; a rovněž obrazová ochranná známka zapsaná 4. srpna 2005, která se týká mj. stejného zboží jako starší slovní známka YONDELIS.

V únoru 2014 vyhovělo námitkové oddělení EUIPO námitkám a uznalo pravděpodobnost záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou. Vzhledem k tomu, že námitka byla na tomto základě potvrzena, námitkové oddělení neposoudilo pravděpodobnost záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší obrazovou ochrannou známkou.

V dubnu 2014 podala žalobkyně odvolání proti proti rozhodnutí námitkového oddělení, které však v prosinci 2014 první odvolací senát EUIPO zamítl.

Zejména zjistil, že starší ochranná známka byla v Evropské unii použita během referenčního období pro výrobky zařazené do třídy 5; relevantní veřejnost složená ze zdravotníků a pacientů s rakovinou je o ní dobře informovaná a obzvláště pozorná; výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou podobné; označení jsou vizuálně a foneticky podobná a nemají žádný zvláštní význam v žádném jazyce a existuje reálné nebezpečí záměny mezi dotčenými označeními pro příslušnou veřejnost, a to i v případě, že jim byla věnována vysoká pozornost.

Žalobkyně se proto u Tribunálu EU dožadovala zrušení napadeného rozhodnutí a rozhodnutí námitkového oddělení, zamítnutí námitky v plném rozsahu a uhrazení nákladů řízení EUIPO a vedlejšímu účastníkovi.

Vysoká pravděpodobnost podobnosti

Odvolací soud posoudil jednotlivé argumenty a oblasti dle práva. S ohledem na příslušnou veřejnost soud uvedl, že se tato skládala z lékařů onkologů, odborníků z oblasti zdravotnictví a pacientů s rakovinou. Úroveň příslušnosti je tedy vysoká.

Co se týče srovnání výrobků při posouzení podobnosti dotčených výrobků je třeba podle ustálené judikatury zohlednit všechny relevantní skutečnosti zejména s ohledem na povahu, zamýšlený účel, způsob použití a zda si vzájemně konkurují nebo se doplňují.

V projednávaném případě se starší ochranná známka vztahuje na výrobky odpovídající označení „Farmaceutické a veterinární výrobky a přípravky pro onkologické použití“, zatímco přihlašovaná ochranná známka zahrnuje výrobky odpovídající označení „Farmaceutické výrobky a léčivé přípravky ne pro použití v onkologii“.

Vzhledem k tomu, že jde v obou případech o léčivé přípravky, mají stejnou povahu, účel nebo zamýšlené použití, je riziko podobnosti velmi vysoké. I přesto, že jejich léčebné indikace jsou odlišné, dotčené výrobky mají doplňkovou souvislost v tom smyslu, že jeden je důležitý nebo nezbytný pro použití druhého.

Navíc, jak uvádí Evropská léková agentura, pacient, který se léčí přípravkem YONDELIS může potřebovat další léčivé přípravky k léčbě nežádoucích účinků tohoto léčiva.

Vzhledem k tomu, že označení zboží, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, není formulováno takovým způsobem, aby vyloučilo, že tyto léčivé přípravky léčí takové vedlejší účinky, není vyloučeno, že přihlašovaná ochranná známka zahrnuje farmaceutické výrobky nebo léčiva, jejichž použití je úzce spojeno s onkologickou léčbou pod starší ochrannou známkou nebo které jsou podávány ve stejnou dobu jako léčivý přípravek, na který se vztahuje starší ochranná známka, ale ne přímo k léčbě rakoviny.

Z toho je zřejmé, že podobnost mezi přípravky je značná a toto tvrzení nemůže být ze strany žalobkyně zpochybněno. Jen samotné vyloučení výrobků ze seznamu těch, na které se vztahuje starší ochranná známka nestačí.

Soud navíc upozornil na riziko záměny při podobně znějícím názvu v lékárně, což je zásadní a musí být zohledněno. Přihlašovaná známka reprodukuje ve stejné sekvenci šest znaků, konkrétně „y, o, e, l, i, s“ a skládají se z jediného slova podobné délky a rozdíl je minimální v rozlišení pouze dvěma písmeny „n“ a „d“.

Fonetická podobnost je pak díky možnosti různého vyslovování značná. Argument žalobkyně, že písmeno „y“ se vyslovuje v různých jazycích různě (např. ve finštině jako samostatná slabika) neobstojí.

Vzhledem k podobnosti dotčených výrobků a kolidujících označení, jakož i k rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky tak podle Soudního dvora existuje nebezpečí záměny, a to i v případě vysoké úrovně pozornosti ze strany příslušné veřejnosti. Tento závěr nemůže být zpochybněn různými argumenty předloženými žalobkyní.

Současně odmítl argument žalobkyně – že je nemožné, aby někomu, komu byl předepsán YLOELIS byl v lékárně vydán YONDELIS – jako irelevantní pro vyhodnocení, zda jde o dva výrobky stejného či ekonomicky propojeného podniku.

V tomto konkrétním případě má Tribunál EU za to, že by zdravotníky a pacienty mohly zmást oba přípravky, mohli by se nesprávně domnívat, že YONDELIS podávaný z důvodu léčby rakoviny a YLOELIS podávaný k léčbě nežádoucích účinků jsou přípravky uváděné na trh stejným podnikem.

Proto odvolací soud správně dospěl k závěru, že jde existuje nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti. Žádost Alfa Wassermann tedy Tribunál EU v plném rozsahu zamítl a protože žalobkyně neuspěla, nařídil jí rovněž zaplatit náklady řízení.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 17 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2017, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.