Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy v Kuksu a ukončení sezóny 2017 v Českém farmaceutickém muzeu

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát živě nahrávaný na Vánočních trzích.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci).

Počet stížností na farmafirmy k britské samoregulační autoritě se zvýšil

Vloženo: 06.11.2017, 06:46 | Čteno: 13444×
FOTO: ABPI

Britská Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA), nezávislá samoregulační autorita posuzující dodržování etického kodexu britského sdružení farmaprůmyslu Association of the British Pharmaceutical Industry’s (ABPI), zveřejnila zprávu o činnosti za loňský rok. Vyplývá z ní, že počet stížností na farmafirmy se téměř zdvojnásobil.

Téměř dvojnásobek případů

Podle zprávy za rok 2016 vzrostl počet stížností na 76 (v porovnání s 54 v roce 2015), což vedlo k 100 řešeným případům (oproti 66 v roce 2015). Některé stížnosti vedly k více než jednomu případu, jelikož se jednalo o více než jednu společnost. Počet individuálních obvinění řešených v roce 2016 byl dokonce 420 (proti 198 v roce 2015).

V roce 2016 došlo rovněž k nárůstu odvolání na 33 (v roce 2015 to bylo 19). U 33 případů odvolání v roce 2016 se 15 % společností odvolalo úspěšně a 85 % odvolání bylo zamítnuto.

PMCPA zveřejňuje na svých internetových stránkách podrobné zprávy o výsledcích všech stížností, které byly posouzeny v rámci etického kodexu ABPI pro farmaceutický průmysl.

Ten se týká propagace léčivých přípravků ze strany průmyslu směrem ke zdravotnickým pracovníkům a stanoví normy pro vzájemné interakce. Vyžaduje mj. od společností, aby zajistily, že činnosti a materiály, které konají či poskytují budou přiměřené, věcné, spravedlivé a odůvodnitelné.

Stížnosti v roce 2016

Stížnosti jsou přijímány z různých zdrojů, včetně zdravotnických pracovníků a farmaceutických společností.

Anonymní stížnosti jsou sice rovněž přijímány, ale vzhledem k tomu, že systém řešení je navržen tak, aby umožňoval oběma stranám plně se procesu účastnit a vyjádřit, je smutné, že poměrně mnoho anonymních stěžovatelů neposkytlo žádné kontaktní údaje.

Stížnosti primárně přisuzované řediteli panelu se téměř zdvojnásobily (15 v roce 2016 oproti 8 v roce 2015), a to především kvůli nárůstu počtu podniků, které se dobrovolně přiznaly (13 v roce 2016 proti 4 v roce 2015).

Skutečnost, že společnosti učiní dobrovolné přiznání poukazuje na závažnost, s jakou průmysl etický kodex vnímá.

Některá dobrovolná přiznání společností ve Spojeném království se týkají aktivit firem mimo jeho území, ale stále v Evropě (regionální/evropské kanceláře), s britskými odborníky.

Je znepokojující, že některé z těchto činností, kdy bylo rozhodnuto, že jsou v rozporu s etickým kodexem ABPI, pravděpodobně nenaplňují požadavky jiných příslušných kodexů platných v Evropě. PMCPA vyhodnocuje tyto aktivity společně s dalšími organizacemi, včetně Evropská federace farmaceutického průmyslu a sdružení (EFPIA).

Rozhodnutí o stížnostech

V 57 % případů bylo v roce 2016 potvrzeno porušení kodexu, což představuje nárůst ve srovnání s 53 % v roce 2015. Vztaženo na konkrétní záležitosti jsou však procenta za oba roky obdobná (přibližně 43 % porušení).

V roce 2016 bylo 99 % rozhodnutí PMCPA stranami ve sporu akceptováno nebo v odvolacím řízení potvrzeno (v roce 2015 to bylo 97 %). Strany přijaly bez odvolání 92 % rozhodnutí (90 % v roce 2015).

Sankce

V každém konkrétním případě, kdy došlo k porušení kodexu, se musí dotyčná společnost zavázat, že dotčenou závadnou praxi okamžitě ukončí a podnikne všechny možné kroky, aby se zabránilo podobnému porušení v budoucnu. Společnost současně doloží podrobnosti o přijatých opatřeních.

Autorita může uložit další sankce, které mohou zahrnovat audit postupů dodržování kodexu ze strany společnosti (např. požadavek, aby byl po nějakou dobu propagační materiál vyhodnocován), požadavek na vrácení poskytnutých benefitů od těch, kterým byly poskytnuty, požadavek, aby společnost vydala opravné prohlášení a veřejné pokárání (formou inzerce v odborném tisku) a konečně autorita může rovněž dotčené společnosti pozastavit členství nebo ji přímo vyloučit z ABPI.

PMCPA zveřejňuje ve zdravotnickém a farmaceutickém tisku (a na svých stránkách) stručné informace o všech případech, kdy jsou společnosti veřejně pokárány, jsou povinny vydat opravné prohlášení nebo jsou odsouzeny za porušení článku kodexu, že podněcují diskreditaci nebo omezují důvěru ve farmaceutický průmysl.

V červnu 2016 pozastavila ABPI členství společnosti Astellas. Bylo to poprvé od roku 2008, co byla tato sankce použita.

Delší řízení

Zpráva v závěru konstatuje, že doba potřebná k dokončení případů vypořádaných na úrovni panelu PMCPA v roce 2016 činila 10,4 týdnů, což je nárůst ve srovnání s rokem 2015, kdy to bylo 8,5 týdnů. Je to dáno především tím, že mnoho z nich vyžadovalo dodatečné informace před konečným rozhodnutím.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2017, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.