Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

V síti Dr.Max má odborné vzdělávání tak velké zastání, že nemusíme být závislí na sponzorech

Druhá část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o systému vzdělávání a Akademii Dr.Max. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), MUDr. Gabriel Pallay, CSc. (manažer odborného vzdělávání).

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci).
EXKLUZIVNĚ

Slovensko schválilo sdílení lékových nákladů s firmami a nižší ceny generik a biosimilars

Vloženo: 01.12.2017, 06:46 | Čteno: 16777×
FOTO: APATYKÁŘ®

Slovenský parlament (Národní rada SR) schválil novelu zákona o rozsahu a podmínkách úhrady léčiv, zdravotnických pomůcek a potravin pro zvláštní lékařské účely na základě veřejného zdravotního pojištění. Přináší mj. důraz na nákladovou efektivitu léčby, sdílení nákladů ze strany farmaceutických firem, podmíněnou kategorizaci nebo snížení limitu spoluúčasti pacientů.

Zvýšení dostupnosti inovativních léčiv

Novela má podle předkládajícího Ministerstva zdravotnictví zvýšit dostupnost drahých inovativních léčiv pro pacienty při preferenci nákladové efektivity léčby. Zvyšuje koeficient prahové hodnoty za jeden získaný rok života stadardizované kvality, což nově umožní zařadit dražší, ale nákladově efektivní léčivo do seznamu kategorizovaných.

Zavádí rovněž možnost dosažení hranice nákladové efektivity pro zařazení léčiva do seznamu kategorizovaných prostřednictvím smlouvy o podmínkách úhrady léčiva zdravotní pojišťovnou uzavřenou mezi držitele rozhodnutí o registraci a všemi pojišťovnami.

Současně se zavádí sledování dražších s nákladově efektivnějších léčiv zařazených mezi kategorizovaná.

Sdílení nákladů

Zdravotní pojišťovny a výrobce nebo držitel rozhodnutí o registraci léčiva si mohou dohodnout si podmínky, za kterých zdravotní pojišťovna ponese z prostředků veřejného zdravotního pojištění část nákladů na léčiva, zdravotnické prostředky nebo dietetické potraviny a zbývající část nákladů, jako je léčba, při které léčivo dosahuje nákladovou efektivnost jen s vysokým doplatkem pojištěnce, inovativní léčba, léčba nad rámec určených indikačních omezení v kategorizačních seznamu nebo v ostatních případech, ponese výrobce nebo držitel rozhodnutí o registraci léčiva, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Možnost uzavřít takovou smlouvu a přijmout refundaci zdravotní pojišťovnou bude upravena v zákoně o zdravotních pojišťovnách.

Změna přichází i pro předepisující lékaře. Dosud museli, pokud žádali zdravotní pojišťovnu o úhradu léčivého přípravku, zdravotnické pomůcky či dietetické potraviny nezařazené v seznamu kategorizovaných, bez úředně stanovené ceny, neregistrované či v rozporu s preskripčním a indikačním omezením, hradit 5% spoluúčast z ceny.

To nově neplatí v případě, že žádají úhradu léčivého přípravku, který je účinný v dané indikaci, nicméně neprošel kategorizací jen z důvodu nákladové efektivnosti, tj. nesplnil ekonomická kriteria pro vstup do kategorizace.

Snížení cen generik a biosimilars

Novela zákona zpřísňuje i podmínku pro snížení ceny při vstupu prvního generika na trh. První generikum tak musí mít při vstupu na trh minimálně o 45 % nižší cenu než příslušný originální přípravek (dosud to bylo 30 %).

Pro vstup druhého generického přípravku platí, že jeho cena se snižuje minimálně o 10 % oproti nejlevnějšímu aktuálně zařazenému prvnímu generiku a třetí generikum pak musí být minimálně o 5 % levnější než nejlevnější aktuálně zařazené druhé generikum.

Podobně to platí u biosimilars, kdy prvního biosimilar na trhu musí přinést minimální snížení ceny o 30 % ve srovnání s příslušným originálním léčivem. Druhé biosimilar musí být minimálně o 5 % levnější oproti nejlevnějšímu aktuálně zařazenému prvnímu biosimilar a třetí o minimálně 5 % oproti nejlevnějšímu aktuálně zařazenému druhému biosimilar.

V této souvislosti připomeňme, že česká novela zákona o léčivech schválená letos v lednu přinesla zvýšení procentní sazby, o kterou se sníží cena generických léčiv a biosmilars oproti referenčnímu přípravku při jejich vstupu na trh z 32 % na 40 %, resp. z 15 % na 30 %.

Novela zákona určuje strop ceny léčiv jako průměr tří nejnižších cen referenčního koše a kategorizovaným léčivým přípravkům zvýšení ceny maximálně o 20 % v případě, že nepřekračují evropskou referenční cenu.

Konečně, rozšiřuje i regulaci, která se týká kromě pevných lékových forem i ostatních lékových forem léčiv při referencování úhrad.

Podmíněná kategorizace léčiv

Ministerstvo dále ruší limitování délky trvání podmíněně kategorizace, léčivo bude podmíněně zařazeno během celého období, kdy bude mít významný dopad na prostředky veřejného zdravotního pojištění.

Na základě vlastního řízení léčivé přípravky, už zařazené v seznamu kategorizovaných, které jsou na základě zvláštního právního předpisu označené jako léčivé přípravky s významným vlivem na prostředky veřejného zdravotního pojištění, podmíněně zařadí do seznamu kategorizovaných.

Ministerstvo rozhoduje o podmíněné úhradě vždy na období 12 po sobě jdoucích měsíců. Po ukončení tohoto období porovná reálnou úhradu s podmíněnou úhradou a v případě rozdílu určuje vyrovnávací rozdíl, který musí držitel rozhodnutí o registraci uhradit zdravotním pojišťovnám.

Minimalizují se tím nejistoty ohledně budoucího vývoje nákladů na léčivé přípravky s významným vlivem na prostředky veřejného zdravotního pojištění. Část rizika bude uvedenými opatřeními přenášena ze zdravotních pojišťoven na držitele rozhodnutí o registraci takových léčiv.

Limit spoluúčasti

S cílem pomoci nejzranitelnějším skupinám občanů upravilo ministerstvo také ustanovení týkající se tzv. ochranného limitu na doplatky.

Obdobně jako v ČR existuje i na Slovensku tzv. ochranný limit. Tj. v případě, že úhranná částka pojištěnce za doplatky překročí v kalendářním čtvrtletí určitý limit, zdravotní pojišťovny částku nad jeho rámec vrátí.

Na Slovensku se však od ledna 2018 ochranný limit bude týkat nejen léčivých přípravků, ale i zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely. U invalidních důchodců a držitele průkazu ZTP klesne hranice, od které zdravotní pojišťovny vracejí peníze za doplatky, z aktuálních 25 na 12 EUR.

U starobních důchodců se naopak limit mírně zvýší na 30 EUR (dosud 25 EUR). U dětí do 6 let bude čtvrtletní ochranný limit ve výši 8 EUR (dosud 10 EUR), těžce zdravotně postižené dětii mladší 6 let mají limit stejně jako dosud 0 EUR.

Ochranný limit se bude vztahovat na všechny zdravotnické pomůcky a dietetické potraviny, jejichž úhradu částečně hradí pojišťovna. Tak, jako u léčiv se do limitu bude započítávat doplatek za jejich nejlevnější verzi na trhu.

Pacientovi se budou doplatky vracet z nejvýhodnějšího ochranného limitu, přičemž zdravotní pojišťovny je vrátí automaticky.

Obdobně, jak novela zpřísňuje a upravuje regulaci cen léčivých přípravků, mění i regulaci zdravotnických pomůcek a potravin pro zvláštní lékařské účely a rovněž upravuje kategorizační proces u léčiv, zdravotnických pomůcek, speciálního zdravotnického materiálu či potravin pro zvláštní lékařské účely.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.