Otevřený dopis prof. Smečky předsedovi vlády – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ

Emergentní systém, změna kompetencí odborného zástupce, povinné pohotovostní služby

První část pravidelného podcastu s presidentem Slovenské lékárnické komory PharmDr. Ondrejem Sukeľem nejen o emergentním systému, povinné lékárenské pohotovostní službě či benchmarkingu lékáren o využití generické substituce.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Otevřený dopis prof. Smečky předsedovi vlády

Vloženo: 11.01.2006, 22:36 | Čteno: 13418×

Vážený pane předsedo vlády!


Jakožto bývalý děkan Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se znepokojením sleduji současné dění v českém zdravotnictví. Více než padesát let jsem se podílel na výchově farmaceutů a snažil se jim vštípit myšlenku sounáležitosti se zdravotnictvím. Myslím, že se tento můj záměr dařil.
Nyní vstoupil na scénu zdravotnictví nový ministr, který arogantním a povýšeným způsobem pošlapává možnosti, které mu mohou farmaceuti nabídnout a o kterých pan ministr zřejmě nic neví. Jím navrhovaný způsob hledání úspor, který - jak ostatně právem kritizují lékárníci - určitě nepovede k žádaným výsledkům. Naopak vnáší nevítanou a kontraproduktivní roztržku mezi lékárenský stav a ministerstvo zdravotnictví. Nejde totiž jen o prosazení celoplošného snížení marže, ale o ničivé důsledky, které takový krok může přinést.
Lékárenství se svou bohatou historií a nepopiratelným celospolečenským významem představuje ohromný potenciál, který je nutné využít a nikoliv likvidovat. A to všechno se děje jen proto, že novopečený a přespříliš sebevědomý ministr Rath nemá ani potuchy o lékárenské problematice, stejně tak jako jeho současní poradci. Jeho námět na uskutečňování výdeje léků u lékařů, stejně jako návrh na rozšíření výdeje vyhrazených léků mimo lékárny, má mimo jiné likvidační dopad na české farmaceutické vysoké školství. Tím by se Česká republika dostala do rozporu s vyváženými poměry mezi počtem obyvatel a počtem farmaceutických fakult, jak je tomu v cilvilizovaném zahraničí a navíc by byl poškozen promyšlený studijní program, ostatně jeden z nejlepších v celosvětovém kontextu.
Přitom existuje daleko účinnější cesta k úsporám ve farmakoterapii. Domnívám se, že je nutno cíleně využít spolupráce lékárníků. Nám všem je známo, jak marnotratně se u nás plýtvá léky. To se může líbit snad jen farmaceutickým výrobcům. Lékaři vcelku velkoryse předepisují, ale už nedohlédnou, jaký je osud jimi předepsaných léků. O tom vědí mnohem víc lékárníci! Ti mohou podat svědectví o finančním objemu, který představují nevyužité léky vrácené svědomitějšími občany do lékáren. A to je jen tzv. špička obrovského ledovce. Daleko více načatých balení s nevyužitými léky najdeme porůznu v domácnostech nebo dokonce v kontejnerech.
Tento nezdravý jev je způsoben známým fenoménem zvaným non-compliance pacientů, tedy úmyslnou či neúmyslnou neochotou podrobit se doporučením zdravotníků. Na farmaceutických fakultách jsou studenti sytematicky vedeni k pracovním postupům zvaným souhrnně lékárenská péče, v zahraničí pharmaceutical care. Vedle klasického výdeje/prodeje léčivého přípravku poskytne lékárník v rámci své každodenní práce jakožto informátor a konsultant všechny informace potřebné k optimalizaci účinku podaného léčivého přípravku s cílem přispět ke snížení onoho jevu zvaného non-compliance pacientů. Farmaceuti tak mají možnost tento neblahý vliv sice nikoliv odstranit, ale alespoň snižovat.
Důsledkem nedodržení předepsaného lékového režimu bývá totiž dále nežádoucí a často nákladné prodloužení léčby, neméně nákladné delší vyřazení pacienta z pracovního procesu, zvýšené nemocenské dávky atd. A tak uvedené a na první pohled banální přestupky proti lékovému režimu mají až neuvěřitelně záporný finanční efekt. Z prací odborníků vyplývá, že počet takto hřešících nemocných se pohybuje okolo 53% (!) ze všech medikamentózně léčených pacientů. Toto značné procento neukázněnosti podnítilo k národohospodářským kalkulacím a ukázalo se, že např. jen v USA činí finanční ztráty spojené s non-compliance asi 76 miliard USD v nepřímých nákladech ročně. Údaje ze SRN uvádějí ztráty ve výši cca 1-2 miliardy EUR ročně, suma nepoužitých nebo částečně použitých léků může, dle odhadů, u nás za jeden rok představovat ztrátu cca 5-6 miliard Kč.
K tomuto propadu je ovšem nutno připočíst i ohromné finanční ztráty spojené s důsledky nedodržení předepsaného lékového režimu. A to nehovoříme o nepřímých ztrátách vznikajících při tvorbě hrubého domácího produktu. Celkově se pak i v České republice jedná o další finanční ztráty v mnohamiliardových rovinách. Lékárenská péče může pak být praktickou odpovědí lékárníků na tento negativní jev. Přínosem by byla i oficielní účast lékárníků při monitorování preskripce cestou čipových karet, jak již bylo před delší dobou navrženo Českou lékárnickou komorou.
Domnívám se, že by bylo daleko produktivnější, kdyby MZd získalo lékárníky ke spolupráci, využilo jejich nemalých odborných znalostí, oficiálně podpořilo filozofii lékárenské péče (jako např. v SRN) nebo doporučilo jejich větší rozhodovací spoluúčast při volbě léku (generické léky) a tak z nich učinilo své spojence a nikoliv protivníky, jak se to daří nekvalifikovanými návrhy, spojenými s nekompetentním a bezohledným vystupováním Dr. Ratha, jehož argumentace jsou, bohužel, založeny na interpetaci polopravd a působí spíše dojmem zášti k lékárenské profesi.

S pozdravem a s přáním úspěchů ve Vaší další práci

Autor: Prof. RNDr. PhMr. Vladimír Smečka, CSc.
emeritní děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů


ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.