Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VÍME PRVNÍ

E-preskripce bude povinná, poslanci po opakovaném hlasování přehlasovali Senát

Vloženo: 19.02.2013, 18:11 | Poslední aktualizace: 20.02.2013, 00:07 | Čteno: 7290×
FOTO: PSP ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes znovu hlasovala o novele zákona o léčivech, kterou koncem ledna vrátil se svými připomínkami Senát. Sněmovna návrh Senátu odmítla, naopak původní sněmovní návrh po opakovaném hlasování přijala.

O pozornosti, kterou poslanci věnovali projednávání takto zásadních změn, svědčilo zejména hlasování o přijetí původního sněmovního návrhu, kdy návrh napoprvé neprošel a poslanci ihned zpochybnili hlasování. Schválen byl nakonec až napotřetí.

Senát nechce e-preskripci

Kromě jiného Senát odmítl body v zákoně, které zavádějí od roku 2015 povinnou elektronickou preskripci (e-preskripci) a také povinnost provozovatel lékárny při výdeji informovat pacienta o skutečné výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění za vydávaná balení souhrnně na každé položce lékařského předpisu.

Silná podpora ministra i výboru pro zdravotnictví

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. před hlasováním silně hájil zavedení e-preskripce, která, podle něj, přináší zásadní pozitiva a po peripetiích s Úřadem pro ochranu osobních údajů byla od roku 2010 přijata.

Odmítl argument počítačové negramotnosti lékařů a vyzdvihl význam e-preskripce pro kontrolu výdeje, interakcí ad. v době, kdy beztak většina záznamů o pacientovi je již beztak v elektronické formě.

Druhý sporný bod má pak sledovat vyšší informovanost pacientů (zejména doplatky). Návrhy Senátu odmítl.

MUDr. Boris Šťastný, zpravodaj Výboru pro zdravotnictví, argumentoval shodou poslanců při hlasování ve sněmovně i ve výboru. Hájil e-preskripci tím, že se do ní investovalo již mnoho peněz a tak by se systém měl využít. Nyní se, podle něj, využívá jen ke kontrole přípravků s pseudoefedrinem a do budoucna konopí.

Systém prý ušetří 100 mil. Kč ročně, pacienti prý budou využívat kontrolu interakcí. Vyzval poslance, aby sněmovní verzi schválili.

Senátorku nikdo neposlouchal

Senátorka MUDr. Alena Dernerová přednesla poslancům zamítavé stanovisko k e-preskripci, protože se do návrha dostala bez jakékoli diskuze. Mylně však informuje, že povinná e-preskripce nikde na světě neexistuje.

Návrh, podle ní, zcela předešel legislativní úpravu sdílení údajů o předepsaných léčivých přípravcích mezi lékaři nebo lékaři a farmaceuty. Právní základ umožňuje centrálnímu úložišti pouze předat informace o receptu od lékaře lékárníkovi, zpětně informovat lékaře o tom, zda byl recept vydán či nikoliv a vydaný elektronický recept vyúčtovat zdravotní pojišťovně.

Proti zavedení povinné e-preskripce dále argumentovala počítačovou negramotností lékařů a jejich nevybaveností počítači. Takže tím, že diskuze o jejím smyslu a zavedení neproběhla, podnítí se ještě více odpor vůči ní.

Odmítla i povinnost farmaceutů informovat o úhradě s tím, že tato povinnost již v jiné formě existuje (ze strany zdravotní pojišťovny) a stávající novelizace by tedy byla zmatečná.

Stejně tak Senát odmítl omezení pro tradiční léčivé přípravky z důvodu hrozby mezinárodních arbitráží. Navrhoval, aby u tradičních léčivých přípravků, které jsou uváděny na trh v České republice déle než 10 let, nemusel žadatel o registraci předkládat výsledky předklinických zkoušek nebo klinických hodnocení.

Po celou dobu, kdy senátorka prezentovala stanovisko Senátu, byl ve sněmovně velký hluk a předsedající poslance několikrát napomínal.

E-preskripci tvrdě hájil farmaceut

Tvrdým zastáncem e-preskripce byl ve sněmovně farmaceut PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., který poté vystoupil a žádal o podporu sněmovního návrhu.

Argumentoval širokým rozšířením elektronického podpisu mezi lékaři, lékárnami a lékárníky, protože je levný. Odmítl, že by náklady na změny v SW byly nějak dramaticky vysoké. Většina SW již prý s elektronickým podpisem standardně pracuje.

Jako další argument pak uvedl omezení padělků, snížení administrativy a snížení množství vyhozených a nespotřebovaných léčiv díky zamezení duplicit.

Vedoucí lékárník jen pro jednu lékárnu

Sněmovní návrh novely zákona o léčivech dále doplňuje do stávajícího zákona ustanovení, že stejná osoba může být ustanovena vedoucím lékárníkem jen pro jednu lékárnu.

(Ne)omezení reexportů

Původně navrhovaná ustanovení omezující alespoň částečně reexporty poslanci v prosinci loňského roku neschválili a do zákona se tak dostalo pouze ustanovení o povinnosti hlásit – jde-li o provozovatele lékárny, který je zároveň držitelem povolení k distribuci – při objednání dodávky léčivého přípravku distributorovi, zda léčivý přípravek odebírá jako provozovatel lékárny nebo jako distributor.

Současně nesmí lékárna, jejíž provozovatel je zároveň držitelem povolení k distribuci, užít k distribuci léčivé přípravky, které odebrala jako lékárna.

Ustanovení tedy fakticky reexportům nezabrání, pouze SÚKL zjistí, kdo odebírá přípravky jako lékárna a kdo jako distributor.

Už jen podpis presidenta

Schválení povinné e-preskripce je pro české zdravotnictví přelomový, nicméně rozporuplný, okamžik, což pro portál APATYKÁŘ® potvrdil i president České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba:

„Až po třetím, opakovaném hlasování poslanci schválili (těsnou většinou 102 hlasů) novelu zákona o léčivech v původní ‚parlamentní verzi‘. Nejdůležitějším sdělením je povinná e-preskripce od 1. ledna 2015. Údajné miliardové úspory a další spíše jen zástupné důvody nemá smysl komentovat. V brzké době sami poznáme, zda hlavním zájmem předkladatele je skutečně zvýšení bezpečnosti a kvality farmakoterapie. Tj., zda dojde ke zprovoznění nadstavbových funkcí, které umožní i lékárníkům vyhodnotit aktuální lékový profil pacienta. Anebo, zda půjde třeba jen o výpomoc pro zavedení pozitivních listů zdravotních pojišťoven. Česká lékárnická komora bude i nadále aktivním účastníkem při projednávání všech e-health záměrů ministerstva zdravotnictví.“

Po dnešním schválení Poslaneckou sněmovnou a přehlasováním změn, které navrhli senátoři už zákon čeká jen na podpis presidenta.

Pokud se tak stane, bude elektronická preskripce od 1. ledna 2015 povinná.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.