Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Zuzana Baťová, Ph.D.

Reexporty léčiv po novele zákona o léčivech, přípravy na online ověřování léčiv

První část exkluzivního rozhovoru s PharmDr. Zuzanou Baťovou, Ph.D., ředitelkou slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nejen o antireexportní novele zákona o léčivech, přípravě na online ověřování léčiv či mezinárodní spolupráci.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Kontroly SÚKL 2016: Nadměrné zásoby léčiv v ordinacích a neoprávněný výdej

Vloženo: 20.03.2017, 06:04 | Čteno: 14564×
FOTO: APATYKÁŘ®

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil výsledky kontrol podmínek zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče u poskytovatelů zdravotní péče. Oproti předcházejícímu období došlo k mírnému zlepšení v oblasti závažných pochybení, baťůžkaření však nadále přetrvává.

Cíle kontrol

Při svých kontrolách se inspektoři zaměřovali na dodržování zákona o léčivech, vyhlášky o správné lékárenské praxi, vyhlášky o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a zákona o regulaci reklamy.

SÚKL provedl v roce 2016 celkem 304 kontrol (38 tzv. na udání). Kontroly proběhly na 22 lůžkových odděleních nemocnic a v 282 samostatných ambulancích praktických lékařů, specialistů a v ostatních zdravotnických zařízeních.

Mezi priority kontrolní činnosti patřilo skladování nadměrného množství léčivých přípravků v ordinacích lékařů za účelem jejich neoprávněného výdeje a jejich výdej v ordinacích lékařů, případně zacházení a opětovné používání léčivých přípravků vrácených pacienty.

Inspektoři se dále zaměřili na poskytovatele zdravotních služeb, kteří zacházeli s parenterálně podávanými neregistrovanými léčivými přípravky, zejména vysokodávkovým vitamínem C.

SÚKL rovněž spolupracoval s Policií ČR ve věci podezření na nadměrné předepisování léčivých přípravků (současně na úkor prostředků veřejného zdravotního pojištění) s obsahem omamných látek a jejich následné zneužívání neoprávněnými osobami (konkrétně Vendal tbl).

Mezi další priority patřila i kontrola dodržování povinností v souvislosti s úpravou a uchováváním léčivých přípravků v souladu se souhrnem údajů o přípravku.

Z celkem 38 cílených kontrol bylo zjištěno, že ve 20 případech byl podnět oprávněný. 8 podnětů bylo postoupeno jiným správním orgánům a organizacím – Úřadu na ochranu osobních údajů, krajským úřadům, České lékařské komoře nebo Policii ČR. V 1 případě bylo při kontrole poskytovateli zdravotních služeb pozastaveno používání léčivých přípravků v rozporu se zákonem o léčivech.

Inspektoři zjistili celkem 189 (v roce 2015 to bylo 177) drobných, 80 (73 v roce 2015) významných a 35 (37 v roce 2015) kritických závad. Jedná se opět o zhoršení oproti předchozímu roku.

Nejčastější závady

Nejčastější závadou byly chybějící standardní operační postupy pro příjem, úpravu, používání a uchovávání léčivých přípravků, nevedení záznamů o prováděných kontrolách dob použitelnosti, teplot uchovávání, chybějící záznamy o příjmu léčivých přípravků v ordinaci, evidence léčiv nebo doklady od vzorků a nebyly kontrolovány závady v jakosti a stahování léčiv.

U několika poskytovatelů nebyl dodržen postup pro úpravu léčivých přípravků.

Jeden poskytovatel zdravotních služeb nad rámec svého oprávnění skladoval za účelem jejich výdeje pacientům v prostorách jím provozovaného zdravotnického zařízení velké množství registrovaných léčivých přípravků (v roce 2015 jich bylo 8).

Stejně jako v předchozích letech inspektoři vytkli lékařům také nevyhovující ukládání receptů, aby se zabránilo jejich zneužití (některé dopředu označené razítkem).

Mírné zlepšení

Za závažná porušení povinností stanovených zákonem o léčivech uložil SÚKL v roce 2016 celkem 9 pravomocných rozhodnutí o pokutě v celkové výši 1,405 mil. Kč (včetně pravomocně ukončených správních řízení na základě kontrol provedených v předchozím období).

Rok předtím to přitom bylo 24 pravomocných rozhodnutí o pokutě v celkové výši 2,337 mil. Kč.

Mezi hlavní důvody k vydání rozhodnutí o uložení pokuty patřily zejména skladování a výdej léčivých přípravků v ordinaci, zacházení s léčivými přípravky v rozporu se souhrnem údajů o přípravku, jejich nesprávné uchovávání po době jejich použitelnosti.

Ze srovnání výsledků kontrol za rok 2014-2016 vyplývá, že po loňském zhoršení (z 28 na 37) došlo k poklesu kritických závad (z 37 na 35).

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.