Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA

Evropská federace lékárenských sítí

Rozhovor s výkonným ředitelem Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA o nové organizaci sdružující provozovatele lékárenských sítí ve středoevropském regionu.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
PŘEDVOLEBNÍ SPECIÁL APATYKÁŘE

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (ODS): Nejsme pro zákaz poskytovat slevy za Rx léčiva, nepovažujeme to za neslučitelné s lékárenstvím

Vloženo: 15.09.2017, 06:57 | Čteno: 19552×
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
FOTO: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (Archiv ODS)

Již tradičně připravuje jako jediné odborné médium portál APATYKÁŘ® před parlamentními volbami speciál, ve kterém pokládá zástupcům těch politických stran, které mají dle průzkumů reálnou šanci zasednout v příští Poslanecké sněmovně PČR, otázky cíleně zaměřené pouze na lékárenství. Tj. otázky, které zajímají především lékárníky a provozovatele lékáren, stejně jako zástupce farmaprůmyslu.

Nejinak je tomu i před letošními volbami. Otázek je tentokrát 13 a týkají se aktuálních témat, která ovlivňují současnou praxi, anebo o kterých by se v brzké době mohlo rozhodovat. Kromě stran a hnutí, která mají šanci se do sněmovny dostat, byly otázky zaslány rovněž těm politickým stranám, jejichž preference oscilují kolem povinné hranice pro vstup do sněmovny, tj. dle průzkumů Česká pirátská strana, Svoboda a přímá demokracie (bez reakce) a Starostové a nezávislí (zástupce napsal, že otázky jsou příliš podrobné, že je až do takovýchto detailů neřeší).

Odpovědi jsou zařazovány v pořadí dle preferencí ve volebním průzkumu. Za ODS odpovídá místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Jste pro zavedení pevných doplatků za léčivé přípravky, tj. ve všech lékárnách, vč. nemocničních, stejných?

„Nejsme, takový radikální zásah by ve svém konečném důsledku nebyl prospěšný nejen pro pacienty, ale ani pro lékárníky. Věříme, že je možné zajistit ekonomicky udržitelné fungování menších nezávislých lékáren jinými, efektivnějšími nástroji.“

Má nemocniční lékárna poskytovat i standardní výdej pro veřejnost a vylepšovat si tak svůj rozpočet, anebo má sloužit především pro služby nemocnici, jako je tomu ve vyspělých zemích EU? Běžný občan už nezřídka vidí, i díky marketingu nemocnic, v nemocničních lékárnách jen zdroj nízkých doplatků a ne odborné pracoviště.

„Zakázat nemocnicím provozovat lékárny, které poskytují i služby pro veřejnost, by rozhodně k ničemu dobrému nevedlo. Současný model je dlouhodobě nastavený a zažitý, pokud bychom do něj zasáhli, vyvolalo by to celkem logické požadavky na kompenzaci vůči nemocnicím na úkor lékáren.“

Jste pro zásilkový výdej všech, tj. i receptových léčiv?

„Rozhodně ne, zásilkový prodej receptových léčiv by nepřípustně zrušil zásadní roli lékárníka jako odborníka s nezastupitelnou funkcí v systému poskytování zdravotních služeb, na prostého prodavače.“

Mají lékárny poskytovat bonusy/slevy za receptová léčiva, anebo by to mělo být zakázáno – lékárny nejsou obchodní jednotky a jde o zdravotní službu – podobně jako v některých jiných zemích?

„V tuto chvíli nejsme pro zákaz možnosti poskytovat slevy za receptová léčiva, nepovažujeme to za neslučitelné s lékárenstvím jako poskytováním zdravotních služeb.“

Mají mít lékárny možnost získávat bonusy/zpětné bonusy od farmaceutických firem?

„Nevidíme důvod omezovat ujednání mezi dvěma obchodními partnery, které nevede k negativním konsekvencím pro pacienta nebo zdravotní pojišťovnu.“

Má být e-preskripce povinná, anebo to má být pouze možnost volby?

„E-preskripce zejména v současném systému přináší spíš administrativní a procesní zátěž než skutečné výhody, není dopracována a nemá žádnou ochranu proti úniku informací a pacient vlastně neví, co má na receptu napsáno, a proto jsme zatím jen pro její dobrovolné využívání.

Navíc termín jejího povinného spuštění je v praxi nerealizovatelný a přitom bude její nepoužívání trestáno pro lékaře likvidačními částkami.“

Považujete stávající novelu zákona o léčivech z pohledu omezení nežádoucích reexportů léčiv za dostatečnou? Ukazuje se např. že slovenský model (reexport může provést výhradně držitel schválení o registraci léčiva) je výrazně efektivnější?

„Problémy s reexporty mají více příčin a souvislostí, které se ne vždy dají přenášet mezi státy. Pravdou ale je, že novela nesplňuje úlohu, kterou má ve svém zadání, dokonce možná bude kontraproduktivní a zhorší dosažitelnost léčiv na našem trhu. V tuto chvíli by bylo vhodné počkat a vyhodnotit situaci po poslední novele českého zákona o léčivech.“

Jste pro omezení provozování lékáren, jako se to stalo v nedávné době v Estonsku, Maďarsku a nedávno v Polsku, pouze na lékárníky?

„Chápeme radikální změny ve struktuře českého lékárenství, které souvisí především s rozmachem větších lékárenských řetězců. České zdravotnictví si bez lékárníků jako de facto svobodného povolání nedovedeme představit.

Navrhované retroaktivní omezení však k tomuto cíli efektivně nepřispěje. Lékárník má zásadní roli v komunikaci a informování pacienta, který si přišel do lékárny vyzvednout lék, případně řešit otázky záměny léku za jiný atd. Navrhované retroaktivní omezení však k tomuto cíli efektivně nepřispěje.“

Jste pro demografická a geografická omezení pro vznik nových lékáren?

„Stát by neměl arbitrárně určovat taková omezení. Přirozeným nástrojem může být diferenciace výkonové platby v závislosti na míře potřebnosti vzniku nové lékárny v konkrétní lokalitě definovaná na základě stanovené povinnosti zdravotní pojišťovny zajistit místní dostupnost lékárenské zdravotní služby.“

Je, podle Vás, nutná ochrana lékáren na venkově podobně jako v případě lékařských praxí? Myslíte, že by jejich služby mohly nahradit zásilkové lékárny či samodispenzace léčiv podobně jako např. v Rakousku či Švýcarsku jak někteří argumentují?

„Ochrana určitě, s využitím podobných nástrojů jako u lékařských praxí v méně ekonomicky atraktivních lokalitách. Zásilkové lékárny či samodispenzace jsou z našeho pohledu špatná řešení a neměla by u nás být zaváděna.“

Po dosavadních zkušenostech – je podle Vás reálný výkonový systém v lékárenství? Jak by měla být do budoucna zajištěna odměna lékárny?

„Zavedení plateb za výkon považujeme za zásadní nástroj, jak zajistit ekonomickou udržitelnost nezávislých lékáren, které mají v systému zdravotnictví naprosto neopominutelnou úlohu.“

Byla by vaše strana/hnutí pro zrušení marže lékárny, jako je tomu v některých zemích, kde regulátor pouze stanoví výši úhrady ze systému a lékárna si s výrobcem či distributorem sama dojedná podmínky a tím i marži? Situace už nyní ukazuje, že lékárny v řadě případů beztak plnou marži v rámci konkurenčního boje nevyužívají (takže zvýšení doplatků nehrozí)?

„Určitě jsme připraveni se bavit o zrušení každé regulace, která neplní svoji úlohu.“

Stále v ČR na rozdíl od některých jiných zemí neexistuje plnohodnotná generická preskripce. Podpořili byste její zavedení?

„Ano, považujeme generickou preskripci nejen za prostředek ke snížení nákladů z veřejného zdravotního pojištění, ale i za potvrzení důležitosti role lékárníka jako kvalifikovaného zdravotnického odborníka a ne jen prodavače.

Akceptace generik v systému poskytovaných léků ale musí být centrálně regulována s vyjádřením všech eventuálních rizik u individuálních příjemců, je tedy nutná spolupráce předepisujícího lékaře a lékárníka.“

Tento speciál připravil portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.