Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA

Evropská federace lékárenských sítí

Rozhovor s výkonným ředitelem Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA o nové organizaci sdružující provozovatele lékárenských sítí ve středoevropském regionu.

…lékárenství začíná tady!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
PŘEDVOLEBNÍ SPECIÁL APATYKÁŘE

MUDr. Zdeněk Hřib (Piráti): Chceme internetový srovnávač doplatků a možnost kurýrního, nikoli zásilkového doručování Rx léčiv

Vloženo: 18.09.2017, 06:08 | Čteno: 20430×
MUDr. Zdeněk Hřib
FOTO: MUDr. Zdeněk Hřib (Piráti)

Již tradičně připravuje jako jediné odborné médium portál APATYKÁŘ® před parlamentními volbami speciál, ve kterém pokládá zástupcům těch politických stran, které mají dle průzkumů reálnou šanci zasednout v příští Poslanecké sněmovně PČR, otázky cíleně zaměřené pouze na lékárenství. Tj. otázky, které zajímají především lékárníky a provozovatele lékáren, stejně jako zástupce farmaprůmyslu.

Nejinak je tomu i před letošními volbami. Otázek je tentokrát 13 a týkají se aktuálních témat, která ovlivňují současnou praxi, anebo o kterých by se v brzké době mohlo rozhodovat. Kromě stran a hnutí, která mají šanci se do sněmovny dostat, byly otázky zaslány rovněž těm politickým stranám, jejichž preference oscilují kolem povinné hranice pro vstup do sněmovny, tj. dle průzkumů Česká pirátská strana, Svoboda a přímá demokracie (bez reakce) a Starostové a nezávislí (zástupce napsal, že otázky jsou příliš podrobné, že je až do takovýchto detailů neřeší).

Odpovědi jsou zařazovány v pořadí dle preferencí ve volebním průzkumu. Za Českou pirátskou stranu odpovídá MUDr. Zdeněk Hřib.

Jste pro zavedení pevných doplatků za léčivé přípravky, tj. ve všech lékárnách, vč. nemocničních, stejných?

„Ne. Piráti preferují zpřehlednění trhu z hlediska pacienta formou internetového srovnávače doplatků, fungujícího obdobně jako srovnávače cen Heuréka, Zbozi.cz a nebo Trivago.cz.

Motivací pro účast lékáren v tomto srovnávání by měla být primárně možnost kurýrního (nikoliv zásilkového) doručování receptových léčiv.“

Má nemocniční lékárna poskytovat i standardní výdej pro veřejnost a vylepšovat si tak svůj rozpočet, anebo má sloužit především pro služby nemocnici, jako je tomu ve vyspělých zemích EU? Běžný občan už nezřídka vidí, i díky marketingu nemocnic, v nemocničních lékárnách jen zdroj nízkých doplatků a ne odborné pracoviště.

„Piráti nechtějí omezovat služby poskytované lékárnami dle jejich umístění či vlastnictví. Nemocniční lékárny by se však nepochybně měly zaměřit na poskytování farmakologického poradenství pro nemocniční lékaře.“

Jste pro zásilkový výdej všech, tj. i receptových léčiv?

„Bylo by vhodné pro eRecepty umožnit nikoliv zásilkový, ale kurýrní výdej receptových léčiv do určené vzdálenosti od lékárny. Tedy rozvoz, kdy za léčivo celou dobu zodpovídá jeden proškolený pracovník.

Již dnes je běžné, že pro léky imobilním osobám dojde například pečovatelka (a agentura pak dostává od lékárny za hromadné směřování receptů odměnu). Jde tedy pouze o vytvoření legislativního rámce pro stejnou službu ze strany lékárny, zahrnující například povinnou telefonickou konzultaci s pacientem.

Tím by se těžiště práce lékárníka přeneslo více do odborné roviny namísto řešení logistiky krabiček a rychlosti odbavení. V dnešní době vnímá veřejnost lékárníka, bohužel, ponejvíce jako prodavače, což je dáno omezenou možností odborných konzultací v reálné praxi.“

Mají lékárny poskytovat bonusy/slevy za receptová léčiva, anebo by to mělo být zakázáno – lékárny nejsou obchodní jednotky a jde o zdravotní službu – podobně jako v některých jiných zemích?

„Pokud se nejedná o pojistný podvod, tedy že zdravotní pojišťovně je vykazovaná uměle nadsazená úhrada, pak obecně slevy či bonusy problémem nejsou.“

Mají mít lékárny možnost získávat bonusy/zpětné bonusy od farmaceutických firem?

„Pokud u hrazených léčiv vykazuje lékárna pojišťovně nějakou cenu, ale ve skutečnosti je tato cena uměle nadsazená (protože její část se vrací pomocí zpětného bonusu) pak jde o pojistný podvod. U nehrazených léčiv toto omezení neplatí.“

Má být e-preskripce povinná, anebo to má být pouze možnost volby?

„Z hlediska okamžitého řešení aktuálního problému by měly být eRecepty určeny připravovanou ‚výjimkovou vyhláškou‘ jako nepovinné v návštěvní službě a pro lékaře, kteří nemají PC v ordinaci.

Dále by měla být ve vyhlášce zrušena povinnost elektronických podpisů založených na certifikátech, protože u online systému typu centrálního úložiště eReceptů nedávají v kontextu ostatních bezpečnostních opatření smysl.

Dále by měla být legislativa eReceptů upravena co nejdříve tak, aby byla dostatečná pozitivní motivace pro jejich používání všemi aktéry (více než 2 položky na eReceptu, kontrola interakcí, lékový záznam přístupný zdravotníkům, vyzvedávání eReceptů bez kódu na kartičku pojišťovny, a podobně).“

Považujete stávající novelu zákona o léčivech z pohledu omezení nežádoucích reexportů léčiv za dostatečnou? Ukazuje se např. že slovenský model (reexport může provést výhradně držitel schválení o registraci léčiva) je výrazně efektivnější?

„Diskuzi k tomuto tématu se nebráníme, ale bylo by vhodné dát legislativě k reexportům chvíli čas, aby se její efektivita mohla reálně projevit či neprojevit. Prosté kopírování zahraničních vzorů není zvláště ve zdravotnictví vždy vhodné.“

Jste pro omezení provozování lékáren, jako se to stalo v nedávné době v Estonsku, Maďarsku a nedávno v Polsku, pouze na lékárníky?

„Každá lékárna musí mít zkušeného lékárníka zodpovídajícího za odborné vedení, nicméně vlastnictví obchodní společnosti neplánují Piráti omezovat. Takové omezení by se v praxi stejně obcházelo. Odborné vedení lékárny lékárníkem však nesmí mít pouze formální charakter.“

Jste pro demografická a geografická omezení pro vznik nových lékáren?

„Ne. Lékárny by si měly transparentně konkurovat cenou a kvalitou služeb.“

Je, podle Vás, nutná ochrana lékáren na venkově podobně jako v případě lékařských praxí? Myslíte, že by jejich služby mohly nahradit zásilkové lékárny či samodispenzace léčiv podobně jako např. v Rakousku či Švýcarsku jak někteří argumentují?

„Pro začátek by bylo vhodné umožnit kurýrní (nikoliv zásilkový) výdej léčiv do určené vzdálenosti od lékárny. To by mohlo zvýšit i dostupnost lékárenské péče na venkově.

Piráti nemají zásadní problém s veřejnou podporou veřejných služeb, ale musí to být podpora transparentní a nesmí omezovat konkurenci, pokud v místě existuje. Transparentní podporu by mohla představovat například navýšená výkonová platba v odlehlých oblastech.“

Po dosavadních zkušenostech – je podle Vás reálný výkonový systém v lékárenství? Jak by měla být do budoucna zajištěna odměna lékárny?

„Odměna by měla být kombinovaná – tedy marže a výkonová platba. Oproti současnému stavu si dokážu představit vyšší podíl výkonové platby na úkor marže.

Dokážu si představit i poskytování dalších hrazených zdravotních služeb na úrovni lékárny bez indikace lékařem, jako je například poradenství pro odvykání od kouření.“

Byla by vaše strana/hnutí pro zrušení marže lékárny, jako je tomu v některých zemích, kde regulátor pouze stanoví výši úhrady ze systému a lékárna si s výrobcem či distributorem sama dojedná podmínky a tím i marži? Situace už nyní ukazuje, že lékárny v řadě případů beztak plnou marži v rámci konkurenčního boje nevyužívají (takže zvýšení doplatků nehrozí)?

„Regulace ceny dává smysl jen u monopolního postavení, jinak je dostatečné řešení pomocí úhrady. Pirátský návrh na reformu zdravotnictví počítá s možností zřízení samosprávných zdravotních pojišťoven, které se budou moci odlišovat rozsahem úhrad a výší spoluúčasti.

Totéž léčivo by tedy mohlo mít u různých pojišťoven různou úhradu. Každá pojišťovna by pak měla provozovat vlastní úložiště eReceptů, kterým by garantovala konkrétní výši úhrady pro úspěšně předepsané eRecepty. Úhrady stanovené SÚKLem by byly zachovány jako závazné pro státní VZP.“

Stále v ČR na rozdíl od některých jiných zemí neexistuje plnohodnotná generická preskripce. Podpořili byste její zavedení?

„V ČR možnost preskripce mezinárodním nechráněným názvem v legislativě existuje a to v § 6 vyhlášky č. 54/2008 Sb., nicméně ji prakticky nikdo nepoužívá a povinná je jen pro přeshraniční recepty.

Pokud dotaz směřuje na povinnou generickou preskripci u vnitrostátních receptů, pak vzhledem k běžně používané možnosti generické substituce to nevidím jako přínosné. Je potřeba primárně zvýšit cenovou transparenci z hlediska pacienta, což chtějí Piráti provést pomocí internetového srovnávače doplatků, který by zohledňoval i přání pacienta na co nejlevnější substitut a nebo naopak na zachování konkrétního výrobce.“

Tento speciál připravil portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.