Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 3.

Třetí část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Bojkot e-receptu otevřel diskuze o nepovinném členství v komorách

Vloženo: 26.09.2017, 06:42 | Čteno: 18633×
FOTO: APATYKÁŘ®

Jak už dříve informoval portál APATYKÁŘ®, sněmovní Výbor pro zdravotnictví se v uplynulém týdnu zabýval návrhem prováděcí vyhlášky k zákonu o léčivech týkající se elektronické preskripce, kterou předložilo Ministerstvo zdravotnictví do připomínkového řízení. Emoce kolem odmítání e-receptu mj. znovu otevřely úvahy o nepovinném členství v profesních zdravotnických komorách.

Aktuální stav

V souvislosti s představením návrhu prezentoval na schůzi Výboru pro zdravotnictví vzhledem k pochybnostem ze strany lékařů a lékárníků o reálné připravenosti celého systému e-preskripce jeho aktuální připravenost vedoucí odboru informačních technologií SÚKL Ing. Petr Koucký.

Jak uvedl, SÚKL zahájil pilotní provoz nového centrálního úložiště na počátku července 2017, do kterého byly nejprve přepojeny lékárny. V srpnu pak byla přepojena všechna zdravotnická zařízení a 2. září proběhla konečná migrace dat do nového centrálního úložiště.

Od září SÚKL realizuje pilotní provoz na všech typech zařízení, od stomatologů s minimální preskripcí přes praktické lékaře a specialisty až po velké nemocnice napříč republikou. Od listopadu chce spustit rutinní provoz jako poběží od ledna 2018.

V srpnu 2017 byl vystaven rekordní počet e-receptů (384822), denně se jejich počet pohybuje okolo 17 tis. Aktivně je v současnosti do systému zapojeno 2199 lékáren, 6156 lékárníků, 9574 lékařů a 2167 zdravotnických zařízení.

Politikaření komor

Velmi zajímavá však byla především následná diskuze, kterou mohla redakce portálu díky osobní účasti sledovat. Jako první se do ní přihlásil dosluhující poslanec MUDr. Jiří Štětina (Úsvit) s poměrně emotivním projevem. Posteskl si, že byl hrdý na to, jak zakládal Českou lékařskou komoru, nicméně dnes už na to hrdý není.

Jak uvedl, komora se nechová jako stavovská organizace, které jde o kvalitu zdravotní péče a aby medicína šla kupředu, ale považuje ji za lobbyistickou skupinu, která obecně neguje jakékoliv elektronické zpracování ve zdravotnictví.

Nelíbí se mu, že komora nepřinesla žádný návrh řešení, stavovský časopis nepřinesl jediný konstruktivní článek k elektronizaci a pouze kritizuje. Opřel se však i do České lékárnické komory (ČLnK) s tím, že naprosto nechápe, proč už s e-preskripcí nesouhlasí ani lékárníci.

Jako vyloženou nehoráznost pak vnímá jmenování v časopise lékařské komory těch poslanců, kteří zvedli ruku pro e-preskripci.

Zpochybnil výhrůžky, že staří lékaři kvůli e-receptu ukončí své praxe. Jak uvedl, on ve svém věku (76) v tom problém nevidí a bude předepisovat bez SW přes aplikaci v telefonu. Odmítl rovněž výtky, že systém je problematický, neboť může vypadnout elektřina, internet či zabezpečení dat.

Velmi se mu však nelíbila politizace komory, což jí přímo zakazuje zákon, a doporučuje koho volit:

„Co to je za komorovou nehoráznost? Má vůbec komora mít povinné členství, aby se mohla zaštiťovat, že nás je čtyřicet tisíc? Vy, co zde budete sedět v příštím volebním období, zamyslete se nad tím, jestli to členství by mělo být povinné, anebo nepovinné.“

Nad chováním lékařské komory se podivil i předseda výboru prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., který to považuje za výzvu pro příští sněmovnu, zda není třeba povinnost členství změnit.

Nepochopení elektronických procesů

Kriticky k e-preskripci vystoupil poslanec Ing. Ludvík Hovorka (KDU-ČSL), který přečetl velkou řadu připomínek, zjevně zaslaných lékárníky. Bohužel, velká část dotazů vyplývala z celkového nepochopení elektronických procesů a celého systému obecně.

Dokazuje to mj. dotaz na výpis z e-receptu, který v elektronickém pojetí zcela ztrácí smysl. Při vydání části e-receptu bude podle informací dříve uvedených SÚKL tomuto přiřazen status „rozpracovaný“ a tudíž při jeho načtení v jiné lékárně lékárník uvidí, který přípravek pacient dosud neobdržel či zda byl proveden nějaký výběr z opakovacího receptu (tak to ostatně funguje již nyní).

Stejně tak dotaz, proč je ve vyhlášce specifikováno, aby pacient sdělil lékaři, jakou formou chce předat identifikátor. Jak uvedl Ing. Petr Koucký, lékař nějak musí úložišti sdělit, jakou formou pacient identifikátor získá.

Úložiště tak získá informaci, zda pacient získal listinnou průvodku, anebo má zaslat identifikátor mailem či SMS. Aby byl systém pro lékaře nezatěžující a současně bezplatný, nerozesílá jej lékař, ale úložiště, které současně předání garantuje.

Obnovení diskuze o nepovinném členství

Každopádně určitým překvapením byla velká kritika profesních komor napříč politickým spektrem a všemi přítomnými poslanci-lékaři. MUDr. Miloslav Janulík (ANO) se podivil nad tím, že vůbec nechápe, proč je mezi lékaři a lékárníky pořád koníčkem hledat problémy a malovat katastrofické scénáře namísto hledání řešení, když všichni věděli dlouhá léta, že e-preskripce nastane.

„Škoda, že jste tak všichni neplakali, když jsme svého času museli z těch papírů přejít na ty počítače. Se s námi pojišťovny nepáraly, řekly prostě, že to budou přijímat jenom v elektronické podobě a nikdo neplakal. Všichni jsme si najednou museli nějak poradit a pořídit si buďto ty kompjůtry nebo si to nechat někde zpracovat a nic jsem neslyšel. Ani z komory se nic neozvalo. […] A co naprosto nechápu – postoj komory je absurdní. Celou dobu jsme komunikovali, dnes nekomunikujeme vůbec. Je nás tady tolik členů komory a platíme příspěvky a nikdo s námi nekomunikuje a v Tempusu se předestírá, jako že jsme nějací záškodníci, diverzanti shození z letadla, abychom škodili doktorům,“ podivil se také on nad přístupem profesní komory.

Odpor komor vůči „jednomu kliknutí“ nepochopil ani primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě a poslanec MUDr. Pavel Antonín (ČSSD):

„Kdybych měl napsat informovaný souhlas o přejití silnice, tak tu silnici nikdo v životě nepřejdete, protože ty argumenty budou daleko drastičtější. Ty popisy toho, jak skončíte na invalidním vozíku, pokud to vůbec přežijete, tam budou muset být. A to je stejná panika, kterou ti lidi vyvolávají. […] přitom technické provedení je úplně jednoduché. My všichni v nemocnici musíme pracovat na počítači, všechny recepty píšeme na počítači a jestli odkliknu knoflík ‚vytisknout‘ nebo ‚odeslat‘ je úplně jednoduchý. Nechápu to.“

MUDr. Petr Šonka ze Sdružení praktických lékařů argumentoval, že není a priori odpůrcem elektronických receptů, nicméně předkládaný systém nesplňuje to, co bylo lékařům slíbeno a nebude fungovat. Podle něj skončí povinná e-preskripce „velkým průšvihem“.

Vyzval proto poslance, aby umožnili souběžný systém e-preskripce a standardních listinných receptů a podpořili v tomto smyslu předložený návrh MUDr. Mgr. Vladimíra Plačka (faktický odklad povinnosti o dva roky).

President ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba dodal, že lékárnická komora také elektronizaci podporuje, ale ne toto řešení, které je, podle něj, špatné. Zejména kritizoval původní znění §13, který definoval provedení záznamu o listinném receptu do úložiště lékárníkem (nakonec ministerstvem změněn bez této povinnosti) a způsob předání informace o předepsaném e-receptu po telefonu. Podle něj je tento způsob nereálný, lékárníci nebudou mít možnost si ověřit, co bylo skutečně předepsáno a přitom ponesou za výdej odpovědnost.

Prof. Vyzula jej nicméně upozornil, že namísto „kreslení katastrofických scénářů“ měla komora tři roky pro to něco udělat, aby systém byl funkční. Zástupcům SÚKL zase vytknul malou osvětu k systému e-preskripce.

Předseda Grémia majitelů lékáren Mgr. Marek Hampel nekritizoval systém jako takový, ale soustředil se především na jeho provozní nedostatky.

Nelíbí se mu kromě jiného, že nebyl proveden katalog potřeb poskytovatelů, neexistuje garance funkčnosti poskytovatelů internetu a rovněž není dořešena otázka fakturace, kdy není možnost opravovat chybně zadané údaje v e-receptu a nikdo za tyto vystavené údaje nenese odpovědnost.

Zdůraznil, že u lékáren, jako jediného segmentu, nedošlo k žádnému navýšení finančních prostředků, přitom jsou na ně kladeny další požadavky a nutnost pořídit HW. Trvá proto na tom, aby více peněz alokovaných do úhradové vyhlášky šlo přes kód signálního výkonu také do lékáren.

Nicméně z celé diskuze vzešel jasný vzkaz zdravotnickým profesním komorám, dosud nejsilnější, že svým přístupem negovat cokoli bez návrhu jiného řešení se jim podařilo rozčílit poměrně velkou skupinu poslanců.

Dá se tedy očekávat, že jedním z možných témat po volbách bude i zrušení povinného členství ve zdravotnických profesních komorách, jelikož ty, podle názorů, které na výboru zazněly, již nejsou apolitické a nenaplňují tak svou původní funkci.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.