Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Český paradox – lékárník bez atestace sám cytostatika připravit nesmí, farmaceutický asistent ano

Vloženo: 14.12.2017, 06:06 | Čteno: 20134×
FOTO: APATYKÁŘ®

14. prosince 2017 vstupuje v platnost novela vyhlášky 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Jak zjistil portál APATYKÁŘ®, v kontextu dalších letos nově přijatých zákonných změn přináší v oblasti nemocničního lékárenství poměrně překvapivé posílení odborné kompetence farmaceutických asistentů oproti farmaceutům.

Větší kompetence, nižší vzdělání

Nová vyhláška, která je prováděcí vyhláškou k zákonu 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, se o zájem zdravotnických médií postarala téměř výhradně díky definici činnosti specialisty tradiční čínské medicíny a terapeuta tradiční čínské medicíny.

Nicméně vzhledem k tomu, že v uplynulém období doznal zásadních změn zákon 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, přináší docela zásadní posun kompetencí i v oblasti farmacie.

Připomeňme, že novela zákona 95/2004 Sb., na jejíž kontroverzní ustanovení detailně upozorňoval portál APATYKÁŘ® již dříve, zavádí novou povinnost získání zvláštní specializované způsobilosti jak pro vedení lékáren s odbornými pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových forem (tj. sterilní léčivé přípravky určené k parenterální aplikaci připravované na odborných pracovištích lékáren), tak zejména pro samostatný výkon činnosti při přípravě zvlášť náročných lékových forem.

Zatímco v následném schvalování původního návrhu došlo v prvním případě ke změně a u farmaceutů, kteří pozici vedoucích těchto lékáren zastávali minimálně 4 roky v předchozích 6 letech se tato povinnost považuje za splněnou, ve druhém případě žádné výjimky schváleny nebyly.

Od července 2017 tak všichni lékárníci, kteří nemají specializovanou způsobilost v oboru radiofarmaka nebo v oboru farmaceutická technologie anebo zvláštní specializovanou způsobilost v nástavbovém oboru nemocniční lékárenství (dosud specializovaná způsobilost), nemohou samostatně tyto činnosti provádět, ale musí je „dozorovat“ farmaceut s příslušnou „vyšší“ specializací.

Dalo by se logicky očekávat, že kontext změn platných pro specializaci farmaceutů budou reflektovat i změny pro činnost farmaceutických asistentů. Nově platná vyhláška však v tomto směru žádné změny nepřináší, čímž dochází k nebezpečnému posunu kompetencí.

Stávající paragraf 18 konkrétně uvádí, že farmaceutický asistent může bez odborného dohledu kromě jiného připravovat léčivé přípravky, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou, a dále zajišťovat aseptickou přípravu léčivých přípravků.

Farmaceutický asistent dále může provádět pod odborným dohledem farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí v oboru přípravy radiofarmak, farmaceuta nebo jiného odborně způsobilého pracovníka na základě indikace lékaře, farmaceuta nebo jiného odborně způsobilého zdravotnického pracovníka a v souladu s pokyny radiologického fyzika praktickou část jednotlivého lékařského ozáření, a to přípravu a kontrolu radiofarmak, včetně dalších činností souvisejících s jejich přípravou, zejména příjem a instalaci generátorů, likvidaci zbytků a dekontaminaci pracoviště.

Přičemž farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro přípravu náročných lékových forem (za pozornost stojí, že termín nekoresponduje se zákonem 95/2004 Sb., což přináší právní nejednoznačnost) vykonává specializované postupy v oblasti přípravy náročných lékových forem – bez odborného dohledu zejména kontrolu správné manipulace s léčivy, zejména cytostatiky, a kontrolu zabezpečení správné lékárenské praxe, kontrolu zabezpečení aseptického prostředí a správné funkce přístrojů a zařízení, například izolátorů.

Jinými slovy – zatímco vysokoškolsky vzdělaný farmaceut nesmí, v případě, že nemá příslušnou specializaci (nebo dokonce zvláštní), sám bez odborného dohledu připravovat cytostatika či parenterální přípravky, i středoškolsky (historicky do roku 2004) vzdělaný farmaceutický asistent bez jakékoli specializace ano.

Je smutným faktem, že změny v oblasti české farmaceutické legislativy dlouhodobě probíhají zcela nahodile, popř. dle lobbyistických zájmů a tento příklad není výjimkou. Každopádně letos prosazené změny, které některým lékárníkům zkomplikují dosavadní praxi, především snižují jejich odborné vzdělání a vytvářejí nebezpečný precedens v posunu kompetencí v rámci různých kategorií zdravotnických pracovníků.

Mnoho z těch lékárníků, kteří na daných pracovištích zavedli za mnohdy plného osobního nasazení a nadšení odbornou přípravu např. cytostatik a parenterálních výživ, když byla převedena z nemocničních oddělení, a tuto činnost provádějí řadu let, jsou ze dne na den hozeni „přes palubu“ jen proto, že nemají příslušný „papír“.

Jejich znalosti jsou ale častokrát díky dlouholeté praxi nanahraditelné a tito lékárníci jsou tak pro samotný provoz přínosnější než kolegové, kteří sice mají požadovanou „vyšší“ specializaci, ale v daných provozech nikdy nepracovali.

Diskriminační přístup

Legislativní změny však mají, vzhledem k tomu, že specializační vzdělávání se za posledních dvacet let již několikrát změnilo, i další ne nepodstatný kontext. Např. do července 2009 byla specializace v oboru nemocniční lékárenství možná pouze po absolvování nástavbového oboru (tzv. druhá atestace). Stejný systém platí zase od letošního července.

Nicméně v období od července 2009 do července 2017 byla možná pouze jedna specializace a lékárník v této době získal specializaci v nemocničním lékárenství hned (šlo o základní obor, takže absolvoval pouze jednu přípravu a zkoušku).

Zákonné změny jsou tak diskriminační, protože zavádějí nestejné postavení farmaceutů. Zatímco někteří museli a nyní znovu budou muset absolvovat atestace dvě, některým stačí jedna. Vzhledem k časovému i odbornému rozsahu specializačního vzdělání nelze tento přístup považovat rozhodně za shodný ani obdobný.

Možná řešení

Řešení situace se nabízejí dvě. Jedním je uzákonit stejné opatření jako v případě vedoucích lékárníků – považovat podmínku pro samostatný výkon při přípravě zvlášť náročných lékových forem pro farmaceuty, kteří mají specializovanou způsobilost za splněnou, pokud pracují v lékárně s odbornými pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových forem minimálně 4 roky v předchozích 6 letech.

Druhým řešením – vzhledem k legislativní nerovnosti získaných specializací vhodnějším – je uznat automaticky specializace získané do platnosti nové změny zákona pro všechny a tím se vyhnout diskriminaci těch, kteří neměli jinou možnost než absolvovat pouze dvě atestace.

Tj. uplatnit podobný přístup jako u farmaceutických asistentů v roce 2004, kdy byl zaveden model vyššího odborného vzdělání. Zákon jasně definoval, že dřívější farmaceutičtí laboranti, kteří získali vzdělání na střední zdravotnické škole v oboru farmaceutický laborant, mají automaticky požadovanou odbornou způsobilost.

Česko mimo trend

Ať tak či onak, aktuální legislativní paskvil opět ukazuje, že české lékárenství nereflektuje celosvětový trend, kdy vývoj v oboru je velmi dynamický. Proto řada zemí preferuje spíše systém certifikovaných kurzů, které jsou časově i finančně výrazně méně náročnější a především flexibilnější, protože reagují na aktuální vývoj znalostí v konkrétních činnostech.

Český přístup vyžadující „globální“ znalosti celého oboru odráží přístup sedmdesátých let minulého století, kdy vývoj v oboru nebyl tak překotný. Nicméně vzhledem k rozmachu jednotlivých oblastí farmacie není tento systém udržitelný. Délka specializační přípravy de facto vylučuje reflektování nejnovějších trendů.

Než totiž farmaceut absolvuje v průběhu několika let celý proces, řada poznatků je již obsolentních (jmenujme jen vývoj v oblasti biologické léčby, cytostatické režimy, vysoce inovativní léčby, parenterální přípravy či farmaceutické technologii obecně). Není proto příliš smysluplné požadovat při každé atestaci znovu kompletní přehled oboru, ale pro farmacii je vhodnější systém certifikovaných kurzů.

Ty se zaměřují pouze na konkrétní oblast, která je z pohledu činnosti farmaceuta zásadní a kde může prohloubit své znalosti detailněji. Nemusí tak odvádět svou pozornost oblastmi, se kterými se při své činnosti zpravidla nesetká.

Velmi progresivní jsou v tomto směru především (nejen) nemocniční lékárníci ve Spojených státech, přičemž nemocniční lékárenství v této zemi patří ke světové špičce.

Nově zvolení zákonodárci i nové vedení ministerstva by proto měli přinejmenším napravit legislativní nesrovnalosti a diskriminaci mezi kompetencemi ať již samotných farmaceutů, tak i farmaceutů a farmaceutických asistentů. V ideálním případě revidovat systém globálních specializací směrem k flexibilněji nastaveným certifikovaným kurzům pro konkrétní oblast.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.