Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

V síti Dr.Max má odborné vzdělávání tak velké zastání, že nemusíme být závislí na sponzorech

Druhá část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o systému vzdělávání a Akademii Dr.Max. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), MUDr. Gabriel Pallay, CSc. (manažer odborného vzdělávání).

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci).

NSS potvrdil pokutu 200 tis. Kč pro Terezia Company za reklamu na Rakytníček

Vloženo: 05.02.2018, 05:54 | Čteno: 16870×
Screenshot: YouTube

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti Terezia Company a potvrdil pokutu ve výši 200 tis. Kč udělenou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání za reklamu na „Rakytníček“.

Původní řízení

Rada v září 2014 uložila firmě pokutu 200 tis. Kč za porušení zákona o regulaci reklamy kvůli televizní reklamě na produkt Rakytníček.

V reklamě byly prezentovány účinky přípravku, které mohly vyvolávat dojem, že se jedná o potravinu, která má vlastnosti prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, resp. takové vlastnosti jsou v reklamě doplňku stravy přisuzovány či naznačovány.

Děje se tak především prostřednictvím zvukové (kýchání/kašel) i vizuální složky (přechod do chmurného černobílého vyobrazení stavu nemoci, opětovné vyjasnění a návrat do barevného vyobrazení ihned poté, co členové Čtyřlístku produkt Rakytníček zkonzumují); vše je navíc podpořeno tvrzeními „Kamarádi, mám tu pro vás Rakytníček, abychom byli všichni zdraví.“ a „Želatinky pro silnou imunitu.“

Firma napadla rozhodnutí Rady u Městského soudu v Praze jako nedůvodné, přičemž spot, podle ní, plně odpovídal legislativním požadavkům i požadavkům na schválená zdravotní tvrzení.

Podle soudu se však jedná o doplněk stravy, takže nesmí prezentovat léčebné účinky. Ty demonstruje, protože příběh spočívá v tom, že kreslené postavičky ze Čtyřlístku na jeho začátku kýchají, jsou unavené a mají špatnou náladu. Tím je dle názoru soudu zřetelně naznačen stav nachlazení či jiného podobného onemocnění.

Až poté, co postavičky v reklamním příběhu zkonzumují propagovaný přípravek, dojde v jeho důsledku k jejich uzdravení, neboť vymizí příznaky nachlazení jako kýchání, únava a s tím spojená špatná nálada.

Příběh je přitom podpořen grafickým znázorněním tak, že stav nachlazení či jiného onemocnění je zobrazen v černobílých barvách a deštivým počasím. Naopak stav uzdravování je vyobrazen v postupném vybarvování obrazu a slunečným počasím.

Rovněž tak zvukově je stav oslabení organismu – nemoc – podpořen kýcháním a smutným vzdychnutím postaviček a léčebné účinky přípravku tím, že jedna z postaviček při nabízení přípravku ostatním nemocným postavičkám řekne, ať propagovaný přípravek užijí, aby byli všichni zdraví.

Soud tak má za to, že reklamní spot nemůže z celkového pohledu vyznít jinak, než že daný přípravek má léčebné účinky, neboť v reklamním spotu vyléčil postavičky z nachlazení nebo jiného podobného onemocnění. Navíc je podpořen větami „Abychom byli zdraví“ a „Želatinky pro silnou imunitu“, které pouze umocňují efekt léčebného účinku.

Právní zástupce firmy Radě i Městskému soudu vyčítá, že se nezabývaly hlediskem tzv. průměrného spotřebitele, přičemž průměrný spotřebitel nemůže s ohledem na propagovaný výrobek (multivitaminová želatinka), zpracování reklamy a v ní užitá schválená zdravotní tvrzení, získat dojem o léčebných účincích výrobku.

Kýchnutí ve spotu je pak, podle něj, zcela nevinnou ilustrací faktu, že v zimě se často kýchá (spot byl vysílán v únoru) a že je prostě vhodné udržovat normální funkci imunitního systému – což je právě jedno ze schválených zdravotních tvrzení pro produkt.

Vyvozovat tak z pouhého kýchnutí a změny barvy spotu, že se postavičky vyléčily z nachlazení, je podle názoru stěžovatele již vskutku překroucením jeho smyslu.

Dětský motiv není pro děti

Zajímavá byla argumentace právního zástupce, že dětský motiv postaviček ze Čtyřlístku není užit proto, aby ovlivnil děti, ale usnadnil rodičům konzumaci vitamínů dětmi.

Doslova se v argumentaci uvádí, že rodič, který o nákupu vitamínů pro děti rozhoduje, je pak rozhodně průměrným spotřebitelem, který jako spotřebitel průměrně informovaný, pozorný a rozumný a sám dobře ví, jaká je funkce vitamínů pro zdraví, jelikož je s ní od dětství seznamován teoreticky ve škole či u lékaře i prakticky v rodině a v běžném životě. Není snad v České republice dospělého člověka, kterému by maminka v dětství nenutila vitamíny proti nachlazení a který by toto obecné vnímání vitamínů i vlastní zkušenost nepřenesl na děti vlastní.

Rada uvedla, že spot posuzovala komplexně, ne jen vytržený obsah, a i kdyby byla v reklamě obsažena zdravotní tvrzení, která by byla řádně schválena, nesměla by být doprovázena ať již názvem nemoci, tak ani jejím vyobrazením, což je explicitně vyjádřeno čl. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1924/2006, případně čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011, z kterého vyplývá, že je zakázáno potravině přisuzovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Rada dále konstatuje, že podle judikatury Nejvyššího správního soudu je skupina osob nemocných určitou chorobou obzvláště zranitelná jako cílová skupina reklamy na produkt slibující vyléčení, resp. odstranění příznaků této chorob.

Schválená tvrzení nestačí

Nejvyšší správní soud se seznámil s obsahem reklamního spotu a považuje jeho hodnocení provedené městským soudem za výstižné a zcela se s ním ztotožňuje.

Odmítl i argument právního zástupce firmy, že rodiče dobře ví, jaká je funkce vitamínů, je třeba konstatovat, u zvláště zranitelných skupin spotřebitelů, v tomto případě rodičů dětí nemocných nebo ohrožených onemocněním, může propagovaný doplněk stravy vzbudit přehnané naděje či očekávání, což vyplývá z dřívější judikatury Nejvyššího správního soudu.

Přestože zdraví prospěšné účinky vitamínů jsou všeobecně známé, v kontextu reklamního příběhu mohou vzbuzovat dojem, že dotčený doplněk stravy je schopný onemocnění vyléčit.

Soud rovněž uvedl, že i použití schválených zdravotních tvrzení není automaticky správně a celkové vyznění reklamy tak může být v rozporu se zákonem o regulaci reklamy.

Současně kýchnutí v kontextu posuzované reklamy (zima, déšť a černobílé depresivní vyobrazení postav) musí být vnímáno jako příznak onemocnění.

Stejně tak změna vybarvení reklamního spotu z barevného na černobílé, kterou v reklamním příběhu provází změna počasí ze slunečného na deštivé, a následnou změnu zpět, potom nelze považovat za významově neurčitou.

Změna barevného schématu z barevného na černobílý je běžně využívaným výrazovým prostředkem ve vizuálních médiích, který značí určitou změnu stavu, v níž přechod do černobílého schématu je zpravidla negativní, a stěžovatelka v kasační stížnosti neuvádí, jaký jiný význam by v posuzovaném případě měla mít.

V souvislosti s negativními projevy postaviček vystupujících v reklamním spotu (kýchání, vzdychání, skleslost) zcela zjevně vyvolává dojem onemocnění, které s užitím dotčeného doplňku stravy zase zmizí.

Nejvyšší správní soud proto z výše uvedených důvodů kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl, náklady soudního řízení nepřiznal ani jedné ze stran.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.