Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 1.

První část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VÍME PRVNÍ

Ministr rozporuje další předběžné opatření odboru farmacie, tentokrát se týká Clexane

Vloženo: 27.02.2018, 13:35 | Čteno: 17472×
FOTO: APATYKÁŘ®

Ministr zdravotnictví, jako vedoucí ústředního správního úřadu, zahájil další přezkumné řízení ve věci předběžného opatření obecné povahy. Tentokrát se týká zákazu užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivé přípravky Clexane inj. z 8. prosince 2017. Podle něj nemuselo být vydáno v souladu s novelou zákona o léčivech. Jak už dříve upozornil portál APATYKÁŘ®, stejnou vadou jsou stižena i další opatření vydaná po novele zákona o léčivech.

Nejdřív seznam, potom zákaz

Pochybnosti u něj vyvolal postup, kdy ministerstvo své předbežné opatření obecné povahy opřelo o § 11 pism. h) zákona o léčivech a odhlédlo přitom od dalších ustanovení, s nimiž předmětné ustanovení souvisí (viz § 11 písm. q) a g) a dále § 77c, § 77 odst. 1 písm. q) a § 77d zákona o léčivech).

Opomenulo tak zákonem předvídaný postup, jímž je dvoufázovost procesního postupu předcházejícího zákazu vývozu léčivého přípravku.

Zákon totiž předpokládá v ustanovení § 11 písm. h) zákona o léčivech, že ministerstvo nejprve opatřením obecné povahy zařadí léčivý přípravek, jehož dostupnost na trhu by mohla být ohrožena, na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit SÚKL podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona o léčivech, a tento seznam vede ministerstvo.

Vlastní zákaz vývozu konkrétního léčivého přípravku je pak realizován na základě ministerstvu svěřené kompetence v § 11 písm. g) zákona o léčivech postupem dle § 77c odst. 3 ve spojení § 77d odst. 5 zákona o léčivech.

Podle zákona o léčivech ministerstvo při vydávání opatření obecné povahy postupuje podle správního řádu s tím, že a) návrh opatření obecné povahy se doručuje a opatření obecné povahy se oznamuje způsobem umožňujícím dálkový přítup, b) lhůta pro uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy činí 5 dnů ode dne jeho zveřejnění, c) opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho zveřejnění.

Tento postup se uplatní jak při vydání opatření obecné povahy dle § 77c, tak opatření obecné povahy dle § 77d zákona o léčivech.

Z obsahu nyní přezkoumávaného úkonu a z dostupné spisové dokumentace však plyne, že ministerstvo nezveřejnilo návrh, nýbrž vydalo opatření obecné povahy, jímž zakázalo vývoz léčivého přípravku, aniž by léčivý přípravek byl, jak předpokládá aktuálně platné znění zákona o léčivech, zařazen na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit SÚKL podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona o léčivech, byť by se tak stalo předběžným opatřením obecné povahy.

Ministr proto shledal důvodné pochybnosti o zákonnosti postupu ministerstva při vydání přezkoumávaného předběžného opatření obecné povahy, a proto se rozhodl zahájit přezkumné řízení.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.