Pavlína Štisová, MBA: Český systém ověřování léčiv propojen s evropským centrem, pilotní projekt začíná – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…lékárenství začíná tady!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
AKTUÁLNĚ

Pavlína Štisová, MBA: Český systém ověřování léčiv propojen s evropským centrem, pilotní projekt začíná

Vloženo: 02.05.2018, 05:19 | Čteno: 13441×
FOTO: Pavlína Štisová, MBA

Česko se v uplynulém týdnu připojilo jako osmá země do evropského hubu v produkčním prostředí a český národní systém pro ověřování pravosti léčiv je nyní otevřen pro nahrávání dat serializovaných léčivých produktů určených pro český trh prvními výrobci. V průběhu tohoto týdne startuje pilotní fáze projektu s přihlášenými účastníky.

Portál APATYKÁŘ® se problematice online ověřování léčiv v EU věnuje detailně a dlouhodobě. Sleduje proto intenzivně dění v ČR. Kdy bude spuštěna první fáze pilotního projektu? Kolik účastníků a výrobců se zapojí? Co bude obnášet pro lékárny? Na tyto a další otázky se zeptal projektové manažerky Pavlíny Štisové, MBA.

Kdy se spustí v ČR pilotní projekt a co předcházelo jeho přípravě?

„V současné době se chystá spuštění pilotu na 1. týden v květnu, schválení Evropská organizace pro ověřování pravosti léčiv (EMVO) jsme právě získali. Původní očekávání byla o měsíc a půl dříve, nicméně mnoho faktorů nás donutilo tento termín posunout (stejně jako většinu dalších zemí pracujících na implementaci Národního systému pro ověřování pravosti léčiv dle požadavků ‚protipadělkové směrnice‘). Propojení EU HUBu a českým národním systémem pro ověřování pravosti léčiv v produkčním prostředí je pak otázka 2-3 dní.“

Kdo se prozatím bude projektu účastnit, je stále otevřen, mohou se další přidávat?

„Pilotu se budou účastnit zástupci výrobců, držitelů rozhodnutí o registraci, distributorů i veřejných a nemocničních lékáren. Účastníci pilotu se mohli přihlásit do konce listopadu 2017, kdy probíhala kampaň jak na webu NOOL (Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv), tak přes zástupce jednotlivých stakeholderů. Pilot je v tuto chvíli uzavřen, výjimku tvoří případné další zapojení výrobců (držitelů rozhodnutí o registraci), což by umožnilo zajistit větší množství produktů pro pilot.“

Pokud by se někdo chtěl přidat, co musí splnit?

„Jak jsem výše uvedla, účast v pilotu je v tuto chvíli již uzavřena. Podmínkou přistoupení do pilotu bylo přihlášení na info@czmvo.cz, podepsání memoranda o účasti v pilotu a zajištění připravenosti vlastního IT systému na připojení do Národního systému pro ověřování pravosti léčiv a splnění dalších podmínek.“

Bude ze strany NOOL probíhat nějaká podpora účastníkům pilotu?

„Podpora účastníků pilotu ze strany NOOL probíhá od kick-off meetingu, který proběhl 9. 1. 2018, průběžně. Po dobu pilotu bude navíc využívána kromě již nastavené komunikace, webex schůzek všech účastníků a sdílení informací také komunikace prostřednictvím sdíleného přístupu a incident/problem managementu.“

Kolik léčivých přípravků bude pro začátek zařazeno, kolik firem a předpokládá se nárůst?

„Celkové množství léčivých přípravků pro pilot se mění v průběhu příprav, ovlivněno je to připraveností jednotlivých držitelů rozhodnutí o registraci a výrobců a zejména posouvajícími se termíny on-boardingu k EMVO a evropskému HUBu. Množstí přípravků v pilotu bude v průběhu času narůstat s tím, jak se budou další výrobci postupně zapojovat (zejména do 2. fáze pilotu).

V tuto chvíli jsou přihlášeni 3 výrobci do 1. fáze a dalších 5 do 2. fáze pilotu, nicméně pouze 2 z těch 8 firem mají již v současnosti kompletní on-boarding a tudíž zajištěno připojení do EU HUBu (jehož prostřednictvím budou moci nahrát data do našeho národního úložistě pro ověřování pravosti léčiv).“

Předpokládám, že zavedení nových kódů nebude postupné (po únoru 2019), ale velká část už bude fungovat? Pilot je tak zejména pro ověření funkčnosti v lékárnách vcelku klíčový?

„To je otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Nicméně u většiny větších výrobců je snaha být připraven na serializaci před únorem 2019.“

Kdy bude pilot ukončen a bude následovat další fáze do února 2019?

„Pilot bude ukončen během srpna. Po vyhodnocení výsledků pilotu a nezbytných úpravách systému (vzniknou-li na základě vyhodnocení pilotu požadavky na úpravy) bude spuštěna tzv. ‚ramp-up‘ fáze, kdy se bude moci každý účastník do systému připojit (samozřejmě po splnění podmínek registrace, uzavření smlouvy NOOL a své připravenosti).

Zhruba od září 2018 může každý takto připojený subjekt ověřování léčiv, která budou v té době serializovaná a dostupná na trhu v České republice, ve svém systému provádět. Přesné podmínky a způsob připojení do Národního systému pro ověřování pravosti léčiv budou zveřejněny na webu NOOL v průběhu června 2018.“

Co to bude obnášet pro lékárny?

„Pro lékárny nebude ověřování léčiv znamenat žádný speciální režim objednávání. Pokud jde o postupy při příjmu a výdeji, záleží na každém ze subjektů, jaké procesy si ve své firmě nastaví s tím, že je vždy potřeba dodržet požadavky Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. 6. 2011, která změnila směrnici 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, transponované do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech v roce 2013 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. 10. 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků.“

Co to bude obnášet pro pacienty?

„Pro pacienty zavedení celého systému znamená pouze zvýšení bezpečí, pokud jde dodávky léčivých přípravků na předpis zajišťovaných v oficiálním distribučním řetězci a tedy zamezení toho, aby se k nim dostal padělek.“

Spolupracujete s vývojáři SW, zapracovali jste připomínky (nebo oni)?

„V rámci pracovní expertní skupiny, kterou máme u NOOL zřízenu, působí také zástupce jednoho z největších poskytovatelů lékárenských SW, který připomínky tlumočí jednak nám od ostatních IT SW firem (jejich spolupráce a koordinace je řízena ČLnK, jak nám by sděleno) a naopak zajišťuje (kromě nás) předání informací, které by mohly pro IT SW firmy být z pohledu vývoje a úprav SW důležité. Samozřejmě se všemi IT SW firmami jsme v kontaktu, v tuto chvíli primárně s těmi, co jsou součástí pilotu.“

Bude v tom směru nějaké usnandnění pro lékárny stran ověřování?

„Pro potřeby pilotu je dohodnuto, že výrobci poskytnou IT SW společnostem čísla šarží výrobků, jež budou do pilotu zahrnuty. Další požadavky budou řešeny v průběhu příprav.“

Jak je do procesu/komunikace zapojen SÚKL?

„Státní ústav pro kontrolu léčiv je zapojen jak do diskusí, které předcházejí pilotu, tak i k samotným přípravám souvisejícím s požadavky nastavení systému pro ověřování léčiv. Se zástupci SÚKL (mimo jiné) spolupracujeme na přípravě a organizaci seminářů, které by měly pomoci zajistit potřebnou informovanost všech zainteresovaných subjektů.“

Podle informací z EMVO by systém měl/mohl přenášet i data o farmakovigilanci apod. počítá se s podobným využitím i v ČR a zvažuje se např. přenos informací o výpadcích či stahovaných šaržích, ze SÚKL apod.?

„Tyto otázky jsou v současné době diskutovány spolu s celou problematikou ‚alertů systému‘ a nastavením jednotlivých procesů.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» Britské lékárny nemohly přes hodinu ověřovat, systém byl nedostupný
» Britský regulátor uplatní při kontrolách ověřování léčiv „velmi pragmatický a přiměřený“ přístup
» Česko spustí pilotní ověřování léčiv od dubna
» Český systém pro ověřování léčiv připojen do EU hubu
» Distributoři sdružení v AVEL budou namátkově ověřovat léčivé přípravky
» Do ověřování léčiv zapojena většina polských lékáren, podle komory si systém „sedne“
» EMVO: Až 1500 firem nemusí splnit protipadělková opatření od příštího února
» Evropa spouští online ověřování léčivých přípravků pro zvýšení bezpečnosti pacientů
» Finská lékárna ověřila v rámci pilotu první balení léčiv
» Finsko zaznamenalo výpadky systému ověřování
» Generální tajemnice Svazu lékárníků EU přivítala spuštění ověřování léčiv
» Irsko spouští pilotní projekt ověřování léčiv pro lékárny a kliniku
» Island a Rakousko připojeny k evropskému hubu
» K EU hubu připojeno už 18 zemí
» K evropskému hubu připojeno už 22 zemí
» K evropskému hubu se připojila Francie a Španělsko
» K evropskému hubu se připojilo Polsko
» K evropskému hubu se připojilo Rumunsko
» K evropskému hubu se připojilo Spojené Království
» Lotyšsko je další zemí připojenou na EU hub
» Malta připojena k evropskému hubu
» NOOL upozorňuje na správnou lokalizaci skenerů pro vyloučení chybových hlášek
» NOOL: Online ověřování léčiv běží, chybovost je do 2 %
» NOOL: Systém ověřování léčiv je funkční
» Norsko, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko se připojily k evropskému hubu
» Online ověřování: Řada lékových agentur vyzývá firmy, aby nahrály serializovaná data do systému
» Osm zemí připojeno k evropskému centru pro online ověřování léčiv, včetně ČR
» Pilotní projekty online verifikace léčiv běží v řadě evropských zemí
» Pilotní výrobci, lékárny a nemocnice budou testovat ověřování léčiv
» Polská asociace výrobců žádá odklad sankcí za nedodržování protipadělkové směrnice
» Polské lékárenské sítě chtějí odklad sankcí za neověřování, systém není připraven
» Slovinsko se jako první připojilo k evropskému systému ověřování léčiv
» Spuštění online systému ověřování léčiv, dopady Brexitu na dostupnost léčiv PODCAST
» Systém ověřování léčiv generuje množství chybných výstrah
» Švédská organizace pro ověřování léčiv hlásí bezproblémový náběh systému
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.