MZ navrhlo zařadit Lamictal na seznam přípravků povinně hlášených při záměru reexportu – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VÍME PRVNÍ

MZ navrhlo zařadit Lamictal na seznam přípravků povinně hlášených při záměru reexportu

Vloženo: 08.11.2018, 19:00 | Čteno: 11033×
FOTO: APATYKÁŘ®

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo zařadit na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle ustanovení § 77 zákona o léčivech, léčivé přípravky Lamictal (GlaxoSmithKline, všechny dostupné síly a velikosti balení).

Riziko nedostupnosti

Na ministerstvo se koncem roku 2017 opakovaně obracela odborná a laická veřejnost s dotazy, které se týkaly nedostupnosti léčivých přípravků Lamictal v ČR. Přestože byly dle dostupných informací tyto léčivé přípravky dodávány do ČR v pravidelných dodávkách, byly nedostupné v lékárnách.

Ministerstvo proto vyzvalo SÚKL k předložení údajů o distribuci či vývozu těchto léčivých přípravků do zahraničí, které poukazovaly na skutečnost, že k distribuci či vývozu léčivých přípravků do zahraničí dochází. Ministerstvo proto konstatovalo, že případná další distribuce či vývoz léčivých přípravků do zahraničí by mohla významným způsobem negativně ovlivnit dostupnost těchto léčivých přípravků pro české pacienty.

Dne 21. prosince 2017 proto vydalo předběžné opatření obecné povahy, kterým zakázalo užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivé přípravky Lamictal, čímž došlo k zatímnímu upravení poměrů ve vztahu k těmto léčivým přípravkům, což bylo nezbytné s ohledem na zajištění dostupnosti pro české pacienty.

Ministerstvo dále 23. srpna 2018 vyzvalo SÚKL ke sdělení aktuálních údajů týkajících se přípravků Lamictal. Z poskytnutých údajů je zřejmé, že v průběhu platnosti opatření nebyly a nejsou léčivé přípravky Lamictal předmětem distribuce či vývozu do zahraničí.

Ministerstvo dále požádalo 6. září 2018 držitele rozhodnutí o registraci o jeho vyjádření týkající se aktuální dostupnosti těchto léčivých přípravků. Dne 21. září 2018 držitel rozhodnutí o registraci zaslal ministerstvu své vyjádření, ve kterém upozornil na skutečnost, že v současné době z důvodu zavedení nového procesu plánování dodávek po Evropě v rámci společnosti GlaxoSmithKline, dostává Česká republika pouze omezené množství dodávek léčivých přípravků Lamictal určených pro potřeby českých pacientů a jejich případná distribuce či vývoz do zahraničí by znamenala výpadek na trhu v České republice.

Dále držitel rozhodnutí o registraci poukázal na to, že v období před vydáním předběžného opatření obecné povahy byly zásoby léčivých přípravků Lamictal v distribuci průměrně na cca 1 týden s častými regionálními výpadky v jejich dostupnosti. Vydáním výše uvedeného předběžné opatření obecné povahy došlo k významnému navýšení zásob, a to na 3-5 týdnů.

Ministerstvo posoudilo příslušné informace a shledalo, že z hlediska použití v terapeutické praxi jsou léčivé přípravky Lamictal významné pro poskytování zdravotních služeb v České republice, neboť jsou nenahraditelné v některých případech u rozléčených pacientů.

Na základě toho ministerstvo po projednání se SÚKL vydalo návrh opatření obecné povahy o zařazení léčivých přípravků Lamictal na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit SÚKL podle ustanovení § 77 zákona o léčivech.

Opatření nabývá účinnosti následujícím dnem po jeho vyvěšení a nelze proti němu podat opravný prostředek. Podle Správního řádu ale může k tomuto návrhu opatření obecné povahy podat připomínky kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Připomínky by měly splňovat náležitosti podání dle Správního řádu, přičemž lhůta pro uplatnění připomínek je 5 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.

V případě platnosti tohoto opatření se současně zruší předběžné opatření obecné povahy z prosince 2017.

Předběžná opatření

Vůbec první návrh zařazení léčivého přípravku na uvedený seznam, který vychází z loni schválené novely zákona o léčivech a byl uplatněn u přípravků Kiovig, Antabus a Entizol.

Dříve se vždy jednalo o předběžná opatření obecné povahy zakazující užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivé přípravky, u nichž hrozí výpadky.

Letos MZ vydalo dosud celkem deset takových předběžných opatření obecné povahy, některá již byla v důsledku zařazení na uvedený seznam zrušena. V únoru vydalo dvě týkající se přípravků Antabus a Entizol, v polovině dubna pak zakázalo vývoz vakcíny Cervarix, koncem dubna přípravku Flixotide, koncem května přípravku Kreon, koncem června přípravku Cosopt Free, koncem června přípravků Budenofalk a Salofalk a v červenci Valsacor a Valsacombi.

V loňském roce ministerstvo zakázalo vývoz léčivého přípravku Tamiflu (oseltamivir, Roche), adrenalinových autoinjektorů Emerade a EpiPen, přípravků Esmya, Strattera, Humalog, Vimpat, Elontril a Wellbutrin, Avamys a počátkem prosince pak vydalo první předběžné opatření obecné povahy podle novely zákona pro Clexane a následně na konci roku pro Lamictal.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 19 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů


ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.