ČSÚ: Rostou výdaje za léčivé přípravky spotřebované ve zdravotnických zařízeních a volně prodejné – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 1.

První část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

ČSÚ: Rostou výdaje za léčivé přípravky spotřebované ve zdravotnických zařízeních a volně prodejné

Vloženo: 15.02.2019, 06:42 | Čteno: 15088×
Foto: APATYKÁŘ®

Český statistický úřad zveřejnil zajímavý přehled týkající se výdajů za léčivé přípravky vydávané ambulantně (na lékařský předpis nebo v rámci volného prodeje) v roce 2017. Výdaje na ambulantně vydávané léčivé přípravky jsou doplněny o informace o přípravcích spotřebovávaných v rámci léčby přímo ve zdravotnických zařízeních.

Celkové výdaje

V České republice mají z hlediska financování klíčové postavení zdravotní pojišťovny, které hradí až 69 % veškerých výdajů na léčivé přípravky. Zbývající část výdajů na léčivé přípravky si lidé platí z vlastníc kapsy.

V roce 2017 bylo vydáno za léčivé přípravky celkem 82,9 mld. Kč, což představovalo 21,4 % běžných výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele ČR bylo za léky v průměru utraceno 7832 K (v roce 2013 to bylo 6836 Kč).

Léčivé přípravky na předpis hrazené z veřejného pojištění tvoří dlouhodobě zhruba 40 % celkových výdajů na léčivé přípravky (40 % v roce 2017, 46 % v roce 2013). Výdaje za přípravky spotřebované přímo v lůžkových zdravotnických zařízeních dosahují od roku 2015 k hranici 30 %. V absolutním vyjádření bylo na tyto léčivé přípravky v roce 2017 vynaloženo 24,6 mld. Kč, což je nejvíce od roku 2013.

Zbývající téměř jedna třetinu zahrnovala v roce 2017 přímé výdaje domácností na doplatky na léčivé přípravky na předpis (11,1 mld. Kč) a volně prodejné (14,5 mld. Kč). Obě uvedené hodnoty jsou nejvyšší za sledované období.

Celkové výdaje za léčivé přípravky vzrostly z částky 71,9 mld. Kč v roce 2013 na 82,9 mld. Kč v roce 2017. V mezinárodním srovnání jsou dostupné pouze výdaje na ambulantně vydávané léčivé přípravky (na předpis či volně prodejné).

V roce 2016 dosáhly průměru za země EU 20 % na celkových výdajích na zdravotní péči, čemuž odpovídá i hodnota v sousedním Německu. Zatímco v Polsku tvořily výdaje za léčivé přípravky 23 % celkových nákladů na zdravotní péči, v Rakousku to bylo jen 17 %. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v Bulharsku (44 %), na Slovensku (35 %), v Maďarsku a Rumunsku (32 %), nejnižší naopak v Lucembursku a Norsku (11 %) a v Dánsku (10 %).

Výdaje podle místa spotřeby

Za ambulantně vydávané léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění a doplatků domácností bylo v roce 2017 vynaloženo 58,4 mld. Kč (na předpis 43,9 mld. Kč, volně prodejné 14,5 mld. Kč). Výdaje uhrazené z veřejného zdravotního pojištění tvořily 56 % tj. 32,8 mld. Kč z uvedeného celku a za volně prodejné přípravky a doplatky za léčivé přípravky na předpis zaplatili pacienti z celkem 25,6 mld. Kč.

Výdaje na ambulantně vydávané léčivé přípravky tak tvořily 15 % celkových výdajů na zdravotní péči, které v roce 2017 dosáhly výše 387,4 mld. Kč. Na léčivé přípravky spotřebované ve zdravotnických zařízeních bylo v roce 2017 vydáno téměř o třetinu více než v roce 2013 (24,6 mld. Kč oproti 18,7 mld. Kč). V roce 2017 léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních představovaly 6,4 % z celkových výdajů na zdravotní péči (5,4 % v roce 2013).

V průměru na 1 obyvatele bylo v ČR v roce 2017 vydáno domácnostmi 2416 Kč, přičemž z toho 1044 Kč stály doplatky za léčivé přípravky na předpis a 1372 Kč volně prodejné (půrměrný doplatek činil v roce 2013 zhruba 885 Kč).

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2017 dosáhly 252,2 mld. Kč, tj. 65 % z celkových výdajů na zdravotní péči v České republice. Zdravotní pojišťovny vydaly za léčivé přípravky na předpis a spotřebované ve zdravotnických zařízeních v daném roce 57,4 mld. Kč, které tvořily 23 % jejich celkových výdajů na zdravotní péči.

Výdaje podle zdrojů jejich financování

Výdaje za léčivé přípravky představují největší položku výdajů domácností na zdravotní péči. V roce 2017 utratily domácnosti za volně prodejné léčivé přípravky a doplatky za léčivé přípravky na předpis celkem 25,6 mld. Kč, což představovalo více než 47 % veškerých výdajů domácností na zdravotní péči.

V roce 2017 doplácely domácnosti celkem 11,1 mld. Kč za léčivé přípravky na předpis (o 1,8 mld. Kč více než v roce 2013). Domácnosti dále vydaly celkem 14,5 mld. Kč za volně prodejné léčivé přípravky, což představovalo nárůst o 29 % oproti roku 2013 (11,2 mld. Kč).

Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven za léčivé přípravky na předpis a za léčivé přípravky poskytnuté pacientům ve zdravotnických zařízeních na jednoho pojištěnce veřejného zdravotního pojištění dosáhly v roce 2017 více než 5,5 tis. Kč, z čehož za léčivé přípravky na předpis to bylo 3161 Kč a za léčivé přípravky spotřebované ve zdravotnických zařízeních 2374 Kč.

Centrové přípravky letí vzhůru

Celková částka, kterou uhradily zdravotní pojišťovny v roce 2017 za léčivé přípravky pro specializovaná centra (např. centra pečující o pacienty s cévní mozkovou příhodou, centra vysoce specializované onkologické péče, traumatologická a popáleninová centra nebo centra, kde se léčí pacienti s roztroušenou sklerózou), dosáhla výše 16,7 mld. Kč.

Za centrové léčivé přípravky, poskytované v rámci lůžkové péče, bylo vydáno až 92 % z uvedené částky. Zatímco v roce 2013 vynaložily zdravotní pojišťovny na léčivé prostředky ve specializovaných centrech s lůžkovým oddělením 9,4 mld. Kč, v roce 2017 vzrostla částka téměř o dvě třetiny na stávajících 15,3 mld. Kč, s průměrným ročním tempem růstu 13,0 %.

Výdaje za léčivé přípravky poskytované při ambulantní léčbě se každoročně pozvolna zvyšují až na stávající hodnotu 1,3 mld. Kč v roce 2017. V porovnání s rokem 2013 se zvýšily až o 70 %.

Hlavní příčinou růstu výdajů je příliv nových preparátů a rozšiřování indikací, takže tuto léčbu dostává více pacientů než dříve. Ve specializovaných pracovištích se léčí především metabolická, kardiovaskulární a neurologická onemocnění a novotvary.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů


ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.