Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VELKÝ PRŮZKUM LÉKÁRNICKÉ INZERCE

Jak se změnily preference uchazečů o práci v lékárenství 1.

Vloženo: 18.04.2019, 05:52 | Čteno: 11437×
Foto: LÉKÁRNICKÁ INZERCE®

Největší český online pracovní trh v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® provedl dosud největší průzkum mezi svými klienty. Cílem bylo zjistit, jak se během let změnily preference uchazečů o práci v sektoru lékárenství.

Průzkum proběhl v únoru 2019 mezi zhruba stovkou klientů, kteří využili placené služby za posledních 6 měsíců, přičemž více než 90 % respondentů bylo z řad samostatně podnikajících lékáren (provozovatelé jak lékárníci, tak nelékárníci) a zbytek z řad řetězcových (definované jako síť minimálně 5 lékáren, provozovatel lékárník i nelékárník).

Všem jsme položili devět otázek a všechny otázky pečlivě vyhodnotili. V průzkumu se projevila výhoda dlouhodobé existence a důvěra v online pracovní trh LÉKÁRNICKÁ INZERCE®, kdy klienti byli více otevření.

Díky v řadě případů dlouholeté a osobní spolupráci provozovatele LÉKÁRNICKÉ INZERCE® PharmDr. Martina Dočkala a jednotlivých klientů tak bylo možné získat skutečně reálný pohled na současný personální trh v sektoru lékárenství.

Ten, jak je zjevné z odpovědí, se dramaticky změnil, kdy jednoznačným výstupem je především změna vnímání profese lékárníka od srdcové záležitosti (patrné u porevolučních ročníků) k běžnému pracovnímu poměru (současní absolventi a zaměstnanci do 10 let po absolutoriu).

Hlavním zjištěním vyplývajícím z průzkumu je fakt, že mladší generace lékárníků vnímá svou profesi především jako zdroj financí pro své další aktivity, záliby, rodinu a zájem o provozování lékárny, jak byl patrný u porevolučních ročníků, je minimální. Jednoznačnou preferencí je zaměstnanecký poměr.

Detailní rozbor všech odpovědí následuje ve speciálu portálu APATYKÁŘ®.

1. Jaká vlastnost/schopnost je u zaměstnance z Vašeho pohledu nejdůležitější?

V odpovědích na tuto otázku se paradoxně samostatné lékárny a řetězcové značně rozcházejí. Zejména pak byl zjevný rozdíl mezi lékárnami, kde byl provozovatelem lékárník (nebo spolumajitelem) a čistě nelékárník. Zatímco první preferují flexibilitu a odbornost neřeší, protože ji vnímají jako samozřejmou, druhá skupina klientů naopak velmi dbá na odbornost a její uplatnění při výdeji s pacientem.

Pro všechny je pak naprosto klíčový zájem a chuť pracovat v lékárně, protože vnímají určitý odklon farmaceutických fakult od směřování svých absolventů do lékáren a namísto toho prosazovanou dráhu klinického farmaceuta. Toto byl nejčastěji uváděný komentář, že fakulty by měly především vychovávat nové pracovníky do lékáren a přizpůsobit tomu své studium.

Zejména provozovatelé malých lékáren uváděli svou zkušenost, že absolventi nejsou připraveni z fakult tak, jak na to byli zvyklí dříve. Postrádají především praktické zkušenosti, které dřívější absolventi měli. To ostatně shodně tvrdí i o farmaceutických asistentkách, které studovaly ještě na středních školách.

Tento fakt naopak nevnímají jako problém větší řetězce, které k tomu mají určené lékárníky a farmaceutické asistenty, kteří se o zapracování postarají. Podobně jako v jiných oborech počítají s tím, že si absolventy sami zapracují do svých procesů. Podle personalistů to absolventi vítají.

2. Co nejvíce postrádáte u uchazečů o práci?

U této otázky byla téměř 100% shoda – všichni postrádají flexibilitu. Ukazuje se, že téměř nulová nezaměstnanost a vysoké platové ohodnocení (nezřídka u menších samostatně působících lékáren vyšší než u řetězcových) nenutí uchazeče zaměstnavateli tuto možnost nabízet.

A nenutí je ani příliš projevovat snahu. Velmi často se objevoval postesk zaměstnavatelů, že uchazeči o zaměstnání ani neprojevují ochotu a chuť něco změnit.

Zaměstnavatelé tak mají velké problémy s pokrytím určitých pozic a lokalit. S tutou otázkou souvisí i následující.

3. Zvýšila se flexibilita, mobilita a obecně ochota přestěhovat se za prací?

I v této otázce se respondenti z menších lékáren i řetězců shodli, že se flexibilita nezlepšila, naopak se stále snižuje vzhledem k tomu, že si zaměstnanec vybírá zaměstnavatele a ne naopak, jak tomu bývalo.

Jen jediný provozovatel-lékárník menšího rodinného řetězce několika lékáren uvedl, že pozoruje vyšší flexibilitu a podařilo se mu získat zaměstnance přes LÉKÁRNICKOU INZERCI® i do své oblasti, ačkoli původně chtěli pracovat v jiné lokalitě. Tato odpověď byla ale výjimečná.

Navíc, jak uvedl, se týkala slovenských zaměstnanců, kteří však nejsou stabilní. Nemají problém odejít ze dne na den za lepší nabídkou a nedělají si, podle respondentů, příliš těžkou hlavu s dohodami.

Podle personalistů z větších řetězců je pozorovatelné určité zlepšení co se flexibility týče u mladších ročníků, nicméně u kandidátů, kteří již mají nějaké zázemí je mobilita naopak zcela vyloučená.

Častým nabízeným benefitem, zejména v lokalitách s horší obsazeností, je stále automobil k osobnímu použití pro možnost pohodlnějšího dojíždění. Ani to však není vnímáno jako tak zásadní benefit, aby zaměstnance motivoval ke změně.

Větší míru ochoty dojíždět i do vzdálenějších oblastí mají farmaceutičtí asistenti. Neplatí to však paradoxně v okolí velkých měst. Ukázkovým příkladem je Brno, kde i přes výrazně lepší nabídku v blízkém okolí, dokonce dostupném i brněnskou MHD, mají provozovatelé dlouhodobě problém zaměstnance získat.

V tomto směru se dá očekávat, že narovnání platových podmínek iniciované největším řetězcem, kterému se přizpůsobili velmi rychle také ostatní zaměstnavatelé, tento problém ještě prohloubí.

Prakticky nulová nezaměstnanost a narůstající nedostatek odborníků na trhu jednoduše nenutí zaměstnance přizpůsobit se.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.