Ing. Petr Pávek: Je potřeba zrušit tržní podíly distributorům, kteří často upřednostňují výdělek z reexportu před dodávkami léků do lékáren – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Ing. Petr Pávek: Je potřeba zrušit tržní podíly distributorům, kteří často upřednostňují výdělek z reexportu před dodávkami léků do lékáren

Vloženo: 06.05.2019, 05:56 | Čteno: 12036×
Ing. Petr Pávek (STAN)
Foto: Ing. Petr Pávek (archiv autora)

Jak informoval portál APATYKÁŘ®, Výbor pro zdravotnictví PČR na svém zasedání minulý týden nepodpořil pozměňovací návrh poslance Ing. Petra Pávka (STAN), který navrhuje zrušení tzv. tržních podílů.

Toto opatření bylo do zákona prosazeno na poslední chvíli a za dramatických okolností při projednávání koncem roku 2016, přičemž Senát je následně vypustil. Poslanecká sněmovna je však při druhém hlasování do zákona znovu vrátila. Už tehdy se hovořilo o tom, že ustanovení je nevymahatelné a nebude fungovat.

Po třech letech se tak tržně-podílový evergreen vrací. Tentokrát jej chce ze zákona dostat člen Výboru pro zdravotnictví PČR Ing. Petr Pávek (STAN). Co bylo důvodem, proč se podporovatelé nakonec od návrhu odvrátili a zda bude snaha tržní podíly ze zákona dále dostat vysvětluje pro portál APATYKÁŘ®.

Pane poslanče, z jakého důvodu jste podal svůj pozměňovací návrh k zákonu o léčivech? Ministerstvo zdravotnictví (MZ) navrhuje svůj s emergentním systémem. Mám tomu rozumět, že s ním nesouhlasíte?

„Se záměrem emergentního systémemu v zásadě souhlasím. Zatím se ovšem bavíme o záměru MZ, který doposud nepřišel v konkrétní předloze do legislativního procesu ve sněmovně a není tedy zatím o čem jednat. Očekávám ovšem, že se kolem emergentního systému rozvine debata, protože zprávy ze Slovenska nejsou jenom kladné, zejména s ohledem na jeho možnou nekombatibilitu s evropským právem.“

Ale podle mých informací od presidenta Slovenské lékárnické komory, ale i vedení slovenského MZ, kterého jsem se dotazoval na nedávné konferenci, Evropská komise neshledala ve slovenském řešení rozpor s evropským právem? Navíc, drtivá většina slovenských lékárníků systém chválí – není ideální, ale zajistil jim přístup k léčivým přípravkům, které dříve v lékárnách ani neviděli.

„Rozumím tomu, že z hlediska slovenských lékáren emergentní systém funguje, a to je, i z mého pohledu, dobře. Disproporci s unijním právem ale EK konstatovala. Jedná se o omezení volného pohybu zboží v rámci unie, který byl zavedením emergentní systém zaveden bez časového omezení. EK doporučila stěžovatelům obrátit se na národní soudy a postupovat až k evropskému. Tato žaloba byla dle mých informacích podána a běží.“

Váš návrh ruší tzv. ustanovení o tržních podílech. To bylo již dříve kritizováno, že bude nevymahatelné, někteří provozovatelé lékáren a distributoři tvrdí opak s tím, že jen příslušné instituce nechtějí, neplní zákon. Faktem je, že v lékárnách i po této novele není řada přípravků dostupných. Máte tedy zkušenost, že tržní podíly jsou zbytečné, resp. nefunkční?

„Každé zavedení nebo zrušení nějakého zákonného ustanovení má své zastánce a odpůrce. Rozumím tomu, že se jednotlivci nebo některé skupiny cítí být ohroženy ve svém podnikání nebo naopak, vidí v tom podnikatelskou příležitost.

Rozumím i tomu, že k argumentaci využívají často polopravdy, zkreslená fakta, mediální nátlak a další nástroje k prosazení svých záměrů. Podobné to bylo, podle mých informací, při zavádění tržních podílů, a není to jiné ani při snaze o jejich zrušení.

Mám informaci o tom, že ministerstvo i poslanci při zavádění tržních podílů věřili tomu, že systém povede ke zlepšení distribuce a zásobování českých lékáren, potažmo domácích pacientů. Tato očekávání nebyla naplněna. Částečně proto, že nebyly ze strany MZ realizovány prováděcí předpisy, částečně proto, že o ně někteří držitelé tržních podílů ve skutečnosti nestáli, aby mohli primárně realizovat byznys s reexportem léků a v neposlední řadě proto, že se jednalo o ryze ‚české opatření‘, které nemohlo být vymáháno na výrobcích, kteří sídlí v jiných státech EU (skoro všichni).

Tržní podíly navíc uzavřely trh pro volnou hospodářskou soutěž, což je trvající a oprávněnou výhradou ÚOHS. V důsledku omezené konkurence v oblasti distribuce je obtížné vysoutěžit lepší podmínky dodávek léků pro nemocnice a lékárny, což se promítá do ceny a dostupnosti léků. Nakonec to pocítí prostřednictvím lékárny pacient a zdravotní pojišťovny.“

Konzultoval jste svůj návrh s lékárníky, distributory či výrobci? Zaznamenal jsem informace, že jím de facto podpoříte vytvoření kartelu výrobců a distributorů, což je trochu silné?

„Ten článek s nadpisem o podpoře kartelu výrobců a distributorů vyšel den před zasedáním Výboru pro zdravotnictví a pracoval hlavně s šířením obav, nikoliv faktů. Bohužel to zabralo i na některé kolegy poslance. Doufám, že jenom krátkodobě, než se seznámí s fakty.

Na druhou stranu je pravdou, že pozice výrobců sílí. To ovšem nesouvisí s rušením tržních podílů u distribuce, ale s evropskou protipadělkovou směrnicí, kterou jsme, jako všechny členské země, implementovali do našeho právního řádu. Tím, že má každé lékové balení svůj unikátní kód a vede se nepřetržitá evidence o jeho pohybu od výrobce až k pacientovi, se zúžuje prostor pro souběžné dovozy a vývozy (reexporty) léků. To je další důvod, proč je myšlenka tržních podílů systémově překonána.“

Ve svém návrhu píšete, že distributor musí dodat léčivý přípravek do 2 pracovních dnů od obdržení požadavku, není-li zajištěna držitelem rozhodnutí o registraci dostupnost léčivého přípravku jinak. Co si lze představit pod pojmem „jinak“?

„Kouzlo mého návrhu je v jednoduchosti a vymahatelnosti. Držitel rozhodnutí, neboli výrobce, je povinen v každém případě dodat léčivý přípravek do lékarny do dvou dnů od přijetí žádosti. Jestli tak učiní prostřednictvím distributora nebo DTP (Direct-to-Pharmacy model, pozn. redakce) není relevantní. Důležitá je skutečnost, že byl na žádost lékárny ve lhůtě nejvýše dvou dnů léčivý přípravek dodán. Riziko nedostatku léků na českém trhu by mělo být zrušením tržních podílů a tím i omezením reexportu léků z ČR do zahraničí, výrazně omezeno.“

Nebylo by lépe podpořit emergentní systém navrhovaný MZ a který funguje na Slovensku?

„Jak jsem řekl, definitivní návrh emergentního systému nebyl doposud předložen a není se tedy o čem konkrétně bavit. Pokud bude předloha emergentního systému kvaltní bude-li řešit i otázku distribuce, může v budoucnu nahradit mnou navrhovanou změnu §77 Zákona o lécích, která je nyní ve schvalovacím procesu ve sněmovně.“

Nenahrává ale právě tato definice vytváření specifických cest? Pokud budou moci výrobci používat tzv. DTP kanály, je argument o možné monopolizaci distribuce od výrobce (tj. znemožnění některým lékárnám dostat se k léčivému přípravku či ohrožení výběrových řízení v nemocnicích) relevantní.

„Už jsem o tom hovořil. Pozice výrobců jednoznačně posílila zavedením prodipadělkové směrnice, v tom s Vámi souhlasím. Souhlasím i s domněnkou, že výrobci do budoucna budou mít větší vliv na distribuci.

Ale právě proto je potřeba zrušit tržní podíly distributorům, kteří často upřednostňují výdělek z reexportu před dodávkami léků do lékáren! Proto je zapotřebí zavázat zákonem výrobce k povinnosti dodávky do lékárny ve lhůtě do dvou dnů! A právě kvůli výběrovým řízením v nemocnicích je potřeba odstranit tržní podíly v distribuci, jako nefungující regulaci, a podpořit konkurenční prostředí!“

Pod Vaším návrhem je podepsána celá řada poslanců z různých stran, tzn. že Váš pozměňovací návrh má podporu napříč politickými stranami, projednávali jste podporu toho návrhu a podporují jej stále?

„Pod mým pozměňovacím návrhem jsou podepsáni poslanci a poslankyně napříč politickým spektrem s výjimkou ANO, ale i s některými z nich jsem to konzultoval. Při projednávání na výboru někteří poslanci podporu návrhu stáhli i když jsou, dle vlastních slov i nadále pro zrušení tržních podílů.“

Na to jsem se právě chtěl zeptat – Váš návrh na Výboru pro zdravotnictví nakonec nebyl podpořen. Co myslíte, že bylo důvodem?

„Mohu se jenom domnívat, že se kolegové zalekli onoho článku, který mohl vyznít tak, že lobuji za zájem nějakého kartelu výrobců a distributorů. Kdyby to nebylo k pláči, musel bych se smát. Umíte si představit nějaký kartel, který by šel za osamoceným poslancem z nejmenšího poslaneckého klubu, jakým STAN je?

Mám zájem na tom, aby má práce měla smysl a snažím se působit ve všech oblastech, které mám v gesci, tak, aby systém fungoval alespoň trochu lépe.“

Chcete říct, že se poslanci zaleknou nějakého novinového článku? To mě vcelku děsíte…

„Myslím, že to bylo načasované a doprovázeno osobním přesvědčováním na poslední chvíli. Vyvolání pochyb, strachu ze špatného rozhodnutí apod. je jednou z cest, jak lze na lidi působit.“

Objevily se informace, že Váš návrh je velkým zásahem, aniž by prošel řádným připomínkovým řízením, myslíte, že i toto mohlo kolegy poslance odradit?

„Myslím, že velkým a nekoncepčním zásahem bylo zavedení tržních podílů, byť možná v dobré víře. Dnes, po třech letech už víme, že tržní podíly nesplnily očekávání, která se do nich vkládala. Je výsadou parlamentu, vstupovat do legislativy formou poslaneckých návrhů. Je ovšem dobře, pokud se návrh konzultuje s příslušným ministerstvem. V případě mého návrhu dalo MZ souhlasné stanovisko.“

Budete se tedy snažit prosadit svůj návrh později v legislativním procesu, nebo jej odložíte?

„Budu to s kolegy ve výboru konzultovat, ale rád bych pokračoval. Věřím, že se to na konec může podařit a že přijetí mého návrhu přispěje ke stabilitě dodávek léčiv do lékáren a nemocnic, tzn. k pacientovi.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.