Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VÍME PRVNÍ

Část nezávislých lékáren se spojila s řetězci a společně navrhují pojišťovnám dohodu navyšující peníze lékárnám

Vloženo: 13.06.2019, 09:28 | Čteno: 14854×
Foto: APATYKÁŘ®

Jak již dříve informoval portál APATYKÁŘ®, vyjednávání lékárníků se zdravotními pojišťovnami ohledně úhrad za péči na příští rok skončilo i letos zatím nedohodou (po kliknutí se otevře finální protokol obsahující zápis o čem se hlasovalo a kdo jak hlasoval). Že je situace opravdu vážná potvrzuje aktuální krok, že se do procesu rozhodly zasáhnout tentokrát nejen řetězcové lékárny, ale i menší sdružení provozovatelů, které jejich návrh k jednání s pojišťovnami podpořilo.

Dosavadní průběh

Již loni zablokoval všechna jednání svým přístupem koordinátor segmentu a až výzva zástupce výkonného ředitele Asociace provozovatelů lékárenských sítí z.s. (APLS) Mgr. Josefa Vaníčka k novému jednání tehdy otevřela cestu k dohodě, z níž vzešlo 14 Kč za položku na receptu, navýšení Taxy laborum (TL) i fond pro odlehlé lékárny.

Stejná situace nastala i letos, kdy na posledním jednání přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 v segmentu lékárenské a klinicko-farmaceutické péče předložily zdravotní pojišťovny na základě předchozího jednání se zástupci provozovatelů návrh, který stanovuje úhradu výkonu č. 09552 ve výši 14 Kč, avšak bez limitace referenčním obdobím.

Dále navrhly stejně jako v loňském roce fond pro podporu lékáren v odlehlých oblastech ve výši 48 mil. Kč a navíc přistoupily na návrh APLS odměnit pohotovostní služby lékáren v provozu 24/7. Současně navrhly úpravu Taxy laborum podle počtu složek použitých k přípravě a 30% přirážku k nákupní ceně u chemicky definovaných látek a 50% u léčivých přípravků a směsí a 30% na obalový materiál.

Návrh provozovatelé lékáren odmítli a předložili svůj – 17 Kč za výkon č. 09552, bez pohotovostí, ale s úhradou nákladů za ověření pravosti léčivých přípravků (ustanovení o TL stejné, jako v návrhu pojišťoven). Tento návrh zase odmítly pojišťovny a předložily svůj konečný návrh totožný s prvním, ale s úhradou za výkon pouze 12 Kč. Ani ten nebyl schválen, stejně jako následný upravený návrh provozovatelů (16 Kč za výkon a zahrnutí Odloučených oddělení výdeje léčiv do fondu pro odlehlé lékárny).

Výzva řetězců a PoLP

Mgr. Vaníček proto opět vyzval Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny k dalšímu jednání s kompromisním návrhem. Jak se ukázalo, nedohoda ale tentokrát nenechala klidnou nejen APLS, a k návrhu řetězců se připojilo i provozovatelské sdružení zastupující nezávislé lékárny Poskytovatelé lékárenské péče z.s. (PoLP) vedené PharmDr. Jarmilou Skopovou.

Jde o logický a rozumný postoj, protože jakákoli nedohoda povede k tomu, že se na ministerstvo dostane poslední návrh pojišťoven a dá se očekávat, že to jej již nijak dále měnit nebude. Lékárníci by tak sice neměli limitovaný signální výkon referenčním obdobím, přišli by ale na každém o 2 Kč oproti současné situaci.

V návrhu, který zaslal portálu Mgr. Vaníček, obě sdružení konstatují, že je velmi obtížné nalézt kompromis v rámci dohodovacího řízení. Nicméně na segment lékárenství dopadají v poslední době zatím bez náhrady nové druhy regulace jako protipadělková směrnice, GDPR, e-Recept. Proto vítají přehodnocení přístupu zdravotních pojišťoven, které i letos mají snahu navýšit objem finančních prostředků do našeho segmentu, oproti „nulovému“ nárůstu v letech minulých.

Dohodu se zdravotními pojišťovnami považují jako obranu proti nepředvídatelnému rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v případě definitivní nedohody. Čekání na takové rozhodnutí vnímají jako pokračující nejistotu pro provozovatele lékáren na příští rok, obzvláště za situace, kdy poslední nabídka zdravotních pojišťoven byla 12 Kč za signální výkon bez limitace referenčním obdobím.

Případným převzetím této nabídky do úhradové vyhlášky ze strany ministerstva by někteří provozovatelé přišli o finanční prostředky, jakkoliv zrušení limitace považují obě sdružení za elementární součást případné dohody a kruciální pro zahájení debaty o změně odměňování lékáren (navýšení pevné částky za výdej léčivý přípravek).

Pro poslední jednání se zdravotními pojišťovnami dne 17. června 2019 proto navrhují:

  1. Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se pro rok 2020 stanoví úhrada ve výši 15 Kč bez limitace referenčním obdobím.
  2. Fond na podporu lékáren a OOVL v oblastech potenciálně ohrožených rizikem nedostupnosti lékárenské péče ve výši 48 mil. Kč. Kritéria budou stanovena a zveřejněna do 31. 8. 2019.
  3. Úprava cenového předpisu taxy laborum – zařazení do taxy podle počtů složek použitých do přípravy a 30% přirážku k nákupní ceně u chemicky definovaných látek a 50% na léčivé přípravky a směsi, dále na obaly 30%.
  4. Bonifikace za pohotovostí službu poskytovatelů lékárenské péče, tj. zajištění provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu ve formě dohodnuté měsíční paušální platby. Pravidla a podmínky bonifikace budou dohodnuty do konce roku 2019. Pro tyto účely bude vyčleněno 10 mil. Kč.

Případnou dohodu s pojišťovnami nevnímají obě sdružení jako překážku v dalším společném jednání s Ministerstvem zdravotnictví stran navýšení prostředků do lékáren pro příští rok např. za pomoci pevné platby za digitalizaci receptu nebo úhradu za FMD.

V případě přijetí návrhu zdravotními pojišťovnami tak obě sdružení, namísto nepochopitelného postoje koordinátora segmentu, významně pomohou provozovatelům lékáren.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.