Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Lékárníci jsou profesionálové a nejdou do něčeho, co jde proti jejich přesvědčení

Druhá část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

MZ představilo výrazné změny zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vloženo: 21.12.2019, 04:27 | Čteno: 14878×
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Ministerstvo zdravotnictví předložilo tento týden do meziresortního připomínkového řízení velmi rozsáhlou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb, včetně přístupu k inovativní léčbě, zdravotnických prostředků či proces dohodovacího řízení.

VILP a orphan drugs

Podle ministerstva je v současné době vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění pomalý a složitý. Pravidla jsou nesystémově obcházena přes §16 a u léčiv na vzácná onemocnění (tzv. orphan drugs) je téměř nemožné do systému vstoupit.

Novela zákona, která vznikla v široké pracovní skupině složené mimo jiné z odborných společností, zdravotních pojišťoven, profesních komor, farmaceutického průmyslu a pacientů, má za cíl tento stav změnit. Návrh také podporuje podávání žádostí o standardní úhrady, a ne přes §16, který je určen pro výjimečné případy.

Podle ministerstva došlo v posledních letech k masivnímu nárůstu nákladů a počtu žádostí o úhradu na §16. Zdravotní pojišťovny jich vyřídí 90 % kladně a zaplatí za ně přes 2 mld. Kč. Důvodem je fakt, že o mimořádnou úhradu žádají i léčivé přípravky, které by mohly dostat standardní úhradu.

Proto chce tyto případy eliminovat a vrátit §16 původní smysl, tj. aby byl využit pouze u těch léčiv, která jsou pro pacienta jedinou možností z hlediska jeho individuálního zdravotního stavu.

U vysoce inovativních léčivých přípravků bude stanovena delší doba pro dočasnou úhradu a závazek dodavatele doléčit pacienty i v případech, kdy tato lhůta uplyne a léčivý přípravek nevstoupí do standardního úhradového systému.

U léčiv na vzácná onemocnění novela zavádí zcela nový systém posuzování jejich efektivity, kdy klíčovou roli při rozhodování o vstupu takové léčiva do systému úhradu bude hrát kolektivní poradní orgán složený ze zástupců jmenovaných na návrh Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientské veřejnosti.

Detailně se tomuto tématu věnovala odborná platforma APAvision, které se účastnili náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel a náměstek ředitele VZP Ing. David Šmehlík, MHA.

Rozhodování o nároku pojištěnce

Novelizace zákona také sjednocuje proces rozhodování jednotlivých pojišťoven o žádostech o mimořádnou úhradu přes §16, zrychluje řízení a zlepšuje procesní postavení pojištěnce. V současnosti nejsou stanovena jasná procesní pravidla pro případy, kdy je poskytnutí některých zdravotních služeb podmíněno předchozím schválením revizního lékaře.

Jedná se přitom o více než 450 tis. žádostí ročně, netýkají se pouze §16, ale především schvalování zdravotnických prostředků či lázeňské rehabilitační péče.

U některých zdravotních služeb již nebude nutné předchozí schválení zdravotní pojišťovnou, neboť není důvod, aby indikaci přezkoumávala, např. přímé překlady z lůžka akutní péče do následné rehabilitace. V těchto případech může zdravotní pojišťovna vydat souhlas v řádu několika málo dní.

Znamená to snížení administrativní zátěže i zjednodušení čerpání hrazené péče pro pojištěnce. Ve složitějších případech bude posíleno postavení pojištěnce a jeho procesní práva. Rozhodnutí musí vycházet z jednoznačných podkladů, které budou obsaženy ve spisu.

Neúspěšní pacienti se dnes často obraceli na soudy, které však nerozhodovaly jednotně. Nově bude proces běžným správním řízením, každá pojišťovna zřídí odvolací orgán – revizní komisi, která bude obsazena odborníky na zdravotnictví a právo stojící mimo pojišťovnu.

Změna úhrad zdravotnických prostředků

V reakci na výstupy Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků mění ministerstvo úhrady některých zdravotnických prostředků. Lidé se zdravotním postižením se dočkají dalších nově hrazených zdravotnických prostředků, patří mezi ně např. sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby a přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci.

U dalších zdravotnických prostředků se navyšuje úhrada či počet kusů, např. u chodítek do limitu bez schvalování zdravotní pojišťovnou, u řečových procesorů či slepeckých holí, plně hrazeny budou např. dětské ortézy z prefabrikátu.

Novela také reflektuje snahu ministerstva posílit roli praktických lékařů v primární péči a kompetence sester. Umožní např., aby praktičtí lékaři předepisovali některé pomůcky pro diabetiky, antidekubitní matrace a podložky či různé fixační ortézy.

Všeobecné nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí by po nabytí účinnosti novely mohly samostatně předepisovat například inkontinenční či stomické pomůcky.

Stomatologické výrobky a výkony

Na základě podnětů z terénu byly do připravované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnuty ustanovení, která mají zpřístupnit péči pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady a rozšíří úhradu i na jiné než základní zubní náhrady.

Další změny

Nová legislativa upraví i proces dohodovacího řízení, ve kterém zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven jednají o úhradách pro další rok. Ministerstvo navrhuje, aby byly zveřejňovány seznamy účastníků dohodovacího řízení a plných mocí a protokoly o výsledku dohodovacího řízení, ze kterých bude zřejmé, kdo jednal, o čem a s jakým výsledkem.

Novela dále přináší úhradu očkování proti meningokokovým infekcím, možnost pozůstalých požadovat výpis vykázaných hrazených služeb po zemřelé osobě blízké, zvýšení věku pro úhradu IVF z 39 let na 40 let na základě doporučení odborné komise a požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí, rozšíření možnosti preskripce domácí péče jako hrazené (dočasně může předepsat i ambulantní specialista, lékař na pohotovosti) a možnost vedení fyziologického porodu porodní asistentkou, pokud je porod veden v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.