Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Od ledna hrazené konopí i lepší ohodnocení magistraliter přípravy

Vloženo: 30.12.2019, 06:00 | Čteno: 16505×
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Příští rok přinese už od ledna poměrně zásadní změnu z pohledu pacientů užívajících konopí pro léčebné použití. Oproti minulosti je budou mít zčasti hrazené. S tím souvisí i nastavení odměny za přípravu v lékárnách. Další změna pak odráží výsledek letošního Dohodovacího řízení, kdy lékárny získaly poměrně zásadní navýšení odměny za magistraliter přípravu. V průběhu roku pak přijde sdílený lékový záznam.

Úhrada IPLP s konopím

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10. prosince 2019 dva nové Cenové předpisy platné od 1. ledna 2020. První se týká regulace cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

Ten reaguje na změny prosazené novelou zákona o léčivech. Schválená novela přináší 90% úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění s limitem množství 30 g měsíčně.

Podle tohoto Cenového předpisu podléhají cenové regulaci IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití, jehož druhy jsou uvedeny v příloze tohoto předpisu (tobolky a květ k inhalaci). Přípravky podléhají cenové regulaci bez ohledu na to, zda jsou v konkrétním případě skutečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo zda si je plně hradí pacient.

Tímto cenovým předpisem se u přípravků stanovuje konečná maximální cena původce bez DPH. Skutečně uplatněná cena pro konečného spotřebitele přípravku je tvořena součtem skutečně uplatněné konečné ceny původce a DPH. Uplatnění obchodní přirážky je zakázáno.

Do konečné maximální ceny původce bez DPH u přípravků neuvedených v cenovém předpisu lze zahrnout jen pořizovací cenu konopí pro léčebné použití maximálně však ve výši odpovídající maximální ceně 148,75 Kč za 1 gram navážky konopí pro léčebné použití; cenu použitých pomocných látek, obalů a signatur, které byly spotřebovány při přípravě přípravku, maximálně ve výši odpovídající jejich pořizovací ceně; taxu laborum dle cenového předpisu MZ o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely; a sazbu za dekarboxylaci maximálně ve výši 141,75 Kč za jeden technologický cyklus.

Možnost uplatnění marže

Druhý Cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely reflektuje výsledky letošního Dohodovacího řízení.

Konkrétně možnost zahrnout do cen připravovaných léčivých přípravků 15% obchodní přirážku k obchodní ceně spotřebovaných léčiv a pomocných látek a obalů a maximálně 25% obchodní přirážku k pořizovací ceně registrovaného léčivého přípravku nebo směsi pomocných látek.

Sdílený lékový záznam

V příštím roce bude možné začít využívat také sdílený lékový záznam, který přinesla do zákona o léčivech letošní novelizace. Ten velmi detailně představil v lékárenském podcastu náměstek ministra Mgr. Filip Vrubel.

Sdílený lékový záznam pacienta je jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept. Umožňuje, aby data, která již dnes mají k dispozici zdravotní pojišťovny a nacházejí se v Centrálním úložišti elektronických receptů, mohli ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče sdílet zdravotničtí pracovníci.

V případě lékárníků se předpokládá, že jim lékový záznam pomůže zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta a tím eliminovat nežádoucí interakce a případnou duplicitní preskripci. Pacient bude mít vždy právo vyslovit se sdílením dat nesouhlas, případně udělit souhlas konkrétnímu lékaři a lékárníkovi.

Prvních šest měsíců po nabytí účinnosti zákona bude přechodné období, během kterého se veřejnost s lékovým záznamem seznámí a v případě zájmu si již nastaví přístup do jeho nahlížení. Sdílení lékového záznamu pak bude spuštěno od června 2020.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.