Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
SPECIÁL APATYKÁŘE

Platnost 14 dní nebo jedna položka na receptu – přehled změn v předepisování receptů

Vloženo: 31.12.2019, 05:40 | Čteno: 16647×
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Asi nejzásadnější z pohledu lékárenské praxe je nová vyhláška č. 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. Dotýká se totiž jak lékárníků, tak lékařů a pacientů při činnosti, která je zpravidla v lékárnách tou hlavní – výdej receptů. Zavádí mj. jednu položku na receptu, ověřený přehled vystavených a vydaných receptů a sjednocuje také platnost receptů. Portál APATYKÁŘ® proto připravil přehled důležitých změn v předepisování receptů, které platí od 1. ledna 2020.

Předepisování definováno nově

Nová vyhláška zcela ruší část o předepisování humánních léčivých přípravků ve stávající vyhlášce č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a současně vyhláška č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.

Vše se nyní nachází v této nové vyhlášce. Ta stanoví postup a podmínky pro:

 • získání přístupových údajů a certifikátů a komunikaci se systémem eRecept,
 • formu identifikátoru elektronického receptu,
 • rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu a jeho náležitosti,
 • dobu jeho platnosti,
 • způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu předepisujícím lékařem,
 • rozsah kontaktních údajů lékaře a farmaceuta, které SÚKL zpracovává prostřednictvím systému eRecept,
 • rozsah údajů na ověřeném výstupu ze systému,
 • postup pro vyjádření nebo odvolání nesouhlasu a udělení nebo odvolání souhlasu pacienta k možnosti nahlížet na údaje,
 • rozsah údajů uváděných na receptu vystaveném v listinné podobě a dobu jeho platnosti,
 • pravidla pro používání receptu v listinné podobě,
 • rozsah údajů uváděných na žádance, dobu její platnosti a pravidla pro její používání,
 • rozsah údajů uváděných na receptu s modrým pruhem a na žádance s modrým pruhem vystavených v listinné podobě, dobu jejich platnosti,
 • vzor, pravidla pro používání receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem vystavených v listinné podobě.

Každá fyzická osoba může mít současně vydány pouze jedny přístupové údaje a využívá je při výkonu povolání i v případě výkonu pro více poskytovatelů zdravotních služeb.

Identifikátor

Identifikátor elektronického receptu je generován systémem eRecept, a to v alfanumerické podobě znakového identifikátoru, který je převoditelný do podoby dvou nebo jednodimenziálního čárového kódu. Pro pacienty to znamená, že jej získají buďto na tzv. papírové průvodce, kterou jim lékař na jejich žádost může vytisknout, anebo je jim identifikátor zaslán na jejich mobilní telefon.

V případě, že vlastní tzv. smartphone s připojením na internet, kliknou v lékárně jen na příslušný odkaz a přes ten se vygeneruje tzv. QR kód, který lékárník jednoduše oskenuje.

V případě, že vlastní klasický „starý“ mobilní telefon bez připojení na internet, lékárenský řetězec Pilulka před pár dny vydal bezplatnou mobilní aplikaci, která umí offline tento 12místný kód převést s chytrým telefonem na QR kód, jednoduše oskenovatelný.

Řetězec poskytl aplikaci všem lékárnám, může ji tak používat kdokoli. Je jistě škoda, že podobnou utilitu nepřipravila pro své členy např. profesní organizace.

Telefonní číslo

U elektronických receptů bude nově uvedeno telefonní číslo pacienta, popřípadě místo jeho skutečného pobytu. Kvůli nutnosti ztotožnění pacienta v základních registrech se na elektronickém receptu uvádělo jen trvalé bydliště, podle kterého však pacient není často dohledatelný.

Telefon nebo adresa skutečného pobytu může zásadně pomoci, například při stahování léčivých přípravků v případě závad v jakosti.

Číslo schválení, hmotnost pacienta

V elektronickém receptu by lékárníci měli najít i číslo schválené žádanky o schválení a výši schválené úhrady, jestliže je úhrada některého z předepsaných léčivých přípravků vázána na schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.

Přínosná v řadě případů může být pro lékárníky také informace o hmotnosti, jde-li o pacienta mladšího 7 let věku a tato není přiměřená jeho věku.

Vyhláška nově definuje pouze možnost předepsání léčivého přípravku na účet veřejného zdravotního pojištění nejdéle na dobu 3 měsíců (v předchozí „předepisovací“ vyhlášce č. 54/2008 Sb. bylo uvedno i, že se zpravidla jedná o 3 balení).

Hradí pacient, zvýšená úhrada

Stejně tak menší změnou v terminologii naopak logičtější je „hradí pacient“ v případě, že si pacient léčivý přípravek platí plně sám (dříve „hradí nemocný“).

Naopak nepřesně se na receptu uvádí „zvýšená úhrada“ v případě, že je předepisujícím lékařem požadována v konkrétní indikaci. Termín je matoucí, protože léčivý přípravek může mít paradoxně jinou úhradu nižší (např. Pradaxa 110 mg). Vyhláška mohla použít přesnější terminologii SÚKL „druhá úhrada“.

Pacient tak mnohdy může být překvapen, že ačkoli bude mít na receptu uvedeno „zvýšená úhrada“, paradoxně bude doplácet více.

Překročení dávky, konec „!“

Typický příznak „(!)“, který pro lékárníky znamenal, že lékař záměrně překročil dávkování nahrazuje vyhláška termínem „překročení“, jde-li o záměrné překročení dávkování stanoveného Českým lékopisem nebo dávkování nebo indikace uvedené v souhrnu údajů o přípravku.

To neplatí v případě vystavení listinného receptu, kde je i nadále uváděn symbol „(!)“ a překročené dávkování musí být uvedeno slovy v latinském jazyce, jedná-li se o individuálně připravovaný léčivý přípravek.

Jeden recept, jedna položka

Zásadní novinkou jak pro lékárníky, tak pro pacienty je, že požadavek na vytvoření elektronického receptu nesmí obsahovat více než jeden druh léčivého přípravku. Nyní mohly být na receptu předepsány dvě položky.

Je otázkou, proč ke změně došlo a lze jen spekulovat, že může mít souvislost se změnou vykazování tzv. signálního výkonu (SiV) z receptu za položku. Každopádně tato změna, která je platná už od 1. ledna 2020, je krokem zpět a bude znamenat větší časovou zátěž jak pro lékárníky, tak pro pacienty.

Změna e-receptu

Lékař může po vystavení a v době platnosti elektronického receptu provést také jeho změnu. V případě změny týkající se předepsaného léčivého přípravku, o které nebyl pacient předepisujícím lékařem informován, uvede lékař odůvodnění pro potřeby vydávajícího farmaceuta.

To je velmi vhodné, protože se tím může zamezit většině nepříjemných komunikací mezi pacientem a vydávajícím lékárníkem co by napsáno či jaké bylo dávkování.

Platnost receptů 14 dní

Velkou změnou přicházející s novou vyhláškou je doba platnosti receptu. Vyhláška sjednotila platnost receptů na 14 dní (dříve recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika 5 kalendářních dnů, jinak 14), opakovací recept 6 měsíců, nejdéle 1 rok a recept z pohotovosti má platnost nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Vyhláška logicky upravila platnost na 14 dní počínaje dnem vystavení receptu, tj. nyní platí skutečně 14 dní (resp. 15), zatímco dříve se platnost počítala včetně dne vystavení (tj. fakticky jen 13 dní).

Prodloužení receptu lékárníkem

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

Ověřený výpis

Zajímavou novinkou, která začne fungovat od 1. dubna 2020, je to, že si pacient nově může nechat vytvořit ověřený výstup ze systému eRecept za určité období. Ověřený výstup obsahuje údaje vztahující se ke každému pacientovi předepsanému elektronickému receptu, který byl vytvořen v pacientem zvoleném období.

Konkrétně datum vytvoření elektronického receptu nebo elektronického záznamu a jeho identifikátor, jméno, popřípadě jména, a příjmení předepisujícího lékaře, název poskytovatele zdravotních služeb a počet opakování v případě, že jde o opakovací recept, název, typ, lékovou formu, sílu, velikost balení, množství a pokyny k užívání předepsaného léčivého přípravku, údaj o tom, zda byl na elektronický recept již proveden výdej, případně zda byl elektronický recept zrušen, datum výdeje předepsaného léčivého přípravku, název a adresa lékárny, kde byl proveden výdej, množství vydaného léčivého přípravku a jeho název, liší-li se vydaný léčivý přípravek od předepsaného.

Ověřený výstup rovněž obsahuje údaje z receptů vystavených pacientovi v listinné podobě, u kterých došlo v pacientem zvoleném období k převedení do elektronické podoby.

Listinné recepty

I nadále zákon předpokládá, pro výjimečné případy, možnost vystavování receptů v listinné podobě (papírové). I v tomto případě bude možné na ně předepsat jen jednu položku/recept (v tomto případě však změna platí až od 1. června 2020).

Zatímco u elektronického receptu nemá pojem „výpis z receptu“ tak, jak je vnímán historicky smysl, u listinného naopak má. Výpis z receptu v listinné podobě obsahuje údaje z původního receptu a na původní recept se uvede poznámka „Pořízen výpis“.

Výpis má platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem po jeho dni vystavení.

Listinné recepty nemusejí být nově opatřeny razítkem poskytovatele, což je z pohledu možnosti zneužití krokem zpět. Byť si razítko šlo opatřit, byla to pro podvodníky „práce navíc“.

Žádanky, modrý pruh

Další část vyhlášky definuje používání žádanek na léčivé přípravky, jak v listinné, tak elektronické verzi, recept vystavený v přeshraniční péči (tj. recept cíleně vystavený k použití v jiném členském státě) a předepisování na lékařské předpisy s modrým pruhem.

Žádanka má platnost 60 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jejího vystavení.

Recept s modrým pruhem a žádanka s modrým pruhem mají platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem po dni jejich vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 30 dní.

Shrnutí

Z pohledu pacientů je zásadní změnou doba platnosti receptů, která je nyní obecně 14 dní od vystavení, pouze recepty z pohotovosti platí do následujícího dne.

Je nutné si uvědomit, že nově budou recepty obsahovat pouze jednu položku (jeden léčivý přípravek), tj. pacient obdrží násobně více SMS zpráv/emailů/papírových průvodek. To s sebou ponese časovou zátěž v lékárnách a je potřeba s tím počítat.

Pokud je na receptu uvedena „zvýšená úhrada“, neznamená to vždy, že bude pacient platit nižší doplatek.

Pacient si může nově ze systému eRecept nechat vytvořit tzv. ověřený výstup o předepsaných, ale i vydaných léčivých přípravcích (včetně adresy lékárny). To mj. přinese i konkrétní důkaz o provedené generické substituci.

Řada nových ustanovení reaguje na elektronizaci procesů spojených s vystavením a výdejem receptů a budou pro pacienty přínosem.

Nicméně právě s ohledem na pacienty by bylo jistě přínosné inspirovat se např. v severských zemích anebo i na Slovensku a pod jedním identifikátorem načíst všechny nevyzvednuté recepty, které jsou pacientům k dispozici. Odpadla by zejména časová náročnost celého procesu výdeje.

Tento speciál přinesl portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.