Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: K monitorování dostupnosti léčiv se může využívat i protipadělkový systém, devět států už o to má zájem

Druhá část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
LÉKÁRNÍCI V PRVNÍ LINII

PharmDr. Renata Semeráková: Ve spolupráci s oddělením klinické farmacie ladíme sortiment léků pro intenzivní péči

Vloženo: 24.03.2020, 05:44 | Čteno: 10139×
Foto: PharmDr. Renata Semeráková (archiv autorky)

Portál APATYKÁŘ® informoval o situaci ve slovenských lékárnách, kde realizoval společně se Slovenskou lékárnickou komorou průzkum v souvislosti s vyhlášením pandemie COVID-19. Portál je jediným odborným médiem, které už více než týden přináší stream cílených zpráv přímo z českých a slovenských lékáren.

Jak se s pandemií vypořádává lékárna nemocnice speciálně určené pro léčbu pacientů s COVID-19? Jak situace dopadá na její provoz? S jakými opatřeními musejí počítat pacienti? Na tyto a další otázky portálu odpověděla PharmDr. Renata Semeráková, vedoucí lékárnice nemocniční lékárny Nemocnice Na Homolce.

Minulý týden jsme vstoupili do další fáze vládních omezení kvůli COVID-19. Vy jste se dozvěděli, že budete vybranou nemocnicí pro těžké případy pacientů s COVID-19. Jaká byla předchozí opatření pro pacienty a co se změnilo po rozhodnutí vlády?

„Až dosud Nemocnice Na Homolce poskytovala špičkovou péči o nemocné s onemocněním kardiovaskulárního systému a v oblasti neurologie. Vzhledem k vysoké kvalitě intenzivní péče bylo minulé pondělí rozhodnuto, že se postaráme o část pacientů ve vážném stavu, kteří budou potřebovat plicní ventilaci a léčbu oxygenoterapií.

Po oznámení tohoto rozhodnutí začal v nemocnici okamžitě pracovat tzv. COVID tým, který má za úkol upravit provoz nemocnice během krátké doby tak, aby zde bylo možné v jednu chvíli léčit 10 ventilovaných pacientů a 20 pacientů na oxygenoterapii včetně možnosti použít k léčbě i mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO).

V této chvíli nemocnice postupuje podle III. fáze pandemického plánu, utlumuje se provoz ambulancí, přesouvá se plánovaná operatura na pozdější období.“

Chodí tedy k vám do lékárny ještě za těchto opatření běžně pacienti?

„Nemocnice Na Homolce není spádovou nemocnicí, ale poskytuje specializovanou péči pro pacienty napříč celou republikou a tito pacienti tvoří podstatnou klientelu naší lékárny.

Na základě mimořádných opatření a omezení volného pohybu obyvatelstva je již nyní ve veřejné části lékárny evidentní odliv ambulantních pacientů.“

Foto: PharmDr. Renata Semeráková (archiv autorky)

Vydáváte teď pravidelně v rouškách, respirátorech, rukavicích, popř. vydáváte přes okénko?

„Používání ochranných pomůcek v naší nemocnici řídí Tým pro ochranu infekcí na základě pravidelného hodnocení bezpečnostního rizika. V současné chvíli máme táry opatřeny ochrannými skly a personál lékárny stejně jako personál celé nemocnice povinně používá ústenky.

Vzhledem k tomu, že lékárna je umístěna uvnitř nemocnice, připravuje se expedice přes okénko u jejího samého vstupu.“

Jak jste museli přeorganizovat práci v lékárně, provoz?

„Náš tým čítá 27 zaměstnanců. Z toho je 10 lékárníků a 10 farmaceutických asistentek. Co do počtu jsme tedy malá nemocniční lékárna, která ovšem poskytuje široké spektrum lékárenské péče, včetně přípravy zvlášť náročných lékových forem.

V současné době se na všech klíčových odděleních nemocnice vytváří týmy osob, které se vzájemně nepotkávají, a to ani mimo pracovní dobu.

V nemocniční lékárně je naprostou prioritou zabezpečení zásobování oddělení léky, proto je podstatná část zaměstnanců rozdělena do dvou vzájemně zastupitelných týmů, které se budu v pravidelných intervalech při této práci střídat.

Tím se podstatně zvýší provozuschopnost nemocniční části lékárny i případě, že by některý z členů týmu byl COVID pozitivní nebo by bylo rozhodnuto o karanténě.

Veřejná část, kde je provoz omezen, bude přechodně fungovat s minimálním počtem zaměstnanců.“

Znamená současná situace nějaká speciální opatření směrem k nemocničním oddělením?

„Spolu s odděleními, která budou dotčena péčí o pacienty s onemocněním COVID-19, intenzivně komunikujeme a ladíme sortiment léků pro intenzivní péči, měníme strukturu a výši zásob léků tak, abychom byli na novou situaci připraveni.

Velmi dobře v tomto směru funguje také spolupráce s oddělením klinické farmacie, které představuje ideální spojnici mezi nemocničními lékárníky a klinikami.“

Musíte např. i držet zvláštní pohotovost?

„Až dosud byly všechny procesy v nemocnici nastaveny tak, že lékárníci mimo hlavní pracovní dobu nedrželi žádnou pohotovost. Ale jsme podpůrným oddělením nemocnice a pokud bude třeba, jsme připraveni rozšířit pracovní dobu tak, jak to bude s ohledem na zajištění zásobování nemocnice nutné.“

Jak jste vyřešili problém s nedostatkem dezinfekcí?

„Nápor na zvýšenou spotřebu dezinfekcí v lůžkové části se nemocnici zatím daří zvládat. Nedostatek dezinfekcí ale pociťují naši ambulantní pacienti a klienti, z nichž významnou část tvoří zaměstnanci nemocnice. Prioritně pro ně jsme začali dezinfekci na ruce připravovat.

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení dezinfekce také pro domácí použití je jednou z cest jak udržet personál ve zdraví a zvyšovat provozuschopnost nemocnice. Počet lahviček s připravenými dezinfekcemi brzy dosáhne 1100 kusů.“

Dotkla se vás už nějak opatření personálně? Např. karanténa, zvýšený počet OČR kvůli zavřeným školám apod. Omezuje to už nějak provoz ve vaší lékárně?

„Kolegyním, které mají doma děti ve věku do 10 let, se podařilo hlídání po uzavření školek a škol vyřešit v rámci rodiny, takže momentálně žádná z nich nečerpá OČR. Nařízená karanténa 2 kolegyň, které se vrátily ze zahraniční dovolené v rizikových oblastech tedy provoz výrazně neomezila.

Daří se zvládat i případnou krátkodobou pracovní neschopnost. Samozřejmě určité obavy z toho, jak zvládneme budoucí náročné období v tomto směru panují.“

Foto: PharmDr. Renata Semeráková (archiv autorky)

Zaznamenáváte nějaké problémy s dodávkami léčiv od distributorů? Někteří na svých stránkách upozorňují na omezený provoz kvůli opatřením vlády.

„Stejně jako ostatní lékárny i my se potýkáme s krátkodobými výpadky některých sezonních léků na teplotu, s obsahem vitamínu C, či přípravků na podporu imunity, způsobenými momentální vysokou poptávkou.

Mnohem více se ovšem obáváme nedostatku léků pro intenzivní péči o kriticky nemocné pacienty, která může v příštích dnech po nárazu hospitalizovaných pacientů nastat.

Spojili jsme se proto s dalšími lékárnami vybraných nemocnic, abychom si vzájemně sdíleli informace a nadměrným navyšováním zásob si navzájem nevykupovali léky u distributorů a nezhoršovali plynulost zásobování.“

Jste připraveni na dodávku speciálních léků typu remdesiviru? Nastavujete v tomto směru např. nějaké speciální dohody o dodání s distributory, ministerstvy apod.?

„V první řadě je potřeba říci, že remdesivir je neregistrovaný léčivý přípravek. Jeho intravenózní podání bylo hodnoceno v časných fázích klinických studií pro léčbu infekce virem Ebola. Vzhledem k tomu, že zastavuje replikaci koronaviru, jeví se jako nadějný lék pro léčbu COVID-19.

Také v ČR bude tento přípravek k dispozici na základě schválení léčby pro kriticky nemocné pacienty. Žádost o léčbu pro konkrétního pacienta musí podat lékař prostřednictvím portálu firemního zastoupení společnosti Gilead Science s.r.o. a pacient musí splnit přesně daná klinická kritéria. K těm klíčovými patří hospitalizace na jednotce intenzivní péče, potvrzená infekce COVID-19 a těžké onemocnění s potřebou ventilátoru.

Pokud bude léčba schválena, bude na základě rozhodnutí MZ ČR umožněn dovoz neregistrovaného léčivého přípravku. Toto je současný stav, je možné, že z důvodů časové tísně dozná tento postup ještě další změny či zjednodušení.“

Jak opatření přijali pacienti a zdravotnický personál, jak funguje spolupráce lékárna-oddělení?

„Samozřejmě si dovedete představit, že pondělní oznámení o zařazení mezi vybrané nemocnice, které budou pečovat o pacienty s COVID-19, mnohé z nás šokovalo. To, co do té doby bylo pouze vzdálenou hrozbou, se stalo blízkou skutečností.

Ale naprostá většina z nás jsme profesionálové a po tomto prvotním šoku jsme se začali soustředit na to, abychom byli na situaci adekvátně připraveni. Ta nejpodstatnější opatření vejdou v platnost, až se v naší nemocnici objeví první pacienti.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» Aktuální průzkum: Více než třetina slovenských lékáren používá ochranné sklo na táře
» Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Vždy se snažíme dotazy zpracovávat poctivě, kvalita je pro náš tým zásadní
» Dr. Wolfgang Andiel: Vývozní omezení pro účinné látky v Indii může rychle vést k problémům s dodávkami v Evropě
» Ing. Daniel Horák: Do konce týdne budeme mít kolem devíti stovek plexibariér nad tárami
» Ing. Michal Jurča: Pokud by došlo k omezení provozu, lékárny by se mohly vykrývat bez ohledu na provozovatele
» Ing. Petr Doležal: Státní správa není na mimořádné situace vůbec připravena, jako vždy si musíme pomoci sami
» Laura Adamkovičová: Reakce studentů jsou pozitivní, jako budoucí zdravotníci bychom rádi přiložili ruku k dílu
» Lékárníci zabezpečují klíčovou primární péči i za cenu svého zdraví
» Mgr. Lukáš Oťapka: Zavedli jsme tvrdá opatření pro výdej, abychom zůstali co nejdéle dostupní, veřejnost to chápe a fandí nám
» Mgr. Martina Vidlárová: Sklo na táře máme od začátku, i přes mnoho snah expertů na prodej ho dát pryč bych si ho nikdy nenechala vzít
» Mgr. Petr Los: U nás v Poysdorfu jsou lidé slušní, pokojně stojí před lékárnou s odstupy a čekají, až si je některý z expedientů zavolá
» Mgr. Petr Mašát: Pacienti si můžou být zcela jisti, že lékárny dělají vše, aby riziko minimalizovaly na nejnižší možnou úroveň
» MUDr. František Vojík: Zavedením kontrol na hranicích, ale i navýšením počtu dodávek se situace značně zkomplikovala
» PharmDr. Jiří Drha, Ph.D.: Myslím, že si plexisklo ponecháme i nadále, pokorně se vracíme ke zkušenostem předchozích generací lékárníků
» PharmDr. Martina Chytilová: Mile mě překvapilo, že velké části pacientů se plexistěna líbí a doporučují nám ponechat si ji napořád
» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.: Protože je lékárna zdravotnické zařízení, považujeme bariéru v podobě skla za opodstatněnou, zrušit ji neplánujeme
» PharmDr. Nina Švédová: I když se v tomto boji s koronavirem jedná o naše zdraví, jsme tady pro naše pacienty
» PharmDr. Ondrej Sukeľ: Pokud nedojde k zásadní změně přístupu vlády, dám doporučení vydávat jen přes pohotovostní okénko
» PharmDr. Ondrej Sukeľ: Těším se na dobu, kdy státní úředníci pochopí, že nejsme jejich nepřátelé, ale partneři
» PharmDr. Peter Ceniga: Opatření doporučená lékárnickou komorou v plném rozsahu respektujeme a příští týden je dále posílíme
» PharmDr. Přemysl Císař, Ph.D.: Možná by se vláda místo tisíce nařízení a zákazů mohla začít připravovat na takové situace jako je pandemie
» PharmDr. Vladimír Dudoň: Se stížnostmi na omezení jsem se nesetkal, lidé to akceptují a trpělivě čekají, za což je chválím
» Praktičtí lékaři začnou ordinovat online, pokud nebudou mít ochranné prostředky
» Sína Niku: Počítáme s tím, že budeme muset některé lékárny zavřít, ale děláme vše pro to, abychom spádovou oblast pokryli
» SLeK vydala pro své členy detailní postupy při pandemii COVID-19

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.