Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Pokud by se v Polsku třetina lékáren zavřela, nic by se nestalo, reforma měla přijít před deseti lety

První část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
LÉKÁRNÍCI V PRVNÍ LINII

Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Vždy se snažíme dotazy zpracovávat poctivě, kvalita je pro náš tým zásadní

Vloženo: 29.03.2020, 08:12 | Čteno: 18375×
Foto: Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (archiv autora)

Portál APATYKÁŘ® informoval o situaci ve slovenských lékárnách, kde realizoval společně se Slovenskou lékárnickou komorou průzkum v souvislosti s vyhlášením pandemie COVID-19. Portál je jediným odborným médiem, které už více než týden přináší stream cílených zpráv přímo z českých a slovenských lékáren.

V rámci současné pandemie se však množí také neověřené informace a hoaxy. Více než kdy jindy jsou potřebné relevantní a na důkazech založené informace. Ty, nejen při aktuální pandemii, poskytuje již dlouhou dobu Lékové informační centrum (LIC) Farmaceutické fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zaznamenává nyní více dotazů od odborné veřejnosti? Jak dlouho trvá zpracování odpovědi? Kdo se na zpracování odpovědí podílí? Na tyto a další otázky portálu odpověděl doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., klinický farmaceut, dlouholetý člen LIC a současný vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, pod kterou LIC organizačně spadá.

LIC nyní funguje předpokládám v trochu jiném režimu, než bylo dosud běžné. Zaznamenali jste nárůst dotazů v souvislosti s COVID-19?

„Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, zpracovává již téměř tři dekády dotazy od zdravotnických pracovníků zaměřené na nejrůznější oblasti farmakoterapie.

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací následkem nového typu koronaviru jsme opravdu zaznamenali významně vyšší počet dotazů, než je obvyklé. Za normálních okolností každý dotaz řeší dva vyškolení řešitelé, kdy esenciálním krokem zpracování dotazu je odborná revize.

V nynější situaci jsou však denně dostupná nová fakta a hypotézy a je tedy obtížné kriticky analyzovat všechny publikované informace nízké kvality. Proto každý dotaz zpracováváme ve větším počtu řešitelů, stejně jako revize dotazu je realizována nejméně dvěma dalšími členy LIC. Webové stránky LIC zaznamenaly od začátku roku 2,5násobek obvyklých návštěv oproti roku loňskému.“

Kdo se na vás teď nejčastěji obrací, lékárníci, lékaři, běžní pacienti?

„V LIC zpracováváme v naprosté většině dotazy zaslané pomocí online formuláře odbornou zdravotnickou veřejností. Nejvíce se na nás obrací kolegové z veřejných a nemocničních lékáren a lékaři různých specializací. Trend dotazů je v posledních letech více komplexní a vyžaduje tak větší spektrum odborných informačních zdrojů i časovou dotaci.

Dotazy od laické veřejnosti nezpracováváme a doporučujeme pacientům, aby se poradili se svým farmaceutem či lékařem, kteří se na nás mohou obrátit. Odborníci ve zdravotnictví lépe znají okolnosti, kterými mají dotaz specifikovat a odpověď LIC je tak přínosnější i pro pacienta samotného.

Laická veřejnost může využít individuálních konzultací poskytovaných v lékárnách nebo další informační kanály různých institucí určených pro pacienty.“

Řešili jste teď především nedávno rozeslaný hoax o ibuprofenu, nebo se dotazy týkají i další problematiky a jaké?

„Vedle ibuprofenu jsme shrnuli problematiku ACE inhibitorů a sartanů a jejich bezpečnost ve vztahu k infekci COVID-19. Řešení těchto dotazů bylo poptáváno Českou lékárnickou komorou (ČLnK) v souvislosti s nárůstem různých zpráv a článků o bezpečnosti těchto léčiv.

Zpravidla dotazy nezveřejňujeme z důvodů uvedených v předchozí otázce, nicméně v tomto případě bylo z důvodu aktuální situace zveřejnění na místě. Na druhou stranu i vzhledem k dostupnosti stále nových poznatků stran problematiky COVID-19 bude nutné vše kontinuálně přehodnocovat.

Na podobné téma nedávno přišel konkrétní dotaz od farmaceuta z veřejné lékárny, který se tázal, zda je možné v souvislosti s potenciální nákazou COVID-19 užívat telmisartan v monoterapii primární hypertenze pro konkrétní pacientku. Jiný dotaz se týkal dokladů pro optimální léčbu kašle u koronavirového onemocnění.

Spolupráce s ČLnK pokračuje mimo jiné při řešení dotazů týkajících se důkazů pro užívání volně prodejných podpůrných prostředků v prevenci této virové nákazy.“

Kolik pracovníků na LIC pracuje? Neposkytujete standardní veřejné poradenství, předpokládám tedy, že vás to může značně vytížit. Plánujete nějaké dočasné rozšíření provozu?

„LIC se již od začátku své existence (1994) věnuje informační službě pro odbornou zdravotnickou veřejnost a celoživotnímu vzdělávání farmaceutů a lékařů. Na lékové dotazy zaslané LIC odpovídají odborníci vyškolení pro práci s informacemi a informačními zdroji orientovanými na léčivo.

Členové LIC standardním procesem a s využitím principů medicíny založené na důkazech informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují do požadovaných odpovědí.

Na chodu LIC se k dnešnímu dni podílí 18 osob. Jedná se zejména o pracovníky Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK) zahrnující odborníky s pokročilou znalostí farmakoepidemiologie, se specializační způsobilostí (atestací) a aktivně praktikující klinicko-farmaceutickou péči.

Dále jsou to studenti doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží k odbornému výcviku, klinický farmakolog a farmaceuti Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Zároveň jsou vybrané dotazy konzultovány se specialisty FN HK či kolegy z jiných kateder FAF UK.

Do činnosti LIC se zapojují i vyškolení pregraduální studenti farmacie, z nichž někteří analyzují dílčí typy dotazů v rámci svých diplomových prací. Je nezbytné poukázat na to, že vedle vstupního školení každého člena LIC je možno zpracovávat dotazy díky přístupu k rozsáhlému fondu odborných informačních zdrojů v rámci katedry a FAF UK.“

Jak dlouho např. trvá zpracování odpovědi? Např. k onomu ibuprofenu byl rozbor zpracován velmi detailně, což jistě čas zabere.

„Záleží na typu dotazu. Standardní doba pro vyřešení dotazu je 10 pracovních dní, neuvede-li tazatel jinak. Některé dokážeme vyřešit a formálně zpracovat během hodiny, některé trvají uzavřít i více než týden, a to v případě vysoké komplexnosti dotazu nebo že je tazatel žádán o doplnění dalších informací.

Vždy se snažíme dotazy zpracovávat poctivě, hledět na problematiku z různých perspektiv a vložit do odpovědi určitou přidanou hodnotu. Kvalita je pro náš tým zásadní. Jednou do hloubky řešený dotaz pak slouží jako zdroj pro budoucí řešení dotazů podobného zaměření.

Možná se jeví, že doba řešení dotazu je dlouhá. Je však třeba připomenout, že se jedná pro tazatele o bezplatnou službu, které se členové LIC věnují nad rámec svých běžných pracovních povinností.“

Foto: LIC

Plánujete aktuálně širší zapojení do spolupráce s lékařskými týmy?

„Naším cílem je poskytnout lékové informace tam, kde si zdravotník neví rady a nemá dostupné relevantní informační zdroje. Pokud víme o dostupných zdrojích, ve kterých si tazatel může odpověď najít sám, poukážeme na ně a dotaz za něj neřešíme.

Neradi bychom suplovali činnost ostatních, chceme mít prostor na ty případy, kdy si tazatel opravdu nebude vědět rady. Například se množí dotazy na analýzu lékových interakcí, které by měl každý farmaceut zvládnout řešit, resp. interpretovat sám.

S tím souvisí i naše činnost vzdělávací. V rámci celoživotního a specializačního vzdělávání pořádáme stáže určené pro farmaceuty a lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a interpretaci farmakoepidemiologických studií.

Účastníci jsou seznamováni s vyhledáváním a zpracováním informací z mezinárodních i národních biomedicínských databází a specificky zaměřených informačních zdrojů (např. na těhotenství, kojení, pediatrii, inkompatibility léčivých přípravků, nežádoucí účinky). Na konkrétních příkladech si pak mohou osvojit základní strategie řešení různých typů lékových dotazů.“

Velkým tématem jsou jistě data o potenciální účinnosti hydroxychlorochinu + azitromycinu a dále favipiraviru. Tam taky zpracováváte informace?

„Děláme si průzkum nových informací na každodenní bázi a dotaz řešíme, pokud je položen. Na základě toho provedeme rešerši k danému dni a dotaz ve světle aktuálních poznatků a informací zpracujeme.

Přidanou hodnotou je kritický pohled s minimem subjektivního pohledu. O to se snažíme především. Žádné zkratkovité odpovědi dělat neumíme.“

Co byste v souvislosti s různými informacemi, a především strachem, vzkázali informované veřejnosti?

„Zůstaňte racionální a informace si ověřujte. Díky moderním informačním technologiím se mohou snadněji šířit polopravdy a iracionální doporučení.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem tazatelům za zaslané dotazy, které nám umožňují nabývat velkou škálu dovedností a poznatků.

Také bychom chtěli poděkovat všem současným a bývalým členům LIC, kteří pro vás často dotazy zpracovávají po večerech a o víkendech.

V neposlední řadě díky všem, kteří za dobu existence LIC prošli a přispěli svou veškerou činností k zachování jeho chodu. Jmenovitě především prof. Jiří Vlček, dr. Petra Matoulková a v posledních letech organizaci zajišťující dr. Petra Rozsívalová a dr. Kateřina Malá.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» Aktuální průzkum: Více než třetina slovenských lékáren používá ochranné sklo na táře
» Dr. Edith Sievers: Největší problém mají lékárny v obchodních centrech, mají vysoké nájmy a počet zákazníků klesl na minimum
» Dr. Edith Sievers: Všichni zaměstnanci musejí obsluhovat v rukavicích a chránit se respirátorem s třídou ochrany FFP2
» Dr. Wolfgang Andiel: Vývozní omezení pro účinné látky v Indii může rychle vést k problémům s dodávkami v Evropě
» Ing. Daniel Horák: Do konce týdne budeme mít kolem devíti stovek plexibariér nad tárami
» Ing. Michal Jurča: Pokud by došlo k omezení provozu, lékárny by se mohly vykrývat bez ohledu na provozovatele
» Ing. Petr Doležal: Státní správa není na mimořádné situace vůbec připravena, jako vždy si musíme pomoci sami
» Laura Adamkovičová: Reakce studentů jsou pozitivní, jako budoucí zdravotníci bychom rádi přiložili ruku k dílu
» Lékárníci zabezpečují klíčovou primární péči i za cenu svého zdraví
» Mgr. Iva Gottsteinová: Australská pošta rozváží pilotně pacientům z ohrožených skupin léky jedenkrát měsíčně zdarma
» Mgr. Iva Gottsteinová: Australská vláda se za každou cenu snažila udržet ekonomiku co nejvíce za chodu a omezovat ji minimálně
» Mgr. Iva Gottsteinová: Mnozí lékaři nemají problém po telefonické konzultaci s pacientem zaslat recept emailem do jím vybrané lékárny
» Mgr. Iva Gottsteinová: Platnost australského receptu je dána velikostí a počtem balení, dávkováním a počtem opakování
» Mgr. Lukáš Oťapka: Zavedli jsme tvrdá opatření pro výdej, abychom zůstali co nejdéle dostupní, veřejnost to chápe a fandí nám
» Mgr. Martina Vidlárová: Sklo na táře máme od začátku, i přes mnoho snah expertů na prodej ho dát pryč bych si ho nikdy nenechala vzít
» Mgr. Patricia Hewardt: Personálu je nedostatek a lékárny se dočasně zavírají
» Mgr. Patricia Hewardt: V našich lékárnách nemáme žádné ochranné pomůcky, lhala bych, kdybych řekla, že se zaměstnanci nebojí
» Mgr. Petr Los: U nás v Poysdorfu jsou lidé slušní, pokojně stojí před lékárnou s odstupy a čekají, až si je některý z expedientů zavolá
» Mgr. Petr Mašát: Pacienti si můžou být zcela jisti, že lékárny dělají vše, aby riziko minimalizovaly na nejnižší možnou úroveň
» MUDr. František Vojík: Zavedením kontrol na hranicích, ale i navýšením počtu dodávek se situace značně zkomplikovala
» PharmDr. Adam Matejovič: Jako nejbizarnější mi přijde převzetí olympijského ohně, vláda vyzývala k vyhýbání se místům s vysokým počtem lidí a tady se jich shromáždilo 52 tis.
» PharmDr. Adam Matejovič: Když jsem Japoncům popsal opatření v českých a slovenských lékárnách, byli překvapení
» PharmDr. Adam Matejovič: Výrobci po japonské vládě požadují podporu výzkumu, rozšíření kapacit univerzit a domácí výroby antibiotik
» PharmDr. Barbora Gorová: Island je na styku litosférických desek, takže rouškami a respirátory jsme zásobeni pro případný výbuch sopky
» PharmDr. Barbora Gorová: Na Islandu je hodně dobrý vztah mezi lékárníkem a lékařem, dokonce máme speciální telefon určený pouze pro lékaře
» PharmDr. Barbora Gorová: Omezení na dvě osoby v lékárně u nás nefungovalo a lidé to nerespektovali, tak vydáváme přes okénko
» PharmDr. Bc. Jan Bureš: Abychom předcházeli různým „kočkopsům“, měli by lékárníci zvážit, zda by neměli distanční služby nabízet sami
» PharmDr. Jiří Drha, Ph.D.: Myslím, že si plexisklo ponecháme i nadále, pokorně se vracíme ke zkušenostem předchozích generací lékárníků
» PharmDr. Martina Chytilová: Mile mě překvapilo, že velké části pacientů se plexistěna líbí a doporučují nám ponechat si ji napořád
» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.: Protože je lékárna zdravotnické zařízení, považujeme bariéru v podobě skla za opodstatněnou, zrušit ji neplánujeme
» PharmDr. Nina Švédová: I když se v tomto boji s koronavirem jedná o naše zdraví, jsme tady pro naše pacienty
» PharmDr. Ondrej Sukeľ: Pokud nedojde k zásadní změně přístupu vlády, dám doporučení vydávat jen přes pohotovostní okénko
» PharmDr. Ondrej Sukeľ: Těším se na dobu, kdy státní úředníci pochopí, že nejsme jejich nepřátelé, ale partneři
» PharmDr. Peter Ceniga: Opatření doporučená lékárnickou komorou v plném rozsahu respektujeme a příští týden je dále posílíme
» PharmDr. Přemysl Císař, Ph.D.: Možná by se vláda místo tisíce nařízení a zákazů mohla začít připravovat na takové situace jako je pandemie
» PharmDr. Renata Semeráková: Ve spolupráci s oddělením klinické farmacie ladíme sortiment léků pro intenzivní péči
» PharmDr. Vladimír Dudoň: Se stížnostmi na omezení jsem se nesetkal, lidé to akceptují a trpělivě čekají, za což je chválím
» Praktičtí lékaři začnou ordinovat online, pokud nebudou mít ochranné prostředky
» RNDr. Soňa Porubská, Ph.D.: Firmy musejí mít podmínky k tomu, aby tu dělaly výzkum, vyráběly a mohly pak garantovat, že budou v České republice minimální výpadky
» Sína Niku: Počítáme s tím, že budeme muset některé lékárny zavřít, ale děláme vše pro to, abychom spádovou oblast pokryli
» SLeK vydala pro své členy detailní postupy při pandemii COVID-19

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.