Evropská asociace e-lékáren si bude kvůli bonusům za Rx léčiva stěžovat na Německo u Evropské komise – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Evropská asociace e-lékáren si bude kvůli bonusům za Rx léčiva stěžovat na Německo u Evropské komise

Vloženo: 23.08.2012, 17:40 | Poslední aktualizace: 27.08.2012, 21:21 | Čteno: 6961×

Jak portál APATYKÁŘ® informoval, 22. srpna 2012 rozhodl v německém Karlsruhe Společný senát Nejvyšších soudů Německa o tom, že zahraniční zásilkové lékárny musejí dodržovat německé cenové předpisy v oblasti léčiv. Evropská asociace zásilkových lékáren (EAMSP) je s rozhodnutím nespokojena a bude si stěžovat u Evropské komise.

Nekonečný spor o bonusy

V předmětném sporu si žalobkyně si stěžovala na známou nizozemskou e-lékárnu Europa Apotheek Venlo (v portfoliu americké pharmacy benefit manager společnosti Medco Health Solutions), která poskytovala bonus 3 % z ceny léčiv, nejméně 2,50 EUR a nejvíce 15 EUR za recept.

Rozsudek je považován za přelomový, protože dosud byla rozhodnutí nižších soudů nejednotná – některé bonusy povolily, jiné ne.

Ve sporu šlo tedy o to, zda mohou zásilkové lékárny z EU spotřebitelům v Německu poskytovat bonusy a výhody pouze na lékařský předpis, nebo také na receptová léčiv. V Německu platí u receptových léčiv pevné ceny, naproti tomu v Nizozemsku pouze maximální ceny. Lékárníci si v této zemi nemohou sami stanovovat ceny.

E-lékárny: Snižujeme si svůj zisk ve prospěch pacientů

V prohlášení ke včerejšímu rozhodnutí si EASMP stěžuje, že zatímco se například nizozemské zásilkové lékárny v posledních letech vzdaly určité své marže a pacienti tak získali finanční prospěch ve výši několika milionů EUR, německé lékárny tento postup opakovaně soudně napadly.

Nejasná rozhodnutí soudů

V minulosti došlo v Německu ohledně bonusů za receptová léčiva či za předložení receptu k řadě soudních sporů a rozhodnutí, která si však navzájem protiřečí.

Zatímco Spolkový sociální soud rozhodl, že německá cenotvorba léčiv se nevztahuje na zahraniční lékárny, které léčiva zasílají z EU spotřebitelům v Německu, Spolkový soudní dvůr naopak vnímá cenotvorbu pro zahraniční dodavatele z EU jako závaznou. Z tohoto důvodu byla sporná otázka předložena k rozhodnutí Společnému senátu.

President EAMSP Olaf Heinrich k rozhodnutí uvedl:

„Tímto rozhodnutím němečtí soudci potvrzují, že zahraniční zásilkové lékárny jsou v Německu plně integrovány do sociálního systému jako plnohodnotné lékárny. Jsou vnímány rovnoprávné z hlediska práva, od nabídky až po nároky. Jsou jako každá jiná lékárna v Německu partnerem zdravotních pojišťoven a výrobců. Současně požívají vysoké důvěry u pacientů a spotřebitelů.“

Asociace jde k Evropské komisi

Otázka bonusů z Nizozemska je z pohledu EAMSP evropská, neboť se týká evropského práva. A proto v tomto případě vyčká s anpětím na závěrečnou judikaturu Evropského soudního dvora. Za tímto účelem podá stížnost u Evropské komise.

Jak se uvádí v prohlášení, členské lékárny budou i v budoucnu nabízet svým zákazníkům v Německu v cenové zvýhodnění. Podle asociace neexistuje žádný racionální důvod, proč bonusy, které pocházejí ze zisků společností a nezatěžují systému zdravotní péče, nesmějí být dále přerozděleny spotřebitelům, kteří tak mohou ušetřit spoustu peněz.

Slovenský člen s bonusy nesouhlasí

Členem EAMSP je kromě e-lékáren zvučných jmen jako DocMorris, Europa Apotheek, Vitalsana nebo Zur Rose mj. i slovenská zásilková lékárna iLekáreň , jejímiž jednateli jsou podle obchodního rejstříku SR kromě jiného také vysoce postavení členové Slovenské lékárnické komory, kteří na Slovensku kritizují síťové lékárny právě za to, že poskytují bonusy za vyzvednutí receptu.

DOPLNĚNO 24. 8.: Na dotaz portálu APATYKÁŘ® Slovenská lékárnická komora sdělila, že ji tato skutečnost trápí a že se od jednání obou přestavitelů co se týče jejich aktivit v této společnosti distancuje.

DOPLNĚNO 27. 8.: Redakce oslovila se žádostí o reakci rovněž jednatele e-lékárny. Ze zaslané reakce většinového vlastníka Ing. Norberta Répáse (společnost ComorraPharm s.r.o.) vyplývá, že iLekáreň s podporou bonusů na Rx léčiva nesouhlasí, ačkoli tak prohlášení EAMSP vyznívá. Podle stanov této asociace totiž stačí, aby se na zasedání členské schůze rozhodlo většinově.

I přesto, že se s některými názory EAMSP neztotožňuje, mají víc těch společných, a proto považuje Ing. Répás členství v asociaci za přínosné.

„Neztotožňujeme se s bonusovým systémem na Rx léky, viz. můj názor z 28. 12. 2010. Podporoval jsem také výzvu p. Minaroviče k Zákonu o lécích a zdravotnických pomůckách. Co se týče spolupráce s EAMSP, nezúčastňujeme se všech členských schůzí (průměrně 4 za rok), většinou jen jednou za rok. Na nejbližší schůzi 28. září 2012 v Bruselu (kromě jiného) proběhne porovnání dvou pilotních projektů v souvislosti ePreskripcí/eReceptem.“

Jeho názor doplňuje Mgr. Igor Minarovič, Ph.D.:

„Jako předseda Družstva lékáren »zastupuji« 34% vlastníka a provozovatele portálu iLekáreň. Z tohoto důvodu si nedovolím vyslovit oficiální názor společnosti, proto jen můj osobní názor. Důležitou skutečností je fakt, že iLekáreň je jediná zásilková lékárna mezi členy EAMSP, která neexpeduje léky vázané na recept. Zasílaný resp. vydávaný sortiment (prostřednictvím sítě partnerských lékáren) je volněprodejný a tedy ve smyslu platné legislativy bez cenové regulace. Hovořit v tomto případě o »snižování marže« je holým nesmyslem. Naše kritika poskytování slev v rámci lékárenské péče (tedy u Rx léků) je zásadní a vychází z přesvědčení, že lékárenská péče je službou s mnohými specifiky. Asi nejdůležitějším je fakt, ze příjemce služby není vždy schopen zhodnotit kvalitu poskytnuté služby. Na tomto postoji se nic nemění. Kritika však vychází i z konkretní slovenské legislativy, která má stále zavedený fixní poměr úhrady a doplatku. Věrnostní systémy ve smyslu nyní platné legislativy tento prvek učelově obcházejí. Ve většině zemí EU však tento prvek není zaveden, legislativní situace ohledně cenotvorby léčiv je zcela jiná a její porovnávání a extrapolování na poměry jiné země není proto vhodné.“

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» 3 EUR jako bonus za vyzvednutí receptu už je moc
» ABDA se ohradila proti vyjádření AOK
» Bonus 1 EUR legitimní, 5 EUR ne
» Bonusy za recept jdou k Soudnímu dvoru EU
» Bonusy za recepty v Německu zažijí boom
» DocMorris dostala za bonusy za receptová léčiva pokutu dvakrát 100 tis. EUR
» DocMorris slaví, ABDA je zděšena
» DocMorris zažalovala lékárnickou komoru o 15 mil. EUR za náhradu škody
» E-lékárny varují ministra před zákazem Rx online
» EK vyzvala Německo ke zrušení pevných cen léčivých přípravků, narušují jednotný trh
» Generální advokát Soudního dvora: Pevné ceny jsou v rozporu s právem EU, bonusy na Rx léčiva jsou přípustné
» Mnichovský soud - žádné bonusy na receptová léčiva
» Německá cenová regulace léčiv se vztahuje i na DocMorris
» Německá koalice chce prosadit zákaz Rx online
» Německá lékárnická sdružení varují své členy před cenovou soutěží mezi lékárnami
» Německá Mycare nesmí poskytovat Rx bonusy 1,50 EUR
» Německá pojišťovna AOK odmítla platit lékárnám za nadstandardní služby
» Německé e-lékárny chtějí zrušit pevné ceny, diskriminují německé lékárny vůči zahraničním
» Německé e-lékárny: Cenová konkurence bude mít pozitivní dopad na malé lékárny
» Německé lékárny spustily podpisovou akci proti rozsudku Soudního dvora EU
» Německé online lékárny varovaly novou koalici před zákazem Rx online
» Německé pojišťovny podporují e-lékárny a jsou proti zákazu Rx online
» Německé pojišťovny proti zákazu Rx online, výrobcům se nelíbí úsporná opatření
» Německý ministr podpořil stejné ceny pro všechny zásilkové lékárny
» Německý ministr pravděpodobně vyhoví EK a zruší zákaz bonusů na Rx léčiva
» Německý ministr zdravotnictví připravuje zákon zakazující Rx online
» Německý soud opět zakázal slevy na Rx léčiva
» Německý soud povolil bonusy za Rx léčiva, celková výše není omezena
» Německý soud: Bonus ve formě odpuštění zákonné spoluúčasti přípustný
» Německý soud: Bonusy související s recepty jsou v rozporu s profesním právem
» Německý Spolkový soud uznal bonus za recept ve výši 3 EUR za přípustný
» Němečtí lékárníci sesbírali na svou podporu už 1,2 mil. podpisů
» Němečtí právníci: Koaliční záměr zákazu Rx online nereálný
» Podle Společného senátu Nejvyšších soudů Německa musejí zahraniční e-lékárny dodržovat německé cenové předpisy
» Rakouská lékárnická komora: Rozsudek Soudního dvora se Rakouska nijak nedotkne
» Rx bonusy v Německu nerozhodnuty
» Slevy na recept v Německu opět neprošly
» Slovenský „hit“ 1 EUR za recept se rozbíhá v Německu
» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou nepřípustné
» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem
» Spolkovou radou prošel návrh na zákaz Rx online
» Stuttgartský soud zakázal řetězci Schlecker bonusy za receptová léčiva
» U Soudního dvora EU dnes proběhlo slyšení k bonusům za recept
» Valná hromada ABDA odmítla ministerské vypuštění zákazu bonusů
» Zásilkové lékárny kritizují rozsudek soudu
» Zemská komora vyhrála ve sporu o Rx bonusy
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.