Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA

Evropská federace lékárenských sítí

Rozhovor s výkonným ředitelem Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA o nové organizaci sdružující provozovatele lékárenských sítí ve středoevropském regionu.

…lékárenství začíná tady!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VÍME PRVNÍ

Rakouská studie: Deregulace lékárenství často nenaplňuje očekávání

Vloženo: 20.09.2012, 06:09 | Čteno: 5099×

Dánská lékárnická komora (Danmarks Apotekerforening) požádala rakouský plánovací a výzkumný institut ve zdravotnictví Gesundheit Österreich o vypracování studie, jaký vliv má (de)regulace na lékárenství. Výsledky ukazují, že deregulace může vést k nežádoucím vedlejším účinkům, na které pak státy v mnoha případech reagují opětnou regulací systému.

Široké srovnání (de)regulovaných trhů

Dánská antimonopolní autorita opakovaně útočí na systém lékárenství v této zemi s tím, že je nutné jej liberalizovat. Proto si Dánská lékárnická komora nechala vypracovat srovnání regulovaných a neregulovaných trhů. Data byla sbírána od července do prosince 2011.

Dotazovány byly jak lékárnické komory v jednotlivých zemích, tak i četné státní úřady, regulační autority, spotřebitelské organizace, zájmové a lobbyistické skupiny ad.).

Devět zemí různě (de)regulovaných

Lékárenství je v evropských zemích uspořádáno různě – v deregulovaných zemích je vlastnictví lékáren uvolněno i na nefarmaceuty, mohou být vytvářeny řetězce lékáren a OTC léčiva mohou být vydávána i mimo lékárny.

Autoři si proto předurčili 15 indikátorů, kterými následně hodnotili dostupnost, kvalitu a ekonomickou efektivitu. Do srovnání zařadili devět zemí – deregulovanou Anglii, Irsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko a naopak regulované Dánsko, Finsko, Rakousko a Španělsko.

Nizozemsko a Anglie jsou deregulovány dlouhodobě, Norsko a Švédsko byly deregulovány relativně rychle v roce 2001, resp. 2009.

Deregulace dostupnost nezlepšila

Jako cíle deregulace autoři identifikovali nejvíce uváděné zlepšení dostupnosti léčiv. Proto byla např. OTC léčiva uvolněna do supermarketů a na benzinové pumpy.

Rovněž byla z tohoto důvodu zrušena omezení pro vznik nových lékáren. Ty sice vznikaly, avšak téměř výhradně v již dříve atraktivních lokalitách – zejména v centru měst a nákupních zónách. Situace na venkově se nijak dramaticky nezlepšila.

Řetězce provozují hlavně distributoři

Ve všech pěti deregulovaných zemích existují řetězce lékáren (v Anglii minimálně se stovkou lékáren). Ty jsou v drtivé většině ve vlastnictví farmaceutické distribuce, ať již ve formě přímo vlastněných lékáren, franšíz či tzv. virtuálních řetězců (v konečném smyslu rovnocenné formy).

Ukázkovým příkladem je Norsko, kde např. dominují trhu (téměř 80% podíl) 3 distributoři (Alliance Boots, Phoenix, Celesio) a jen méně než 4 % všech lékáren je ve vlastnictví nezávislých lékárníků.

Naproti tomu v zemích s regulovaným lékárenstvím řetězce povoleny nejsou (maximálně může mít hlavní lékárna svou pobočku, výjimkou je univerzitní řetězec ve Finsku) a většinový podíl v lékárně má lékárník.

Regulace neovlivňuje kvalitu služeb

Výsledky studie ukazují na trvale vysokou kvalitu služeb poskytovaných v lékárnách ve všech zemích – bez ohledu na stupeň regulace, protože kvalita závisí především na nastavených lékárenských standardech.

Nicméně v některých deregulovaných zemích byly zjištěny důkazy zvýšené pracovní záteže a časového tlaku, které by mohly mít vliv na kvalitu poradenství.

Počet lékárníků v lékárnách jednotlivých zemí se lišil – nejvyšší podíl byl v rakouských lékárnách. V některých zemích však mohou na recept vydávat kromě lékárníků i další pracovníci a ve skandinávských zemích existují tzv. receptarier, což jsou absolventi bakalářského studia farmacie s právem výdeje léčiv na recept.

Náklady ovlivňuje léková politika, ne deregulace

Výsledky studie ukazují, že deregulace lékárenství nevede k nižším nákladům na léčiva, protože ty jsou závislé výhradně na ekonomice země a politických opatřeních (např. státem regulované ceny léčiv, marže distribuce a lékáren, pozitivní listy ad.).

Nepotvrdilo se ani to, že po deregulaci státem neregulované ceny léčiv klesnou. V deregulovaných zemích byl tlak lékáren na stanovování cen Rx i OTC léčiv vyšší, než na zintenzivnění poradenské činnosti.

Nenaplněná očekávání

Očekávání, která jsou často spojována s liberalizací v sektoru lékárenství, zahrnují zejména lepší dostupnost a nižší ceny receptových léči. Podle zjištění studie však zůstávají nenaplněna.

Ani více lékáren v městských lokalitách bez zohlednění venkovských nepřispívá k vyváženému zásobování.

Autoři proto závěrem konstatují, že deregulace může vést k nežádoucím vedlejším účinkům, na které pak státy v mnoha případech reagují opět regulací.

Gesundheit Österreich

Společnost vznikla 1. srpna 2006 na základě spolkového zákona jako národní výzkumný a plánovací orgán pro zdravotní péči a kompetence, centrum zdravotní podpory. Je zákonným nástupcem státních úřadů Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen a Fonds Gesundes Österreich – které vznikly v roce 1973, resp. 1998 – a převzal jejich činnosti.

V roce 2007 pak vznikl Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen pro třetí obor zájmu – zajištění kvality.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.