Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Generální advokát Soudního dvora: Nařízení o zdravotních tvrzeních nelze obcházet reklamou prostřednictvím lékařů

Vloženo: 24.02.2016, 06:03 | Čteno: 19676×
FOTO: Henrik Saugmandsgaard Øe

Jak exkluzivně zjistil portál APATYKÁŘ®, generální advokát Soudního dvora EU Henrik Saugmandsgaard Øe vydal stanovisko v precedentním případu reklamy s nepovolenými zdravotními tvrzeními zaměřené čistě na odborníky. Výrobce se s odkazem, že se na něj příslušné Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin nevztahuje, snažil přes lékaře motivovat spotřebitele ke koupi doplňku stravy.

Původní spor

Na Soudní dvůr se obrátil německý Zemský soud v Mnichově ohledně výkladu č. 1 a 2 uvedeného nařízení. Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi spolkem (Verband Sozialer Wettbewerb), který hájí obchodní zájmy svých členů, což zahrnuje zejména dohled nad dodržováním pravidel řádné hospodářské soutěže, a společností, která prodává doplněk stravy (Innova Vital), ohledně tvrzení obsažených v reklamním dopise, který tato společnost zaslala pouze lékařům.

Soudní dvůr je poprvé vyzván, aby určil, zda se použijí požadavky uvedeného nařízení tehdy, jsou-li výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin, jež mají být jako takové dodány spotřebitelům, obsažena v obchodních sděleních, která jsou určena výhradně odborným kruhům.

Článek 1 odst. 1 a 2 tohoto nařízení stanoví:

„1. Toto nařízení uvádí v soulad právní a správní předpisy v členských státech, které se týkají výživových a zdravotních tvrzení, aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu a zároveň i vysoká míra ochrany spotřebitele.

2. Toto nařízení se vztahuje na výživová a zdravotní tvrzení, která jsou uváděna v obchodních sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se potravin, které mají být takto dodány konečnému spotřebiteli. […]“

V listopadu 2013 zaslal jednatel Innova Vital (lékař) výhradně jmenovitě uvedeným lékařům dopis, podle kterého doplněk stravy Innova Mulsin® Vitamin D3 (emulze obsahující vitamín D3 podávaná ve formě kapek) přispívá k předcházení nemocem způsobeným nedostatečnou hladinou vitamínu D.

V dopise se dále uvádí, že děti v Německu mají nižší hladinu vitamínu D než je doporučováno Německou výživovou společností a jak již ukázalo několik studií, vitamín D hraje významnou úlohu při předcházení několika nemocem, jako je atopický ekzém, osteoporóza, cukrovka a roztroušená skleróza. Podle těchto studií způsobuje příliš nízká hladina vitamínu D od dětství zčásti budoucí výskyt těchto nemocí.

Závěrem dopisu jednatel uvádí, že jako lékař v oboru imunologie o této otázce přemýšlel a vytvořil uvedenou emulzi vitamínu D3, která má rychle předcházet a vyloučit stav jeho nedostatku.

Na předkládající německý soud se proto obrátil spolek s tím, že firma porušila uvedené nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, protože v nařízení není striktně uvedeno, že by se nevztahovalo na odborné kruhy.

Firma naopak argumentuje, že tomu tak není, protože nařízení se nemůže použít na reklamu určenou pro příslušníky odborných kruhů.

Německý soud se tedy obrátil na Soudní dvůr s otázkou, zda musí být čl. 1 odst. 2 nařízení č. 1924/2006 vykládán tak, že ustanovení tohoto nařízení se vztahují také na výživová a zdravotní tvrzení v obchodních sděleních v reklamě na potraviny, jež mají být jako takové dodány konečnému spotřebiteli, pokud je toto obchodní sdělení nebo reklama určeno výhradně pro odborné kruhy.

Reklama přes lékaře

Generální advokát ve svém stanovisku uvádí, že s přihlédnutím ke znění čl. 1 odst. 2 a ke všem ostatním ustanovením nařízení č. 1924/2006 nic neumožňuje vyloučit, že toto nařízení upravuje současně obchodní sdělení, která jsou určena přímo spotřebitelům, a ta, která jsou sice určena výhradně odborným kruhům, ale která ve skutečnosti nepřímo cílí na spotřebitele, kteří mohou dotčenou potravinu nabýt.

Zákonodárce nestanovil žádný rozdíl v závislosti na postavení adresáta sdělení, která obsahují výživová a zdravotní tvrzení, kterých se týká uvedené nařízení. Jediné požadavky obsažené v tomto nařízení se týkají předmětu a povahy těchto sdělení.

Tato sdělení se musejí týkat potravin, které mají být dodány konečnému spotřebiteli, a být „obchodní“ buď ve formě označení, nebo ve formě obchodní úpravy takových potravin nebo – jako ve sporu v původním řízení – v související reklamě. Je to tudíž samotný výrobek, který musí být určen nutně spotřebitelům, a nikoliv sdělení, jehož je předmětem.

Znění nařízení neomezuje svou působnost na sdělení, jejichž adresáty jsou přímo koneční spotřebitelé, neboť obchodní povaha těchto sdělení nezávisí nutně na takovém uspořádání.

V tomto případě jsou odborné kruhy ve skutečnosti pouhými prostředníky, kteří jsou kontaktováni podnikem z potravinářského odvětví právě proto, že mohou usnadnit propagaci výrobku, který prodává, zajištěním předání obchodních informací, které se jej týkají, potenciálním kupujícím, nebo dokonce jim doporučit jeho koupi.

Příslušníci odborných kruhů mohou mít přitom zpravidla značný vliv na spotřebitele, kteří se na ně obrátí, a to tím spíše, jedná-li se o příslušníky zdravotnických odborných kruhů, ke kterým mají pacienti zvýšenou důvěru a kteří disponují značnou věrohodností.

Samotným cílem takového reklamního dopisu, jako je dopis v původním řízení, je, aby lékaři, kteří jej obdrží, poradili svým pacientům používat dotčený výrobek. Není však zaručeno, že předtím, než budou všichni oslovení příslušníci odborných kruhů případně hrát tuto podněcující úlohu, budou schopni plně ověřit tvrzení obsažená v tomto obchodním sdělení a v případě potřeby se od toho umět oprostit.

Generální advokát se domnívá, že pokud by se ustanovení nařízení nevztahovala na obchodní sdělení určená pro odborné kruhy, důsledky by paradoxně byly ještě závažnější a škodlivější pro spotřebitele. Lidé většinou svým lékařům věří a firmy by tak mohly snaděnji obcházet dané nařízení.

Navrhuje tedy Soudnímu dvoru, aby na předběžnou otázku odpověděl tak, že článek 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin musí být vykládán v tom smyslu, že ustanovení tohoto nařízení se použijí na výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin, které mají být jako takové dodány konečnému spotřebiteli, která jsou obsažena v obchodních sděleních, pokud jsou tato sdělení zaměřena výhradně na odborné kruhy, ale mají se nepřímo vztahovat na spotřebitele prostřednictvím příslušníků odborných kruhů.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 16 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.