Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Pokud by se v Polsku třetina lékáren zavřela, nic by se nestalo, reforma měla přijít před deseti lety

První část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

Vloženo: 19.10.2016, 11:29 | Poslední aktualizace: 19.10.2016, 16:16 | Čteno: 19912×
FOTO: Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU dnes následoval stanovisko svého generálního advokáta Macieje Szpunara a rozhodl ve sporu o bonusový systém nizozemské zásilkové lékárny DocMorris, která pacientům vyplácí bonusy za recepty na antiparkinsonika. Podle soudu je německá cenotvorba a jednotné ceny léčivých přípravků vydávaných na recept (Rx) v rozporu s unijním právem.

Zákaz diskriminuje e-lékárny

Soudní dvůr uvedl, že stanovení jednotných prodejních cen postihuje ve větší míře lékárny, které jsou usazené v jiném členském státě, což by mohlo více omezovat v přístupu na trh výrobky pocházející z jiných členských států než výrobky tuzemské.

V tomto ohledu zdůrazňuje, že i) zásilkový prodej představuje pro zahraniční lékárny důležitější, dokonce podle okolností jediný prostředek přímého vstupu na německý trh, ii) cenová soutěž představuje pro zásilkové lékárny důležitější parametr hospodářské soutěže než pro tradiční lékárny, které jsou lépe připraveny na poskytování individuálních rad pacientům prostřednictvím zaměstnanců lékárny a na zajištění nákupu léčivých přípravků v naléhavých případech. Konkrétně se v rozsudku uvádí:

„Tradiční lékárny jsou v zásadě lépe vybaveny než zásilkové lékárny pro poskytování individuálních rad pacientům prostřednictvím zaměstnanců lékárny a pro zajištění nákupu léčivých přípravků v naléhavých případech. Jelikož zásilkové lékárny v důsledku jejich omezené nabídky služeb nemohou vhodným způsobem nahradit takové služby, je třeba mít za to, že cenová soutěž představuje pro zásilkové lékárny důležitější parametr hospodářské soutěže než pro tradiční lékárny, přičemž tento parametr podmiňuje jejich možnost přímo vstoupit na německý trh a zůstat na něm konkurenceschopnými.“

Třebaže omezení volného pohybu zboží může v zásadě odůvodnit ochranu zdraví a života lidí, dotčená právní úprava se nejeví jako způsobilá k dosažení těchto cílů. Německo tento zájem odůvodňovalo tím, že chce zajistit konzistentní dodávku léčivých přípravků po celé zemi s cílem zajistit dodávky a chránit pacienty a kontrolovat výdaje na zdravotnictví.

Podle Soudního dvora nebylo zejména prokázáno, proč stanovení jednotných cen takovýchto léčivých přípravků zajišťuje lepší zeměpisné rozložení tradičních lékáren v Německu. Právě naopak, určité důkazy naznačují, že intenzivnější cenová soutěž mezi lékárnami by byla přínosná pro jednotné zásobování léčivými přípravky, jelikož by podněcovala k zřizování lékáren v oblastech, ve kterých lze s ohledem na malý počet lékáren účtovat vyšší ceny.

Žádný z důkazů předložených Soudnímu dvoru nadto neumožňuje prokázat, že v případě neexistence dotčeného režimu, by zásilkové lékárny byly schopny vstoupit do cenové soutěže tak, aby již nebylo možné v Německu zaručit základní služby, jako je pohotovost, z důvodu podstatného snížení počtu tradičních lékáren. Tradičním lékárnám by totiž mohly umožnit zůstat konkurenceschopnými jiné parametry hospodářské soutěže, jako je poskytování individuálních rad pacientům prostřednictvím zaměstnanců lékárny.

Mohlo by se ukázat, že při vystavení cenové soutěži ze strany zásilkových lékáren by byly tradiční lékárny motivovány k rozvoji určitých činností ve veřejném zájmu, jako je výroba léčivých přípravků na lékařský předpis.

Cenová soutěž by ostatně mohla být prospěšná pro pacienta, jelikož by případně umožnila nabídnout v Německu léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis za výhodnější ceny, než jsou ty v současnosti stanovené.

E-lékárny zvýší dostupnost na venkově

Jak už dříve uvedl portál APATYKÁŘ®, polský generální advokát Maciej Szpunar ve svém stanovisku poměrně detailně rozebral stávající německý systém a jeho ochranu, kterou argumentovala německá vláda. Podle něj by v Německu uplatnění volného trhu nevedlo ke katastrofálním důsledkům.

Německo se obává, že příliš mnoho údajné konkurence, včetně nižších cen pro pacienty a vyššího stupně volného pohybu léčivých přípravků mezi jinými členskými státy a Německem by mělo negativní důsledky pro ochranu veřejného zdraví v této zemi.

Podle německé vlády by nevyhnutelné selhání trhu vedlo ke koncentraci lékáren pouze v některých oblastech mimo vzdálené a venkovské oblasti a imobilní, starší či jinak zranitelné obyvatele.

Německo se obává, že při zvýšené konkurenci německých tradičních kamenných lékáren, které se zavázaly k vysoké profesionalitě v poradenství, které nabízejí spotřebitelům bude muset snížit kvalitu těchto služeb s cílem udržet krok s konkurencí.

„Je pro mě těžké si představit, že by s rostoucí konkurencí lékárníci mohli snížit kvalitu svých služeb. Očekával bych, že opak je pravdou,“ uvedl k tomuto argumentu generální advokát s odkazem na generálního advokáta Poiarese Madura, který argumentoval podobně v případu Blanco Perez.

Advokát také ve svém stanovisku uvedl, že Evropská komise správně poukazuje na fakt, že počet lékáren automaticky neimplikuje konzistentní a komplexní pokrytí území. Podle něj by naopak cenová konkurence mezi lékárnami mohla vést k jednotnému pokrytí trhu.

Předpokládá, že internetové lékárny budou právě odlehlé oblasti obsluhovat lépe a lidé s omezenou pohyblivostí by právě z jejich služeb mohli mít velký prospěch, protože by si mohli svoje léčivé přípravky objednávat z pohodlí domova a nechat si je domů přímo doručit.

S tím se ve svém dnešním rozhodnutí ztotožnil i Soudní dvůr, když v rozsudku mj. uvedl:

„Určité důkazy, o které se opírá Komise, naznačují, že intenzivnější cenová soutěž mezi lékárnami by byla přínosná pro jednotné zásobování léčivými přípravky, jelikož by podněcovala k zřizování lékáren v oblastech, ve kterých lze s ohledem na malý počet lékáren účtovat vyšší ceny.“

Původní spor o bonus za recept

Soudní spor, který vede německá Centrála pro ochranu proti nekalé soutěži (Wettbewerbszentrale) s Německým sdružením pacientů s Parkinsonovou chorobou, se týká bonusového modelu holandské zásilkové lékárny DocMorris (v portfoliu švýcarské skupiny Zur Rose).

Pacientské sdružení totiž informuje své členy, že při nákupu svých receptových Rx léčiv prostřednictvím tohoto zahraničního dodavatele získají slevu.

Centrála, co by žalobce, se domnívá, že tento slevový systém porušuje porušuje německý zákon o léčivech a domáhá se žalobou o zákaz reklamy tohoto slevového systému.

Zemský soud v Düsseldorfu její stížnosti vyhověl a žalovanému sdružení zakázal v rámci spolupráce se zásilkovou lékárnou doporučovat bonusový model. Podle něj porušuje německou cenotvorbu.

Lékárny v Německu jsou totiž vázány při výdeji receptových léčiv povinností dodržovat pevně stanovenou prodejní cenu, rabaty nejsou povoleny. V dřívější judikatuře již bylo rozhodnuto, že tento zákaz platí i pro lékárny se sídlem v jiném členském státě EU, které Rx léčiva zasílají prostřednictvím zásilkového obchodu do Německa.

Tyto dříve sporné otázky už rozhodl jak Společný senát nejvyšších soudů Německa, tak i Spolkový soud a příslušná ustanovení zákona o léčivech uznal za kompatibilní s právem Evropské unie.

Zákonodárce navíc mezitím novelizací zákona zakomponoval do příslušného paragrafu výslovně tento zákaz slev také pro zahraniční lékárny.

EK: Jde o překážku volnému obchodu

EK nicméně kvůli těmto cenovým předpisům zahájila s Německem řízení pro nesplnění povinností. Domnívá se že cenotvorba u Rx léčiv představuje překážku volného pohybu zboží v rámci Evropské unie ve smyslu čl. 34 Smlouvy o fungování EU.

Z jejího pohledu rovněž nejsou cenové předpisy ospravedlnitelné ve smyslu čl. 36 Smlouvy o fungování EU, zejména tato ustanovení nejsou nutná k ochraně zdraví obyvatelstva (zde k udržení celoplošné existence místních lékáren).

S ohledem na námitky EK proto Civilní senát Vyššího zemského soudu Düsseldorf rozhodl, že k definitivnímu rozsudku je nutné rozhodnutí Soudního dvora EU a předložil mu žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Soudní dvůr EU se ve svém dnešním rozhodnutí ztotožnil s názorem svého generálního advokáta a EK a odpověděl předkládajícímu soudu tak, že článek 34 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že taková vnitrostátní právní úprava, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, která zakotvuje stanovení jednotných cen pro prodej humánních léčivých přípravků, jež jsou vydávány v lékárnách na lékařský předpis, představuje opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu ve smyslu tohoto článku, jelikož jsou touto právní úpravou více dotčeny prodeje léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis lékárnami usazenými v jiném členském státě než prodeje takových léčivých přípravků v lékárnách usazených v tuzemsku.

Současně rozhodl, že článek 36 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že taková vnitrostátní právní úprava, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, která zakotvuje stanovení jednotných cen pro prodej v lékárnách vydávaných humánních léčivých přípravků na lékařský předpis, nemůže být odůvodněna důvody ochrany zdraví a života lidí ve smyslu tohoto článku, jelikož tato právní úprava není s to zajistit dosažení sledovaných cílů.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 16 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» 3 EUR jako bonus za vyzvednutí receptu už je moc
» ABDA se ohradila proti vyjádření AOK
» Bonus 1 EUR legitimní, 5 EUR ne
» Bonusy za recept jdou k Soudnímu dvoru EU
» Bonusy za recepty v Německu zažijí boom
» DocMorris dostala za bonusy za receptová léčiva pokutu dvakrát 100 tis. EUR
» DocMorris slaví, ABDA je zděšena
» DocMorris zažalovala lékárnickou komoru o 15 mil. EUR za náhradu škody
» E-lékárny varují ministra před zákazem Rx online
» EK vyzvala Německo ke zrušení pevných cen léčivých přípravků, narušují jednotný trh
» Evropská asociace e-lékáren si bude kvůli bonusům za Rx léčiva stěžovat na Německo u Evropské komise
» Generální advokát Soudního dvora: Pevné ceny jsou v rozporu s právem EU, bonusy na Rx léčiva jsou přípustné
» Mnichovský soud - žádné bonusy na receptová léčiva
» Německá cenová regulace léčiv se vztahuje i na DocMorris
» Německá koalice chce prosadit zákaz Rx online
» Německá lékárnická sdružení varují své členy před cenovou soutěží mezi lékárnami
» Německá Mycare nesmí poskytovat Rx bonusy 1,50 EUR
» Německá pojišťovna AOK odmítla platit lékárnám za nadstandardní služby
» Německé e-lékárny chtějí zrušit pevné ceny, diskriminují německé lékárny vůči zahraničním
» Německé e-lékárny: Cenová konkurence bude mít pozitivní dopad na malé lékárny
» Německé lékárny spustily podpisovou akci proti rozsudku Soudního dvora EU
» Německé online lékárny varovaly novou koalici před zákazem Rx online
» Německé pojišťovny podporují e-lékárny a jsou proti zákazu Rx online
» Německé pojišťovny proti zákazu Rx online, výrobcům se nelíbí úsporná opatření
» Německý ministr podpořil stejné ceny pro všechny zásilkové lékárny
» Německý ministr pravděpodobně vyhoví EK a zruší zákaz bonusů na Rx léčiva
» Německý ministr zdravotnictví připravuje zákon zakazující Rx online
» Německý soud opět zakázal slevy na Rx léčiva
» Německý soud povolil bonusy za Rx léčiva, celková výše není omezena
» Německý soud zamítl žalobu DocMorris na lékárnickou komoru o 15 mil. EUR
» Německý soud: Bonus ve formě odpuštění zákonné spoluúčasti přípustný
» Německý soud: Bonusy související s recepty jsou v rozporu s profesním právem
» Německý Spolkový soud uznal bonus za recept ve výši 3 EUR za přípustný
» Německý Spolkový soud: Sleva ani poukázka na žemle za výdej receptu nejsou přípustné
» Němečtí lékárníci sesbírali na svou podporu už 1,2 mil. podpisů
» Němečtí právníci: Koaliční záměr zákazu Rx online nereálný
» Podle Společného senátu Nejvyšších soudů Německa musejí zahraniční e-lékárny dodržovat německé cenové předpisy
» Rakouská lékárnická komora: Rozsudek Soudního dvora se Rakouska nijak nedotkne
» Rx bonusy v Německu nerozhodnuty
» Slevy na recept v Německu opět neprošly
» Slovenský „hit“ 1 EUR za recept se rozbíhá v Německu
» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou nepřípustné
» Spolkovou radou prošel návrh na zákaz Rx online
» Stuttgartský soud zakázal řetězci Schlecker bonusy za receptová léčiva
» U Soudního dvora EU dnes proběhlo slyšení k bonusům za recept
» Valná hromada ABDA odmítla ministerské vypuštění zákazu bonusů
» Zásilkové lékárny kritizují rozsudek soudu
» Zemská komora vyhrála ve sporu o Rx bonusy

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.