Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Lepší lékárenská péče díky individuálním pacientským dávkám (jednodávkový systém)

Vloženo: 26.03.2006, 13:19 | Čteno: 7229×
Před nedávnem zveřejnila firma assist Pharma ze skupiny Kohl svůj záměr produkovat v budoucnu HVLP především pro starší pacienty v jednodávkových systémech, tzv. týdenních blistrech. Produkce blistrů se děje na zakázku kooperující lékárny a ve spolupráci s lékařem. Při tom jsou každému pacientovi připraveny k dispozici na základě lékářského předpisu léčivé přípravky v pevných lékových formách na 7 dní. Jsou rozděleny podle doby užití (ráno - poledne - večer - noc). Pacienti tak mohou snadněji kontrolovat užívání svých léčiv a lépe dodržovat lékařskou terapii. Zlepšení tzv. compliance pacientů má podstatný efekt na výdaje za léčiva a rovněž na bezpečnost pro nemocné.

Možnosti šetření při spotřebě léčiv

Podle aktuálních studií londýnské Univerzity nedodržuje 30% chronicky nemocných svou předepsanou medikaci už po 10 dnech po začátku terapie. Po čtyřech týdnech bojuje každý druhý pacient s compliance. Přímé a nepřímé náklady na zdravotnictví jsou značné: jako následek chybějící compliance skončí ročně v Německu asi 4000 tun předepsaných léčiv jako odpad. Nepřímé náklady jsou vyšší: experti vyčíslují výdaje při chybné péči, delším pobytu v nemocnici nebo dřívějším odchodu do důchodu okolo 10 mld EUR ročně.

Vyšší bezpečnost pro pacienty

Podstata non-compliance spočívá s v tom, že pacienti předepsané léčivé přípravky neužívají podle naordinované doby užití nebo je neužívají vůbec. Že ve stáří compliance klesá souvisí také s tím, že starší pacienti musejí užívat často mnoho různých tablet a dodržovat různé časové schéma užívání a při tom nedodržují dané pořadí. Na základě nedostatečné realizace terapie může dojít k následným onemocněním, které zvýší utrpení chronicky nemocných a starých lidí. Zbytečné pobyty v nemocnici nebo umístění v domovech jsou častým následkem.

Stav jednodávkových systémů v Německu

V Německu jsou již nasazovány blistry s léčivy v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou. Tam jsou dávkovače obyvatelům plněny z originálních balení buď ošetřovatelkou nebo lékárníkem. Přitom se jedná, při dodržení všech pravidel, o ruční postup s odpovídající chybovostí a chybějícími bezpečnostními kontrolami. Průmyslové blistrování léčiv na bázi individuální preskripce není v Německu zatím prováděno. Firma assist Pharma by chtěla zavést proces individuálního blistrování pro velkou část stále starší populace.

Právní situace v Německu

Podle zákona o léčivech a lékárnách je průmyslové blistrování poskytovatelem služby (výrobní firma, distributor) dle požadavku lékárníků povoleno. Lékárna tuto úlohu přenáší na poskytovatele služby, který léčivo blistruje pro každého jednotlivého pacienta podle lékařského předpisu a dodá lékárníkovi k dalšímu výdeji. S mechanizací blistrování strojově je spojena vedle finanční a časové úspory také zvýšená bezpečnost. Nesporné je, že podnik poskytující službu potřebuje povolení podle §13 odst.1 zákona o léčivech, aby zaručil bezpečnost léčiv. V pilotním projektu chce firma assist Pharma šance automatizovaného individulizovaného blistrování použít jako nový systém individuálního zabezpečování léčivy, podle všeho poprvé v Německu od září 2004.

Aktuální rozvoj díky zdravotní reformě

V aktuální německé reformě zdravotnictví jsou položena nová pravidla, která mohou pomoci prosadit nová řešení zabezpečování léčivy jakým je třeba blistrování:
  • Disease-Management-Programme (DMP) a integrovaná zásobovací centra - jednotlivé smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli péče (mj. i lékárnami) s explixitním zápisem pojištěnců se dobře hodí jako průkopník blistrování v Německu. Těsný vzájemný vztah mezi zdravotními pojišťovnami, pojištěnci, lékaři a lékárnami umožňuje zásobování, u kterého mohou týdenní blistry uzpůsobené dle potřeby hrát hlavní roli.
  • Elektronická zdravotní karta - díky elektronickému receptu a s tím spojené výměny dat mohou být obsažená léčiva v týdenních blistrech úplně dokumentována. Personál v domech s pečovatelskou službou nebo v lékárnách je tímto posunut do pozice, aby u každé medikace provedl kontrolu na nežádoucí účinky s jinými léčivými přípravky a eventuálně kontaktoval lékaře.

Pohled do evropských zemí

V evropských zemích jsou již dlouho předepsaná léčiva balena do jednodávkových systémů. Existují stroje, které konkrétní dávku léčiva zabalí do série spojených celofánových sáčků a tyto pak opatří popisem časového údaje užití. Jedná se o stroje japonské a korejské výroby, které jsou koncipovány pro lékárny zasobující většinově seniory. Protokolování plnění se zde neprovádí. Kontrola následuje vizuální a je i přes velké vynaložení osobních sil z mnoha důvodů nedostatečná.
  • Velká Británie - zde investuje vláda jak do výzkumu, tak i do rámcových podmínek pro blistrování jako další rozvoj systémů lékárenské péče. Už asi 18 měsíců je živě diskutováno zavedení strojů k produkci výše uvedených sáčků.
  • Nizozemí - cílem ministerstva zdravotnictví je zavést v následujících letech základní nové zaměření poskytování léčiv. K nasazení přicházejí stroje na výrobu sáčkovaných dávek léčiv. V této souvislosti je další rozvoj použití blistrování pravděpodobné. Hlavní roli přitom budou hrát poskytovatelé služeb, kteří smějí v Nizozemí už dlouho pro lékárny vyrábět pacientské individuální dávky.
  • Švédsko - zde už nastává široké zásobování domácích a pečovatelkami ošetřovaných pacientů uzavřenými sáčky, které obsahují dávku léčiv až na 14 dní. K současné době je takto zásobováno cca 160000 pacientů. Žádoucí by bylo zásobování 500000 pacientů, což odpovídá 6% obyvatel. Použití elektronického receptu a s tím spojená kontrola na interakce vedou ve Švédsku k vysoké otevřenosti pro nové systémy zásobování léčivy.

Závěr

Dodávání HVLP v jednodávkových pacientských individuálních blistrech optimalizuje vybavení léčivy v Německu. Automatizace tohoto procesu díky blistrování umožňuje individualizaci v lékové terapii pro velký počet pacientů. S tím spojené zlepšení compliance a bezpečnosti léčiv zvyšuje kvalitu života pacientů a vede ke zřetelné redukci nákladů ve zdravotnictví. Pro další rozvoj nových systémů zásobování léčivy by měly být nyní v Německu vytvořeny nutné rámcové podmínky a zohledněny možnosti strojového blistrování při prosazování nových pravidel zdravotní reformy (e-karta, DMP, integrovaná péče atd.). V tomto čase, ve kterém jde o rozvoj přiměřených řešení k zásobování stále stárnoucího obyvatelstva, může Německo celosvětově jako první země tyto inovativní technologie používat a stát se tak průkopníkem systémů zásobování léčivy orientovaných na pacienta.

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.