Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 1.

První část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Rakousko zrušilo demografická omezení pro vznik lékáren, jsou v rozporu s unijním právem

Vloženo: 14.11.2016, 05:55 | Čteno: 16725×
FOTO: APATYKÁŘ®

Rakouská Národní rada (jedna z komor rakouského parlamentu) schválila 10. listopadu 2016 v souladu s usnesením Soudního dvora EU z června 2016 změny v zákoně o lékárnách. Nově tak už nebude při rozhodování o vzniku nové lékárny či pobočky přihlíženo k demografickému omezení.

Nejen pro venkov, ale všude

Rakousko již dříve implementovalo přelomový rozsudek Soudního dvora EU z roku 2014, podle něhož je rakouský zákon příliš rigidní v otázce demografického kriteria.

Novela zákona proto rozvolnila pravidla pro otevření nové lékárny a počet obyvatel, které bude zásobovat, už nemusel být striktně minimálně 5500. Nicméně toto rozvolnění se dosud vztahovalo pouze na venkovské oblasti.

Soudní dvůr letos vydaným usnesením tento rozsudek ze dne 13. února 2014 zpřesnil. Podle soudu musí být vykládán v tom smyslu, že kritérium týkající se pevné hranice počtu „osob, které je třeba nadále zásobovat“, které stanoví vnitrostátní právní úprava dotčená v původním řízení, nelze pro účely ověření existence potřeby zřízení nové lékárny obecně použít v každé jednotlivé situaci, která bude předmětem ověření.

Původní spor

V původní sporu, který se datuje k 29. prosinci 2011, zamítl hejtman okresu Gmünden žádost rakouské lékárnice o vydání povolení zřídit lékárnu pro veřejnost na území obce Pinsdorf z důvodu, že není dána její potřebnost ve smyslu zákona.

Toto zamítavé rozhodnutí se opírá o znaleckou zprávu Rakouské lékárnické komory, podle které by zřízení nové lékárny pro veřejnost vedlo ke zřetelnému snížení zásobovacího potenciálu lékárny pro veřejnost provozované konkurenční lékárnicí, která se nachází na území obce Altmünster sousedící s obcí Pinsdorf, pod hranici 5500 osob, jelikož by počet jejích zákazníků klesl na 1513 osob.

Lékárnice toto rozhodnutí napadla s tím, že komora vycházela z existence přímého pozemního spojení mezi sousedícími obcemi, které bude podle plánu infrastruktury rakouské železniční společnosti v dohledné době zrušeno.

Dále si údajně byla stávající lékárnice v době, kdy zřizovala svoji lékárnu, velmi dobře vědoma, že nikdy nedosáhne hranice 5500 osob, které je třeba zásobovat.

Striktní kritéria omezují dostupnost péče

Soudní dvůr ve svém rozsudku připomněl, že svoboda usazování nebrání v zásadě tomu, aby členský stát stanovil režim předchozího povolení ke zřízení nových poskytovatelů péče (jako jsou lékárny), pokud se taková úprava ukáže jako nezbytná za účelem vyplnění případných mezer v přístupu ke zdravotnickým službám a zamezení vytváření podvojných struktur, aby byla zajištěna zdravotní péče přizpůsobená potřebám obyvatelstva, která se vztahuje na celé území a zohledňuje zeměpisně odlehlé nebo jinak znevýhodněné oblasti.

Nicméně zkritizoval rakouské kritérium počtu osob, které je třeba nadále zásobovat. Podle něj vede k riziku, že v Rakousku nebude některým osobám s bydlištěm ve venkovských a izolovaných oblastech nacházejících se mimo oblasti zásobování stávajícími lékárnami (jako například osobám se sníženou mobilitou) zajištěn rovný a náležitý přístup k lékárenským službám.

Tím, že rakouská právní úprava neumožňovala příslušným vnitrostátním orgánům odchýlit se od této striktní hranice, aby zohlednily místní zvláštnosti, nesplňuje požadavek unijního práva, podle kterého musí být při uskutečňování sledovaného cíle dodržen požadavek soudržnosti.

Soudní dvůr má nicméně za to, že dotčená právní úprava splňuje požadavek unijního práva, podle něhož musí být povolovací režim, který se odchyluje od zásady usazování, založen na objektivních kritériích, jež nejsou diskriminační a jsou předem známá, aby výkonu posuzovací pravomoci, kterou mají příslušné vnitrostátní orgány, byly stanoveny dostatečné meze.

Pravidla napadají sami lékárníci

Rozsudek z roku 2014 je považován za přelomový, protože zatímco do té doby vždy Soudní dvůr rozhodoval o omezeních pro vznik nových lékáren bez výhrad, v tomto případě poprvé demografické kritérium odmítl.

Rakouská pravidla pro provoz a otevírání lékáren byla dosud velice rigidní a v posledních letech nejsou kritizována jen komerčními subjekty, ale jsou napadána velmi často dokonce samotnými lékárníky (jako tomu bylo i v tomto případě).

Soudní dvůr tedy letos tyto podmínky rozvolnil s tím, že není možné omezovat určitý podnikatelský segment přílišnou regulací. Jeho vůli nyní do zákona zavedl i rakouský parlament.

Národní rada nicméně neschválila pozměňovací návrh liberálního hnutí NEOS, který mj. požadoval prodlouženou otevírací dobu lékáren až na 72 hodin týdně a zmírnění schvalování poboček lékáren.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 16 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.