Soudní dvůr EU: Bachovy esence mohou do roku 2022 uvádět zdravotní tvrzení – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

Díky naší velikosti může ambiciózní a kvalitní lékárník najít neomezené možnosti uplatnění

První část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o e-Laboratoři a širokých možnostech pracovního uplatnění. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), Mgr. Petra Jebavá (oblastní provozní ředitelka).

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Soudní dvůr EU: Bachovy esence mohou do roku 2022 uvádět zdravotní tvrzení

Vloženo: 24.11.2016, 05:53 | Čteno: 19214×
FOTO: Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU rozhodl ve sporu společností Nelsons vs Ayonnax Nutripharma a Bachblütentreff o uvádění zdravotních tvrzení na Bachových květových esencích. Následoval stanovisko svého generálního advokáta Michala Bobka a potvrdil uplatnění článku 28 směrnice o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Původní spor

Společnost Nelsons prodává v německých lékárnách Bachovy květové esence. Tyto zahrnují výrobky RESCUE v lahvičkách s pipetou nebo ve spreji s objemem 10 nebo 20 ml. Uvedené výrobky jsou označeny jako „Spirituose“ („lihovina“) a mají obsah alkoholu 27 % objemových.

Tyto výrobky v Německu prodávala už před 1. lednem 2005 pod ochrannou známkou Společenství „RESCUE“, složení výrobků se nijak nezměnilo.

Výrobky byly původně prodávány jako léčivé přípravky a ochranná známka RESCUE byla zapsána pro léčivé přípravky (nikoli pro potraviny). V roce 2007 si společnost Nelsons nechala zapsat označení „RESCUE“ také jako ochrannou známku Společenství pro potraviny.

V únoru 2008 rozhodl Vyšší zemský soud Hamburk v rámci řízení, jehož se společnost Nelson nezúčastnila, že obdobné Bachovy květové esence prodávané konkurenty nejsou léčivé přípravky, nýbrž potraviny. Na základě zmíněného rozhodnutí tedy začala společnost Nelsons uvádět výrobky RESCUE na německý trh jako potraviny.

Společnosti Ayonnax Nutripharma a Bachblütentreff prodávají v Německu vlastní Bachovy květové esence, jež konkurují výrobkům RESCUE společnosti Nelsons.

Uvedené společnosti podaly v této souvislosti proti společnosti Nelsons žalobu u německého soudu. Podle nich se dopouští nekalé soutěže tím, že prodává alkoholické nápoje označené zdravotním tvrzením. Takovým zdravotním tvrzením je podle jejich názoru slovo „RESCUE“, které údajně naznačuje, že uživatel výrobků společnosti Nelsons bude nějakým způsobem „zachráněn“ („rescued“) před zdravotními problémy.

Soud prvního stupně žalobu z větší části zamítl. Odvolací soud však následně návrhu odpůrkyň na uložení povinnosti zdržet se uvedeného prodeje vyhověl, a to s odůvodněním, že výrobky RESCUE jsou „nápoji“ ve smyslu čl. 4 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006. Pro takové výrobky není přípustné uvádět jakákoli zdravotní tvrzení.

Rozhodnutí odvolacího soudu bylo následně napadeno opravným prostředkem ke Spolkovému soudnímu dvoru. Považuje sice výraz „RESCUE“ používaný pro výrobky RESCUE za zdravotní tvrzení, nicméně vyjádřil pochybnosti o tom, zda lze výrobky RESCUE kvalifikovat jako „nápoje“.

Přerušil proto vnitrostátní řízení a položil Soudnímu dvoru EU předběžné otázky. Jednak zda je možné uvedené výrobky považovat za „nápoje“.

Pokud ne, jak se mají v projednávané věci uplatnit různé požadavky na vědecký základ zdravotních nároků stanovené v článcích 5 a 6 nařízení č. 1924/2006.

A konečně se ptá, zda se použije ustanovení čl. 28 odst. 2 první části věty nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud byl před 1. lednem 2005 předmětný produkt na trhu prodáván pod svou obchodní značkou nikoliv jako potravina, nýbrž jako léčivý přípravek.

Tj., že produkty označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou existující před 1. lednem 2005, které nejsou v souladu s tímto nařízením, smějí být nadále uváděny na trh do 19. ledna 2022 a po tomto dni se použije toto nařízení.

Ochranná známka současně s produktem

Podle názoru Soudního dvora je důležité zodpovědět primárně třetí otázku, protože čl. 28 představuje přechodné opatření a výjimku z čl. 1 odst. 3 nařízení č. 1924/2006, podle něhož ochranná známka, obchodní značka nebo reklamní název, které lze považovat za výživová a zdravotní tvrzení, mohou být použity při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách na potraviny, aniž by prošly schvalovacími řízeními podle tohoto nařízení, pokud je takové označení, obchodní úprava nebo reklama doplněna o odpovídající výživové a zdravotní tvrzení, které je v souladu s tímto nařízením.

V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že Nelsons již před 1. lednem 2005 uváděla přípravky dotčené ve věci v původním řízení na trh jako léčivé přípravky pod ochrannou známkou Evropské unie RESCUE, která byla zapsána pro léčivé přípravky. Během roku 2007 nechala Nelsons rovněž zapsat označení „RESCUE“ jako ochrannou známku Evropské unie pro potraviny.

V rozsudku vyhlášeném v roce 2008 měl německý soud za to, že přípravky na bázi „Bachových květových esencí“ nejsou léčivými přípravky, nýbrž potravinami. V návaznosti na uvedený rozsudek začala Nelsons uvádět na trh v Německu přípravky dotčené ve věci v původním řízení jako potraviny, avšak tato změna nebyla spojena se změnou těchto přípravků.

Kromě toho předkládající soud ve svém rozhodnutí uvádí, že označení „RESCUE TROPFEN“ a „RESCUE NIGHT SPRAY“ jsou zdravotními tvrzeními ve smyslu čl. 2 odst. 2 bodu 5 nařízení č. 1924/2006 a že RESCUE představuje ochrannou známku či obchodní značku ve smyslu čl. 28 odst. 2 tohoto nařízení.

Soudní dvůr se ztotožnil se stanoviskem generálního advokáta a podle něj musí být pojem „produkt“ ve smyslu tohoto ustanovení vykládán jako pojem, který se týká „potravin“ ve smyslu nařízení č. 1924/2006. Tj. čl. 28 odst. 2 nařízení č. 1924/2006 musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na potraviny označené ochrannou známkou či obchodní značkou, které musí být považovány za výživové a zdravotní tvrzení ve smyslu tohoto nařízení (viz rozsudek z roku 2013 v případu sporu společnosti Green-Swan a Státní zemědělské a potravinářské inspekce).

Přípravky dotčené ve věci v původním řízení, jejichž složení nebylo změněno, nemohou nebo nemohly být současně „potravinami“ a „léčivými přípravky“. Jestliže tedy byly „léčivými přípravky“, nemohou, v souladu se stanoviskem generálního advokáta, spadat do působnosti nařízení č. 1924/2006.

Z předkládacího rozhodnutí však vyplývá, že uvedené přípravky jsou uváděny na trh jako přípravky, které jsou objektivně „potravinami“ ve smyslu tohoto nařízení, jak v relevantním období s ohledem na čl. 28 odst. 2 uvedeného nařízení, tj. před 1. lednem 2005, tak v současnosti. V tomto případě musejí být přípravky kvalifikovány jako „produkty“ ve smyslu článku a toto ustanovení se použije pouze pro produkty označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou „existující“ před 1. lednem 2005.

Vzhledem k odpovědi na třetí otázku a k povaze původního řízení, které se týká okamžitého zdržení se obchodních praktik společnosti Nelsons ohledně přípravků dotčených ve věci v původním řízení, již Soudní dvůr neodpovídal na první a druhou otázku.

Z výše uvedených důvodů rozhodl tak, že článek 28 odst. 2 první věta nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 ze dne 15. ledna 2008, musí být vykládán v tom smyslu, že se toto ustanovení použije v situaci, kdy potravina označená ochrannou známkou nebo obchodní značkou byla před 1. lednem 2005 uváděna na trh jako léčivý přípravek a po tomto datu – se stejnými materiálními vlastnostmi a opatřena stejnou ochrannou známkou či obchodní značkou – jako potravina.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.