PharmDr. Ondrej Sukeľ: Není správné bojovat proti technologickému pokroku, ale snažit se ho využít pro rozvoj lékárenství – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Filip Vrubel

Možné změny v odměňování lékáren, podpora venkovských lékáren

Druhá část exkluzivního rozhovoru s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem nejen o průběhu Dohodovacího řízení, novinkách v elektronické preskripci, jednotných doplatcích pro pacienty či možnostech zpětné regulace provozování lékáren.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Není správné bojovat proti technologickému pokroku, ale snažit se ho využít pro rozvoj lékárenství

Vloženo: 19.08.2017, 08:01 | Čteno: 21598×
PharmDr. Ondrej Sukeľ
FOTO: PharmDr. Ondrej Sukeľ

Od ledna 2017 začala na Slovensku platit rozsáhlá novela zákona o léčivech, která fakticky omezuje nežádoucí reexporty léčiv. Jak před krátkým časem informoval portál APATYKÁŘ®, dostupnost dříve díky reexportům nedostatkových léčiv se výrazně zlepšila.

Nicméně Slovenská lékárnická komora (SLeK) nijak nepolevila ve svém úsilí prosazovat prolékárnicky orientované legislativní návrhy a během posledního půlroku připravila svůj návrh změn týkající se provozování lékáren. Změn je opravdu hodně a poměrně zásadně – podobně jako v Polsku, Maďarsku a Estonsku, o kterých jako jediný informoval portál APATYKÁŘ® – mění stávající systém.

Jak by se tedy mohl změnit systém provozování lékáren na Slovensku, zda se vrátí atestace mezi požadavky pro vedoucí lékárníky, jak se na Slovensku připravují na elektronickou preskripci, zda se počítá se zavedením lékárnických výkonů a na řadu dalších otázek odpověděl portálu APATYKÁŘ® v rozsáhlém exkluzivním rozhovoru president SLeK, PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Posuňme se k dalšímu tématu. Svého času zavedla vaše legislativa mj. velmi pokrokovou generickou preskripci, ale tím, že je možné současně kromě účinné látky předepisovat i komerční název de facto ztrácí smysl. Plánují se změny i v této oblasti?

„Riešenie, ktoré popisujete malo byť dočasné. Ubehlo 5 rokov a dočasnosť nadobúda kontúry dočasného pobytu sovietskej armády na našom území z roku 1968. Analýzy dokazujú, že slovenskí pacienti dnes (zrejme aj vďaka tejto úprave) stále platia cca 30 % doplatkov zbytočne, teda celá generická preskripcia sa minula účinkom. Navrhujeme preto zrušenie uvadzania odporúčaného lieku na lekárskom predpise.“

Tj. reálnou generickou preskripci. Jak se na to dívají lékaři a MZ?

„Vzhľadom k hysterickej medializácii vyjadrení lekárov v roku 2011, vedúcej ku »kompromisu« v podobe uvádzania názvu tzv. odporúčaného lieku nepredpokladám z lekárskej obce súhlas s našim návrhom. Reakcie MZ sú zatiaľ opatrné s argumentom rizika non-compliance starších pacientov, ktorí môžu mať problém so zapamätaním si názvov liekov. Často pacienti lieky rozlišujú podľa veľkosti a farby tablety či grafického dizajnu obalu.

Tento argument je pochopiteľný, avšak hravo riešiteľný v rámci e-zdravia sprístupnením liekovej histórie pacienta farmaceutovi. Čo je prekvapivé, veľa kolegov farmaceutov rovnako odmieta generickú preskripciu.“

A když už jste nakousl téma e-preskripce, v jaké je na Slovensku fázi? V ČR se spustí povinná e-preskripce od ledna 2018.

„Áno, rovnako od 1. januára bude e-preskripcia povinná. Súčasťou štátneho e-healthu (s názvom e-zdravie) sa stalo riešenie zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá už od roku 2014 vedie preskripčné záznamy pacientov a v lekárni ich lekárnik identifikuje prostredníctvom čiarového kódu na lekárskom predpise.

V týchto týždňoch tento systém implementuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Tento systém (čiarové kódy na receptoch) ma byť prechodnou fázou k plnej e-preskripcii. Už od 1. januára 2018 však pacient s elektronickým občianskym preukazom (tie sú zatiaľ povinné iba pre štatutárov firiem, ale u ostatných občanov ostávajú v platnosti aj staré OP do doby ich platnosti; potom dostanú nový elektronický) môže lekára požiadať o vystavenie lekárskeho predpisu bez papiera.“

Abych tomu správně rozuměl – může požádat, nebo lékař musí vystavit jen elektronicky?

Ospravedlňujem sa, trochu som predbehol čas. Úplne exaktne je aktuálne platné znenie zákona o liekoch v znení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2018 také, že lekár musí – predpísať liek na papierové tlačivo lekárskeho predpisu, vytvoriť tzv. preskripčný záznam v elektronickej zdravotnej knižke a potvrdiť ho svojim elektronický podpisom a na papierovom lekárskom predpise uviesť tzv. identifikátor preskripčného záznamu (to je čiarový kód, ktorý načítava lekárnik).

Preskripčný záznam sa nevytvára a identifikátor o ňom sa na tlačive predpisu neuvádza iba v prípade ručného vystavenia lekárskeho predpisu, ktoré je možné pri nefunkčnosti technických zariadení alebo pri návštevnej službe. Lekár je však povinný ihneď ako je možné takýto záznam vytvoriť. Lekárnik je pri výdaji povinný vytvoriť tzv. dispenzačný záznam, teda v elektronickej knižke svojim elektronickým podpisom potvrdiť výdaj liekov.

Od 10. 8. je v MPK (meziresortní připomínkové řízení, pozn. redakce) návrh novely (jedna z tých, o ktorej hovorím vyššie), ktorá má rovnako platiť od 1. 1. 2018 a ktorá vytvára možnosť cit.: »Na základe dohody s pacientom je predpisujúci lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení oprávnený predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu elektronicky vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke. Ak predpisujúci lekár na základe dohody s pacientom predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu elektronicky vytvorením preskripčného záznamu, lekársky predpis v listinnej podobe nevyhotoví«.

Ak to teda zhrniem – ak to takto prejde, od 1. 1. 2018 bude lekár povinný vytvárať papierový aj elektronický lekársky predpis a zároveň sa bude môcť s pacientom dohodnúť, že mu stačí elektronický.“

Jak celý systém bude fungovat?

„Do konca októbra je každý lekár a farmaceut povinný požiadať o vydanie profesnej karty, ktorá bude slúžiť ako elektronický podpis na účely napríklad vytvárania preskripčných a dispenzačných záznamov. Tzv. Národný zdravotnícky informačný systém (súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.) prevádzkuje a spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií a štatistiky; prevádzku zabezpečuje v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi. Modul elektronickej preskripcie bude v správe poisťovní.“

A už probíhají nějaké testy? U nás SÚKL intenzivně ladí nové úložiště, testuje zatížení, přenosové protokoly ad.

„Systém už funguje bez problémov, keďže ide o riešenie, ktoré od roku 2015 používa Dôvera a ktoré prevzala VšZP a prevezme Union. Zároveň, vzhľadom k zrýchleniu celého procesu preskripcie a výdaja a vzhľadom k zrušeniu poplatku 17 centov za recept SLeK navrhla skrátenie splatnosti faktúr na 5 pracovných dní a tento návrh je poisťovňami akceptovaný a mal by sa prejaviť v nových zmluvách o ktorých podobe rokujeme.“

Jak se na e-preskripci dívá SLeK? Česká profesní organizace ji odmítá a varuje pacienty, že od ledna hrozí kolaps a nedostanou se k léčivým přípravkům.

„Je známe, že ani firma Kodak nebola nadšená vznikom digitálnej fotografie a určite ani výrobcov telefónnych automatov nepotešil vznik mobilných telefónov, nehovoriac o výrobcoch vzducholodí. Lekárenstvo je súčasťou celospoločenského vývoja a odmietať moderné technológie by nebolo správne. Ak však existuje riziko nefunkčnosti systému, určite naň treba upozorniť a navrhnúť riešenia ako ho sfunkčniť.“

Jak se na věc dívají lékaři? U nás vyhrožují, že lidé přijdou o péči, protože nemají počítače…

„Podobné »vyhrážky« miestami zaznievajú aj u nás, ale mám pocit, že väčšina lekárov si už začína uvedomovať, že v 21. storočí je tento druh vyhrážky pomerne smiešny. Zároveň poisťovne a štát zvažujú motivačné mechanizmy pre zapájanie lekárov.“

S e-preskripcí nepřímo souvisí i potenciální zásilkový prodej léčiv. V ČR se o něm veřejně na úrovni profesní organizace nemluví, nicméně v branži je to vcelku žhavé téma. Vzhledem k vývoji ve světě se očekává, že při jisté povolební konstelaci je legislativní změna aktuálně asi nejreálnější za poslední roky. Jak je tomu na Slovensku?

„Táto otázka zatiaľ nie je témou spoločenskej diskusie, ale je vysoko pravdepodobné, že čím bude e-zdravie rozšírenejšie, tak táto debata začne. SLeK bude určite aktívnym subjektom v takejto debate.“

Platí setrvalý názor z minulosti, tj. Rx online ne, nebo reflektujete vývoj a zejména spjatost mladé generace se sociálními sítěmi a internetem obecně?

„Nedávno som v jednej obci zachytil aktivitu starostu, ktorý v rámci obcou poskytovaných služieb vytvoril na obecnom úrade zberné miesto na lekárske predpisy (v obci je lekár, nie však lekáreň). Na ich základe zamestnanci obce vyzdvihnú lieky v lekárni a (citujem plagát) – výdaj liekov prebieha na obecnom úrade v stredu a piatok od 14.00 do 16.00.

Myslím, že z hľadiska bezpečnosti výdaja by bol online výdaj pre týchto pacientov šťastnejším riešením. Ako som uviedol vyššie, nie je správne bojovať proti technologickému pokroku, ale snažiť sa ho využiť na rozvoj lekárenstva.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.