PharmDr. Ondrej Sukeľ: Lékárník nepotřebuje advokáta své slabosti, ale katalyzátor své síly – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Filip Vrubel

Připravované změny v elektronické preskripci, lékový záznam

Třetí část exkluzivního rozhovoru s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem nejen o průběhu Dohodovacího řízení, novinkách v elektronické preskripci, jednotných doplatcích pro pacienty či možnostech zpětné regulace provozování lékáren.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Lékárník nepotřebuje advokáta své slabosti, ale katalyzátor své síly

Vloženo: 20.08.2017, 07:34 | Čteno: 21436×
PharmDr. Ondrej Sukeľ
FOTO: PharmDr. Ondrej Sukeľ

Od ledna 2017 začala na Slovensku platit rozsáhlá novela zákona o léčivech, která fakticky omezuje nežádoucí reexporty léčiv. Jak před krátkým časem informoval portál APATYKÁŘ®, dostupnost dříve díky reexportům nedostatkových léčiv se výrazně zlepšila.

Nicméně Slovenská lékárnická komora (SLeK) nijak nepolevila ve svém úsilí prosazovat prolékárnicky orientované legislativní návrhy a během posledního půlroku připravila svůj návrh změn týkající se provozování lékáren. Změn je opravdu hodně a poměrně zásadně – podobně jako v Polsku, Maďarsku a Estonsku, o kterých jako jediný informoval portál APATYKÁŘ® – mění stávající systém.

Jak by se tedy mohl změnit systém provozování lékáren na Slovensku, zda se vrátí atestace mezi požadavky pro vedoucí lékárníky, jak se na Slovensku připravují na elektronickou preskripci, zda se počítá se zavedením lékárnických výkonů a na řadu dalších otázek odpověděl portálu APATYKÁŘ® v rozsáhlém exkluzivním rozhovoru president SLeK, PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Na začátku rozhovoru jste vzpomínal dvě nepřímé novely zákona o lécích, které souvisejí například s plánovanými změnami v procesu kategorizace, či úpravami projektu e-zdraví. Můžete být konkétnější?

„V novele týkajúcej sa e-zdravia sa reflektujú všetky aspekty, ktoré elektronizácia prináša. Napríklad vyššie popísaná možnosť pacienta dostať iba elektronický recept, predĺženie platnosti preskripčného obmedzenia na 12 mesiacov, zvýšenie množstva predpísaných liekov z troch na 12 mesiacov, úprava administratívnych povinností lekára a lekárnika pri rýdzo elektronickom predpisovaní (logické zrušenia podpisovania, pečiatkovania a označovania predpisu), zavedenie výdaja humánnych liekov na základe veterinárskeho predpisu (pozn. reexportná novela striktne zaviedla výdaj kategorizovaných liekov iba pre pacienta a dodávky z distribúcie výhradne do lekárne. Do 1. 1. 2017 však mohli distribútori dodávať akékoľvek lieky aj veterinárom; od 1. 1. 2017 ich títo môžu získať iba od držiteľa registrácie, čo je značne nepohodlné. Preto ich teraz budú môcť veterinári získať v lekárňach na vet. predpis a zároveň budú musieť viesť prísnu kusovú evidenciu).

Zavádza sa tiež revolučná zmena – predpisovanie zdravotníckych pomôcok sestrami a pôrodnými asistentkami.

Novela, ktorá už prešla MPK a týka sa kategorizačného procesu nenovelizuje priamo zákon o liekoch, ale dotýka sa činnosti lekární skôr nepriamo – mení sa (zvyšuje) cenová hladina farmakoekonomickej užitočnosti lieku pre možnosť zaradenia do kategorizácie, zavádza sa možnosť poisťovní uzatvoriť dodatočné zmluvy s držiteľmi registrácie o znížení ceny lieku, zavádza sa limit úhrady nekategorizovaných liekov pri schvaľovaní výnimiek zdravotnou poisťovňou. SLeK v tomto legislatívnom procese navrhuje zrušenie zliav z doplatkov.

Ďalšia novela reflektuje navrhované zmeny v ambulantnej a ústavnej pohotovosti a v jej rámci sme navrhli úpravu lekárenskej pohotovostnej služby.“

Takže „lobbying“ ve smyslu lékárnických témat na MZ je úspěšný?

„Diskusia s Ministerstvom zdravotníctva, so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou je intenzívna, konštruktívna a neporovnateľná s minulými volebnými obdobiami. Dodám, že aj komunikácia SLeK nie je konfliktná a vynucujúca si populistické ad hoc účelové riešenia. Prichádzame s reálnymi, odôvodnenými a konštruktívnymi návrhmi, sme ochotní diskutovať a prijímať kompromisy v záujme spoločného dobra.

Ako som povedal na začiatku môjho funkčného obdobia – lekárnik nepotrebuje advokáta svojej slabosti, ale katalyzátor svojej sily. Komora nemôže byť politickou organizáciou profesionálnych funkcionárov, ale komunitou jednotlivcov so spoločným cieľom. Tým cieľom je kvalitná služba našim klientom – potenciálni pacienti – je ich 5 a pol milióna.

Výsledky hovoria samé za seba – myslím, že reexportnú novelu nám môže závidieť celá Európa a som presvedčený, že aj najbližšia novela bude mať takýto charakter.“

Uznávám, že je za současným vedením SLeK vidět značný kus práce, mohli bychom vám závidět. Nicméně není Vaše „akčnost“ dána mj. také zavedeným pravidlem „dvakrát a dost“? Budete se příští rok ucházet znovu o funkci?

„Súčasné vedenie SLeK nadväzuje na úspešnú činnosť predchádzajúcich prezídií, z ktorých každé plnilo svoju historickú úlohu nástrojmi zodpovedajúcimi dobe a hľadalo čo najlepší spôsob fungovania stavovskej samosprávy. Hovorí sa, že každá inštitúcia dokáže svoju životaschopnosť, keď prežije svoju zakladateľskú generáciu – zakladatelia komory sú dnes na prahu dôchodkového veku a myslím, že môžu byť spokojní akým spôsosobom sme sa zhostili zvereného dedičstva.

Kým Prezídium 2010-2014 bolo zamerané primárne na vnútornú reformu činnosti sekretariátu (zníženie počtu zamestnancov, definícia kompetencií a úloh zamestnancov, audit zmlúv a financií a pod.) a pripravilo tak vhodné podmienky na ďalší rozvoj, súčasné prezídium ten rozvoj vníma v duchu môjho volebného sloganu – slovenský lekárnik nepotrebuje komoru ako advokáta svojej slabosti, ale katalyzátor svojej sily.

Realizujeme mnohé projekty, ktorých spoločným menovateľom je práve kvalita farmaceuta ako garancia zdravého sebavedomia a spoločenského postavenia. Realizujeme výrazne viac ako v minulosti vlastné vzdelávacie podujatia, nadviazali sme spoluprácu s mnohými organizáciami (AOPP, KBS, AIFP, školy…), realizujeme osvetové kampane, ktoré sme napríklad prezentovali v rámci predsedníctva SR v Rade EU, začai sme vydávať odborný historický časopis a vydali sme už sedem odborných publikácií.

A vzhľadom k tomu, že ide o moje prvé volebné obdobie vo funkcii prezidenta, môžem sa vo voľbách o ňu opätovne uchádzať.“

Řekl jste, že MZ na vaše návrhy ohledně změn v provozu lékáren slyšelo. Vím, že svět a politické dění jsou dynamické, ale jaká je reálná šance na schválení a časový horizont v případě podpory? Reexporty byly také kontroverzním tématem a nakonec je podpořila většina poslanců?

„Pokiaľ by sa legislatívny proces neskomplikoval, tak reálna šanca účinnosti novely zákona je 1. január 2018. Pri protireexportnej novele došlo k vzácnej parlamentnej zhode a táto bola prijatá viac než ústavnou väčšinou. Argumenty v prospech navrhovaných zmien síce nie sú tak politicky priamočiare ako dostupnosť liekov, ale som presvedčený, že sú dostatočne odborne relevantné.

Verím, že konštruktívnou diskusiou s poslancami dospejeme k spoločnej zhode o potrebe prestať vnímať lekárenstvo ako univerzálnu obchodnú príležitosť a nastúpime cestu jeho skvalitňovania v prospech rozvoja praktickej farmácie ako pomáhajúcej profesie. Slovenská lekárnická komora opakovane dokazuje, že vie a chce byť zodpovedným partnerom, ktorého záujmom je stabilita, funkčnosť a vysoká odbornosť slovenských lekárnikov. Týmto cieľom podmieňujeme všetky naše aktivity.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.