Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Lékárníci jsou profesionálové a nejdou do něčeho, co jde proti jejich přesvědčení

Druhá část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Polská regulace v praxi II – Limitace vlastnictví lékáren může učinit lékárnu neprodejnou

Vloženo: 26.03.2018, 06:13 | Čteno: 20609×
FOTO: CEPD N.V.

Jak exkluzivně zjistil portál APATYKÁŘ®, inspektoři polského Hlavního farmaceutického inspektorátu (GIF) začnou v jednotlivých polských vojvodstvích odebírat povolení k provozu subjektům, které – jak před, tak po vstupu v platnost legislativy „lékárny lékárníkům“ – překročily 1% limit počtu lékáren v daném vojvodství.

Stávající v platnosti

Zároveň GIF potvrdil, že subjektům, které ke dni vstupu v platnost zákona, tj. 25. června 2017, provozovaly v Polsku více než 4 lékárny, ale nepřesáhly 1% lékáren v daném vojvodství, bude povolení zachováno.

GIF také zdůraznil, že počet povolení pro tyto subjekty nemůže být dále navýšen (např. v důsledku fúze či akvizice jinou společností, navýšením podílu či převzetím akcií atd.) a v takových případech budou povolení získaná tímto způsobem zrušena.

Hlavní inspektorát tak znovu vzkázal, že bude uplatňovat zákonnou pravomoc, která má účinně předcházet situacím, kdy některé subjekty obcházejí zákon převzetím kontroly nebo převzetím následných subjektů provozující nezávislé lékárny.

Co říká zákon

Inspektorát vydal stanovisko na základě dotazu Polské lékárnické komory, která jej požádala o jeho výklad uplatňování příslušného článku farmaceutického zákona ze dne 6. září 2001.

Podle něj je licenční orgán povinen zrušit povolení k provozování lékáren, pokud subjekt, který lékárny převezme získáním podílu v jiné společnosti nebo společnostech provozujících lékárny povede k situaci, kdy:

 • osoba nebo osoby ovládané, přímo či nepřímo, zejména dceřiné společnosti ve smyslu ustanovení o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, provozují celkem více než 1% všech lékárnách ve vojvodství,
 • je členem kapitálové skupiny ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, jejíž členové provozují ve vojvodství více než 1% veřejných lékáren nebo,
 • je společníkem, včetně partnera, ve společnosti nebo společnostech, které společně provozují alespoň 4 veřejné lékárny nebo,
 • provozuje nejméně 4 veřejné lékárny nebo,
 • subjekt nebo subjekty, které přímo nebo nepřímo ovládá, zejména dceřiná společnost nebo subjekt ve smyslu ustanovení o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, provozují nejméně 4 veřejné lékárny nebo,
 • je členem kapitálové skupiny ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, jejíž členové společně vlastní nejméně 4 veřejné lékárny.

Výklad zákona GIF

Hlavní farmaceutický inspektorát uvedl, že příslušné ustanovení bude ve své praxi uplatňovat následovně:

 1. V případě potvrzení překročení 1% provozovaných veřejných lékáren v daném vojvodství (stejně jako ovládající osobou ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele), má příslušný farmaceutický inspektor v daném vojvodství zvážit zahájení řízení o odnětí povolení k provozování veřejné lékárny na základě farmaceutického zákona v souvislosti s ukončením souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy, které jsou povinné k provozování obchodní činnosti uvedené v povolení,
 1. v souladu s novelizací zákona ze dne 7. dubna 2017 zůstávají v platnosti povolení k provozování lékáren vydané před 25. červnem 2017,
 2. výše uvedené ustanovení nepředstavuje omezení uplatňování dotčeného §99 daného zákona ze dne 6. září 2001 vůči subjektům, které byly oprávněny provozovat veřejnou lékárnu před 25. červnem 2017, ale vzhledem k právním úkonům (nákup akcií nebo podílových listů) uskutečněným po 24. červnu 2017 provozují nejméně čtyři lékárny (také jako ovládající osoby ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele),
 3. v případě subjektů, které podle předpisů platných do 25. června 2017 provozovaly nejméně čtyři veřejné lékárny (jakož i ovládající osoby ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele) neexistují žádné důvody pro zahájení řízení o odnětí licence k provozování veřejné lékárny,
 4. v případě subjektů, které podle předpisů platných do 25. června 2017 provozovaly nejméně čtyři veřejné lékárny (stejně jako ovládající osoby ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže a ochraně spotřebitelů) jsou důvody pro zahájení řízení o odnětí povolení, pokud subjekt navýšil počet provozovaných veřejných lékáren v důsledku právních úkonů uskutečněných po 24. červnu 2017, nicméně řízení o zrušení povolení se může vztahovat pouze na ty lékárny, které výše uvedené subjekty začaly provozovat v důsledku právních úkonů po 24. červnu 2017.

Inspektorát poukázal na to, že řízení uvedené v odstavci 5 má zabránit situaci, kdy osoby provozující více než čtyři veřejné lékárny před 25. červnem 2017, budou využívat ustanovení novely zákona ze dne 7. dubna 2017 k tomu, aby obešly zákon – tím, že převezmou kontrolu nebo převezmou jiné subjekty provozující veřejné lékárny – po 24. červnu 2017.

Velké riziko pro nezávislé

Portál APATYKÁŘ® už dříve jako jediný upozornil na rizika nového ustanovení zejména pro nezávislé lékárny. V případě, že lékárník bude chtít lékárnu prodat, může se snadno dostat do problémů. Pokud by nový provozovatel (síť) po nákupu přesáhl 1% limit, o lékárnu nemusí mít zájem. Stejně tak samostatný lékárník, který by lékárnu chtěl koupit, ale nesplnil by demografická kritéria či počet 4 lékáren.

Paradoxně se tak může řada lékáren stát neprodejnými, anebo se prodej bude realizovat za výrazně nižší cenu, než si lékárník mohl díky obratu či poloze představovat. Nový provozovatel se sice může rozhodnout, že lékárnu – např. lépe situovanou než jeho stávající – v dané oblasti koupí, ale bude muset zavřít jinou. Na lékárníka tak může vyvinout tlak na cenu.

O některých reálných případech již portál APATYKÁŘ® dříve informoval. Jde tak o další „prolékárnické“ ustanovení, které se v konečném důsledku může obrátit proti samotným lékárníkům. Regulátor totiž správně uvádí, že cílem zákona je ochrana hospodářské soutěže, nikoli nezávislých lékárníků, jak si mnozí, i v ČR, nesprávně vykládají.

I proto portál varuje před snahami o podobné regulace, které se objevily také v ČR. Zejména provozovatelé-lékárníci by si tak měli důkladně rozmyslet, zda jim regulace skutečně přinese kýžený efekt.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» Cesta k „polské revoluci“ volná – senátoři přijali regulaci lékárenství
» Novela farmaceutického práva zveřejněna v polské Sbírce zákonů
» Novela polského farmaceutického práva jde do druhého čtení bez vlastnictví lékáren lékárníky
» Polská regulace v praxi – Lékárníci nemohou zapůjčit pacientům inhalátory, byla by to reklama
» Polská regulace v praxi III – Demografická a geografická pravidla platit nemusejí
» Polská regulace v praxi IV – Koupená licence platí, nemusí splňovat 1% pravidlo
» Polská regulace v praxi V – Regulátor pokutoval lékárnu za informace o generické substituci
» Polská regulace v praxi VI – Franšízy, aneb legální řetězce
» Polská regulace v praxi VII – Po dvou letech přišlo 83 měst o lékárnu, dostupnost péče na venkově se snížila
» Polská revoluce dokončena – Senát schválil „lékárny lékárníkům“
» Polská revoluce: Lékárny lékárníkům, maximálně čtyři na provozovatele a demografická kritéria
» Polské MZ bude zvažovat povinný 51% podíl lékárníků v lékárně
» Polské MZ chce změny v provozování pouze u nových lékáren
» Polské MZ vyhlásilo boj dumpingovým cenám sítí a zvažuje stanovení sortimentu lékáren
» Polské senátní výbory doporučily schválit novelu farmaceutického práva beze změn
» Polsko má nakročeno k revoluční změně – poslanci schválili lékárny pouze pro lékárníky
» Polsko nevylučuje moratorium na vznik nových lékáren, sítě rostou alarmujícím tempem
» Polský president podepsal novelu farmaceutického práva
» Polský regulátor: Podmínka 4 lékáren na provozovatele neplatí, pokud existoval před novelou zákona
» Polský Sejm schválil revoluční novelu upravující vlastnictví lékáren
» Polský soud: Limit 1 % lékáren v daném vojvodství se vztahuje pouze na nová osvědčení
» Polský soud: Regulátor postupoval v rozporu se zákonem, když po akvizici odmítl změnit povolení k provozu lékárny
» Polští lékárníci lobbovali u presidenta
» Polští lékárníci provozovatelé doporučují radikálně snížit počet lékáren
» Polští majitelé lékáren budou chtít 10 mld. PLN po Státní pokladně v případě omezení trhu
» Polští poslanci chtějí odvolat ministra zdravotnictví, mj. i kvůli změnám v lékárenství
» Polští poslanci podpořili změny v provozování lékáren
» Provozovatelé polských rodinných lékáren nechtějí regulaci lékáren, mladí v malých pracovat nechtějí
» Revoluční novela měnící polské lékárenství oficiálně předložena v Sejmu
» V Polsku vrcholí boj o „lékárny lékárníkům“

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.