Tribunál EU: Dýňová semínka se nemohou jmenovat Styriagra, pletla by se s Viagra – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Emergentní systém a výpadky léčiv

Třetí část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Tribunál EU: Dýňová semínka se nemohou jmenovat Styriagra, pletla by se s Viagra

Vloženo: 15.05.2018, 07:02 | Čteno: 11386×
FOTO: Soudní dvůr EU

Tribunál EU ve svém nejnovějším rozsudku rozhodl, že označení Styriagra pro dýňová semínka nemůže být zapsáno jako ochranná známka. Užívání tohoto označení totiž může neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Viagra.

Původní spor

Dne 10. září 2013 podala žalobkyně, rakouská společnost Gall Pharma, žádost o zápis EU ochranné známky Úřadu pro ochranu duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO). Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Styriagra (od anglického označení rakouské spolkové země „Styria“, Štýrsko).

Společnost ji požadovala pro výrobky spadající do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb s popisem „Konzervované, zmrazené, sušené ovoce a zelenina, zejména dýňová semínka“.

Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Evropské unie dne 8. října 2013.

Dne 20. prosince 2013 podala vedlejší účastnice sporu, společnost Pfizer, námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny zboží uvedené v žádosti.

Námitky byly založeny na slovní EU ochranné známce Viagra, podané dne 19. dubna 1996 a zapsané dne 21. dubna 1998 pod číslem 233890, týkající se výrobků zařazených do třídy 5 a odpovídajících popisu „farmaceutické a veterinární přípravky a látky“.

Dne 5. března 2015 námitkové oddělení námitky zamítlo, proti čemuž podala 13. dubna 2015 vedlejší účastnice podala u EUIPO námitky.

Rozhodnutím ze dne 13. června 2016 pátý odvolací senát EUIPO vyhověl odvolání a zamítl přihlášku ochranné známky pro všechny uvedené výrobky. Nejprve konstatoval, že dotčená označení byla celkově podobná, avšak v nízkém rozsahu.

Zadruhé rozhodl, že významná známka starší ochranné známky se vztahuje nejen na spotřebitele dané skupiny výrobků, ale také na celé obyvatelstvo Evropské unie. Byl však toho názoru, že dobré jméno starší ochranné známky se omezuje na farmaceutické přípravky určené k léčbě erektilní dysfunkce u mužů a nevztahuje se na potraviny a nápoje.

Zatřetí odvolací senát upřesnil, že zatímco výrobky označené starší ochrannou známkou byly zaměřeny na dospělou mužskou populaci, která trpí erektilní dysfunkcí, zdravotnické pracovníky, kteří předepisují tyto léčivé přípravky a lékárníky, cílí výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka na průměrné spotřebitele.

Odvolací senát měl za to, že existence neoprávněné výhody musí být posouzena s ohledem na průměrné spotřebitele výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, kteří mohou být rovněž spotřebiteli výrobků označených starší ochrannou známkou nebo kteří ji alespoň znají.

Začtvrté, vzhledem k podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, síle dobré známosti starší ochranné známky a překrývání mezi relevantní veřejností pro dotčené výrobky, odvolací senát rozhodl, že spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami pro spotřebitel, zejména rakouské, existuje.

Konkrétně uvedl, že i když se zboží lišilo svým charakterem a účelem použití, některé afrodiziakální účinky by mohly být připisovány sušenému a konzervovanému ovoci a zelenině, což by mohlo vyvolat asociace v mysli příslušné veřejnosti.

Za páté měl za to, že existuje vysoká pravděpodobnost, že užívání přihlášené ochranné známky bez řádné příčiny by neoprávněně užívalo rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by ji to mohlo poškodit.

Posouzení Tribunálu

Odvolací senát ve svém aktuálním rozsudku uvedl, že žalobkyně opírá své odvolání o nesprávné posouzení podobnosti ochranných známek, dobrého jména starší ochranné známky a spojení mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou. Rovněž zpochybňuje existenci nebezpečí neoprávněné výhody vyplývající z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky.

Vzhledem k tomu, že koncepční srovnání nemá žádný vliv na celkové srovnání, jelikož obě označení nemají žádný význam v žádném z jazyků Evropské unie – což žalobkyně nespochybňuje – odvolací senát se nedopustil nesprávného posouzení, když shledal, že celkově existuje poměrně malá míra podobnosti mezi ochrannými známkami.

Pouhá skutečnost, kterou žalobkyně vytýká, že podstatná část obyvatelstva bude znát starší ochrannou známku pouze z doslechu a nebude mít přesné informace o zboží, jelikož není spotřebitelem těchto výrobků, je pro účely posouzení dobré známosti této ochranné známky irelevantní, a tudíž pro spojitost mezi ochrannými známkami.

V důsledku toho se odvolací senát nedopustil pochybení, pokud jde o výrobky, pro které má být dobrá známost hodnocena, nebo pokud jde o příslušnou veřejnost, aby určil rozsah dobré známosti starší ochranné známky.

Senát zdůrazňuje, že EUIPO a jeho odvolací senáty mohou zpravdila vycházet z národních rozsudků. V projednávaném případě byl tento rozsudek, který se týká ochranných známek Styriagra a Viagra, zmíněn pouze pro ilustraci a pro úplnost.

V každém případě jsou rozdíly mezi rakouským a projednávaným případem, které žalobkyně zdůraznila, zejména skutečnost, že jedna byla obrazová, byly mírně odlišné od dotčených ochranných známek, a že semena, na která se vztahuje ochranná známka Styriagra, jsou modrá, potažená cukrem. Na rozdíl od tohoto případu tak nelze zpochybnit existenci spojení mezi dotčenými ochrannými známkami u rakouských spotřebitelů.

Odvolací senát se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že dospěl k závěru, že spotřebitelé prokáží spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami.

Z napadeného rozhodnutí tedy vyplývá, že odvolací senát správně zohlednil všechny relevantní skutečnosti ve smyslu stávající judikatury.

Zaprvé žalobkyně tvrdí, že skutečnost, že ve svém rámci a pod jinými ochrannými známkami jsou doplňky stravy určené ke stimulaci libida, neznamená, že potraviny zahrnuté pod přihlašovanou ochrannou známkou jsou prodávány za tímto účelem. Pod názvem Produkte für Liebe na internetových stránkách žalobkyně neexistuje žádné zboží, které obsahuje nebo vychází z konzervovaného, zmrazeného, sušeného a vařeného ovoce a zeleniny, konkrétně na dýňových semenech, a tím spíše, neexistuje žádné zboží označené ochrannou známkou Styriagra.

V tomto ohledu je třeba konstatovat, že vzhledem k tomu, že konkrétní marketingové strategie se mohou časem lišit v závislosti na přání majitelů těchto ochranných známek a odpovídají jejich reálným nebo předpokládaným obchodním záměrům, které jsou ze své podstaty subjektivní, nesmějí být při posuzování existence nebezpečí, že by užívání přihlášené ochranné známky bez řádné příčiny neoprávněně získalo výhodu z rozlišovací způsobilosti nebo dobré známosti starší ochranné známky.

Kromě toho není majitel starší ochranné známky povinen prokázat, že typ poškození své ochranné známky je skutečný a současný. V tomto ohledu je třeba uvést, že i když se odvolací senát skutečně odvolával na důkazy týkající se konkrétních marketingových strategií pro výrobky žalobkyně, jednalo se pouze o úplnost, aby podpořila své počáteční odůvodnění. Z toho plyne, že i když jsou opodstatněné, argumenty žalobkyně vycházející z nesprávného skutkového zjištění o způsobu prodeje jejího zboží, včetně napadení příloh vedlejších účastníků před EUIPO, jsou neúčinné a musejí být zamítnuty.

Zadruhé žalobkyně tvrdí, že žádný z výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou nemá žádný vliv na sexuální výkon nebo libido. Konkrétněji, pokud jde o dýňová semínka, myšlenka, že mají účinek na zvýšení potence nebo libida, je široce rozšířený omyl a jednak jejich preventivní účinek na onemocnění prostaty, který nebyl dostatečně prokázán vědeckými údaji, nemá nic společného s léčbou erektilní dysfunkce.

Proto by žádný průměrný spotřebitel, který by byl přiměřeně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný, nevztáhl vlastnosti léčivého přípravku na předpis pro léčbu erektilní dysfunkce uváděný na trh pod starší ochrannou známkou na rostlinný přípravek určený nanejvýš jako preventivní léčba onemocnění prostaty.

Otázka věrohodnosti údajných afrodiziakálních vlastností některých výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, nebo dokonce otázka, zda mohou tyto výrobky získat stejnou výhodu jako léčivý přípravek pro léčbu erektilní dysfunkce, na který se vztahuje starší ochranná známka je irelevantní.

Záleží na tom, že si je široká veřejnost s průměrnou mírou pozornosti bude chtít koupit, protože si myslí, že budou mít podobné vlastnosti, jako je image zlepšení sexuálního života, a to díky přenosu pozitivních asociací představovaných dojmem starší ochranné známky (viz rozsudek ohledně ochranné známky Viaguara). Ze stejných důvodů nejsou další argumenty žalobkyně týkající se rozdílu mezi poruchami libida a erektilní dysfunkcí relevantní a musejí být rovněž zamítnuty.

Zatřetí, pokud jde o veřejnost, u níž musí být určeno nebezpečí neoprávněné výhody, tvrdí žalobkyně, že velmi specifická veřejnost, na kterou jsou výrobky starší ochranné známky cíleny, protože si je vědoma medicínských vlastností těchto výrobků, nevztahuje vlastnosti starší ochranné známky na požadovanou známku.

Tato argumentace tak musí být rovněž zamítnuta v rozsahu, v němž je třeba posoudit riziko, že vlasnosti starší ochranné známky budou vztaženy na přihlašovanou ochrannou známku ve vztahu k veřejnosti přihlašované ochranné známce.

Začtvrté, co se týče vnímání zobrazení, jak je vnímá veřejnost u přihlašované ochranné známky, žalobkyně argumentuje rozdíly mezi výrobky, které zpochybňují jakékoli riziko neoprávněné výhody.

Odvolací senát tak měl pravomoc dospět k závěru, že i když jsou výrobky odlišné, vzhledem k ostatním skutečnostem, jako je podobnost ochranných známek, ačkoli je nízká, významná reputace starší ochranné známky – dobré jméno, které cílí na širokou veřejnost u přihlašované ochranné známky – a skutečnost, že afrodiziakální účinky jsou někdy přičítány přírodním produktům, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, je možné, že by si široká veřejnost vytvořila vazbu mezi oběma známkami a vztáhla pozitivní vlastnosti starší ochranné známky na výrobky přihlašované ochranné známky.

Argumenty žalobkyně tudíž nejsou dostatečné, aby zpochybnily fakt, že existuje nebezpečí, že by přihlašovaná ochranná známka bez řádného důvodu těžila neoprávněně z dobré pověsti starší ochranné známky. Žaloba tedy musí být zamítnuta v plném rozsahu.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.