EK: Členské státy mohou omezit paralelní obchod s léčivými přípravky – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
PharmDr. Zuzana Baťová, Ph.D.

Kontrolní činnost, (ne)spolupráce s lékárenským terénem, mezinárodní spolupráce

Druhá část exkluzivního rozhovoru s PharmDr. Zuzanou Baťovou, Ph.D., ředitelkou slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nejen o antireexportní novele zákona o léčivech, přípravě na online ověřování léčiv či mezinárodní spolupráci.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci).
VÍME PRVNÍ

EK: Členské státy mohou omezit paralelní obchod s léčivými přípravky

Vloženo: 17.05.2018, 15:16 | Čteno: 11516×
FOTO: APATYKÁŘ®

Evropská komise dnes rozhodla o ukončení řízení o nesplnění povinnosti týkající se paralelního obchodu s humánními léčivými přípravky, která vedla proti Polsku, Rumunsku a Slovensku.

Ve veřejném zájmu ano

Komise zaujala nový přístup, který se odráží rovněž ve způsobu, jímž vyřizuje případy porušení Smlouvy a strategicky upřednostňuje řešení určitých případů, přičemž pečlivě zohledňuje nejrůznější veřejné i soukromé zájmy, které jsou ve hře.

Paralelní dovozy a vývozy léčivých přípravků jsou v rámci jednotného trhu zákonnou formou obchodu. Členské státy však mohou v určitých případech paralelní obchod omezit, pokud jsou daná opatření odůvodněná, rozumná a přiměřená k zajištění legitimního veřejného zájmu, jakým je například zajištění odpovídajícího a nepřerušovaného zásobování obyvatelstva léčivými přípravky.

Nedostatečné a přerušované zásobování lékáren humánními léčivými přípravky je závažný a stále častěji se vyskytující problém, který se v posledních letech projevil v řadě členských států a může vážně ohrozit léčbu pacientů. Komise si je vědoma, že paralelní obchod s léčivými přípravky může být jednou z příčin nedostatku některých humánních léčivých přípravků.

Široká dohoda

Sladění nutnosti respektovat volný pohyb zboží s právem pacientů na přístup ke zdravotní péči vyžaduje nalezení křehké rovnováhy. Po pečlivém zvážení Komise konstatovala, že k rychlému a efektivnímu vyřešení této složité situace, která může mít negativní dopad na zdraví evropských občanů, je potřeba hledat jiné cesty než protiprávní jednání.

Komise se domnívá, že by se měl rychle uskutečnit strukturovaný dialog za účasti všech dotčených stran. Přitom je i nadále odhodlána podporovat členské státy v jejich úsilí zajistit, aby občané měli včasný přístup k cenově dostupné, preventivní a léčebné zdravotní péči dobré kvality.

Za tímto účelem shromáždí od členských států a jiných zúčastněných stran další informace, což umožní projednat plnění tohoto závazku veřejné služby a omezení vývozu v pracovní skupině Komise pro humánní léčiva (Farmaceutický výbor).

Důvody

Paralelní obchod umožňuje velkoobchodníkům nakupovat léčivé přípravky v jednom členském státě (obvykle tam, kde jsou i ceny nižší) a prodávat do jiných členských států (kde jsou ceny vyšší). Paralelní dovozy a vývozy léčivých přípravků jsou slučitelné s volným pohybem zboží (článek 34 SFEU).

Omezení tohoto obchodu mohou být výjimečně zavedena, pokud to odůvodňují naléhavé požadavky veřejného zájmu, jako je ochrana lidského zdraví a života a neexistují žádné jiné méně omezující prostředky k dosažení tohoto cíle (článek 36 SFEU).

Problém nedostatku humánních léčivých přípravků v EU byl projednán na neformálním zasedání ministrů pro zdravotnictví, které se konalo ve dnech 3. a 4. října 2016 v Bratislavě.

Evropský parlament přijal 2. března 2017 své usnesení o možnostech EU pro zlepšení přístupu k léčivým přípravkům. Parlament v tomto usnesení vyzval Komisi a Radu EU, aby analyzovaly příčiny nedostatku léčiv s pravidly EU týkajícími se povinnosti zajistit nepřetržité dodávky (článek 81 směrnice 2001/83/ES).

To je neoddělitelně spojeno s cenovou dostupností léčivých přípravků pro pacienty a souvisejícími cenovými politikami v různých členských státech, pro které mají výlučné kompetence.

Dne 8. prosince 2017 Rada uspořádala výměnu názorů na farmaceutickou politiku v EU. Komise zde zdůraznila svůj závazek podporovat členské státy, aby zajistily právo občanů na včasný přístup k dostupné, preventivní a léčebné péči dobré kvality.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena

TÉMATICKÝ OKRUH:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.