Rakouský antimonopolní úřad šokoval komoru – doporučil výraznou liberalizaci lékárenství – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Filip Vrubel

Sdílený lékový záznam pacientů – kompletní přehled

Druhá část exkluzivního rozhovoru s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem mj. o novinkách v elektronické preskripci, proč budou lékárny hlásit koncové ceny, jak bude fungovat sdílený lékový záznam a kdo do něj bude moci nahlížet.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Rakouský antimonopolní úřad šokoval komoru – doporučil výraznou liberalizaci lékárenství

Vloženo: 23.05.2018, 05:47 | Čteno: 11180×
FOTO: APATYKÁŘ®

Rakouský Spolkový úřad pro hospodářskou soutěž (BWB) zveřejnil první část své analýzy rakouského zdravotnického trhu zaměřující se na lékárenství a návrhy na změny. Rozvířil tím velmi intenzivně dlouhodobě stojaté vody rakouského systému a šokoval Rakouskou lékárnickou komoru. Na rakouské poměry totiž navrhuje nebývalou liberalizaci.

Součástí reforem i změny v lékárenství

Od počátku roku 2017 analyzuje BWB rakouský trh a v rámci sektorového šetření vyhodnocuje podmínky hospodářské soutěže v oblasti zdravotnictví (trh lékáren, sanitních a záchranných služeb, zdravotního pojištění a nemocnic) a jejich vliv na lepší služby pro pacienty. Studie je založena na vyhodnocení názorů jednotlivých účastníků, jakož i odborníků, vědeckých rešerších a šetření ze strany vnitrostátních orgánů.

Cílem je identifikovat možná narušení hospodářské soutěže a příležitosti pro liberalizaci trhu, které by podnikatelům poskytly větší manévrovací prostor a přinesly výhody pro spotřebitele. Studie mj. ukázala, že určitá míra konkurence může také vést ve zdravotnictví k lepšímu zásobování a zvýšení kvality produktů a služeb.

První dílčí zpráva se zaměřuje na lékárenství a analyzuje potenciální omezení hospodářské soutěže na trhu veřejných lékáren, zejména s ohledem na vstup nových lékáren na trh (test potřebnosti), vlastnictví lékáren (zákaz cizího a vícečetného vlastnictví, či počet poboček), jakož i pravidla pro provozování lékáren (otevírací doba, rozsah služeb, online obchod, omezení prodeje OTC léčiv výhradně na lékárny).

Jak uvádí BWB, rakouský trh je velmi rigidní a dosud neprošel žádnou detailní analýzou z hlediska umožnění konkurence. Protože nová vláda zvažuje významnou reformu zdravotnictví, měla by do ní začlenit také lékárenský sektor a využít zjištěné výsledky. A to z důvodu, že konkurence vede k posílení inovační schopnosti podniků, lepší kvalitě výrobků či služeb a lepším cenám pro konečné spotřebitele.

Hlavní doporučení

BWB doporučuje zrušit nebo výrazně změnit tzv. test potřebnosti (poptávka po lékárenské službě) pomocí zákonných opatření. Současně s tím chce zachovat zákaz řetězců a vlastnictví lékáren ze strany třetích osob tak, aby držitel osvědčení měl i nadále odbornou kvalifikaci farmaceuta a mohl provozovat pouze jednu veřejnou lékárnu.

Tím bude zamezeno další vertikální integraci farmaceutického velkoobchodu na trhu lékáren a souvisejícím rizikům, jako je izolace trhu.

Jako další opatření navrhuje zákonné zvýšení počtu pobočkových lékáren k hlavní lékárně na tři připadající na jednoho lékárníka (nyní pouze jedna). Určité posílení pozice lékárníka v dané oblasti má být kompenzováno úpravou otevírací doby, která je v současnosti velmi striktní a kritizují ji i samotní lékárníci.

S tím souvisí i návrh zrušit všechny předpisy Rakouské lékárnické komory, které si určila sama, nicméně nemají oporu v zákoně (vyplývají např. jen z řádů, které si komora interně stanovila). Tj. dát je do souladu se zákonem.

Konkrétně se jedná např. o možnost zásobovat jednou lékárnou okruh pacientů a spotřebitelů v okolí 6 km. To je sice dáno zákonem, nicméně realita se značně liší. A to z důvodu, že lékárna musí pro zásobování získat souhlas zemské komory. Jak ukazují rešerše BWB, pokud např. lékárník, který má o takové povolení zájem nesdílí ve všem souhlasný názor s komorou, může mít se získáním příslušného souhlasu velké problémy.

To dokazují i některé případy z předchozích let, kdy se např. o toto povolení musela jedna lékárnice ze spolkové země Oberösterreich soudit, protože v některých ohledech nesdílela výklad komory.

BWB také navrhuje rozvolnění právních předpisů s cílem rozšířit spektrum poskytovaných služeb v lékárnách s využitím odborných znalostí personálu.

Konečně, BWB navrhuje liberalizaci na trhu OTC léčiv. O tu se dlouhodobě u našich jižních sousedů snaží drogistický řetězec dm drogerie soudní cestou. Teď se zdá, že je uvolnění trhu zatím nejblíže.

Radikálním krokem je pak návrh na uvolnění online prodeje OTC léčiv bez návaznosti na kamennou lékárnu, jako je tomu dosud. Podle BWB je tato praxe běžná i v jiných evropských zemích a osvědčila se.

Současně by se OTC přípravky měly nabízet i mimo lékárny (např. drogerie), což, podle regulátora, povede k nižším cenám. Nyní je tento trh velmi monopolizovaný a lékárny nic nenutí snížit si své marže.

V každém případě mají být ale pro spotřebitele zachovány poradenské služby, které musejí být poskytovány výhradně vysokoškolsky vzdělaným lékárníkem. Současně musejí být pro jiné prodejce zachována přísná pravidla platící pro lékárny z důvodu zachování bezpečnosti a vysoké kvality.

Komora šokována

Logicky velmi kriticky se ke zveřejněným závěrům vyjádřila Rakouská lékárnická komora. Ta je analýzou šokována. Podle ní právě rozvolnění provozu lékáren nevede k poskytování kvalitních služeb po celé zemi, ale pouze v ekonomicky lukrativních oblastech. Jako příklad jmenovala Německo (paradoxně někteří čeští zastánci regulace lékárenství naopak Německo uvádějí jako vzorový příklad).

Větší konkurence, podle komory, povede jen k tomu, že lékárny rezignují na poskytování nyní prodělečných, ale pro pacienty potřebných služeb. Mezinárodní studie ukazují, že větší konkurence nevede k nižším cenám, ani k lepšímu poradenství.

Komora se rovněž ostře pustila do uvolnění zřizování pobočkových lékáren. Podle ní jen důsledné vyhodnocování demografických a geografických kritérií vede k celoplošnému pokrytí lékárnami i ve venkovských oblastech.

Evropská srovnávací studie lékárenských systémů v deregulovaných zemích, jako je Spojené království, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a regulovaných zemích, včetně Dánska, Finska, Španělska a Rakouska naopak ukazují, že liberalizace nemá pozitivní vliv na lepší péči. Komora analýzu BW odmítla jako naprosto povrchní.

Jak uzavírá reakci komory její presidentka Mag. Pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, studie je založena výhradně na komerčních faktorech, ale naprosto ignoruje nejdůležitější věc – bezpečnost léčby a zdraví obyvatel.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.