Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Udělali jsme hluboký audit činností komory a to, co dříve šlo do neefektivních lidí a prostor vracíme členům

Druhá část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Norské lékárny provedly za první měsíc v rámci nové placené služby 470 konzultací

Vloženo: 06.06.2018, 06:00 | Čteno: 13941×
FOTO: Apotek 1

Během prvního měsíce spuštění konzultační služby Medisinstart provedly norské lékárny celkem 470 rozhovorů s příslušnými pacienty. Většina pacientů byla z věkové skupiny 55-89 let s mírnou převahou žen.

420 iniciačních konzultací

V rámci služby Medisinstart jsou prováděny dvě navazující podrobnější konzutace s lékárníkem. Zatím bylo dokončeno 420 úvodních konzultací a 50 následných.

Ze 420 úvodních konzultací, které byly dokončeny, několik identifikovalo, že pacienti zapomněli užít léčivý přípravek poté, co začali se svou léčbou. Ve 36 % případů se konzultace týkala více než jednoho léčiva.

Většina pacientů, kteří absolvovali konzultace v rámci služby Medisinstart, byla z věkové skupiny 55-89 let, přičemž drtivá většina byla ve věkové skupině 70-74 let, s mírnou převahou žen.

Asociace norských lékáren nyní vyhodnocuje několik dotazů, které obdržela z lékáren po spuštění služby ohledně její realizace. Díky široké edukaci lékárníků se týkají pouze vylepšení stávajících konzultací, která reflektují reálnou praxi.

První dvě indikace

Už dříve exkluzivně informoval portál APATYKÁŘ®, že norská vláda na podzim 2017 rozhodla, že stát bude financovat další službu speciálního lékového poradenství v lékárnách. V březnu proběhla odborná příprava lékárníků, od 2. května je služba spouštěna postupně ve všech lékárnách.

Vláda v rozpočtu na rok 2018 alokovala 4 mil. NOK na novou službu konzultací (Medisinstart), které lékárníci poskytnou pacientům, kteří začínají nově užívat léčivý přípravek na léčbu vysokého cholesterolu či tlaku. Lékárníci za každou takovou konzultaci pro jednoho pacienta obdrží 450 NOK.

Iniciační poradenská služba Medisinstart byla zavedena pro definované skupiny pacientů jako veřejně financovaná služba. Zahrnuje pacienty s kardiovaskulárním onemocněním a také ty, kteří začínají užívat perorální antitrombotika, antihypertenziva a/nebo statiny, kdy lékař očekává problémy při dodržování farmakoterapie. Do budoucna se zvažuje rozšíření i na další skupiny pacientů.

Na doporučení lékaře

Služba měla být původně poskytována pouze na základě doporučení lékaře, protože je za stav pacienta zodpovědný právě on, což kritizovala Norská lékárnická asociace. Nicméně koncem roku zdravotní výbor norského parlamentu podpořil poskytnutí služby i na základě vyžádání samotným pacientem.

Rozsáhlé vzdělávání

Lékárnická asociace od konce roku 2017 spustila e-learningové kurzy a v březnu proběhla další odborná příprava lékárníků. Trénink sestával ze sedmi různých kurzů a praktických cvičení a řešení kazuistik.

Lékárníci mají k dispozici i tištěné materiály a brožury pro pacienty a součástí školení byla rovněž setkání s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky. Asociace vyvinula i vlastní modul pro elektronický záznam v rámci jednotného lékárenského IT systému norských lékáren FarmaPro. Poprvé je tak odborná zdravotní služba dokumentována v lékárnách, protože je definována jako zdravotní péče.

Lékárny proběhlou konzultaci elektronicky zaznamenají prostřednictvím svého systému do elektronického záznamu pacientů, pacient dostane kopii tohoto záznamu, přičemž lékárny záznam nemusejí posílat povinně lékaři.

Lékař má do elektronického záznamu pacienta přístup online, takže si informaci může vyvolat. Poslední změnou je i to, že první navazující konzultace nemusí být striktně provedena v lékárně, ale může proběhnout i ve formě strukturovaného telefonátu.

Medisinstart

Medisinstart je inovativní lékárenská služba rozšířeného poradenství u pacientů, kteří začínají užívat nový léčivý přípravek, jejímž cílem je zvýšit compliance. A výsledky dokumentované studie, kterou norští lékárníci realizovali v letech 2014-2015, ukazují, že služba má smysl.

Pacientům využívajícím tuto službu jsou nabídnuty dva navazující rozhovory s lékárníkem, 1-2 týdny a 3-5 týdnů po výdeji nového receptového léčiva. Následné konzultace jsou strukturovány v rámci seznamu daných otázek, které má lékárník k dispozici. Otázky umožňují vedení rozhovoru o správném užívání nového léčivého přípravku, co dělat při vynechání dávky a jak zabránit či ulevit od běžných vedlejších účinků.

Medisinstart také poskytuje možnost řešení případných nedorozumění a špatnému pochopení užívání přesně podle potřeb pacienta. Lékárník konzultace cíleně a podle přesně stanoveného postupu dokumentuje a zaznamenává také, která opatření si pacient a lékárník souhlasili.

Opatření uvedená v prvním rozhovoru pak navazují ve druhém. Lékárenské poradenství o správném užití léčiv a pomoc při řešení jednoduchých problémů či obav v raném stadiu pomáhá pacientovi získat dobrou kontrolu nad svou léčbou.

Poradenství k inhalátorům

V březnu 2016 spustilo Norsko další novou službu poradenství pacientům s astmatem a CHOPN. Zahrnuje podrobnější edukaci o použití inhalátorů, přičemž lékárník při rozhovoru vyhodnotí, zda pacient skutečně pochopil pokyny lékaře, popř. co je potřeba, vysvětlí znovu.

Pokud pacient inhalátor nikdy předtím neměl, lékárník mu důkladně vysvětlí princip a správnou inhalační techniku. Ukáže mu také, jak poznat, kdy je inhalátor prázdný, jak jej uchovávat (popř. čistit) a upozorní jej také na nutnost důkladného vypláchnutí úst po pužití.

Veřejné lékárny za každé takové poradenství u nového pacienta dostanou 80 NOK. Jen za první rok jejího fungování službu využilo na 50 tis. pacientů.

I v případě této služby se vláda rozhodla ji podpořit a v rozpočtu pro rok 2018 na ni alokovala 5 mil. NOK.

Výsledky obou projektů poslouží jako podklad pro jednání zástupců lékárníků s vládou o jiném systému odměňování lékáren. Norští lékárníci si již dlouhou dobu uvědomují, že maržový systém není vzhledem ke stále snižujícím se cenám i nízko nastaveným hodnotám odpovídající a snaží se vládu přesvědčit k přechodu na jiný systém. Ten by však neměl být jen čistě výkonový.

Zdravotní ředitelství bude sledovat vývoj služby a nákladů a následně systematicky službu vyhodnotí. Ministerstvo je přesvědčeno, že na základě toho ředitelství rozhodne o vyčlenění peněz i na rok 2019.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» Cílené poradenství pro astmatiky využilo v norských lékárnách už 200 tis. pacientů
» Do norské studie efektivity lékárenského poradenství se zapojí 130 lékárníků
» Do norské studie efektvity lékového poradenství se zaregistroval 1000. pacient
» Do norské studie lékárenského poradenství se zapsalo již více než 200 pacientů
» Norská studie ověří efekt lékárenského poradenství u nově užívaných léčiv
» Norská studie: Poradenství k inhalátorům v lékárnách funguje
» Norské lékárny spustí od května další hrazenou odbornou službu
» Norské lékárny spustily další hrazené poradenství, tentokrát pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním
» Norské lékárny spustily studii na ověřění lékárenského poradenství
» Norské lékárny spustily za účasti ministra nové poradenství pro astmatiky
» Norské lékárny vyhodnotí účinnost nového poradenství k inhalátorům
» Norsko bude lékárnám platit další službu – rozšířené poradenství k novým léčivům
» Norsko proplatí lékárnám poradenství k inhalátorům i příští rok, výrazně jim však zkrátí marži
» Norský regulátor chce tříletý odklad pro vyhodnocení lékárenských služeb
» Placené poradenství v norských lékárnách i bez doporučení lékaře
» Poradenství k inhalátorům má smysl, 70 % pacientů je používá nesprávně
» Poradenství k inhalátorům využilo více než 40 tis. pacientů, lékárníci žádají navýšení odměn
» První výsledky z norské studie potvrzují, že poradenství v lékárně může zvýšit kompliance
» Službu speciálního poradenství pro pacienty s astmatem a CHOPN využilo už 15 tis. lidí
» Švédsko se chce v lékárenském poradenství inspirovat Norskem
» V norské studii efektivity lékárenského poradenství zapsáno požadovaných 1500 pacientů, výsledky budou příští rok
» Za dva měsíce se do norské studie lékárenského poradenství zapojilo více než 500 pacientů
» Za první měsíc využilo poradenství k inhalátorům více než 4 tis. pacientů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.