Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNÍ SPECIÁL APATYKÁŘE

Švédský parlament schválil povinné poradenství v lékárnách i možnost vrácení léčiv

Vloženo: 18.06.2018, 07:13 | Čteno: 13515×
FOTO: Apoteket

Švédská vláda předložila na základě zprávy o vývoji lékárenského trhu v zemi novelu zákona o obchodování s léčivými přípravky. Mj. definuje kompetence lékárníků, povinné dispenzační maximum, omezení výdejen, mění tzv. pravidlo 24 či zavádí povinnost distributorů odebrat zpět léčivé přípravky od lékáren. Návrhy s výjimkami parlament schválil.

Definice kompetencí

První návrh se týká definice úkolů lékáren s cílem zlepšit dostupnost a kvalitu léčivých přípravků, stejně jako kompetence lékárníků. Parlamentní Sociální výbor sice podpořil oba důvody, nicméně nesouhlasil s tím, že by činnosti v lékárně měly být detailně popsány.

Podle něj je návrh v rozporu s obecnou zásadou, která se uplatňuje ve všech oblastech zdravotní péče, kde je vždy vedoucí pracovník odpovědný za určení toho, jakou činnost bude ten který zaměstnanec dělat při splnění zákonných požadavků.

Velký problém výbor vidí v tom, že tento návrh ještě více zkomplikuje současný nedostatek lékárníků na trhu. S návrhem na podrobnou specifikaci práce farmaceutů je prakticky nemožné posílit dodatečně farmaceutické kompetence u lékárenských techniků. Je tedy pravděpodobné, že tato změna ohrozí jak kvalitu, tak bezpečnost pacienta.

Podle výboru navíc ani vláda nevysvětlila, proč je nutná podrobná regulace. Nelze jen obecně poukázat na to, že v oblasti kompetencí při výdeji na recepty jsou dnes nedostatky, které ohrožují bezpečnost pacientů.

Parlament však definici lékárenských činností (včetně např. povinné konzultace o generické substituci) a profese lékárníka schválil a platit by měla od srpna 2018.

Povinné dispenzační maximum

Druhý návrh navazuje na předchozí a představuje záměr vlády vydat nové nařízení jasně stanovující povinnosti při výdeji léčiv, mj. konkrétní požadavky na poradenství. Hlavní roli musí hrát i legislativně lékárník.

Argumentem vlády pro její návrh je, že nyní neexistuje žádné určení kompetencí a odborných požadavků na všechny osoby podílející se na výdeji na recept (ve Švédsku to jsou dva typy lékárníků apotekar a receptarier s pěti- a tříletým vzděláním a dále farmaceutičtí technici).

Vláda nicméně upouští od původně diskutované povinnosti, aby všechny kroky a činnosti související s výdejem receptů prováděl pouze farmaceut. Nařízení bude specifikovat, kdy bude povinnen určité informace podat i jiný lékárenský personál.

Záměrem vlády je, aby pacienti získali o léčivech maximum informací ať již si je pořídí v kamenné lékárně či online. Jak uvádí, jedním hlavním z důvodů, proč jsou léčivé přípravky na recept vydávány pouze v lékárnách je, že mohou při nesprávném užití poškodit zdraví pacientů a být zenužívány.

Proto je nutné definovat profesi lékárníka přesně zákonem a definovat také povinnost lékárníka správně informovat pacienta.

Lékárníci budou mít povinnost poskytovat pacientům detailní poradenství ohledně užívání léčiv a některé další povinnosti, které mají zvláštní význam pro bezpečné užívání léčiv od července 2020. Vláda tak poskytla všem provozovatelům přiměřený čas na uzpůsobení procesů v lékárnách.

Možnost vrácení chlazených léčiv

Třetí úprava navrhuje, aby lékárny mohly vracet zpět distributorům léčivé přípravky, včetně těch podléhajících zvláštnímu režimu (chladový řetězec, DTP kanál). Podle vlády není v rámci deregulace přínosné cokoli zakazovat, pokud chce dobrovolně některý z hráčů na trhu uzavřít dohodu o možností léčiv vyžadující uchovávání v chladu.

Návrh nese povinnost pro lékárny odebrat léčivé přípravky také od pacientů (např. v případě dodání poškozeného obalu při dodávce online či donáškou, špatné objednávce receptu apod.).

Možnost vrácení distribuci by měla motivovat lékárny držet skladem přípravky, které se jí nyní nevyplatí odebírat (s malým obratem, riziko exspirace na skladě), aby byly ihned k dispozici pro pacienty a ti se tak pro ně nemuseli do lékárny opakovaně vracet.

Proti návrhu se logicky postavily distrbuční firmy a také farmaceutické firmy s distribučním oprávněním provozující DTP kanál. Nově totiž budou muset platit dopravu a to i v případě, že lékárna přípravek vrátí a s úhradou poštovného švédský systém úhrad nepočítá.

Pravidlo 24

Tento návrh upravuje i tzv. pravidlo 24, tj. povinnost, aby pacient dostal svůj předepsaný léčivý přípravek do 24 hodin od objednávky (předložení receptu v lékárně). Nově se povinnost dodržet toto pravidlo přesouvá z lékáren na distribuci, která musí přípravek lékárně do 24 hodin dodat.

Omezení výdejen

Čtvrtý návrh řeší geografická omezení pro lékárenské výdejny. Ve Švédsku stále existuje původní systém tzv. výdejních lékárenských míst (výdejna ve městech s neexistencí plnohodnotné lékárny). Léčivé přípravky jsou zasílány prostřednictvím vzdálené hlavní lékárny řetězce Apoteket, kde jsou recepty připraveny a zkompletovaná zásilka zaslána do této výdejny.

Tyto výdejny však mohou v současném systému působit díky neomezenému vzniku a návaznosti pouze na polostátní řetězec Apoteket protisoutěžně, kdy v dané oblasti nemůže vzniknout plnohodnotná lékárna. Na zlepšení dostupnosti ve venkovských oblastech bude mít stále výraznější pozitivní dopad zásilkový obchod s léčivy, význam výdejen se tak dále sníží.

Nicméně další uvolnění konkurence kamenných lékáren by, podle vládního návrhu, bylo v zájmu obyvatel. Výbor se přiklání k návrhu vlády, že je nutné zachovat rovnoměrné zásobování léčivými přípravky a tím dobrou dostupnost služeb. Navrhuje proto zavést geografická omezení pro výdejny, aby nebránily vzniku plnohodnotných lékáren.

Tato pravidla (nejblíže 5 km od lékárny) by měla nastavovat Švédská léková agentura, která by je však měla vyhodnocovat a upravovat, protože požadavky na dojezd se mohou v budoucnu měnit. Z tohoto důvodu musí Apoteket do konce června 2019 oznámit, jaké výdejny si ponechá.

Naopak neprošel návrh na zrušení omezení 36% podílu na trhu, které od roku 2014 neumožňuje (z důvodu zamezení monopolizace) řetězci Apoteket otevřít žádnou novou lékárnu.

Současně bude uvolněna možnost provozování těchto výdejen širšímu okruhu lékárníků, kdy je bude moci vést kterýkoli vysokoškolsky vzdělaný lékárník.

Centrální nákupy

Kromě dvou technických změn dalších zákonů, aby korespondovaly s prosazenými změnami zkusila poslankyně švédské levice (Vänsterpartiet) prosadit v Sociální výboru návrh týkající se nákupu léčivých přípravků.

Od sedmdesátých let minulého století (tj. v regulovaném systému švédského lékárenství) byl za zadávání veřejných zakázek odpovědný stát. Podle ní byl systém skvělý a Švédsko díky němu mělo jeden z nejmodernějších a bezpečných lékárenských systémů na světě. Systém vedl k relativně nízkým cenám, protože do něj nebyli zapojeni žádní zprostředkovatelé, kteří z něj profitují.

V souvislosti s deregulací lékárenského trhu v roce 2009 dostali majitelé lékáren právo vyjednávat si nákupní ceny originálních léčiv. Výsledkem byly vyšší ceny, které musí stát – protože jsou hrazené – platit.

Poslankyně proto chtěla, aby byl obnoven původní nákladově efektivní model. Namísto dotování velkoobchodních řetězců na úkor lékárníků a daňových poplatníků by stát měl převzít odpovědnost za veškeré obstarávání léčivých přípravků. Tento návrh však schválen nebyl.

Jedná se o jeden z řady radikálních návrhů, se kterými pravidelně levice přichází. Již několik let mj. usiluje o kompletní navrácení původního regulovaného modelu tak, jak fungoval před deregulací v roce 2009. Podle ní si lidé stěžují na nedostupnost léčiv (nutnost objednání a opětovná cesta do lékárny), různé ceny a horší poradenství než v bývalém systému.

Platnost postupně

Změny začnou platit postupně, první již letos v srpnu (možnost vracení léčiv, povinnost dodání, definice činností včetně povinné informace o generické substituci), další pak od ledna 2019 a od 30. června 2019 (změny u výdejen) a 1. července 2020 (rozšířené poradenství, odpovědnost lékárníků při výdeji receptů).

Tento exkluzivní speciál přinesl portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.