GlaxoSmithKline dostala v Řecku pokutu 4 mil. EUR za odepření dodávek distributorům – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

Díky naší velikosti může ambiciózní a kvalitní lékárník najít neomezené možnosti uplatnění

První část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o e-Laboratoři a širokých možnostech pracovního uplatnění. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), Mgr. Petra Jebavá (oblastní provozní ředitelka).

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

GlaxoSmithKline dostala v Řecku pokutu 4 mil. EUR za odepření dodávek distributorům

Vloženo: 14.07.2018, 06:32 | Čteno: 15103×
FOTO: GSK

Řecká Komise pro hospodářskou soutěž rozhodla, že společnost GlaxoSmithKline i její řecká pobočka GSK AEVE zneužily dominantního postavení na trhu v případě přípravků Imigran a Lamictal. Za toto jednání udělila pokutu více než 4 mil. EUR.

Původní spor

Podle oznámení komise obě společnosti zneužily své dominantní postavení v oblasti léčivých přípravků pro léčbu akutní migrény v období od listopadu 2000 do roku 2004 s cílem omezit paralelní vývoz prostřednictvím plného (bez výjimky) a poté částečného odmítnutí (většiny) objednávek na přípravek Imigran.

Případy řešil Soudní dvůr EU a týkaly se přípravků Imigran, Lamictal a Serevent, které jsou léčivými přípravky určenými k léčbě migrény, epilepsie a astmatu. Firmu GSK AEVE zažalovali distributoři, kteří kupovali uvedené léčivé přípravky ve všech jejich podobách, aby je distribuovali na řeckém trhu, jakož i v jiných členských státech.

S odkazem na nedostatek uvedených léčivých přípravků na řeckém trhu, za který nebyla odpovědná, GSK AEVE na něm na konci října 2000 změnila svůj systém distribuce. Od 6. listopadu 2000 přestala vyřizovat objednávky žalobců, které se týkaly dotčených léčivých přípravků a sama je začala distribuovat řeckým nemocnicím a lékárnám prostřednictvím společnosti Farmacenter.

V prosinci 2000 se GSK AEVE obrátila na Epitropi Antagonismou (Komise pro hospodářskou soutěž), aby získala negativní atest, podle řeckého zákona o kontrole monopolů a oligopolů a o ochraně volné hospodářské soutěže.

Vzhledem k tomu, že GSK AEVE měla v února 2001 za to, že zásobování řeckého trhu léčivými přípravky bylo do určité míry normalizováno a že zásoby nemocnic a lékáren byly obnoveny, začala opět zásobovat žalobce v původním řízení a jiné velkoobchodníky omezeným množstvím dotčených léčivých přípravků a zanedlouho poté ukončila svou spolupráci s Farmacenter.

GSK AEVE poté vzala zpět svou žádost o negativní atest a v únoru 2001 předložila novou žádost o negativní atest týkající se její obchodní politiky, která byla nahrazena v prosinci 2001 obdobnou žádostí. GSK AEVE v důsledku diskusí s Komisí pro hospodářskou soutěž souhlasila s tím, že bude distribuovat léčivé přípravky v množství, které odpovídá vnitrostátní spotřebě zvýšené o 18 %.

Mezitím se žalobce v původním řízení a jiní velkoobchodníci s léčivými přípravky, jakož i některá řecká sdružení lékárníků a velkoobchodníků obrátili rovněž na Komisi, aby shledala, že politika prodeje dotčených léčiv uplatňovaná GSK AEVE a GSK je porušením uvedeného zákona.

Komise 3. srpna 2001 uložila rozhodnutím o předběžných opatřeních GSK AEVE, aby až do přijetí konečného rozhodnutí v této věci vyhověla objednávkám dotčených léčivých přípravků, které jí byly zaslány žalobci v původním řízení. GSK AEVE podala k Dioikitiko Efeteio Athinon (Odvolací správní soud v Aténách) návrh na odklad provádění a návrh na zrušení tohoto rozhodnutí, které byly tímto soudem zamítnuty.

Poté, co byl Ethnikos Organismos Farmakon (Národní úřad pro léčivé přípravky) informován společností GSK AEVE o obtížích, které má s dodávkami požadovaných množství velkoobchodníkům, zveřejnil 27. listopadu 2001 oběžník, který farmaceutickým společnostem a všem distributorům léčivých přípravků uložil, aby dodávali množství odpovídající potřebám léčivých přípravků na lékařský předpis zvýšené o 25 %.

Od 30. dubna 2001 do 11. listopadu 2002 každá z žalobkyň v původním řízení podala žalobu k Polymeles Protodikeio Athinon (soud prvního stupně v Aténách), a tvrdily, že přerušení dodávek objednaných léčivých přípravků společností GSK AEVE a jejich prodej prostřednictvím Farmacenter byly nekalými a protisoutěžními úkony, jakož i zneužitím dominantního postavení, které GSK AEVE měla na trzích dotčených léčivých přípravků.

Žalobkyně ve svých žalobách navrhovaly, aby společnosti GSK AEVE bylo jednak uloženo dodávat množství léčiv odpovídající měsíčnímu průměru množství, která jim dodávala v období od 1. ledna do 31. října 2000, a jednak zaplatit náhradu škody, jakož i ušlý zisk. V některých z uvedených žalob bylo konkrétněji navrhováno, aby bylo uvedené společnosti uloženo nadále dodávat množství odpovídající měsíčnímu průměru léčiv, která jim byla společností GSK AEVE dodávána v tomtéž období, navýšená o určité procento.

Komise se následně obrátila na Soudní dvůr. Soud Polymeles Protodikeio Athinon od ledna do října 2003 rozhodl o žalobách podaných žalobkyněmi v původním řízení proti GSK AEVE. Přestože tento soud rozhodl, že žaloby jsou s výjimkou návrhů směřujících k náhradě ušlého zisku přípustné, zamítl je jako neopodstatněné z důvodu, že odmítnutí prodeje ze strany GSK AEVE nebylo neodůvodněné, a nemohlo být tedy zneužitím jejího dominantního postavení.

Žalobkyně v původním řízení podaly proti těmto rozsudkům odvolání ke Správnímu odvolacímu soudu v Aténách. V některých z uvedených věcí GSK AEVE podala vzájemné odvolání.

Soudní dvůr následně rozhodl, že článek 82 ES musí být vykládán v tom smyslu, že podnik v dominantním postavení na relevantním trhu léčivých přípravků, který aby zabránil paralelním vývozům, které někteří velkoobchodníci uskutečňují z jednoho členského státu do jiných členských států, odmítne vyhovět objednávkám těchto velkoobchodníků, které mají obvyklý charakter, zneužívá své dominantní postavení. Předkládajícímu soudu přísluší rozhodnout o obvyklém charakteru uvedených objednávek vzhledem k rozsahu těchto objednávek ve vztahu k potřebám trhu uvedeného členského státu, jakož i vzhledem k předchozím obchodním vztahům udržovaným uvedeným podnikem s dotčenými velkoobchodníky.

Komise pro hospodářskou soutěž proto uložila firmám pokutu ve výši 1,168 mil. EUR za výše uvedené jednání související s přípravkem Imigran a za porušení týchž ustanovení, pokud jde o přípravek Lamictal, které rozhodnutím potvrdil Odvolací správní soud za období listopad 2000 až únor 2001 a 20. duben 2001 až 19. březen 2002.

Rozhodnutí regulátora

Komise současně dospěla k závěru, že ke zneužití tohoto institutu odmítnutím objednávky distributora na Imigran nedošlo v případech, kdy byly objednávky nepřiměřené takovým prodaným množstvím, které by vyhovovaly potřebám řeckého trhu.

Takové objednávky nejsou obvyklé v předchozích obchodních vztazích mezi stranami a na tuzemském trhu a v souladu s kritérii rozsudku Soudního dvora EU nepodléhají žalobě.

Kromě toho Komise dospěla k závěru, že se neprokázalo, že výše uvedené společnosti mají dominantní postavení na trhu přípravku Serevent a tudíž nedošlo k porušení distribuce u dotčeného léčivého přípravku.

Konečně, Komise jednomyslně rozhodla, že období, ve kterém výše uvedené společnosti nesplnily příkaz Komise pro hospodářskou soutěž, jak potvrdilo rozhodnutí aténského Správního odvolacího soudu, běželo od 8. srpna 2001 do 26. září 2001 a od 23. listopadu 2001 do 1. září 2006.

Z tohoto důvodu udělila firmám celkovou pokutu ve výši 2,919 mil. EUR.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.