Průzkum EAHP: Výpadky léčiv rostoucím problémem, nejdelší trval 22 měsíců – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 2.

Druhá část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Průzkum EAHP: Výpadky léčiv rostoucím problémem, nejdelší trval 22 měsíců

Vloženo: 10.11.2018, 08:13 | Čteno: 12059×
FOTO: APATYKÁŘ®

Evropská asociace nemocničních lékárníků (EAHP) zveřejnila výsledky průzkumu o výpadcích léčivých přípravků v roce 2018. Jako hlavní zjištění z nich vyplývá, že nedostatek léčiv zůstává hlavním a stále narůstajícím problémem pacientů v evropských nemocnicích.

Situace se zhoršila

V řadě oblastí se situace od zveřejnění výsledků posledního průzkumu EAHP v roce 2014 zhoršila. Zejména procento nemocničních lékárníků, kteří uvedli, že výpadky jsou problémem s ohledem na poskytování optimální péče pacientům, zaznamenalo výrazný nárůst na 91,8 % (v porovnání s 86,2 % v roce 2014). Zdůrazňují, že ​​výpadky léčiv jsou problémem, kterému čelí v jejich nemocniční lékárně.

Mnoho nemocničních lékárníků zdůraznilo potřebu včasnějších a přesnějších informací o výpadcích. EAHP proto vyzývá všechny subjekty dodavatelského řetězce, Evropskou komisi a národní vlády, aby pomohly zlepšit shromažďování informací o výpadcích léčiv v Evropě.

Pouze komplexní komunikační strategie týkající se výpadků zaměřená na všechny evropské státy zajistí, aby všichni aktéři dodavatelského řetězce, včetně nemocničních lékárníků, dostávali odpovídající informace o nedostatku léčivých přípravků ve svých zemích.

Vzhledem k tomu, že v posledních čtyřech letech se nadále zvyšovala nedostupnost léčiv, je zapotřebí také šetření primárních příčin na evropské úrovni. Už po zveřejnění výsledků za rok 2014 vyzvala EAHP Evropskou komisi, aby provedla šetření na vysoké úrovni s cílem lépe porozumět přesným faktorům, které vytvářejí přeshraniční nedostatek léčiv, a aby vyhodnotila svou roli při propojování jednotlivých zemí při řešení této záležitosti.

Vzhledem k nárůstu počtu respondentů, kteří uvádějí, že výpadky představují významný problém, pokud jde o poskytování optimální péče pacientům, žádá EAHP naléhavě Evropskou komisi, aby se zavázala pracovat na zjištění základních příčin výpadků a zlepšit výstupy pro pacienty v EU.

Podle EAHP je nutné problém nedostatku léčiv v Evropě řešit hned a věří, že se k výzvě připojí také další zúčastněné strany, aby pomohly zajistit bezpodmínečně potřebná řešení pro řešení tohoto narůstajícího problému v zájmu pacientů.

Hlavní zjištění

Celkem 1666 nemocničních lékárníků z 38 evropských zemí (v roce 2014 pouze 607, míra odpovědí z ČR lehce nad průměrem) shromáždilo od 19. března 2018 do 11. června 2018 informace o stávající situaci ohledně výpadků léčiv v jejich zemích. Cílem průzkumu z roku 2018 je poskytnout jasnější představu o dopadu nedostupnosti léčiv na nemocniční lékárníky.

Z tohoto důvodu průzkum zjišťoval (1) současnou povahu problémů s výpadky léčiv v Evropě, včetně jejich výskytu, (2) nejběžnější typy výpadků, (3) jejich dopad na péči o pacienty a na služby nemocničních lékáren, (4) stávající vnitrostátní mechanismy pro řešení nebo monitorování výpadků, (5) jak nemocniční lékárníci zpravidla řeší problémy příčin výpadků a (6) názory nemocničních lékárníků na navrhovaná systémová řešení.

Mezi nejčastěji hlášené výpadky patřila antibiotika (77 %), vakcíny (43 %)a onkologická léčiva (39 %). Vůbec nejčastěji hlášeným léčivem byla kombinace piperacilin/tazobactam (celkem 272 hlášení napříč 18 zeměmi). Jak informoval portál APATYKÁŘ®, důvodem byl výbuch v jediné čínské továrně, která jej vyrábí.

Výpadky ovlivňují podstatně také finanční rozpočet nemocničních lékáren a nemocnic samotných, protože prodražují léčbu (s tím souhlasilo 43 % respondentů, silně souhlasilo 38 %), v 63 % případů musejí platit vyšší cenu za léčivý přípravek z jiného zdroje. Namísto nasmlouvaného přípravku je nutné platit dražší variantu, nemocniční personál také musí věnovat více času hledání optimálních náhrad (pokud vůbec existují) a jejich objednání.

Výpadky mají rovněž přímý dopad na pacienty. Více než polovina respondentů (59 %) uvedla odloženou péči o pacienty v důsledku výpadku. Kvalita péče, kterou pacient dostává, je také přímo ovlivněna zrušením péče (31 %), chybami při medikaci (25 %) a neadekvátní léčbou pacientů (25 %). V důsledku výpadku léčiv bylo zaznamenáno 12 hlášení o úmrtí (1 %).

78 % lékárníků v průzkumu uvedlo, že byli schopni většinu času, anebo po celou dobu zajistit pacientovi léčbu poskytnutím terapeutického ekvivalentu nebo téměř shodného léčiva, aniž by došlo k závažnému narušení léčby. Nicméně nejistota panovala v otázce, jak dlouho tento stav budou moci zajistit.

Konečně, 67 % respondentů uvedlo, že jejich země má systém pro hlášení výpadků léčiv, ale pouze 56 % z nich uvedlo, že je efektivní. Často uváděným problémem byla závislost na výrobcích/ dodavatelích, kteří mají informovat úřady o výpadcích, a to z důvodu, že tak často nečiní, anebo podávají chybné informace.

Co se týče stávajících řešení, nejvíce podporovaným je seznam nedostatkových léčiv vytvářený EMA (43 %). Druhou nejčastější volbou bylo žádné z uvedených (42 %), což zahrnovalo respondenty, kteří nepodporují žádné stávající řešení, ale také ty, kteří nevědí, že by nějaké řešení existovalo.

79 % lékárníků požaduje větší vyjasnění právní odpovědnosti výrobců toto hlásit hned v počátku (vesměs chybějící povinnost sdílet tyto informace). 65 % podporuje kompletní databázi spravovanou EMA, 58 % pak chce i důkladné prošetřování přícin výpadků a vypracování důkladné roční zprávy (50 %).

Řada respondentů v průzkumu rovněž uvedla, že by požadovali zákonnou povinnost výrobců udržovat skladové zásoby a zajistit dodávky léčiv.

Průměrná doba výpadku ve sledovaných zemích se pohybovala lehce nad 2 měsíci, přičemž velmi častá stížnost lékárníků napříč zeměmi byla, že s nimi výrobci výpadky nekomunikují. Vůbec nejdelší výpadek za poslední 4 roky hlásilo Nizozemsko (cca 22 měsíců), průměrně nejdelší výpadek ve sledovaných zemích trval 13 měsíců.

Lékárníci nejčastěji řeší výpadky průměrně 5 hodin týdně (46 %). Kromě komunikace s výrobci a dodavateli kladou tyto problémy velké nároky i na komunikaci lékárníků s předepisujícími lékaři, aby byl dopad na pacienta co možná nejmenší.

V souvislosti s navrhovaným řešením situace ohledně výpadků léčiv byla v odpovědích zmiňována např. i vyšší míra kontroly paralelního obchodu či povinnost výroby účinných látek v EU.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.