Tribunál EU: Podobné prvky nejsou stejné, řecký „Aspirin“ může být chráněn ochrannou známkou – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VÍME PRVNÍ

Tribunál EU: Podobné prvky nejsou stejné, řecký „Aspirin“ může být chráněn ochrannou známkou

Vloženo: 13.11.2018, 06:03 | Čteno: 12190×
FOTOMONTÁŽ: APATYKÁŘ®

Tribunál EU rozhodl ve sporu mezi německou společností Bayer a Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) a vedlejší účastnicí sporu řeckou Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria o registraci grafické ochranné známky na léčivý přípravek Salospir (kyselina acetylsalicylová), výrazně podobné s dřívější ochrannou známkou na přípravek Aspirin.

Původní spor

Dne 28. listopadu 2013 podala vedlejší účastnice Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria přihlášku k zápisu ochranné známky u EUIPO podle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie. Přihlašovaná ochranná známka se skládá ze slovního prvku salospir a obrazových prvků v zelené barvě a odstínech zelené, bílé, černé.

Pro výrobky byl požadován zápis spadající do třídy 5 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek s popisem farmaceutické přípravky. Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek EU dne 9. ledna 2014.

Dne 9. dubna 2014 podala žalobkyně společnost Bayer námitky podle článku 41 uvedeného nařízení k zápisu přihlášené ochranné známky. Ty byly založeny především na dvou starších německých ochranných známkách, slovní spojení Aspirin a dále barevné a tvarové kombinace typické pro přípravky řady Aspirin (různé barevné kombinace zelené, bílé, červené, žluté, modré, orabžové a šedé barvy, včetně tvarů a finálního obalu léčivého přípravku Aspirin.

Dne 29. října 2015 námitkové oddělení úřadu tyto námitky zamítlo v plném rozsahu. 9. prosince 2015 pak žalobkyně podala na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení EUIPO.

Rozhodnutím ze dne 17. února 2017 čtvrtý odvolací senát EUIPO zamítl odvolání. Zejména konstatoval, že přihlašovaná ochranná známka se liší od starších německých ochranných známek a starších obrazových ochranných známek EU. Podle senátu tak žalobkyně neprokázala, že německé právo zaručilo ochranu nezapsané známce.

Rozsudek

Tribunál se velmi obsáhle ve svém rozsudku věnuje rozboru námitek žalobkyně. Mj. hodnotil údajné nesprávné posouzení podobnosti ochranných známek, jakož i dominantní a rozlišovací prvky známek odvolacím senátem. Odvolává se přitom na řadu starších judikátů ohledně podobnosti a možnosti zaměnitelnosti širokou veřejností.

Podle Tribunálu sice může jevit známka v celém kontextu jistou podobnost, nicméně je potřeba ji posuzovat všechny dotčené ochranné známky. Pouze v případě, kdy jsou ostatní prvky zanedbatelné, lze provést posouzení na základě dominantního prvku (slovo salospir bez významu v němčině).

Tribunál rovněž uvedl, že barevné kombinace jsou ve farmaceutickém průmyslu běžné, nelze je tedy jednoznačně posoudit jako jedinečné. Navíc zelená barva se nachází v kříži používaném jako mezinárodní symbol pro lékárny a bílá je nejběžnější barva používaná na balení léčiv. Krom toho tvrzení odvolacího senátu je podpořeno četnými příklady farmaceutických obalů používajících tyto barvy předložené vedlejším účastníkem v rámci řízení před EUIPO.

Dále podpořil odvolací senát, že v přihlášené ochranné známce je obraz bílé tablety pouze ilustrací dotčených léčivých přípravků a použití bílé a zelené barvy a vlnité čáry jsou společné grafické prvky, které jsou vnímány jako pouze dekorativní. Proto a nezávisle na rozlišovací způsobilosti starších obrazových ochranných známek EU nemá kombinace bílé a zelené barvy v přihlašované ochranné známce samostatnou rozlišovací způsobilost, jak tvrdí Bayer.

Neuznal ani průzkum Bayer mezi 1060 německými spotřebiteli, kterými chtěla dokladovat, že zeleno-bílé pojetí vnímají jako známý OTC přípravek, protože položené otázky považuje za sugestivní a nepřímo navozovaly uvažování o daném léčivém přípravku.

Pokud jde o fonetické a pojmové srovnání, odvolací senát správně uvedl, že s přihlédnutím k tomu, že starší obrazové ochranné známky EU neobsahovaly žádný slovní prvek, který by mohl být vysloven nebo pochopen, takové srovnání nebylo možné, což ostatně strany nezpochybňují.

Ze všech těchto důvodů Tribunál žalobu zamítl a nařídil, aby Bayer nesla nejen vlastní náklady řízení, ale uhradila také náklady řízení vynaložené Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví EU a Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 19 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.