Zpráva o zdraví v EU doporučuje zlepšit přístup k péči a eliminovat rizikové faktory – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Zpráva o zdraví v EU doporučuje zlepšit přístup k péči a eliminovat rizikové faktory

Vloženo: 25.11.2018, 07:02 | Čteno: 14343×
FOTO: Evropská komise

Evropské komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydaly tento týden společnou zprávu pro rok 2018 Stručný pohled na zdraví v Evropě. Vyplývá z ní, že se setrvalé prodlužování střední délky života zpomalilo a že uvnitř zemí i mezi nimi přetrvávají velké rozdíly. To je patrné zejména u lidí s nízkým dosaženým vzděláním.

Zlepšit duševní zdraví

Tato zpráva vychází ze srovnávací analýzy zdravotního stavu občanů EU a výkonnosti zdravotnických systémů 28 členských států, 5 kandidátských zemí a 3 zemí ESVO.

Podle eurokomisaře pro zdraví a bezpečnost potravin dr. Vytenise Andriukaitise patří sice střední délka života v EU mezi nejvyšší na světě, nelze se smířit s tím, že v EU každý rok umírá předčasně více než 1,2 milionu osob, když by tomu šlo předejít díky lepší prevenci chorob a efektivnější zdravotní péči. Mnoho životů lze zachránit lepší propagací zdravého životního stylu a odstraněním rizikových faktorů, jako jsou tabákové výrobky a nedostatek fyzické aktivity.

Zpráva rovněž vyzývá ke zlepšení duševního zdraví a prevenci duševních nemocí, které vedle společenských dopadů každý rok přijdou země EU na více než 4 % HDP. Podle zprávy by se měly řešit také rizikové faktory, jako je kouření, alkohol, obezita, snížení počtu předčasných úmrtí, zajištění všeobecného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče.

Klíčová zjištění

Až donedávna střední délka života ve všech zemích EU rostla rychle a plynule. Od roku 2011 se však prodlužování střední délky života výrazně zpomalilo. Navíc přetrvávají velké rozdíly ve střední délce života, a to nejen v závislosti na pohlaví, ale i na sociálně-ekonomickém postavení. Například 30letý muž s nižším vzděláním bude žít v průměru přibližně o 8 let méně než jeho vysokoškolsky vzdělaný vrstevník.

Údaje z různých zemí naznačují, že až jedna pětina výdajů na zdravotnictví by mohla být přerozdělena tak, aby se využívala lépe. K optimalizaci výdajů prostřednictvím nákladové efektivnosti by bylo možné využít kombinace politických nástrojů, například v oblasti výběru, krytí a pořizování léčiv a stanovování jejich ceny prostřednictvím hodnocení zdravotnických technologií.

V roce 2015 zemřelo v Evropě na následky problémů s psychickým zdravím přes 84 tis. osob. Celkové náklady na duševní onemocnění odhadem překračují 600 mld. EUR ročně.

Téměř 40 % dospívajících přiznává, že v předchozím měsíci alespoň jednou pili přes míru. I když politiky v oblasti kontroly alkoholu přispěly ke snížení jeho celkové spotřeby v řadě zemí EU, vysoká spotřeba alkoholu u dospívajících i dospělých je i nadále významným problémem v oblasti veřejného zdraví.

Domácnosti s nízkými příjmy uvádějí neuspokojení potřeb v oblasti zdravotní péče pětkrát častěji než domácnosti s vysokými příjmy.

O zprávě

Cyklus zpráv Zdravotní stav v EU zahájila Evropská komise v roce 2016, aby členským státům EU pomohla zlepšit zdraví občanů a výkonnost zdravotnických systémů. Úřady v členských státech zprávy vytvořené v rámci cyklu oceňují a využívají. Sedm členských států (Kypr, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rakousko a Švédsko) požádalo o dobrovolnou výměnu informací za účelem diskuze o zjištěních obsažených ve zprávě a sdílení osvědčených postupů.

Stručný pohled na zdraví v Evropě 2018 je prvním výstupem druhého cyklu. Tato zpráva každý sudý rok přináší přehled napříč EU, z něhož bude vycházet následná analýza pro jednotlivé země. Zpráva je výsledkem úzké spolupráce mezi OECD a Komisí a jejím cílem je zlepšit povědomí o otázkách zdraví.

Vývoj evropských zdravotnických systémů je ve zprávě, která využívá nejnovější dostupné údaje, zachycen z hlediska jejich účinnosti, přístupnosti a odolnosti. Prostřednictvím cyklu Zdravotní stav v EU Komise reaguje na potřebu získat vědomosti o stavu v jednotlivých zemích a jejich srovnání, jež by přispěly k lepšímu vytváření politik na národní i evropské úrovni.

Další kroky

Druhým krokem cyklu je zveřejnění zdravotních profilů všech zemí EU, které vyjdou v roce 2019 ve spolupráci s OECD a Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik. Profily se budou soustřeďovat na konkrétní charakteristiky a problémy každé země a budou zveřejněny společně s průvodní zprávou, v níž Komise představí průřezové závěry.

Poslední fázi cyklu představuje řada dobrovolných výměn s členskými státy. Jedná se o příležitost diskutovat s odborníky, kteří vypracovali příslušné analýzy, o některých ze zjištěných problémů a snažit se společně dobrat případných řešení v oblasti politik.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.