Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Filip Vrubel

Sdílený lékový záznam pacientů – kompletní přehled

Druhá část exkluzivního rozhovoru s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem mj. o novinkách v elektronické preskripci, proč budou lékárny hlásit koncové ceny, jak bude fungovat sdílený lékový záznam a kdo do něj bude moci nahlížet.

…lékárenství začíná tady!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

FDA píše Zhejiang Huahai kvůli valsartanu – máte problémy, víte o nich a neřešíte je

Vloženo: 21.12.2018, 07:03 | Čteno: 13270×
FOTO: FDA

Americká FDA zaslala varovný dopis čínské společnosti Zhejiang Huahai Pharmaceutical, výrobci účinné látky valsartan, ohledně pokračujícího vyšetřování výskytu nečistot způsobujících rakovinu v některých běžně předepisovaných léčivých přípravcích. Popisuje několik výrobních porušení v závodě v Chuannan, včetně kontroly nečistot, kontroly změn a křížové kontaminace z jedné linky výrobního procesu na druhou.

Selhání oddělení kvality

Vzhledem k tomu, že metody, zařízení nebo kontroly výroby, zpracování, balení nebo skladování nejsou v souladu se zásadami současné správné výrobní praxe (CGMP), považuje FDA tuto účinnou látku podle Federálního zákona o potravinách, léčivech a kosmetických výrobcích za padělané.

Jak uvádí FDA ve varovném dopise, firma obdržela od zákazníka 6. června 2018 stížnost poté, co byl zjištěn na chromatogramu neznámý peak během testování zbytkových rozpouštědel u účinné látky valsartan vyrobené ve výrobním závodě. Ten byl identifikován jako pravděpodobný lidský karcinogen N-nitrozodimethylamin (NDMA).

Vyšetřování firmy prokázalo, že přítomnost NDMA byla způsobena konvergencí tří faktorů souvisejících s procesem, přičemž jedním z faktorů je použití rozpouštědla. Šetření dospělo k závěru, že pouze jeden výrobní proces u valsartanu byl dotčen přítomností NDMA.

Nicméně analýzy FDA vzorků této účinné látky a finálního léčivého přípravku s touto látkou prokázaly NDMA ve více šaržích vyrobených jiným postupem, který nepoužíval rozpouštědlo. Tyto údaje ukazují, že šetření čínské společnosti bylo nedostatečné a nepodařilo se jí vyřešit kontrolu a přítomnost NDMA v účinné látce valsartan distribuované zákazníkům.

Podle FDA šetření firmy také selhalo v tom, že nezahrnulo další faktory, které mohou přispět k přítomnosti NDMA (např. komplexní hodnocení všech surovin použitých při výrobě), nedokázalo posoudit faktory, které by mohly ohrozit účinnou látku s ohledem na křížovou kontaminaci NDMA, včetně míchání šarží, obnovy a opětovného použití rozpouštědel, sdílených výrobních linek a postupů čištění a konečně, nedokázalo vyhodnotit potenciál tvorby jiných mutagenních nečistot v produktech.

Výzkumní pracovníci FDA také zaznamenali další příklady nedostatečného šetření neznámých peaků v chromatogramech – při testování neznámé nečistoty selhaly i meziprodukty, přičemž firma uvedla, že nečistota bude identifikována jako součást šetření. To se však nestalo. Navíc nebyla zjištěna žádná příčina přítomnosti neznámé nečistoty.

Neznámé peaky byly nalazeny i v chromatogramech zbytkových rozpouštědel, které firmu upozorňovaly na přítomnost NDMA. Inspektorům FDA nicméně pracovníci firmy uvedli, že jde o šum, který budou dále šetřit. To se nestalo.

Firma argumentovala, že není sama, u jejíhož valsartanu byl NDMA identifikován. Nicméně analýzy FDA potvrdily, že hodnoty u Zhejiang Huahai byly významně vyšší než v případě ostatních dotčených výrobců.

Proto má FDA vážné obavy ohledně potenciální přítomnosti mutagenních nečistot ve všech meziproduktech a účinných látkách vyrobených v tomto závodě, a to jak kvůli údajům o přítomnosti nečistot v účinné látce vyrobené více procesy, tak z důvodu významných nedostatků ve vyšetřování problémů.

Čínská firma nereagovala adekvátně ani na už dřívější stížnost jiného zákazníka z 13. září 2016 týkající se specifikací šarží a zjištění překročení množství látky identifikované jako potenciální lidský karcinogen. I v tomto případě firma nedokázala vyhodnotit další šarže, aby zjistila, zda je výskyt kontaminace nežádoucím trendem.

Změna ve výrobním procesu

Jak uvádí FDA dále ve svém dopise, v listopadu 2011 firma schválila změnu procesu výroby účinné látky valsartan, která zahrnovala použití rozpouštědla, z důvodu zlepšení výrobního procesu, zvýšení výtěžnosti produktu a snížení výrobních nákladů. Nepodařilo se však dostatečně posoudit potenciální tvorbu mutagenních nečistot při implementaci nového procesu.

Konkrétně firma nezvážila možnost vzniku mutagenních nebo jiných toxických nečistot z degradantů. Nevyhodnotila ani potřebu dalších analytických metod, které by zajistily, že budou neočekávané nečistoty v přípravku vhodně detekovány a kontrolovány, než schválí změnu procesu.

Firma se brání tím, že predikce tvorby NDMA během výrobního procesu valsartanu vyžaduje další opatření nad současnou průmyslovou praxi a že její studie vývojového procesu byla odpovídající. FDA s tím nesouhlasí a upozorňuje čínského výrobce, že běžná průmyslová praxe nemusí vždy odpovídat požadavkům CGMP a že je firma vždy odpovědná za kvalitu vyráběných léčiv.

Podle FDA tak firma nezajistila příslušné akce, které zajistí, že bude mít zavedené adekvátní postupy pro řízení změn umožňující důkladně zhodnotit výrobní procesy účinných látek, včetně změn těchto procesů; a detekovat nebezpečné nečistoty, včetně potenciálně mutagenních nečistot.

Závěrem FDA doporučuje čínské firmě, aby si najala konzultanta kvalifikovaného k vyhodnocení výrobních a kontrolních postupů, který by jí pomohl při plnění požadavků CGMP.

Do 15 pracovních dnů pak musí agentuře doložit, jak s jejími zjištěními naložila a jaká nápravná opatření provedla. V opačném případě může FDA řadu donucovacích akcí, včetně uzavření výrobního závodu a zákazu uvádění přípravků na americký trh.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» EDQM pozastavilo platnost certifikátu pro valsartan od indické Mylan
» EDQM pozastavilo platnost certifikátu pro valsartan od obou čínských společností
» EMA nařídila přezkum výroby sartanů a zavedení opatření k vyloučení kontaminace
» EMA našla další znečištěný valsartan dalšího čínského výrobce
» EMA prověří všechny sartany, kontaminace nalezena i v losartanu indického výrobce
» EMA vyhodnocuje možné riziko další látky ve znečištěném valsartanu, N-nitrozodiethylaminu
» EMA vyhodnocuje předběžné riziko kontaminovaného čínského valsartanu
» EMA: Bezprostřední riziko u problematického valsartanu není
» FDA prověří všechny ARB na přítomnost NDMA
» FDA stahuje 87 šarží kontaminovaného losartanu od indické Hetero Labs
» FDA stahuje valsartan od Mylan Pharmaceuticals
» FDA stahuje z trhu valsartan znečištěný NDEA
» Finsko stahuje kontaminovaný losartan od výrobce Orion
» I český SÚKL stahuje přípravky s valsartanem
» Krka ubezpečuje, že její přípravky neobsahují kontaminovaný čínský valsartan
» MHRA stahuje irbesartan od Actavis kvůli kontaminaci NDEA
» Německo stahuje irbesartan, také kvůli N-nitrosodimetylaminu
» Polský GIF stahuje valsartan od Mylan
» Polský regulátor pozastavil distribuci přípravků s valsartanem kvůli účinné látce z Číny
» Přípravky s valsartanem stahuje slovenský, maďarský a chorvatský regulátor
» Přípravky s valsartanen stahuje i FDA
» Přípravky se stahují v celé EU, důvodem je kontaminace N-nitrosodimethylaminem
» Ruský regulátor stahuje kontaminovaný valsartan
» Sandoz stahuje z amerického trhu losartan obsahující NDEA
» SÚKL stahuje irbesartan od Actavis kvůli nečistotě NDEA
» SÚKL stahuje kontaminovaný losartan od výrobce Orion
» SÚKL stahuje všechny šarže dotčených přípravků s valsartanem
» Swissmedic stahuje valsartan od Mepha a Mylan
» Swissmedic: Kontaminace sartanů na švýcarském trhu v normě
» Testy EMA objevily NDMA v pioglitazonu
» TGA stahuje valsartan od Apotexu kvůli přítomnosti NDIPA
» TGA stahuje valsartan od Mylan
» TGA: Do Austrálie není dodáván čínský kontaminovaný valsartan
» Už třetí sartan má problémy s kontaminací, dovoz irbesartanu stopla Aurobindo Pharma
» Valsartan ze závodu Zhejiang Huahai nesmí do EU, další sartany v šetření
» Výbor EMA zahájil přezkum léčivých přípravků obsahujících čínský valsartan

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.