EK: Aktivní prosazování hospodářské soutěže umožňuje nabízet cenově dostupné a inovativní léčivé přípravky – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 2.

Druhá část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

EK: Aktivní prosazování hospodářské soutěže umožňuje nabízet cenově dostupné a inovativní léčivé přípravky

Vloženo: 29.01.2019, 05:54 | Čteno: 13708×
Foto: APATYKÁŘ®

Evropská komise zveřejnila zprávu, která dokládá, že pokud se právní předpisy z oblasti hospodářské soutěže ve farmaceutickém průmyslu aktivně prosazují na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, pacienti a systémy zdravotní péče získávají větší výběr cenově dostupnějších léků a podporuje to i další inovace.

Změna k lepšímu

Zpráva podává přehled o prosazování antimonopolních předpisů a předpisů o fúzích ve farmaceutickém odvětví a popisuje, jak se i díky tomu, že se vymáhalo plnění těchto předpisů, zlepšil přístup evropských pacientů k cenově dostupným a inovativním základním léčivým přípravkům. Zpráva se zaměřuje na období po roce 2009, kdy Komise provedla šetření hospodářské soutěže ve farmaceutickém průmyslu.

Komise zprávu připravila v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž ve všech 28 členských státech EU v rámci tzv. Evropské sítě pro hospodářskou soutěž.

Na základě získaných poznatků budou Komise i vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž nadále pokračovat v prosazování právních předpisů ve farmaceutickém odvětví, které je důležité nejen z hospodářského hlediska, ale také z hlediska dopadu na životní podmínky lidí.

Spravedlivé ceny léčiv

Co se týče dohod narušujících hospodářskou soutěž a případů zneužití dominantního postavení, Komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž prošetřily od roku 2009 více než 100 případů a přijaly 29 rozhodnutí proti nezákonným postupům při dodávkách léčivých přípravků.

Orgány u těchto případů prošetřily postupy narušující hospodářskou soutěž, které vedly k vyšším cenám léčivých přípravků, a sankcionovaly je. Jednalo se např. o chování vylučující ostatní soutěžitele s cílem odložit vstup generických léčiv na trh, sdílení nebo určování cen na trhu, dohody o výplatě za zpoždění, kdy se výrobci původních i generických léčiv dohodli na tom, že nebudou generické přípravky uvádět na trh, a rozdělili si za tím účelem zisky původního výrobce. Několik šetření se také týkalo nadměrných cen za nepatentované léčivé přípravky.

Za tato chování byly uloženy pokuty v celkové výši více než 1 mld. EUR. Společnosti se případně také musely zavázat, že své protisoutěžní chování změní.

Vyšší ceny mohou být rovněž důsledkem fúzí farmaceutických společností, kdy dojde k posílení vlivu fúzované společnosti na tvorbu cen. Komise přezkoumala více než 80 fúzí ve farmaceutickém odvětví, aby zabránila přílišné koncentraci na trhu.

V 19 případech vznikly obavy, že by fúze mohly vést ke zvýšení cen – zejména u generických a biologicky podobných přípravků. Komise tyto fúze schválila teprve poté, co se společnosti zavázaly odprodat podíly svých podniků, aby se zachovala stávající míra cenové konkurence.

Orgány pro hospodářskou soutěž navíc přijaly více než 100 opatření v oblasti monitoringu a podpory trhu. Tato opatření umožnila lépe pochopit fungování trhů, pomohla účastníkům trhu a v některých případech vedla k zahájení antimonopolních šetření. Opatření v oblasti podpory trhu ovlivnila tvorbu právních předpisů a pomohla vytvořit nebo obnovit podmínky, jež podporují účinnou a spravedlivou hospodářskou soutěž.

Více inovací a větší výběr

Ve zprávě se uvádí, že donucovací orgány působící v oblasti hospodářské soutěže pomohly udržet úroveň inovací v odvětví tím, že využily antimonopolní předpisy k zásahu proti praktikám, které mohly narušit inovační pobídky. Jedná se zejména o pokusy odložit vstup generických léčiv na trh, což společnostem umožňuje nepatřičně čerpat zisky ze starších produktů místo toho, aby musely soutěžit s novými, inovativními léčivými přípravky.

K inovacím a většímu výběru léků přispěla rovněž kontrola fúzí ze strany Komise, a to tím, že zabránila transakcím, které by mohly ohrozit výzkum a vývoj nových léčivých přípravků a jejich uvádění na trh, případně rozšíření léčebného použití stávajících léčiv.

Prostor pro další donucovací opatření

Antimonopolní šetření a případy fúzí uvedené ve zprávě ukazují, že farmaceutické odvětví musejí orgány pro hospodářskou soutěž podrobovat důsledné kontrole. Výsledky v oblasti prosazování právních předpisů ze strany Komise i vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž poskytují těmto orgánům solidní základ pro pokračování této činnosti.

I když případy uvedené ve zprávě dokládají, že prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže pomáhá zachovávat cenovou konkurenci a stimulovat inovace, mají tyto předpisy svá omezení. Všechny zúčastněné strany musí zejména vyvíjet trvalé úsilí, aby byly na trhu i nadále k dispozici cenově dostupná a inovativní léčiva.

Obecné souvislosti

V závěrech o posílení rovnováhy farmaceutických systémů v EU a jejích členských státech ze dne 17. června 2016 vyjádřila Rada své obavy, pokud jde o přístup pacientů k cenově dostupným léčivým přípravkům. V návaznosti na zprávu Komise o šetření ve farmaceutickém odvětví z roku 2009, která zdůraznila důležitost pečlivého přezkumu právních předpisů o hospodářské soutěži pro konkurenceschopný trh s léčivými přípravky, vyzvala Rada Evropskou komisi, aby připravila zprávu o případechnarušení hospodářské soutěže.

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. března 2017 o možnostech EU, jak zlepšit přístup k léčivům, rovněž vyjádřil obavy ohledně nedostatečného přístupu k základním léčivým přípravkům a vysokých cen inovativních léčiv a uznal význam a účinnost antimonopolních nástrojů proti chování narušujícímu hospodářskou soutěž, jako je zneužívání patentových systémů a systému povolování léčivých přípravků.

Aktuálně zveřejněná zpráva reaguje na obavy, které samostatně vznesla Rada a Evropský parlament, a popisuje, jak může prosazování práva hospodářské soutěže pomoci udržet cenově dostupné a inovativní léčivé přípravky na trhu.

Komise a orgány pro hospodářskou soutěž členských států úzce spolupracují v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. Vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž mají plnou pravomoc uplatňovat články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Pokud určitý postup nemá vliv na přeshraniční obchod, uplatňují tyto orgány vnitrostátní antimonopolní právní předpisy. Ty často odpovídají právu EU.

Komise je pověřena přezkumem fúzí s unijním rozměrem – tj. v případech, kdy obraty fúzujících společností dosahují prahových hodnot stanovených v nařízení EU o spojování. Pokud těchto prahových hodnot nedosahují, může se na fúzi vztahovat vnitrostátní jurisdikce a může ji přezkoumat jeden nebo několik vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.