Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Evropa spouští online ověřování léčivých přípravků pro zvýšení bezpečnosti pacientů

Vloženo: 09.02.2019, 06:17 | Čteno: 15484×
Foto: APATYKÁŘ®

Podle evropských orgánů představuje padělání léčivých přípravků již příliš dlouhou dobu vážnou hrozbu pro veřejné zdraví v EU. Od dnešního dne proto platí nová pravidla pro bezpečnostní prvky u léčivých přípravků na předpis prodávaných v EU, která zásadně mění dosavadní praxi výdeje léčiv v lékárnách.

9. únor – Den D

Od dnešního dne musejí výrobci na obal léčivých přípravků vydávaných na předpis umístit čárový kód 2D, jakož i prostředek k ověření manipulace s obalem. Lékárny (včetně on-line lékáren) a nemocnice budou muset navíc před tím, než léčivý přípravek vydají pacientovi, zkontrolovat jeho pravost.

Jedná se o poslední krok v provádění směrnice o padělaných léčivých přípravcích přijaté v roce 2011, jejímž cílem je zajistit bezpečnost a kvalitu léčivých přípravků prodávaných v EU.

„Dne 9. února 2019 dosáhneme, pokud jde o bezpečnost pacientů v celé EU, dalšího mezníku. Téměř sedm let po přijetí směrnice o padělaných léčivých přípravcích bude provádění této směrnice dokončeno díky zavedení uceleného systému ověřovacích a bezpečnostních prvků léčivých přípravků vydávaných na předpis. Jinými slovy, každá lékárna či nemocnice v EU bude muset mít systém, který usnadní a zefektivní odhalování padělaných léčivých přípravků. Po spuštění systému sice bude třeba dalšího úsilí o zajištění jeho řádného fungování v celé EU, jsem si však jist, že občanům nabízíme další záchrannou síť, která je ochrání před nebezpečím v podobě nepovolených, neúčinných nebo nebezpečných léčivých přípravků,“ uvedl komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Dr. Vytenis Andriukaitis.

Léčivé přípravky, které byly vyrobeny do 9. února 2019 a neobsahují bezpečnostní prvky, mohou rovněž zůstat na trhu, a to až do uplynutí data jejich použitelnosti. V rámci nového uceleného systému ověřování však budou oprávněné osoby (a zejména lékárníci a nemocnice) povinny ověřovat pravost produktů v celém dodavatelském řetězci.

Historie

Nový systém členským státům umožní lépe sledovat jednotlivé léčivé přípravky zejména tehdy, vyvolá-li daný přípravek určité obavy.

Evropská komise obdržela v období let 2013-2017 celkem 400 oznámení o padělaných léčivých přípravcích. Tato oznámení jsou založena na šetřeních provedených vnitrostátními orgány. Světová zdravotnická organizace WHO pak odhaduje, že 1 z 10 léčivých přípravků v zemích s nízkými a středními příjmy je padělaný.

Interpol, Europol a národní agentury pro léčivé přípravky každoročně zabavují mnoho padělaných léčivých přípravků a ruší stovky nelegálních internetových stránek. V roce 2017 byly na hranicích EU zabaveny padělané léčivé přípravky v hodnotě téměř 7 mil. EUR.

V roce 2011 EU přijala směrnici o padělaných léčivých přípravcích, která zavádí harmonizovaná, celoevropská bezpečnostní a kontrolní opatření, jež umožňují snadnější identifikaci padělaných léčivých přípravků a zlepšují ověřování a kontroly na hranicích a v rámci EU.

Tato opatření zahrnují bezpečnostní prvky pro léčivé přípravky na předpis, logo EU k identifikaci legálních internetových lékáren, přísnější pravidla pro dovoz účinných látek a přísnější vedení záznamů pro velkoobchodníky.

Ochranné prvky

Klíčovým opatřením směrnice je zavedení povinných ochranných prvků na vnějších obalech léčivých přípravků na předpis a systému ověřování léčivých přípravků.

Bezpečnostními prvky jsou jedinečným identifikátorem umožňujícím ověření pravosti léčivého přípravku (2D kód), prostředkem k ověření neoprávněné manipulace (přelepky apod.). Jsou vyžadovány u většiny léčivých přípravků na předpis a u některých volně prodejných léčivých přípravků v EU (omeprazol). Tyto nové bezpečnostní prvky musí být umístěny na obalu léčivých přípravků určených k prodeji na trhu EU po 9. únoru 2019.

Systém ověřování léčivých přípravků zavádí ucelený ověřovací systém pro léčivé přípravky prodávané na předpis v EU. Jako první krok výrobci nahrají informace obsažené v jedinečném identifikačním kódu každého jednotlivého léčivého přípravku do centrálního úložiště EU provozovaného Evropskou organizací pro ověřování léčivých přípravků, což je neziskový právní subjekt zřízený farmaceutickým průmyslem EU.

V závislosti na svém zdroji budou muset velkoobchodníci také skenovat léčivé přípravky v různých částech dodavatelského řetězce, aby ověřili jejich pravost.

Lékárny a nemocnice budou v závěru dodavatelského řetězce skenovat každý léčivý přípravek, aby ověřily jeho pravost a zkontrolovaly jej v databázi před jeho odesláním pacientům.

Bezpečnostní prvky a ověřování jsou vyžadovány u léčivých přípravků vyrobených po 9. únoru 2019 kromě těch, které byly vyrobeny v Řecku a v Itálii. Tyto země musejí do roku 2025 aktualizovat své stávající systémy sledování léčiv.

Změny se neprojeví okamžitě, protože společnosti budou moci nadále prodávat přípravky, které mají na skladě. Proto budou na začátku v lékárnách stále ještě k dispozici balení s 2D čárovým kódem i bez něj.

Očekávání

Od bezpečnostních prvků se očekává, že umožní lépe sledovat léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis v běžných lékárnách a nemocnicích a v legálních internetových lékárnách. Především budou dodatečné kontroly přínosem pro pacienty, protože umožňují zajistit, že jsou léky pravé a bezpečné.

Také subjekty ve farmaceutickém odvětví budou mít prospěch z možnosti kontrolovat pravost a neporušenost léčivých přípravků, které nakupují a dále prodávají.

Orgány členských států budou mít k dispozici dodatečný nástroj při vyšetřování možných případů padělání, čímž budou moci sledovat jednotlivé léčivé přípravky v EU.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» „Protipadělková“ novela zákona o léčivech v platnosti
» „Protipadělková“ novela zákona o léčivech vyšla ve Sbírce zákonů
» AIFP odmítá vakcíny v lékárnách a podpořila lékaře
» AIFP: ČLnK vysílá poplašné a nepravdivé zprávy o nepřipravenosti systému ověřování léčiv
» Britské lékárny nemohly přes hodinu ověřovat, systém byl nedostupný
» Britský regulátor uplatní při kontrolách ověřování léčiv „velmi pragmatický a přiměřený“ přístup
» ČAFF hlásí připravenost na systém ověřování léčiv
» Česko spustí pilotní ověřování léčiv od dubna
» Český systém pro ověřování léčiv připojen do EU hubu
» ČLnK: Systém ověřování léčiv je nepřipraven
» Distributoři sdružení v AVEL budou namátkově ověřovat léčivé přípravky
» Do ověřování léčiv zapojena většina polských lékáren, podle komory si systém „sedne“
» Do systému ověřování léčiv zapojeno 1338 koncových uživatelů, vloženo přes 21 mil. unikátních kódů přípravků
» Druhý rok ověřování léčiv má přinést podíl alertů pod 0,05 % a utility pro sledování nedostupnosti léčiv pro SÚKL
» EMVO: Až 1500 firem nemusí splnit protipadělková opatření od příštího února
» Finská lékárna ověřila v rámci pilotu první balení léčiv
» Finsko zaznamenalo výpadky systému ověřování
» Generální tajemnice Svazu lékárníků EU přivítala spuštění ověřování léčiv
» Irsko spouští pilotní projekt ověřování léčiv pro lékárny a kliniku
» Island a Rakousko připojeny k evropskému hubu
» K EU hubu připojeno už 18 zemí
» K evropskému hubu připojeno už 22 zemí
» K evropskému hubu se připojila Francie a Španělsko
» K evropskému hubu se připojilo Polsko
» K evropskému hubu se připojilo Rumunsko
» K evropskému hubu se připojilo Spojené Království
» Lékaři odmítli výdej nehrazených vakcín v lékárnách
» Lotyšsko je další zemí připojenou na EU hub
» Malta připojena k evropskému hubu
» Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Systém ověřování léčiv může mít pro lékárny i poměrně zajímavý finanční přínos PODCAST
» MZ dalo příslib, že do konce roku nebude lékárníky postihovat za pochybení při ověřování léčiv
» NOOL upozorňuje na správnou lokalizaci skenerů pro vyloučení chybových hlášek
» NOOL: Online ověřování léčiv běží, chybovost je do 2 %
» NOOL: Systém ověřování léčiv je funkční
» Norsko, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko se připojily k evropskému hubu
» Online ověřování: Řada lékových agentur vyzývá firmy, aby nahrály serializovaná data do systému
» Osm zemí připojeno k evropskému centru pro online ověřování léčiv, včetně ČR
» Pavlína Štisová, MBA: Český systém ověřování léčiv propojen s evropským centrem, pilotní projekt začíná
» Pilotní projekty online verifikace léčiv běží v řadě evropských zemí
» Pilotní výrobci, lékárny a nemocnice budou testovat ověřování léčiv
» Polská asociace výrobců žádá odklad sankcí za nedodržování protipadělkové směrnice
» Polské lékárenské sítě chtějí odklad sankcí za neověřování, systém není připraven
» Poslanci projednávají online ověřování léčiv ve zkráceném řízení
» Poslanecká sněmovna schválila protipadělkovou novelu
» Protipadělková novela prošla druhým čtením
» Senát schválil odklad sankcí za neověřování léčiv
» Slovinsko se jako první připojilo k evropskému systému ověřování léčiv
» Systém online ověřování léčiv měl opět problémy v řadě evropských zemí
» Systém online ověřování léčiv se potýkal s výpadky po celé Evropě
» Systém ověřování léčiv generuje množství chybných výstrah
» Švédská organizace pro ověřování léčiv hlásí bezproblémový náběh systému

Chytří hledají tam, kde hledají všichni. A co Vy?

LÉKÁRNICKÁ INZERCE

Práci v lékárně hledáme přes LÉKÁRNICKOU INZERCI, protože ji chceme najít!

  • Je největší a chodí tam nejvíc lidí
  • Zaměstnavatelé si nás najdou sami
  • Je pro zaměstnance zdarma
  • Funguje rychle a spolehlivě

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.