Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Systém ověřování léčiv může mít pro lékárny i poměrně zajímavý finanční přínos

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Polští lékárníci provozovatelé doporučují radikálně snížit počet lékáren

Vloženo: 09.05.2019, 05:57 | Čteno: 11897×
Foto: Apteka Centrum Zdrowia

Polská Asociace provozovatelů polských lékáren ZAPPA, která reprezentuje část majitelů lékárníků, představila rozsáhlou analýzu polského lékárenského trhu postavenou na číslech Eurostatu a Ministerstva zdravotnictví, která srovnává vývoj v Polsku s lékárenskými trhy v zahraniční. Doporučuje radikální snížení počtu lékáren, což však může vést k nadbytku lékárníků na trhu.

Snížení lékáren o více než třetinu

V tuto chvíli je v Polsku 14420 lékáren, což v průměru odpovídá 2628 obyvatelům na 1 lékárnu. Průměr pro EU je 4350 obyvatel. Podle údajů ZAPPA, s přihlédnutím k ekonomickým podmínkám, počtu lékárníků a demografickým změnám, se v následujících letech počet lékáren dostane na 9,3-11,3 tis.

Podle této organizace, která tvrdě bojuje za zájmy tzv. nezávislých lékáren proti řetězcům a podílela se na prosazení ustanovení „lékárny lékárníkům“ do zákona, je počet lékáren v Polsku na úrovni 10-11 tis. optimální z hlediska efektivní distribuce léčiv a racionalizace celkových nákladů.

Pokud by hustota lékáren v Polsku měla odpovídat průměru EU, pak by v Polsku bylo 8796 lékáren (o více než třetinu méně než v současnosti). Při přepočtu na rentabilitu lékárny na země OECD by v Polsku muselo být 9290 lékáren. Statisticky průměrná lékárna má měsíční obrat 144 tis. PLN (cca 864 tis. Kč). Asi 35 % tvoří marže z hrazených léčivých přípravků (vypočítaná Ministerstvem zdravotnictví, v průměru 18,5 %).

Příjmy z prodeje těchto přípravků jsou tedy přibližně 9300 PLN měsíčně, zatímco fixní měsíční náklady na provoz statisticky průměrné lékárny činí přibližně 47 tis. PLN. Aby taková lékárna dosáhla obratu, který umožňuje získat odpovídající (35 %, tj. 16450 PLN) příjem z hrazených léčiv, nemělo by být v Polsku více než 11250 lékáren.

Dopad na personální trh

V současné době pracuje v polských lékárnách cca 27 tis. lékárníků. Paradoxně sama organizace ve své zprávě uvádí, že v Polsku je počet lékárníků na 100 tis. obyvatel odpovídá evropskému průměru (74 vs 82). Podle propočtů ZAPPA v současné době chybí lékárník v cca 2 tis. lékáren.

Pokud tedy navrhuje snížení o více než 3 tis. lékáren (za optimum považuje snížení o více než 5600), i přesto, že se část přesune do „nezávislých“ lékáren, pak se lékárníci z těchto „nadbytečných“ lékáren objeví na volném trhu.

Historický exkurz

Již tradičně ZAPPA zdůrazňuje, že stát musí podporovat samostatné lékárny polských lékárníků, protože odvádějí daně v Polsku a přinášejí tak přidanou hodnotu pro polskou ekonomiku a investice. Některá průmyslová odvětví vyžadují zahraniční kapitál, lékárenství to však, podle ZAPPA, není. Lékárny fungovaly dobře od devadesátých let minulého století v rukou rodinných podniků lékárníků.

ZAPPA se odvolává i na rozsudek Soudního dvora EU z roku 2009, který konstatoval, že svoboda usazování a volný pohyb kapitálu nebrání vnitrostátní právní úpravě, která nedovoluje vlastnit a provozovat lékárny osobám, které nejsou lékárníky.

Privatizaci lékáren v Polsku otevřel zákon z dubna 1989, který umožnil soukromým osobám provozovat lékárny. Fakticky tak začal výprodej státního podniku Cefarm. Zákon o komorách byl přijat v roce 1991 a obnovil tak farmaceutickou samosprávu.

Šlo o dynamické období, podobně jako v ČR, kdy se původně lékárny ze státní Lékárenské služby převáděly, mnohdy za velmi specifických podmínek, na soukromě podnikající lékárníky. V roce 2001 byl přijat zákon, který obsahoval ustanovení, že povolení k provozování lékárny může být vydáno pouze lékárníkovi a může získat pouze jedno povolení.

Liberalizace polských předpisů, které v roce 2002 otevřely polský trh, způsobila, že se na trhu objevily subjekty profesně nesouvisející, které nepochopily principy lékárenství. Byl sice stanoven limit 10 % na maximální počet lékáren, které v Polsku může subjekt provozovat, nicméně pod jejich vlivem se maloobchodní obchod s léčivy začal komercializovat.

To, podle ZAPPA, vedlo k tomu, že se cílem lékáren stalo generování vysokého obratu a do každodenní praxe prodeje a výdeje léčiv se dostaly marketingové a slevové praktiky.

Odbornému školení začal dominovat trénink v prodejních technikách, merchandising a školení v příprodejích. Role lékárníka tak byla snížena pouze na roli prodavače, který realizuje prodejní cíle.

Platný limit 10 % na celkový počet lékáren se se vstupem Polska do EU změnil na známý 1% limit lékáren v daném vojvodství.

Důsledkem legislativních změn byl bankrot mnoha rodinných lékáren lékárníků a posilování role nadnárodních řetězců. Zatímco v roce 2011 držely zahraniční společnosti méně než 1 % trhu, o čtyři roky později to již bylo 10 %.

Jak už dříve portál APATYKÁŘ® informoval jako první, od 25. července 2017 platí v Polsku revoluční změna zákona (nazývaná „lékárny lékárníkům“), jejíž ustanovení umožňují otevření lékáren pouze lékárníkům, omezují počet lékáren a také stanovují geografické a demografické limity.

Neplatí daně

ZAPPA v analýze tradičně kritizuje také tři největší řetězce za to, že v Polsku neplatí daně. Jak uvádí, společnosti DOZ, BRL Center Polska (Dr.Max) a Euro-Apteka uvedly v naposledy zveřejněných účetních uzávěrkách ztráty (poslední dvě s výjimkou roku 2013), přičemž zaplacenou daň nevykázaly.

Podle informací Ministerstva pro rozvoj a finance vykázaly společnosti provozující lékárny v Polsku, v roce 2013 ztrátu ve výši 105,752 mil. PLN, v roce 2014 ve výši 209,820 mil. PLN a v roce 2015 ve výši 158,201 mil. PLN (celkem 473,773 mil. PLN).

Poznámka redakce

Je nutné poznamenat, že analýza ZAPPA čerpala dle citací z řady dostupných veřejných komentářů v médiích, kromě průzkumu Eurostatu z roku 2016 pak jen z analýzy rakouského plánovacího a výzkumného institut ve zdravotnictví Gesundheit Österreich z roku 2012, či dat PGEU z roku 2009 a 2012.

Analýza tak plně neodráží řadu změn, které za posledních 7 let v evropských zemích proběhly, nepřesnosti jsou zejména v přehledech regulací (přesněji uvolnění regulací) jednotlivých lékárenských trhů v evropských zemích.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» Cesta k „polské revoluci“ volná – senátoři přijali regulaci lékárenství
» Novela farmaceutického práva zveřejněna v polské Sbírce zákonů
» Novela polského farmaceutického práva jde do druhého čtení bez vlastnictví lékáren lékárníky
» Polská regulace v praxi – Lékárníci nemohou zapůjčit pacientům inhalátory, byla by to reklama
» Polská regulace v praxi II – Limitace vlastnictví lékáren může učinit lékárnu neprodejnou
» Polská regulace v praxi III – Demografická a geografická pravidla platit nemusejí
» Polská regulace v praxi IV – Koupená licence platí, nemusí splňovat 1% pravidlo
» Polská regulace v praxi V – Regulátor pokutoval lékárnu za informace o generické substituci
» Polská regulace v praxi VI – Franšízy, aneb legální řetězce
» Polská regulace v praxi VII – Po dvou letech přišlo 83 měst o lékárnu, dostupnost péče na venkově se snížila
» Polská revoluce dokončena – Senát schválil „lékárny lékárníkům“
» Polská revoluce: Lékárny lékárníkům, maximálně čtyři na provozovatele a demografická kritéria
» Polské MZ bude zvažovat povinný 51% podíl lékárníků v lékárně
» Polské MZ chce změny v provozování pouze u nových lékáren
» Polské MZ vyhlásilo boj dumpingovým cenám sítí a zvažuje stanovení sortimentu lékáren
» Polské senátní výbory doporučily schválit novelu farmaceutického práva beze změn
» Polsko má nakročeno k revoluční změně – poslanci schválili lékárny pouze pro lékárníky
» Polsko nevylučuje moratorium na vznik nových lékáren, sítě rostou alarmujícím tempem
» Polský president podepsal novelu farmaceutického práva
» Polský Sejm schválil revoluční novelu upravující vlastnictví lékáren
» Polští lékárníci lobbovali u presidenta
» Polští majitelé lékáren budou chtít 10 mld. PLN po Státní pokladně v případě omezení trhu
» Polští poslanci chtějí odvolat ministra zdravotnictví, mj. i kvůli změnám v lékárenství
» Polští poslanci podpořili změny v provozování lékáren
» Provozovatelé polských rodinných lékáren nechtějí regulaci lékáren, mladí v malých pracovat nechtějí
» Revoluční novela měnící polské lékárenství oficiálně předložena v Sejmu
» V Polsku vrcholí boj o „lékárny lékárníkům“

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.