PGEU: Pro řešení výpadků je třeba posílit kompetence lékárníků, zaplatit jejich práci a zlepšit komunikaci – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

PGEU: Pro řešení výpadků je třeba posílit kompetence lékárníků, zaplatit jejich práci a zlepšit komunikaci

Vloženo: 16.05.2019, 06:38 | Čteno: 6513×
Foto: APATYKÁŘ®

Nedostupnost léčivých přípravků je v Evropě na vzestupu a má obrovský dopad na pacienty. Výpadky se vyskytují ve všech zdravotnických zařízeních a zahrnují jak základní léčiva pro záchranu života, tak i velmi často používané léčivé přípravky. To vyplývá z průzkumu Svazu lékárníků EU (PGEU), který navrhuje i základní opatření.

Základní zjištění

Lékárníci z veřejných lékáren jsou velmi znepokojeni tímto jevem, který může ohrozit zdraví pacientů. Lékárny a lékárníci navíc investují spoustu prostředků v souvislosti s výpadky, což představuje nejen finanční zátěž, ale i časovou, tj. nemohou se zabývat jinými úkoly zaměřenými na pacienty a zlepšovat kvalitu péče.

V současné době se lékárníkům z veřejných lékáren daří zajišťovat kontinuitu péče a ve většině případů minimalizují dopad na zdravotní stav pacientů. Pro další podporu lékárníků v této klíčové roli by však mělo být odstraněno několik překážek, neboť dopad na praxi se každým dnem zvyšuje.

PGEU provedl každoroční průzkum za několik po sobě jdoucích let, aby vyhodnotil průběh vývoje výpadjů léčiv v Evropě a pochopil jejich dopad na praxi veřejných lékáren.

V roce 2018 uvedly všechny členské země, které odpověděly (21), že v předchozím období zaznamenaly nedostatek 12 % měsíců a 38 % zemí uvedlo, že situace se ve srovnání s předcházejícím rokem zhoršila.

V průměru se lékárníci v Evropě zabývali řešením výpadků léčiv 5,6 hodin týdně (v roce 2017 uváděli 6,9).

Řešení, která lékárníci v Evropě nabízejí pro částečnou pomoc s výpadky na úrovni lékáren, jsou generická substituce, terapeutická substituce a terapeutický switch (předepisující lékař změní léčivo za jiné se stejným terapeutickým záměrem. V závislosti na národní legislativě lékárníci pak získání přípravku z jiného legálního zdroje (jiné lékárny) či magistraliter přípravu.

Jako nejvíce nedostatkové lékárníci uváděli originální přípravky, biologika a vakcíny, meziročně se zlepšila dostupnost onkologik a kardiovaskulárních léčiv. Nejčastěji uváděli, že výpadky trvaly déle než 2 měsíce, zvýšilo se však procento i těch, které chyběly krátkodobě (do 72 hodin).

Opatření PGEU

PGEU proto vyzývá k přijetí řady koordinovaných opatření na různých úrovních s cílem snížit zátěž způsobenou nedostatkem léčiv pro veřejnost, zdravotnické pracovníky a aktéry dodavatelského řetězce:

Zajistit dostupnost

Všechny zúčastněné strany a vlády musejí nejprve při vývoji obchodních politik, vnitrostátních zákonů a strategií, které mohou ovlivnit včasné a odpovídající dodávky léčivých přípravků, zajistit potřeby pacientů. Rovněž je třeba zajistit účinné dodržování právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů týkajících se závazků veřejné služby ze strany účastníků dodavatelského řetězce.

Rozšířit odbornou způsobilost

Rozsah lékárenské praxe by měl být rozšířen, pokud existují výpadky, takže lékárníci mohou své dovednosti a znalosti využít k lepšímu řízení péče o pacienty a zajištění kontinuity léčby. Nástroje sdílené elektronické komunikace (elektronický lékový záznam) nabízejí příležitosti pro účinnou a úzkou spolupráci s předepisujícími lékaři, aby byla zajištěna kontinuita péče a bezpečnost pacientů.

Zlepšit komunikaci

Měly by být vytvořeny účinné komunikační rámce mezi všemi aktéry dodavatelského lékového řetězce a příslušnými vnitrostátními orgány, aby se zajistilo, že lékárníci z veřejných lékáren budou včas informováni o nedostatku léčivých přípravků.

Kompenzovat finanční dopad

Negativní finanční dopad výpadků ůéčiv na pacienty by měl být kompenzován odpovídajícími ustanoveními o náhradách a odměňování. Investice farmaceutů a lékáren by měly být adekvátně uznány a oceněny.

Rozvíjet účinné systémy řízení

Je nutná úzká spolupráce mezi členskými státy EU a Evropskou lékovou agenturou (EMA), zejména s cílem zlepšit podávání zpráv, monitorování a komunikace výpadků léčiv.

Na vnitrostátní úrovni musejí být vytvořeny strukturálnější, včasnější a transparentnější modely spolupráce mezi zúčastněnými stranami dodavatelského řetězce a příslušnými vnitrostátními orgány, aby se zvýšila efektivita společných postupů pro hlášení a vyhodnocování a aby se farmaceutům umožnilo omezit dopad na jejich pacienty.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.