Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…lékárenství začíná tady!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Prodej antibiotik pro použití u zvířat se v Evropě v letech 2011-2017 snížil o třetinu

Vloženo: 17.10.2019, 06:08 | Čteno: 13799×
Foto: APATYKÁŘ®

Ze zprávy Evropské lékové agentury (EMA) vyplývá, že evropské země i nadále omezují používání antibiotik u zvířat. Celkový prodej veterinárních antibiotik v celé Evropě klesl v letech 2011-2017 o více než 32 %. Tento trend pokračuje v posledních několika letech a potvrzuje, že pokyny Evropské unie a národní kampaně na podporu obezřetného používání antibiotik u zvířat v boji proti antimikrobiální rezistenci mají pozitivní efekt.

Polymyxiny a cefalosporiny

Zejména dvě z kriticky důležitých tříd antibiotik pro humánní medicínu byla u zvířat používána méně - prodej polymyxinů klesl o 66 % a prodej cefalosporinů 3. a 4. generace poklesl o více než 20 %. Tyto třídy zahrnují antibiotika používaná k léčbě závažných infekcí u lidí způsobených bakteriemi odolnými vůči většině léčebných postupů.

Zjištění ve zprávě potvrzují klesající trend pozorovaný v posledních několika letech a ukazují, že pokyny EU a národní kampaně podporující obezřetné používání antibiotik u zvířat v boji proti antimikrobiální rezistenci mají pozitivní účinek.

Boj s antimikrobiální rezistencí

Zpráva, která je součástí projektu Evropského dohledu nad veterinární antimikrobiální spotřebou (ESVAC) , prezentuje data ze 31 zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, které dobrovolně poskytly informace o prodeji nebo předpisech veterinárních antibiotik v roce 2017.

Účast na projektu ESVAC podstatně vzrostla, z devíti zemí v roce 2010 na 31 zemí v roce 2019. To ukazuje jasný závazek evropských zemí podporovat odpovědné používání antibiotik u zvířat, což v konečném důsledku snižuje riziko, že se bakterie v potravinách živočišného původu stanou rezistentními.

Nejednotný vývoj

Zpráva ESVAC také ukazuje, že situace není v celé Evropě stejná. Zatímco v 19 z 25 zemí, které poskytly údaje za období 2011–2017, došlo k poklesu prodeje veterinárních antibiotik o více než 5 %, ve třech zemích došlo ve stejném období k nárůstu prodeje o více než 5 %. Zbývající tři země nezaznamenaly významnou změnu v prodeji.

Výrazný pokles prodeje antimikrobiálních látek u potravinářských druhů pozorovaný v některých zemích naznačuje, že tále existuje vysoký potenciál pro snížení použití antibiotik v jiných, zejména v těch s vysokou spotřebou.

Snížení prodeje je výsledkem společného úsilí veterinárních lékařů, zemědělců, dalších subjektů v odvětví živočišné výroby, členských států EU, Evropské komise a EMA.

Vnitrostátní kampaně za obezřetné používání antibiotik u zvířat, prodejní cíle a omezení používání některých antimikrobiálních látek u zvířat určených k produkci potravin, jakož i pokyny EU patří mezi akce prováděné za účelem snížení prodeje veterinárních antimikrobiálních látek v celé Evropě.

Toto úsilí spadá pod akční plán EU proti antimikrobiální rezistenci Jedno zdraví. Hlavním cílem tohoto plánu, řízeného Evropskou komisí, je zachovat možnost účinného léčení infekcí u lidí a zvířat prostřednictvím rámce pro pokračující, rozsáhlejší opatření ke snížení výskytu a šíření antimikrobiální rezistence.

O ESVAC

Projekt ESVAC spustila EMA v dubnu 2010 na základě žádosti Evropské komise o vypracování harmonizovaného přístupu ke shromažďování a vykazování údajů z členských států EU o používání antimikrobiálních látek u zvířat.

Zpráva ESVAC je vydávána každý rok a je využívána hodnotiteli rizik a řídícími pracovníky v oblasti řízení rizik v členských státech jako odkaz na antimikrobiální politiky a pokyny pro odpovědné používání antimikrobiálních látek.

Veškerá data obsažená ve zprávě jsou přístupná v interaktivní databázi ESVAC.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.