Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

SLeK má i nadále přebytkový rozpočet díky efektivitě činnosti

Vloženo: 25.11.2019, 06:08 | Čteno: 12118×
FOTO: APATYKÁŘ®

Na půdě bratislavské Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského se v sobotu 23. listopadu konal 32. Sněm Slovenské lékárnické komory (SLeK). Kromě rozsáhlé legislativně připomínkové činnosti zefektivňuje komora fungování sekretariátu, pořádá více – pro členy bezplatných – odborných akcí a zavedla i mobilní sekretariát. Nadále tak není nutné měnit, po předchozím snížení, výši členských příspěvků.

Pohotovostní služby

Jedním z témat byl výkon lékárenské pohotovostní služby, která byla definována pro lékárníky ne zcela šťastně novelou zákona od 15. června 2018. Díky ní musejí lékárny sloužit dle zákonného rozsahu a zdarma.

Jak informoval portál APATYKÁŘ® letos v únoru, téma dokonce dokázalo vůbec poprvé spojit komoru s Asociací provozovatelů síťových lékáren a společně chtějí, aby byla lékárnám pohotovostní služba prolácena podobně jako lékařům.

Po následných jednáních na Ministerstvu zdravotnictví následně došlo k úpravě pohotovostí a další novela začne platit od 1. ledna 2020. Ta svěřuje odpovědnost za zabezpečení pohotovostní služby zpět SLeK (dosud Vyšší územně-správní celky) a tím vrací možnost optimálního nastavení díky spolupráci na místní a regionální úrovni.

Přebytkový rozpočet díky efektivitě

V předchozích letech došlo díky zefektivnění fungování aparátu komory a provedení důkladného auditu činností k opakovanému snížení členského poplatku do komory. I nadále zůstává jeho výše stejná 260 EUR pro odborné zástupce a 39 EUR pro zaměstnance (plus 15 EUR poplatek pro všechny za registraci v registru zdravotnických pracovníků).

Rozpočet komory byl i přes navýšení počtu akcí a další činnosti přebytkový. Komora efektivně využívá zejména zaměstnance sekretariátu – o veškeré činnosti včetně vedení registru, kontinuálního vzdělávání ad. se starají čtyři zaměstnanci – stejně jako tzv. mobilní sekretariát (účast na akcích v regionech).

Připomeňme, že evidence kontinuálního vzdělávání je na Slovensku náročnější oproti ČR, protože je vyžaduje zákon a souvisejí s ním i žádosti o licence či zákonné sankce za neplnění.

Za poslední rok SLeK zorganizovala 152 vzdělávacích aktivit (pro členy komory jsou bezplatné) – 102 prezenčních, 50 autodidaktických testů. Prezenčních akcí se zúčastnilo více než 12 tis. lékárníků, autodidaktických více než 9. tis.

Legislativní návrhy

President komory PharmDr. Ondrej Sukeľ vyzdvihl členství v Asociaci zaměstnavatelských svazů a sdružení SR prostřednictvím členství ve Svazu chemického a farmaceutického průmyslu SR, díky němuž SLeK využila možnost vstoupit do jednání Hospodářské a sociální rady SR, což přispělo k úspěšné změně ohledně pohotovostních služeb.

Komora v tomto roce mj. navrhla úpravu generické substituce tak, aby lékárník mohl vydat i jinou velikost balení a počet balení než bylo předepsáno, nepřesahující dávkování a časový režim užívání a nepřesahující stanovený finanční limit.

Navrhla ministerstvu také možnost lékáren zaměnit hromadně vyráběný léčivý přípravek individuálně připravovaným při dodržení lékové formy a dávky léčiva.

Změny navrhla také v ISMOL (Informační systém pro mimořádné objednávání léčiv, tzv. emergentní systém), kdy požaduje, aby byly do systému zavedeny i léčivé přípravky vázané na lékařský předpis nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

V souvislosti s elektronickou preskripcí SLeK požaduje úhradu 5 EUR pro pacienta v případě, že lékař v rozporu s jeho povinností nevytvoří elektronický preskripční záznam, protože v současnosti neexistuje žádný relevantní důvod nepřipojit se do systému e-Health. Komoře se nelíbí, že řada lékařů stále systém ignoruje.

V případě zákona o rozsahu a podmínkách úhrady léčivých přípravků navrhla vyloučit možnost poskytování slev na doplatky.

Komora rovněž v rámci připomínkového řízení k zákonu o léčivech zajistila, že ministerstvo upustilo od zákazu adresovaného držitelům povolení na poskytování lékárenské péče uzavírat smlouvu o poskytnutí finančního obratového bonusu.

V rámci Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení SR pak komora nadále protlačuje myšlenku stanovení podmínky většinového vlastnictví poskytovatele lékárenské péče farmaceutem či povinnost existence nemocniční lékárny jako součásti ústavního zařízení.

Další aktivity

Komora je kromě jiného také aktivním členem Svazu lékárníků EU (PGEU) a Slovenské organizace pro ověřování léčiv, kde aktuálně vyjednává prodloužení přechodného období ignorování vybraných alertů.

K 30. říjnu 2019 měla SLeK celkem 4729 členů.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.